12 december 2018

Redaktionen

tisdag, 11 december 2018 18:11

Cushwake RED rekryterar Ole Hjorth

alt

                                                                                                                                        

Danska Cushman & Wakefield RED har utsett Ole Hjorth (bilden) som chef på bolagets värderings- och analysavdelning med ansvar för rådgivning i samband med byggprojekt och värderingstjänster för statliga kunder.

 

Ole Hjorth, 46, har sedan 2006 arbetat med rådgivning hos Sadolin & Albæk och har dessförinnan arbetat hos LR Realkredit och Realkredit Danmark.

 

– Ole Hjorth är en stark profil som med sin erfarenhet sin höga professionella nivå och trovärdighet passar väl med RED, säger Jesper Anderson, partner och chef för värdering på Cushman & Wakefield RED.

tisdag, 11 december 2018 17:38

New Property hyr ut hela Södra Bankohuset

alt
Embark Studios hyr nu hela den anrika fastigheten Södra Bankohuset om 3.700 kvm vid Järntorget i Gamla stan. Framför fastigheten finns en staty av Evert Taube i brons från 1985 av skulptören Karl-Göte Bejemark. Statens fastighetsverk har nyligen renoverat hela fastigheten.

 

alt

Tina Magnuson, partner New Property.

 

New Property och dess partner Tina Magnuson har hyrt hela Södra Bankohuset eller Gamla Riksbanken om totalt 3.700 kvm i Gamla stan till spelutvecklaren Embark Studios.

 

Södra Bankohuset är en byggnad i hjärtat av Gamla stan vid Järntorget där nu Embark studios ska fortsätta utveckla sin framgångsrika verksamhet med egna spel och spelmotorer.

Företaget är grundat av spelindustrins veteraner: Patrick Söderlund, Johan Andersson, Jenny Huldschiner, Robert Runesson, Magnus Nordin och Stefan Strandberg.

 

Södra Bankohuset, ägt av Statens fastighetsverk vid Järntorget och Skeppsbron i kvarteret Pluto byggdes 1675–1682 för Riksbanken, som då hette Riksens Ständers Bank. Det var en av norra Europas första byggnader avsedd enbart för bankärenden. Riksbanken verkade här till 1905 och flyttade då till Helgeandsholmen (nuvarande Riksdagshuset). Byggnaden är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne. SF

 

tisdag, 11 december 2018 17:20

SPG köper byggrätt i Strömstad

alt
Christian Olofsson, vd för SPG.

 

Scandinavian Property Group (SPG) har avtalat med VGL Utveckling om att köpa en byggrätt omfattande 12.8900 kvm BTA i Strömstad. Området ligger strax söder om centrum, cirka 800 meter från Strömstad station. Totalt består projektet av 200 bostäder, vilka ska upplåtas både md bostadrätt och hyresrätt. Byggstart beräknas ske till sommaren med färdigställande under 2022. Hamilton Advokatbyrå med ansvarig delägare Charles Andersson har varit rådgivare till SPG.

 

– Strömstad är den kommun i Bohuslän som har vuxit snabbast under tioårsperioden 2007 till 2017 – en tillväxt på hela 14,4 procent. Vi ser fram emot att bidra till att skapa fortsatt tillväxt för Strömstad genom att skapa 200 centralt belägna bostäder, säger Christian Olofsson, vd för SPG.

 

Under 2017 och 2018 har SPG färdigställt cirka 1.700 bostäder  i Sverige och Norge. I byggrättsportföljen finns för närvarande byggrätter för cirka 350.000 kvm bostäder och samhällsfastigheter med mer än 4.000 bostäder som ska produceras fram till 2025.

tisdag, 11 december 2018 17:16

Fem nya kvarter i Järvastaden

alt
Solna stad planerar ytterligare fem kvarter i Järvastaden. Bilder: White arkitekter

 

Fem nya kvarter med 800-900 lägenheter, en stor förskola i två våningar samt en park i anslutning – det är huvuddragen i planförslaget för kvarteret Linnean i Järvastaden. Efter samråd tidigare i år har antalet bostäder ökat med ytterligare hundra lägenheter. Förslaget ska nu ut på granskning, vilket är sista stadiet innan detaljplanen står klar.

 

– Detta är ett naturligt nästa steg i utbyggnaden av Järvastaden. Kvartersstrukturen i kombination med den park som ligger i anslutning förstärker intrycket av stad i harmoni med naturen, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden, Solna stad.

