26 maj 2020
tisdag, 07 april 2020 13:28

Värdet på SKB:s bostäder växte till 25 Mdr kr

Skrivet av 

 

 


I Stockholms nya stadsdel Hagastaden vid Norra Stationsgatans östra del bygger SKB 128 kooperativa hyresrätter. I december 2020 börjar SKB bygga de två husen som blir sex till tolv våningar höga med innergård och kommersiella lokaler i bottenplan

 

 

 

Under 2019 växte SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, med nya markanvisningar, spadtag, friköp av tomträtter och flera utmärkelser. Föreningen för SKB, som är en av Stockholms största hyresrättsaktörer, har en fortsatt stark ekonomi och marknadsvärdet på de 145 fastigheterna ökade vid årets slut till cirka 24.992 Mkr (23.382). Nettoomsättningen steg till  783 Mkr (765) med ett driftnetto om 386 Mkr (381) och ett resultat efter skatt som ökade till 127 Mkr (119). Det egna kapitalet steg till 3.294 Mkr (3.090).

Under året ökade antalet bostäder till 8.114 (8.060) om totalt 0,57 miljoner kvm (0,56) i 146 fastigheter (145) och antalet medlemmar steg till 90.801 (90.407).

– En stor del av vårt arbete syftar till att få fler markanvisningar för att kunna erbjuda fler medlemmar boende. Under det gångna året har vi satt spaden i marken för 250 nya kooperativa hyresrätter. Samtidigt har vi fått markanvisningar för 180 nya lägenheter, bland annat i Nacka som är en ny kommun för oss. Där har vi även utsetts till ankarbyggherre, säger Eva Nordström, vd för SKB. 

Nettoomsättningen ökade från 765 till 783 Mkr. Samtidigt uppgick resultatet till 127 Mkr, en ökning med 8 miljoner kronor från föregående år. Eftersom SKBs verksamhet är not-for-profit, återinvesteras överskottet i verksamheten.

– SKB är en evighetsförvaltare, det betyder att vi aldrig säljer de fastigheter som vi bygger. Långsiktighet är därmed en del av hela vår verksamhetsidé. Därför är det viktigt att vårt resultat växer i takt med föreningens tillgångar, så att vi kan fortsätta att bygga, underhålla våra fastigheter och utveckla verksamheten, säger Eva Nordström.

Under det gångna året köpte SKB 42 av sina 94 tomträtter i Stockholms stad. Den totala affären hamnade på knappt 1,1 Mdr kr. Därmed nåddes en bättre balans mellan hyrd och ägd mark.

– Friköpet är initialt en stor investering, men det ger oss en starkare kontroll både vad gäller marken som våra hus står på och på kostnadsutvecklingen förknippade med dessa. Tomträtten som verktyg är dock alltid en förutsättning för vår nyproduktion, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.