2 april 2020
torsdag, 19 mars 2020 12:21

Vasakronan lånar av NIB och bygger Nya Kronan

Skrivet av 

 

 


Vasakronan bygger Nya Kronan i centrala Sundbyberg om 47.000 kvm där Skatteverket ska hyra 42.000 kvm. Nya Kronan ska stå klar 2021 och den ska då certifieras enligt LEED på högsta nivå, Platina.

 

 

 

 

 

 

Vasakronan AB och Nordiska investeringsbanken (NIB) har avtalat om ett sjuårigt grönt lån på 750 Mkr för uppförande av den gröna kontorsfastigheten Nya Kronan i centrala Sundbyberg. Projektet omfattar totalt 47.000 kvm fördelat på två nya byggnader och en befintlig byggnad som renoveras. Skatteverket hyr 42.000 kvm och är därmed fastighetens största hyresgäst.

Sedan Vasakronan bildades 2008 har bolaget fokuserat på att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning men aldrig på bekostnad av människa eller miljö. Ett genomtänkt och systematiskt arbete har gjort det möjligt att halvera energianvändningen i bolagets fastighetsbestånd samt sänka koldioxidutsläppen från verksamheten med nästan 100 procent. 85 procent av bolagets fastighetsbestånd är miljöcertifierat, varav 72 procent enligt LEED nivåerna Guld eller Platina.

År 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. År 2016 togs det första gröna banklånet upp med NIB och sedan dess har bolaget breddat sin investerarbas genom att även inkludera gröna certifikat. Vid årsskiftet var 47 procent av finansieringen grön.

Nya Kronan ska stå klar 2021 och ska då certifieras enligt LEED på högsta nivå, Platina. Solceller kommer att installeras på taket och integreras i fasaden, och bergvärmesystem ger både värme och kyla. Gröna byggnader är mer energi- och resurseffektiva än konventionella byggnader. De kan bidra till att höja produktiviteten på arbetsplatsen och förbättra användarupplevelsen för dem som vistas i byggnaderna tack vare bland annat bättre inomhusluft, akustik, värmekomfort och belysning.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.