 

Planområdet gränsar till kvarteret Pyrolan samt korsningen med Fridensborgsvägen och Raoul Wallenbergskolan. Öster om de nya kvarteren ligger kvarteret Grankällan, där 150 nya bostäder i form av radhus och kedjehus håller på att byggas. När alla planer för området är genomförda kommer Järvastaden att vara hem åt cirka 12.000 Solnabor.

alt
Microsoft köper mark i Tuna, Sandviken.

 

Gävle kommun och Sandviken kommun i Stockholmsregionen har beslutat att sälja totalt 130 hektar mark till Microsoft för 269 Mkr och skapar på så sätt förutsättningar för en av Sveriges större internationella investeringar.

 

Stockholmsregionen är attraktivt för företag som söker stabila, säkra och hållbara miljöer. Gävle-Sandviken är en av landets starkaste industri- och exportregioner, med styrkor som tillgänglig arbetskraft, mark, fossilfri energiproduktion, stabil driftsäkerhet samt närhet till Stockholm och Arlanda. Totalt säljer Gävle kommun och Sandvikens kommun 130 hektar mark, vilket storleksmässigt motsvarar ungefär 260 fotbollsplaner.

 

– Microsofts intresse av industrimark i två kommuner inom Stockholm Business Alliance är ett glädjande besked och visar på Stockholmsregionens attraktionskraft och globala konkurrenskraft”, säger Anna Gissler, tf vd för Stockholm Business Region.

 

Besluten om markförsäljning fattades vid extrainkallade kommunstyrelsesammanträden i Gävle och Sandviken. Den totala köpeskillingen är 269 Mkr. Gävle säljer mark för 140 Mkr och Sandviken kommun säljer mark för 129 Mkr.

 

– Det är väldigt spännande att ett företag som Microsoft, med en sådan magnitud inom den digitala infrastrukturen, är intresserad av stora markområden inom vår region. Vår målsättning är att detta blir en av regionens största industriella etableringar, säger Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

 

– Att världsledande företag visar intresse för vår region stärker vår attraktionskraft och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter. Affären kan förstärka Gävle-Sandviken som en modern industriregion med ännu ett internationellt företag, säger Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

 

Arbetet med att stötta Microsoft i investeringsprocessen har skett i ett nära samarbete mellan Stockholm Business Alliance, Gävle-Sandviken, Invest in Gävleborg, Business Sweden samt lokala partners.

Nu hoppas vi att med gemensamma krafter tillsammans med Microsoft skapa förutsättningar för nästa steg, säger Tora Holm, affärsutvecklare på Invest Stockholm som driver arbetet med etableringar inom det regionala samarbetet Stockholm Business Alliance.

alt
Några av fastigheterna som NP3 köper, säljs av Diös i Östersund.

 

NP3 Fastigheter har förvärvat sex industrifastigheter om 20.000 kvm med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 125 Mkr. Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 15,1 Mkr.

 

Fyra av fastigheterna ligger i Östersund och två i Sundsvall. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 4 år.

 

Fastigheterna i Sundsvall har tillträtts under fjärde kvartalet 2018 och fastigheterna i Östersund tillträds under januari 2019. Förvärven är gjorda i tre separata transaktioner. 

tisdag, 11 december 2018 12:31

ETTELVA: Nytt hotell på Tegelbacken

alt
Det nya hotellet med vy från Vasagatan.

 

alt

Byggnaden kan innehålla 400 hotellrum, konferenslokaler och verksamheter i bottenvåningen, exempelvis mindre eller större butiker.

 

alt

Det nya hotellet med Centralbron.

 

alt

Det nya hotellet och fler byggnader utan Centralbron.

 

ETTELVA Arkitekter har tagit fram ett förslag på ett hotell som skapar nya kopplingar i ett av Stockholms mest attraktiva lägen. En av Stockholms mest centrala lägen upplevs idag som en stökig och otrygg plats. Tegelbacken är ett rörigt trafiksystem som fungerar som en barriär mellan Riddarholmen och Vasagatan. Diskussioner om Tegelbacken har pågått i åratal, men vägsystemet gör platsen komplicerad.

Tomten ligger på en av stadens mest attraktiva adresser men förutsättningarna är komplexa. Vårt förslag går att realisera redan nu och fungerar oavsett om Centralbron grävs ned eller inte i framtiden, säger Cecilia Hörngren, uppdragsansvarig arkitekt på ETTELVA Arkitekter.

 

Hon fortsätter:

– En välplacerad hotellbyggnad med hög arkitektonisk svansföring läker ett centralt sår i Stockholms hjärta.

