2 april 2020
tisdag, 24 mars 2020 13:06

Hotell och restaurangers konkurser ökar 57 procent

Skrivet av 

 

 


Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen antas öka med 57 procent i mars månad i år. Konkurserna drabbar små företag med intäktsbortfall på 70 procent eller me. Det kommer det bli en förödande utslagning i branschen.

 UCs konkursstatistik för 1-20 mars 2020 visar att antalet konkurser inom hotell- och restaurangbranschen väntas öka med 57 procent, jämfört med samma månad föregående år. UC ser ingen konkursförändring i andra branscher än, men konkurserna antas öka markant även i andra branscher

– Vi är precis i början av en period med kraftiga konkursökning, men vi ser redan effekten inom hotell- och restaurangbranschen. Konkurserna inom segmentet antas öka med 57 procent i mars månad. Det här är små företag och med intäktsbortfall på 70 procent eller mer, låga marginaler och låga buffertar redan innan, och det kommer det bli en förödande utslagning i branschen. Vi befarar att många småföretagare med små marginaler slås ut nu när efterfrågan försvinner. Resebolag, musiker, fotografer, tillverkande företag, bemanning, transport är alla exempel på branscher som är hårt utsatta just nu, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

E-handeln kan gynna småföretagare
UCs statistik visar att e-handeln inte har missgynnats av samhällets nuvarande situation, utan står sig förhållandevis stabilt.

– I en övrigt dyster bild när vi analyserar inkomna konkurser så håller e-handeln i sig, i antal köp räknat. Dagligvaruhandeln har fått ett uppsving som kommer att vara kortvarig. I karantän passar vi på att handla matvaror, kläder och kapitalvaror. Produktionsbolag för digitala event har hög efterfrågan, kommenterar Richard Damberg.

För tidigt att se effekterna i andra branscher
Enligt UCs konkursstatistik är det för tidigt att säga något om konkursutvecklingen i andra branscher och segment.

– Det är för tidigt att se den stora samhälleliga påverkan vi ändå väntar oss. Vi är övertygande om att detta bara är en tidig indikation på vad som väntar oss sett till företagskonkurser och påverkan i samhället. Vi väntar oss precis som alla andra en våg av konkurser bland småföretagen. Många förhandlar just nu om sin hyra, säger upp personal och ber om uppskov från leverantörer. När inte det räcker återstår bara nedläggning, avslutar Richard Damberg.


UC:s extra konkursstatistik baseras på konkurser som inrapporterats under perioden 1-20 mars 2020, jämfört med 1-31 mars 2019. Totalt sett väntas 1,8 bolag per dag att gå i konkurs, jämfört med 1,1 bolag i konkurs under mars 2019. Statistiken är en uppskattning på den fortsatta konkursutvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen baserat på hur takten ser ut just nu.

UCs ordinarie konkursstatistik uppdateras den 1 april.