9 april 2020
onsdag, 26 februari 2020 12:36

Pictet stänger fastighetsfond om 7,42 Mdr

Skrivet av 

 

 

Zsolt Kohalmi, global fastighetschef och Co CEO för Pictet Alternative Advisors.


 


Pictet Alternative Advisors SA (PAA), som är Pictet Groups helägda alternativa investmentbolag, har stängt sin första fastighetsfond, Elevation I. Den övertecknade fonden stängdes på 700 MEUR, cirka 7.42 Mdr kr.

Fonden tillämpar en value-add-strategi och har redan förvärvat tre logistiskfastigheter i Stor-Londonregionen och en mångfunktionell fastighet i Madrid. Pictet fokuserar på strategiskt viktiga städer i Tyskland, Spanien, Storbritannien och Norden och försöker förbättra de förvärvade tillgångarnas hållbarhet genom PropTech-verktyg under hela investeringsprocessen.


Fonden lanserades under andra kvartalet 2019 med ett initialt mål på 400 MEUR men med anledning av en stor efterfrågan övertecknades den avsevärt. Investerarbasen består ungefär till två tredjedelar av enskilda, förmögna investerare och till en tredjedel av institutioner, inklusive försäkringsbolag och pensionsfonder från Europa och Asien.

I Madrid har Elevation I förvärvat en mångfunktionell fastighet på Paseo de la Castellana, en av de främsta gatorna i staden, i syfte att förbättra fastighetens klimatavtryck samt att snabbt få den uthyrd.

I  Greater London har bolaget förvärvat tre logistikcentrum för sista milen-transport som en del av en strategi att konstruera ett nätverk av sådana nav över hela London.


Zsolt Kohalmi, global fastighetschef och Co CEO för Pictet Alternative Advisors, kommenterar:
– Vi uppskattar det starka intresset från våra institutionella och privata investerare. Fastighetsinvesteringar genomgår en betydande omvandling med förändringar i teknik, hållbarhetsmål och så kallad ”hotellisering” av fastigheter, vilket kommer att ge möjligheter för aktiva förvaltare att skapa mervärde under de kommande åren.

– Vi tror starkt på tillväxten av privata tillgångar inom Pictet, och vi kommer att väsentligt utöka vår investeringsaktivitet inom detta område under de kommande åren.

Elevation I förvaltas av ett team på 14 personer och leds av Zsolt Kohalmi, som har anslutit från Starwood Capital, där han var förvärvschef för Europa. Kohalmi har mer än 20 års erfarenhet och har genomfört transaktioner värda sammanlagt 20 miljarder dollar under sin karriär.

Fonden stöds av lokala fastighetschefer på sex kontor i Storbritannien, Tyskland, Sverige, Spanien, Luxemburg och Schweiz.

– Nordens underliggande ekonomier är fortsatt starka liksom vår tillväxt i efterfrågan på fastigheter av hög kvalitet. Vi fokuserar på strategiskt belägna städer och anpassning till förändrade rörelsemönster, kommenterar Alexander Thams, Head of Nordics Real Estate på Pictet Alternative Advisors Pictet Group

Pictet Group är ett partnerskap mellan sju ägande förvaltare, med principer om succession och överföring av äganderätt som har förblivit oförändrade sedan grundandet 1805. Pictet erbjuder endast förmögenhetsförvaltning, kapitalförvaltning och relaterade tillgångstjänster. Koncernen bedriver ingen verksamhet inom investment banking och ger inte heller kommersiella lån. Med 595 miljarder USD i tillgångar under förvaltning per den 31 december 2019 är Pictet idag en av de ledande oberoende förmögenhets- och kapitalförvaltarna med säte i Europa.