27 maj 2020
måndag, 02 mars 2020 13:19

Urban Properties bygger 349 studentbostäder

Skrivet av 

 

 


Urban Properties ska bygga totalt 349 studentboenden i projekt Träbyn vid Ekhagen i Jönköping.Urban Properties vann tillsammans med Laborma Interiör en markanvisning i Jönköping för uppförandet av studentbostäder 2018. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och ett genomförandeavtal har tecknats med Jönköpings kommun för ett köp av Ekhagen 2:1 och uppförandet av totalt 349 studentboenden i projekt Träbyn vid Ekhagen i Jönköping.

Initiala markarbeten väntas påbörjas under våren 2020. De första husen planeras stå färdigställda under 2021.

– Vi var väldigt glada och stolta över att få förtroendet från Jönköpings kommun 2018 att förverkliga vårt inlämnade förslag. Sedan dess har vi i god dialog med kommunen arbetet med detaljplan och utvecklingen av vårt projekt samtidigt som vi genomfört en stor entreprenadupphandling. Att nu få ta projektet in i nästa fas med en lagakraftvunnen detaljplan, tecknat genomförandeavtal och upphandlad byggnation känns väldigt roligt. Vi ser fram mot att få gå in i nästa fas och förverkliga projekt Träbyn, säger Mattias Schultz, Co-Founder på Urban Properties.