2 april 2020
onsdag, 25 mars 2020 10:17

Magnolia och Slättö i JV köper mark i Barkarby II

Skrivet av 

 

 


På ett gammalt flygfält i Järfälla ligger ett av Stockholmsområdets hetaste tillväxtområden. Barkarbystaden är på väg att bli västra Stockholms nya knutpunkt med attraktiva bostäder, arbetsplatser, utbildning, service och kollektivtrafik. En viktig del i den utvecklingen är att knyta samman Barkarbystaden med Veddesta. Där finns pendeltågsstationen och den planerade tunnelbanestationen. Bild Skanska.

 

 

 

 


Planområdet för Barkarbystaden II ligger på Barkarby­fältet i sydöstra Järfälla och omfattar delar av fastigheterna Barkarby 2:2, Jakobsberg 18:1 och Veddesta 2:1. Detaljplanen vann laga kraft den 12 januari 2018.

 


 Ett JV-bolag mellan Magnolia Bostad och Slättö Core+, som bildades i oktober 2019, tecknar avtal om förvärv av mark i Barkarbystaden, Stockholm. På fastigheten planerar JV-bolaget att utveckla cirka 23.000 kvm BTA fördelat på 350 bostäder.

Fastigheten ligger inom området Barkarbystaden II och har lagakraftvunnen detaljplan. Förvärvet sker som en bolagsaffär och säljare är en av JV-parterna, Slättö Core+, som i sin tur förvärvade fastigheten och bolaget från Skanska under 2019.

Barkarbystaden är en kraftigt växande stadsdel med bra kommunikationer och nära till natur och rekreationsmöjligheter. Restiden till Stockholms centralstation är drygt en kvart med pendeltåg. I framtiden kommer området att få utökade kommunikationer genom tunnelbana med en uppgång i närheten av projektet.

Detta blir den sjätte utvecklingsfastigheten att inkluderas i JV-bolaget. Ambitionen med JV-bolaget är att genomföra ytterligare förvärv över tid.