27 maj 2020
onsdag, 18 mars 2020 12:59

Alecta bildar Alecta Fastigheter AB

Skrivet av 

 

 


Fastigheten Välmågan 8, som Alecta köpte av Skanska i september 2014, ligger längs Essingeleden på Kungsholmen.


Alectas styrelse har beslutat att bolagisera den svenska fastighetsverksamheten och har därför bildat det helägda dotterbolaget Alecta Fastigheter AB. Vd för Alecta Fastigheter AB blir Lena Boberg, som idag är vd för ICA Fastigheter. Det nya bolaget kommer initialt att äga och förvalta fastigheter till ett värde av 45 Mdr kr.


– Jag ser mycket fram emot att tillsammans med medarbetarna inom den svenska fastighetsverksamheten bygga upp Alecta Fastigheter AB. Målet är att växa de kommande åren både genom förvärv och utveckling, i kombination med aktiv förvaltning och stort kund- och hållbarhetsfokus, säger Lena Boberg, tillträdande vd på Alecta Fastigheter AB.

– Alecta har de senaste åren ökat andelen reala tillgångar i vår portfölj och kommer att fortsätta med det framöver. Genom bolagiseringen av Alecta Fastigheter AB skapas en större plattform för Alectas fastighetsaffärer, så att vi kan öka skalbarheten och samtidigt fortsätta förvalta våra kunders pensionspengar till så låg avgift som möjligt, säger Hans Sterte, Chef Kapitalförvaltning och vice vd på Alecta.

Bolagiseringen är en process som sker över en period på 18 månader. Efter denna period kommer Alecta Fastigheter AB att återta större delen av fastighetsförvaltningen från de externa aktörer, bland annat Newsec, som idag förvaltar fastigheterna.

Alecta Fastigheter AB kommer att nyanställa ett större antal personer och ha en styrelse med både interna och externa ledamöter. Axel Brändström, Chef Reala tillgångar på Alecta kommer att bli styrelseordförande.

Lena Boberg

Lena Boberg är idag vd på ICA Fastigheter AB, där hon arbetat sedan 2007 och varit vd sedan 2011. Hon tillträder som vd på Alecta Fastigheter AB i juli 2020.

Alecta Fastigheter AB

Alecta Fastigheter AB kommer att vara ett helägt dotterbolag till Alecta och äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige, initialt till ett värde av 45 Mdr kr.