24 januari 2020

Redaktionen

 

 

Visualisering av hur AB Svenska Bostäders studentprojekt kan komma att se ut. Byggnaden utgör en fond mot Tullhusplatsen och Sveavägen. Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter


 

Flygfoto med markanvisat område markerad med vit streckad linje. Wennergren center till vänster i bild och Brunnsviken längst ned. Bild: Link arkitektur


 

 

Svenska Bostäder fick i mars 2018 en markanvisning i östra Hagastaden för 340 studentbostäder och lokaler i bottenvåning. Kvarteret delas med Micasa, som bygger vård- och omsorgsboende.

Svenska Bostäder beslutade den 3 december 2019 och därefter hemställt ärendet till kommunfullmäktige för beslut att godkänna inriktningen av bolagets nybyggnation av studentbostäder Östra Hagastaden, med en investeringsutgift om 536 Mkr.


Projektet ska ligga i ett stads- och parknära läge i Stockholms och Solnas gemensamma stadsutvecklingsprojekt Hagastaden som i stort innebär att städerna växer samman genom en överdäckning av E4/E20 och Värtabanan. Målet med projektet är att bygga yteffektiva bostäder till studenter. Bostäderna ska ha hög arkitektonisk kvalitet och framsynta hållbarhetslösningar till rimlig hyra.

Projektet omfattar cirka 340 studentbostäder samt kontor, lokaler och tillhörande bostadskomplement i bottenvåningen. Bostäderna är fördelade på 260 traditionella ettor, 13 tvåor samt kollektivboende för cirka 66 studenter. Kollektivlägenheterna består av 5-6 enskilda rum med badrum samt gemensamt kök och vardagsrum. Byggnadernas sammanlagda bostadsyta blir cirka 7.300 kvm BOA och lokalytan blir cirka 800 kvm LOA.

I projektet planeras för bland annat café, gym och minilivs samt ett par kontor. Det ingår två små innergårdar. Storleken och solinstrålningen på dessa är begränsad varför studenterna också får tillgång till två takterrasser.

Projektet har utsetts till pilot inom digitalisering i syfte att Svenska Bostäders resurser ska kunna användas mer effektivt. Därför kan det i projektet ingå att skapa digitala modeller av byggnadsverket, smarta lås, delningstjänster kopplat till hållbarhet och appar som på annat sätt förenklar boendet.

Svenska Bostäders mål för nybyggnation är Miljöbyggnad Silver. Huset projekteras för en maximal energianvändning på 55 kWh/kvm och år. Detta har inneburit arbete med byggnadens form och fönster som påverkar energianvändningen, solvärmelast och dagsljus. Byggnaden planeras bland annat förses med solcellsanläggning och spillvattenvärmeväxlare.

Detaljplanearbetet startade i april 2018 och beräknas antas 2021 och förväntas vinna laga kraft ett år senare. Produktionsstart är beräknad till år 2023.

onsdag, 22 januari 2020 12:16

Unikt ID-kort för säkra byggarbetsplatser

 

 

Peab är en av drivkrafterna bakom det nya ID06-kortet som införs på svenska byggarbetsplatser idag. Linda Larsson är projektledare för Nya ID06 på Peab.


 

Nu införs det nya ID06-kortet som krävs för att komma in på samtliga svenska byggarbetsplatser. Syftet med ID06-kortet är att motverka oseriösa företag och deras möjlighet att använda svart arbetskraft. Peab har varit pådrivande för de nya reglerna och är en av initiativtagarna.

– De nya hårdare reglerna behövs för att vi ska få en sundare konkurrens och mer ordning och reda i branschen. Fram till nu har oseriösa aktörer haft för lätt att verka på svenska byggarbetsplatser. Med det nya passerkortet blir det tvärstopp för dem, säger Linda Larsson, projektledare Nya ID06 på Peab.

Problemet med obehöriga aktörer på svenska byggarbetsplatser har varit omfattande. Med det nya ID06-kortet tar byggbranschen nu ett krafttag. Från och med nu görs djupare kontroller av både företag och personal. Något som gör kortet unikt i sitt slag i världen.

