2 april 2020
torsdag, 27 februari 2020 11:51

Skanska bygger sjukhus i Uleåborg för 2 Mdr kr

Skrivet av 

 

 


Skanska bygger en tio våningar hög huvudbyggnad, med en total yta på cirka 59.000 kvm, för Uleåborgs Universitetssjukhus.

 

 


Skanska har tecknat avtal med Uleåborgs Universitetssjukhus om att bygga en ny sjukhusbyggnad i Uleåborg, Finland. Skanskas andel av kontraktet är värd 190 MEUR, cirka 2,0 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2020.

Den nya tio våningar höga huvudbyggnaden, med en total yta på cirka 59.000 kvm, kommer att rymma bland annat akutmottagning, intensivvårdsavdelningar, operationssalar och förlossningsavdelningar. Den nya byggnaden kommer att ersätta äldre sjukhusbyggnader som färdigställdes på 1970-talet.

Byggnaden består av två delar som byggs av två konsortier. Skanska är huvudentreprenör i B-alliansen. Uleåborgs Universitetssjukhus, Caverion, Siemens och Tierna Group, ett joint venture för arkitektbyråer, ingår också i alliansen.

Förberedande byggnadsarbeten påbörjades under 2019 och projektet är planerat att färdigställas i faser och kommer att vara klart i sin helhet i slutet av 2023.

Uleåborg, Oulu, cirka 60 mil norr om Helsingfors, är Finlands femte största stad med drygt 200.000 invånare.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15.200 anställda under 2019.