27 maj 2020
torsdag, 05 mars 2020 12:08

Elof Hansson säljer till Veidekke och Anor

Skrivet av 

 

 


Elof Hansson säljer fastigheten Masthugget 43:9 i centrala Göteborg med plan för cirka 125 bostäder i ett 16-våningshus med storslagen utsikt över hamninloppet.


 

Elof Hansson Fastigheter har arbetat med detaljplanen för Masthuggskajen sedan 2013 och utvecklingen av bolagets fastighet vid Järntorget i centrala Göteborg. Efter ett flerårigt arbete med utvecklingen av fastigheten säljer Elof Hansson Fastigheter nu denna bostadsbyggrätt som har ett fantastiskt läge med stor potential. Byggrätten har enligt detaljplan en total yta på 9.750 kvm. I fastigheten finns möjlighet att bygga cirka 125 lägenheter fördelat på 16 våningar med utsikt över hamninloppet. Tillträdet sker i maj.

 

– Vi är mycket nöjda med vårt beslut att sälja fastigheten till två erfarna och ansvarstagande bostadsbyggare som Veidekke Eiendom och Anor Fastigheter och detta ligger helt i linje med våra strategiska mål inom Elof Hansson Fastigheter. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med de nya ägarna, och är mycket glada att kunna ge dem möjligheten att bidra till utvecklingen av Masthuggskajen i Göteborg genom förvärvet, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter AB.

 

– Vi är väldigt glada över att få göra den här affären. Det här är ett attraktivt område i centrala Göteborg som står inför en spännande utveckling. Att få medverka i denna utveckling av fantastiskt fina bostäder och bidra till att skapa ett område med unik karaktär utifrån de ambitioner som är satta för området känns väldigt stimulerande, säger Olof Olausson, affärsutvecklare Veidekke Eiendom i Väst

– Masthugget är ett oerhört spännande område och vi är väldigt glada över möjligheten att få köpa fastigheten tillsammans med Veidekke Eiendom. Vi har ambitioner att vara en framåtblickande aktör i Göteborgsregionen som bidrar till en god social- och stadsutveckling så detta är en bra start, säger Monica Haugan, Anor Fastigheter

Den aktuella fastigheten blir den första i området för detaljplanen som bebyggs med bostäder, som i övrigt kommer att genomgå en omfattande omvandling under kommande år. Bland annat ska en halvö anläggas ut i Göta älv, där såväl kontorshus som bostäder ska uppföras. Utöver det ska även uppföras vård- och äldreboende samt fler bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, i området.

– Masthugget är ett etablerat område med en stark marknad och ett relativt begränsat utbud av bostäder. Det var länge sedan det byggdes nyproducerade bostäder i det här unika läget och vi är övertygade om att det kommer att finnas ett stort intresse för de lägenheterna på marknaden, säger Olof Olausson å båda köparnas vägnar

Projekteringen av bostäderna har påbörjats och för närvarande rymmer det 16 våningar höga huset 125 bostäder mellan 1-5 rok, allt från små yteffektiva lägenheter till stora våningar. Försäljningen av de nya bostäderna planeras påbörjas i början av 2021 och de första hushållen beräknas flytta in under sommaren 2023.