2 april 2020
torsdag, 26 mars 2020 14:14

Tävling för 200 bostäder i Flemingsberg

Skrivet av 

 

 


Markanvisningstävlingen omfattar områdena C och E på Hälsovägen i Flemingsberg. I område C planeras för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och i område E planeras för cirka 15 radhus.


Flemingsberg är ett av Sveriges största och viktigaste utvecklingsområden med mycket stark tillväxt och stor potential. Flemingsbergsdalen ska utvecklas till en urban stadsdel och på Hälsovägen ska det byggas flerbostadshus och radhus. Nu bjuder Huddinge kommun in till en markanvisningstävling som genomförs i två steg. Tävlingen startar idag den 26 mars.

Hälsovägen ska bli en innehållsrik stadsgata där Huddinge kommun planerar för totalt cirka 800 nya bostäder med två förskolor och lokaler i bottenplan. Utöver detta ska nya gångstråk och torg skapas.

Markanvisningstävlingen innebär att byggaktörer har möjlighet att skicka in anbud till kommunen. I de två områden som ingår i markanvisningstävlingen planeras för cirka 200 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningarna och cirka 15 radhus.

Tävlingen pågår mellan den 26 mars och 14 augusti 2020 och består av två steg.
Första steget är en prekvalificering där tre vinnare går vidare. I andra steget väljs ett slutligt tävlingsförslag ut. Utvärdering i prekvalificeringen sker i början av maj. En slutlig vinnare utses under hösten.