26 maj 2020
tisdag, 07 april 2020 14:31

Lisa Högberg, ny HMS-chef för Veidekke Sverige

Skrivet av 

 

 

 

 

 

Rekryteringen av Lisa Högberg (bilden) innebär att hon blir ny HMS-chef för Veidekke i Sverige. Hon kommer närmast från Peab och rollen som nordisk arbetsmiljöchef för affärsområde Bygg. Hon började på Veidekke den 30 mars.

Lisa Högberg
har under många år arbetat med HMS-frågor (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet) i flera olika branscher, såsom till exempel läkemedels- och energibranschen. De senaste åtta åren har hon varit chef och ansvarig för det strategiska och långsiktiga HMS-arbetet på Peab och hon har samtidigt arbetat operativt och stöttat verksamheten i bolagets dagliga utmaningar. Hon har många års erfarenhet av att arbeta i nordiska och internationella verksamheter.

Lisa Högberg kommer att leda den fortsatta utvecklingen av Veidekke Sveriges HMS-arbete. Hennes fokus kommer att ligga på det systematiska arbetsmiljöarbetet, kunskapsdelning, samt arbetet med att skapa en säkerhetskultur som präglas av säkra attityder och beteenden. Veidekkes mål är noll allvarliga skador och en årlig reduktion av alla skador med 20 procent.

– Hälsa och säkerhet ska alltid stå överst på Veidekkes agenda. Jag är mycket glad över att Lisa har valt att ta sig an den viktiga och utmanande uppgiften att leda och styra HMS-arbetet hos oss på Veidekke. Vi har ett välutvecklat och strukturerat säkerhetsarbete som vi nu ska ta till nästa nivå, genom ökat fokus på värderingar och kultur kopplat till hälsa, arbetsmiljö och säkerhet, säger Mats Nyström, vd för Veidekke Sverige.