 

Stockholms stads vision för 2030 och utvecklingsplanerna gällande Tegelbacken och Järnvägsparken i Södra Klara är omfattande. I Program för City fastslås att ”mångfald av stråk och platser som binder samman stadens delar och skapar tillfällen för möten, evenemang och vila utgör de viktigaste beståndsdelarna i en levande, urban och demokratisk stad”.

 

Utifrån stadens visioner har ETTELVA Arkitekter tagit fram ett nytt koncept för en hotellfastighet på tomten. Byggnaden förvandlar en idag otrygg miljö till en inbjudande entré och promenad från Centralstationen till Stadshuset. Samtidigt ges staden ett nytt vardagsrum på entréplan. På taket skapas nya publika rum som takrestaurang och spa med en slående utsikt som inte tidigare upplevts mot Riddarholmen och Stadshuset.

 

– Med hjälp av väl gestaltad arkitektur kan vi på detta sätt skapa ett nytt publikt rum i staden, knyta samman två viktiga stadsdelar och samtidigt göra en innovativ trafiklösning, säger Cecilia Hörngren.

 

Hotellet kan uppföras som en första etapp i ett nytt kvarter med många tänkbara funktioner. Byggnaden löser en mängd utmaningar på platsen och öppnar upp för en rad nya möjligheter – oavsett om Centralbron grävs ned eller inte.

 

Dagens trafik leds rakt genom huskroppen. Skulle centralbron rivas skapas nya användningsområden av den tidigare interiöra vägbron.

 

Byggnaden består av två huskroppar varav den ena vrids i förhållande till gatuliv för att möjliggöra avfarten från Centralbron genom byggnaden. Denna vridning ger byggnaden en tydlig välkomnande entré i markplan och skapar dessutom terrasser i solläge.

 

Byggnaden kan innehålla 400 hotellrum, konferenslokaler och verksamheter i bottenvåningen, exempelvis mindre eller större butiker. Lobbyn kan med fördel ha rejält tilltagen takhöjd och göras tillgänglig för utställningar och evenemang.

 

Fakta
14.500 kvm BTA i Stockholm City, Södra Klara, Vasagatan mellan Stockholms Centralstation och Riddarfjärden

tisdag, 11 december 2018 12:25

Ny stadsdel vid Carnegie Brygga i Göteborg

alt
Vid Carnegie Brygga i Majorna, Göteborg, planerar Riksbyggen cirka 75 bostadsrätter och Robert Dicksons stiftelse lika många hyresrätter. Dessutom projekterar Hemsö en skola om 2.500 kvm fördelat på två plan. Illustration: Liljewall arkitekter


Riksbyggen har tillsammans med Robert Dicksons stiftelse och Hemsö vunnit en markreservation vid Carnegie Brygga, i Majorna i Göteborg. Målsättningen är att utveckla en ny stadsdel som tar tillvara på områdets unika karaktär och där social- och miljömässig hållbarhet är en röd tråd genom hela projektet. Sammanlagt handlar det om 150 nya bostäder samt lokaler för samhällsservice, bland annat för utbildning.
    

Genom en blandning av upplåtelseformer, olika lägenhetstyper och lokaler för olika verksamheter bildas en levande stadsdel. Den nya stadsdelen blir inte bara för de boende, utan även en plats för arbete och besök i den vattennära miljön.
    

Riksbyggen kommer att bygga bostadsrätter och Robert Dicksons stiftelse hyresrätterna. Hemsö kommer att utveckla en förskola alternativt grundskola och andra lokaler för verksamheter inriktade på samhällsservice. Dessutom ska möjligheten till ett nytt äldreboende i anslutning till parken utredas.
    

– Vi vill utveckla Carnegie Brygga till en inkluderande och tillgänglig plats som är öppen för hela staden, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

tisdag, 11 december 2018 12:09

Trophi utvecklar Arninge

alt
Med ett resecentrum för Roslagsbanan, bussterminal och pendlarparkeringar, befäster Arninge sin position som en av Stockholmsregionens viktigaste handelsplatser.


Trophi Fastighets AB påbörjar nu byggnationen av Arninge Station vilket blir navet i Arninge Handelsområde i Täby kommun. Byggnaden kommer innehålla totalt cirka 35.000 kvm handel tillsammans med service och ett nytt resecentrum för Roslagsbanan. Därtill byggs en ny infart för kunder, en bussterminal, stor pendlarparkering och laddstationer för elbilar. Utvecklingen kommer ske i etapper och bland hyresgästerna i första etappen noteras Systembolaget, Blomsterlandet, XXL och Coop.
    

