5 april 2020
fredag, 21 februari 2020 18:02

Solnaberg förkastar Sterner Stenhus bud

Skrivet av 

 

 

Noterade Solnaberg Property  äger endast en fastighet som är IF-huset, omfattande 31.325 kvm, i Bergshamra vid korsningen av Bergshamravägen/E18 och Norrtäljevägen.

 


 

 

Styrelsen i Solnaberg Property meddelar att Sterner Stenhus ett kontanterbjudande till aktieägarna i Solnaberg (se länk) att överlåta samtliga sina aktier i Solnaberg till Budgivaren till ett pris om 144,0 kronor per aktie  kan inte antas. Styrelelsens uppfattning är att priset i erbjudandet varken reflekterar styrelsens uppfattning om bolagets potential eller den nuvarande aktiekursnivån. Solnabergs styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera erbjudandet.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 541,4 Mkr baserat på nuvarande antal utestående aktier i Solnaberg. Erbjudandet är lägre än den rådande aktiekursen och motsvarar en rabatt om 2,0 procent jämfört med stängningskursen om 147,0 kronor för aktien på First North den 18 februari 2020, vilket utgör den sista handelsdagen före det att Erbjudandet offentliggjordes. Erbjudandets acceptfrist inleddes den 20 februari 2020 och avslutas den 12 mars 2020.

Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen gett Catella Corporate Finance i uppdrag att avge ett utlåtande avseende Erbjudandet. Catellas utlåtande anger i korthet att Catellas bedömning är att priset i erbjudandet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen har därutöver anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.