27 maj 2020
onsdag, 11 mars 2020 12:18

Rekordår för CBREs värderingstjänster

Skrivet av 

 

 


Daniel Holmkvist leder CBREs team inom affärsområdet Värdering, ”Valuation Advisory”.

 

 

 

 

 

Enligt ett pressmeddelande från CBRE och Patrik Kallenvret blev 2019 blev ett nytt rekordår för CBREs team inom fastighetsvärdering. Mycket tack vare CBREs team och kompetens, men även att allt fler har hört talas om och vill använda CBREs unika värderingsmodell. Förra året ökade CBRE sina intäkter från värderingstjänster med 25 procent jämfört med året innan.

– Det var en stark marknad 2019 med mycket transaktioner och vi tror även på ett starkt 2020 för vår verksamhet. Vår modell levererar bra resultat samtidigt som vi blivit mer synliga vilket har ökat inflödet av kunder och uppdrag, säger Daniel Holmkvist som leder CBREs team inom affärsområdet Värdering, ”Valuation Advisory”.

CBRE arbetar sedan tre år med en unik egenutvecklad värderingsmodell som anpassats efter svenska förhållanden och data. Modellen har rönt stor uppmärksamhet på marknaden genom sin grad av sofistikering och precision. Det har flyttat fram CBREs position och synlighet inom värderingstjänster på ett markant sätt.

CBRE uppskattar att marknaden för värderingstjänster i Sverige är värd omkring 500 Mkr per år. Merparten av aktiviteten ligger inom värdering av fastighetsbestånd i samband med transaktioner eller hel- och halvårsrapporter för fastighetsbolag, fastighetsfonder och kommuner.

Andra viktiga delar är värdering inför kreditgivning eller situationer där fastigheter exproprieras i samband med till exempel offentliga infrastrukturprojekt.

En kommande trend inom fastighetsvärdering – där CBREs tillgång till en stor mängd data på en global basis är till stor fördel – är mer datorstödd värdering och artificiell intelligens, AI, tror Daniel Holmkvist.

– Där har vi definitivt mer att hämta, inte minst när det gäller till exempel anpassning till olika regelverk. Det kommer dock alltid att finnas ett stort och omistligt inslag professionella värderare som står för att väga in mjuka faktorer och göra bedömningar och avvägningar, säger Daniel Holmkvist.

Patrik Kallenvret, vd för CBRE, Sverige säger i en kommentar:
– Daniel och teamet på fastighetsvärdering har gjort ett imponerande arbete med att utveckla en värderingsmodell som snabbt har fått stor efterfrågan från marknaden. Vi på CBRE är stolta över verktyget och dess precision samt resultatet som teamet har uppnått. Tillsammans med vår avdelning Building Consultancy har Valuation Advisory en gemensam spännande tjänst på gång som kommer att släppas under våren.