Genom utvecklingen av Arninge Station befäster Arninge sin position som en av Stockholms viktigaste handelsplatser. Den strategiska platsen vid E18 i norra Stockholm förväntas locka många pendelresenärer som vill ta tåget den sista biten in till Stockholm. Till området kommer 760 nya parkeringsplatser, varav 200 garageplatser för pendlare och laddstationer för elbilar.
    

– Arninge har länge varit ett starkt handelsområde tack vare det strategiska läget. Nu när det kommer finnas ett ännu större flöde av resenärer från kollektivtrafik och den nya avfarten blir Arninge handelsplats ett naturligt nav i norra Stockholm med en möjlighet för både butiksetablering och varumärkesexponering. Vi är glada att redan nu kunna välkomna befintliga hyresgäster till nya lokaler, säger Jan Björk, vd för Trophi.
    

Uthyrningen av Arninge Station sker i samarbete med Herde Förvaltning som är specialiserade på utveckling och förvaltning av handelsplatser.
    

Omsättningen i Arninge handelsområde uppgår redan idag till 2,7 Mdr kr årligen och besöks av 6 miljoner personer. I marknadsområdet finns över 300.000 invånare och enligt Trafikverkets prognoser bedöms årsmedelresande uppgå till drygt 5 miljoner personer år 2030. Efter utbyggnaden och kopplingen till lokaltrafiken ökar betydelsen ytterligare.
    

– Vi ser fram emot att nu börja planeringen av en ny modern stormarknad för våra medlemmar och kunder i Arninge. Butiken ska verkligen utstråla matglädje och göra det smidigare att handla både i butik och för de som vill hämta maten de handlat på nätet på vägen hem, säger Linus Edestav, distriktschef för Stockholm Norr på Coop Butiker och Stormarknader.

alt
Daniel Kindberg, före detta vd för Östersundshem, räknar med ett frikännande.

 

Som Fastighetsaktien tidigare har rapporterat visade Ernst & Young i utredning i juni i år att det kommunala bostadsbolaget Östersundshem hade överfakturerat totalt 10,7 Mkr. Enligt rapporten hade den tidigare vd:n Daniel Kindberg brutit mot regeln att inte göra affärer med närstående. Det är genom osanna fakturorsom pengar har förts till Sollefteåföretagarens bolag, skriver nu Ekobrottsmyndigheten i ett åtal.  Enligt åtalet har 11,8 Mkr betalats ut felaktigt från Peab via ett företag i Sollefteå.

 

Enligt Ernst & Young har totalt 10,7 Mkr slussats ut via Peab, varav 4,6 Mkr har gått vidare som sponsring till Östersunds FK. Var resterande 6,1 Mkr har tagit vägen har Ernst & Young inte kunnat säkerställa. Utredningen visade även att Daniel Kindberg har varit aktiv i flera bolag som samtidigt varit underleverantörer till Östersundshem.

 

I maj 2018 avgick Östersundshems styrelse efter att det saknades fortsatt förtroende från ägaren Rådhus AB. Ny vd för skandalomsusade Östersundshem är Johannes Merbom.

 

Åklagare Niklas Jeppsson säger till Aftonbladet:

– Det har fakturerats omfattande arbete som inte utförts. Vi i har utrett det här företagets möjligheter att utföra de här arbetena och vi har personer som varit på arbetsplatserna och kan bevisa att arbetena inte utförts. Det här är uppsåtliga brott som man gjort medvetet. Vi har tillräckliga skäl för att åtala. Utredningen är klar och därmed väcker jag åtal mot de här tre personerna.

 

Sportbladet har talat med Daniel Kindbergs advokat Olle Kullinger.

– Daniel förnekar brott. Han förnekar det bestämt. Det här åtalet bygger på påståenden om utställda fakturor, men att arbete inte utförts, och det är ett grundläggande påstående som gäller för samtliga åtalspunkter. Men Daniels uppfattning är att det är ett felaktigt antagande. Arbetet har utförts enligt det fakturan anger i sin helhet. Ingen har lidit någon skada och det har varit lönsamma projekt för alla inblandade.

 

Daniel Kindberg har även uttalat sig kort till ÖFK:s hemsida.

– Jag förutsätter att jag kommer att bli frikänd och vädjar till media om att ni ska visa samma respektfullhet som ni hittills gjort till mina nära och kära. I övrigt har jag inga kommenterar.

Sida 1 av 817