2 april 2020
måndag, 02 mars 2020 12:06

Lindblom och Sawjani, nya namn till Amastens styrelse

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Valberedningen föreslår att Magnus Bakke, Jonas Grandér, Bengt Kjell, Jakob Pettersson och Peter Wågström omväljs som ledamöter i styrelsen för Amasten Fastighets AB. Till nya ledamöter i styrelsen föreslås Anneli Lindblom (bilden t h) och Kristina Sawjani (bilden t v). Vidare föreslår valberedningen att Bengt Kjell väljs till styrelsens ordförande. Rickard Backlund och Jenny Wärmé har informerat valberedningen att de avböjer omval.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt uppgår till sju ledamöter.

Anneli Lindblom är CFO för Cabonline Group, som är den ledande teknologi- och tjänsteleverantören till taxiindustrin i Norden. Anneli har mångårig erfarenhet som CFO och har tidigare varit CFO för Accando Group, Proffice AB och Cybercom Group. I tillägg har hon sedan 2013 varit styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter AB där hon också varit ordförande i Revisionsutskottet.

Kristina Sawjani är Partner och Head of Transactions för Mengus, som driver ett antal fastighetsfonder med fokus på kommersiella fastigheter i Stockholm. Hon har gedigen erfarenhet av fastighetstransaktioner och hon har tidigare bland annat arbetat för Folksam, AFA och Catella. Kristina Sawjani har även erfarenhet av styrelsearbete i fastighetsbolaget Nyfosa AB (publ).

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämma, förslagen samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets webbplats.

Nuvarande valberedning i Amasten Fastighets AB består av Bo Sandström, ICA-handlarnas Förbund Finans AB, Jonas Grandér, Nordika Fastigheter AB, Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Rickard Backlund, styrelseordförande i Amasten Fastighets AB.

Amasten årsstämma kommer att äga rum den 18 maj 2020 kl. 14.00