27 maj 2020
tisdag, 17 mars 2020 11:38

Scandic Hotels Group slopar utdelningen

Skrivet av 

 

 


Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotel Group.







Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 16 mars beslutade styrelsen för Scandic Hotels Group AB att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget till årsstämman om 3,70 kr/aktie, till följd av det kraftigt försämrade affärsläget. Vidare beslutade styrelsen att senarelägga årsstämman 2020 samt publiceringen av årsredovisningen för 2019 och delårsrapporten för det första kvartalet 2020.


Beslutet att ställa in utdelningen är en del av ett omfattande åtgärdsprogram för att anpassa Scandic till en ny marknadssituation med kraftigt minskad beläggningsgrad till följd av utbredningen av coronaviruset (COVID-19).

Scandic vidtar en rad kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna. Det sker nu en omfattande minskad bemanning, både i hotelldriften och i stödfunktioner. Scandic välkomnar de regeringsbeslut som tagits i den nordiska länderna för att möjliggöra kortidspermittering samt uppskjutning av betalning av skatter och avgifter. Scandic kommer att tillfälligt stänga vissa hotell och man har en konstruktiv dialog med fastighetsägarna för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen.

Mot bakgrund av nuvarande marknadssituation har styrelsen beslutat att flytta fram offentliggörandet av årsredovisningen för 2019 från 20 april till 30 april samt offentliggörandet av delårsrapporten för januari-mars 2020 från 5 maj till 29 maj. Dessutom ändras datumet för Scandics årsstämma från 11 maj till 15 juni 2020.

I en kommentar kan sägas att blodbadet på börsen i Stockholm fortsätter. Hittills i år har aktien i Scandic Hotels sjunkit med cirka 65 procent efter ett fall med drygt 7 procent under tisdagen.
SF