17 juli 2018

Nyheter 2018 (528)

måndag, 16 juli 2018 05:09

Värdet på Vasakronan steg till 140 Mdr kr

Skrivet av
Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.   Värdet på Vasakronan ökar starkt varje år. För första halvåret steg värdet på bolagets förvaltningsfastigheter till 133.566 Mkr (121.454).…
Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.   Akademiska Hus ökade hyresintäkterna för första halvåret till 2.986 Mkr (2.782), vilket resulterade i ett driftöverskott som…
Henrik Saxborn, vd för Castellum.   Castellums förvaltningsresultat för första halvåret stärktes med 14 procent till 1.420 Mkr (1.248), efter att den ekonomiska uthyrningsgraden ökat…
måndag, 16 juli 2018 05:00

Pandox visade stark tillväxt

Skrivet av
Anders Nissen, vd för Pandox.   För första halvåret 2018 redovisade Pandox hyresintäkter i Fastighetsförvaltningen som steg till 1.339 kr (1.003), med ett driftnetto som…
måndag, 16 juli 2018 04:57

Diös och NP3 gör bytesaffär i Gävle

Skrivet av
Kunskapsskolan är en hyresgäst i Alderholmen.   Diös och NP3 gör en bytesaffär i Gävle. Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden.…
måndag, 16 juli 2018 04:39

Atrium Ljungberg ökade vinsten till 1.733 Mkr

Skrivet av
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.   För första halvåret ökade Atrium Ljungberg hyresintäkterna, inklusive projekt- och entreprenadomsättning, till 1.311 Mkr (1.262). Resultatet för värdeförändringar…
måndag, 16 juli 2018 04:33

Kungsledens resultat steg till 1.165 Mkr

Skrivet av
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.   Under första halvåret ökade Kungsleden förvaltningsresultatet till 505 Mkr (466). Ökningen förklaras främst av ett förbättrat finansnetto samt hyres-…
måndag, 16 juli 2018 04:26

Catenas vinst ökade till 371 Mkr

Skrivet av
Benny Thögersen, vd för Catena.   Catena ökade under första halvåret hyresintäkterna med 22 procent till 527,5 Mkr (433,6). Driftsöverskottet steg med 20 procent till…
måndag, 16 juli 2018 04:23

Wihlborgs ökade vinsten till 923 Mkr

Skrivet av
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.   Under första halvåret ökade Wihlborgs hyresintäkterna med 20 procent till 1.330 Mkr (1.106). Driftsöverskottet steg med 18 procent…
Sida 1 av 41