2 april 2020
torsdag, 27 februari 2020 13:16

Minskad förlust för Sollentuna Stinsen JV AB

Skrivet av 

 

 


Magnolia Bostad planerar att uppföra cirka 2.000 bostäder på Stinsen 2 i Sollentuna, ett nytt centrum, kommersiella lokaler och en skola.  Planen är att riva köpcentrumet Stinsen, i sin helhet.

 

 


Sollentuna Stinsen JV AB är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016, för att utveckla en projektfastighet i Häggvik, Sollentuna. Bolagets affärsmål är att äga, utveckla och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Det var i december 2016 som Magnolia Bostad och Alecta förvärvade fastigheten Stinsen 2 i Sollentuna för cirka 700 Mkr. Säljare var CBRE Global Investors som köpte fastigheten för 1,3 Mdr kr år 2008. Magnolia Bostad planerar att uppföra cirka 2.000 bostäder på fastigheten, ett nytt centrum, kommersiella lokaler och en skola.  Planen är att riva köpcentrumet Stinsen, i sin helhet.

Projektfastigheten ligger i området Södra Häggvik i Sollentuna kommun. Total yta för fastigheten är 54.166 kvm, inklusive köpcentret ”Stinsen”, en kontorsbyggnad, ett garage och en parkeringsplats. Uthyrbar area uppgår till cirka 41.595 kvm, vilket motsvarar cirka 77 procent av den totala fastighetsarean.

Bolagets affärsplan för projektfastigheten är att maximera kassaflödet i köpcentret och samtidigt driva planarbete för att erhålla en ny detaljplan för projektfastigheten. Projektet leds av Magnolia Bostad AB, ett moderbolag till Magnolia Projekt 36 AB. Magnolia Bostad arbetar för närvarande med ett detaljplaneprogram tillsammans med Sollentuna kommun som syftar till att skapa ett nytt bostadsområde, samt en skola och andra kommersiella lokaler. Den nya detaljplanen förväntas bli antagen av kommunen i år 2020 för att vinna laga kraft i år.

Under helåret minskade Sollentuna Stinsen JV AB nettoomsättningen till 20,2 Mkr (37,4) med ett driftnetto som sjönk till 2,3 Mkr (8,2 Mkr).

Rörelseresultatet förbättrades till –7,0 Mkr (–35,8) med ett resultat för helåret om –51,2 Mkr (–59,6). Det egna kapitalet minskade till 10,3 Mkr (15,4).