2 april 2020
torsdag, 27 februari 2020 13:58

Skanska bygger en akutmottagning i Oslo

Skrivet av 

 

 


Skanska ska bygga en akutmottagning på området vid Aker sjukhus som bland annat kommer att bestå av sju operationssalar, åtta rum för röntgendiagnostik och cirka 100 platser för undersökning och behandling.


 


Skanska har tecknat avtal med Omsorgsbygg Oslo KF om att bygga en ny akutmottagning i Oslo. Kontraktet är värt cirka 1,5 miljarder NOK, cirka 1,6 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2020.

Den nya akutmottagningen ska hålla öppet dygnet runt och tillhandahålla sjukvård och socialtjänst för alla som bor i Oslo. Byggnaden som kommer att vara belägen på området vid Aker sjukhus kommer bland annat att bestå av sju operationssalar, åtta rum för röntgendiagnostik och cirka 100 platser för undersökning och behandling.

Akutmottagningen ska byggas som ett passivhus och certifieras enligt BREEAM Excellent. Byggarbetsplatsen kommer att vara fossilfri och Skanska har som ambition, tillsammans med byggherren Omsorgsbygg, att genomföra så mycket arbete som möjligt utan utsläpp.

Byggprojektet påbörjas i mars 2019 och planeras att vara färdigställt i mitten av 2023.