2 april 2020
tisdag, 24 mars 2020 15:20

Heimstaden köper av Magnolia i Ystad för 400 Mkr

Skrivet av 

 

 


Heimstaden köper av Magnolia projektet Edvinshem i Ystad av Magnolia. Projektet omfattar Vrakbåten 1 & 4 i Fredenslund, Ystad kommun (bilden) som nu har bygglov för 225 bostäder.

 Magnolia Bostad säljer ytterligare projekt inom ramavtalet med Heimstaden Bostad omfattande cirka 225 boenden i Ystad. Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av projektet Edvinshem bestående av fastigheterna Vrakbåten 1 & 4 i Fredenslund, Ystad kommun. Projektet produktionsstartades i december 2019 och omfattar utveckling av cirka 225 boenden. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 400 Mkr.

Projektet är den tredje försäljningen inom det ramavtal som Magnolia Bostad och Heimstaden ingick den 20 juni 2018. Ramavtalet innebär att Heimstaden Bostad ska förvärva bostadsprojekt omfattande cirka 5.300 boenden av Magnolia Bostad till ett värde av cirka 9,6 Mdr kr
.

Marken har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvades år 2019. Totalentreprenad tecknades under fjärde kvartalet 2019 med Derome.

– Miljö, samhälle och kvalitet än några av våra ledord när vi ska bygga nytt. I detta projekt efterlever vi, Magnolia och Derome detta på ett bra sätt med förtätning av staden, konstruktion i trä, certifiering enligt Miljöbyggnad Silver och hyror satta  utifrån investeringsbidrag,  säger Sara Macdonald, Head of Asset Management, Heimstaden.

– Vi fortsätter, trots orostider, att jobba, göra affärer och utveckla både bolaget och Sverige för befintliga och framtida kunder, säger Tom Rasmussen, Senior Investment Manager, Heimstaden.

Falkenborn Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Heimstaden och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad.

 

Fastigheterna är belägna i stadsdelen Fredenslund i västra delen av Ystad. Läget är attraktivt med närhet till havet, dagligvaruhandel samt med goda kommunikationer till Ystad centrum. Projektet kommer att uppföras delvis i trä och bestå av fyra byggnader om sex våningar samt ett parkeringshus. Byggnaderna kommer certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning, vilket beräknas ske med start i slutet av 2022.