2 april 2020
måndag, 23 mars 2020 12:08

Hermelin och Sarby Westman till Eastnines styrelse

Skrivet av 

 

 

 

 

 


 

Valberedningen i Eastnine AB föreslår nyval av Christian Hermelin (bilden t v) samt Ylva Sarby Westman (bilden t h) till Eastnines styrelse vid årsstämman den 12 maj 2020. Till omval föreslås Liselotte Hjorth (ordförande), Peter Elam Håkansson samt Peter Wågström. Johan Ljungberg samt Nadya Wells har avböjt omval.

Christian Hermelin
, född 1964, var anställd som vd på Fabege AB 2007‒2019 och i andra positioner sedan 1998. Han har mer än 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen och gedigen kunskap om stadsutveckling, projektering av kontorsbyggnader samt hållbarhetsarbete.

Ylva Sarby Westman
, född 1973, är sedan 2015 vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden AB med ansvar för förutom investeringar och transaktioner även CSR, HR och IT & digital transformation. Hon har 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen inkluderande bland annat transaktioner, fastighetsutveckling, förvaltning och investeringar. Ylva Sarby Westman är också styrelseledamot i Ikano Bostad.