– De nya reglerna innebär förbättrad säkerhet. Men för att helt bli av med oseriösa företag krävs också uppföljning från myndigheter och andra samhällsfunktioner. Det är inget som byggbranschen ensam förmår att lösa, säger Linda Larsson.

Fakta
1.
Kreditupplysning via UC tas på alla bolag som ansöker om det nya kortet. Betalar de sina skatter och avgifter? Har de skulder hos Kronofogden? 2. I det nya systemet tillåts inga så kallade lånekort. Dessa har tidigare missbrukats och lånats ut till obehörig arbetskraft av oseriösa underentreprenörer. 3. För att få det nya kortet görs en kontroll av hur många anställda bolaget har registrerat hos Skatteverket. Stämmer det med antalet utfärdade kort? Om inte är det en signal om obehörig arbetskraft, exempelvis sex anställda, men 30 passerkort. 4. För att erhålla sitt personliga passerkort måste individen legitimera sig med BankID och pass. Detta försvårar för personer som vistas illegalt i Sverige att komma in på en byggarbetsplats.

 

 

D1 är en motorväg i Tjeckien som ingår i en längre viktig motorvägsförbindelse från Prag till Bratislava och Budapest.

 

 

Skanska moderniserar motorvägen D1 i Tjeckien för 1,4 miljarder, tjekiska kronor, cirka 580 Mkr.
Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om att uppgradera 14 kilometer av motorvägen D1 i Tjeckien. Kontraktet kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2020.

Det aktuella projektet inkluderar demolering av gamla strukturer, nya ytskikt, nya broar samt passager för djur. Moderniseringen av motorvägen D1, den viktigaste transportvägen i Tjeckien, har pågått sedan 2013.

Byggandet påbörjas i mars 2020 och kommer att slutföras i september 2021.

onsdag, 22 januari 2020 11:37

Wihlborgs tecknar två avtal i Slagthuset

 

 

Fastigheten Slagthuset är belägen i Inre Hamnen, endast 100 meter från centralstationen i Malmö.Wihlborgs har tecknat avtal med två nya hyresgäster om totalt 2.400 kvm i Slagthuset i Malmö.

Coworkingföretaget Mindpark flyttar in på 1.300 kvm
i de tre nedersta planen i högdelen där företaget tillsammans med Internetstiftelsens koncept Goto 10 ska driva coworking, reception, konferens, café och event. Mindpark utsågs nyligen till Nordens bästa coworkingaktör. I dagarna inleds ombyggnationen som skapar en helt ny reception, moderna kreativa arbetsplatser och mötesrum. Öppning planeras till mitten av augusti.

– Mindpark finns i vår fastighet Hermes 10 i Helsingborg och det är förstås väldigt glädjande att vi kan utveckla relationen med företaget. Jag är också glad över att vi kan ge Slagthuset en rejäl vitamininjektion med utvecklingen av nya, kreativa miljöer och en rad nya, dynamiska företag i huset. Detta är också en fin pusselbit i Nyhamnens utveckling, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Slagthuset ligger i ett expansivt område och det ska bli spännande att få vara en del av den utvecklingen tillsammans med Wihlborgs och Internetstiftelsen. I dagsläget finns Mindpark i Helsingborg, Lund, Malmö Hyllie och snart alltså även i Malmö city. Då Skåne är en tajt region där det sker mycket utbyte och affärer mellan dessa tre städer skapar detta en unik möjlighet för våra coworkers att ha ett hem i varje stad, säger Sanna Kahlström, delägare i Mindpark och ansvarig för företagets expansion.

Även techbolaget Softhouse har tecknat hyresavtal i Slagthuset. Den 1 augusti 2020 flyttar företagets Malmökontor in på 1.100 kvm.
Softhouse sysslar med mjukvaru­utveckling och har totalt 200 anställda fördelade på sju kontor.

– Softhouse har just avslutat ett rekordår och planerar att växa vidare framöver. I Slagthuset får vi större, modernare lokaler som är optimerade för teamarbete och kunskapsdelning. Ett stort antal av våra kunder använder idag Softhouse som lösningsleverantör där vi oftast levererar från våra egna lokaler. Dessutom skapar samlokaliseringen i Slagthuset med parter som Mindpark och Goto 10 ett helt ekosystem som vi tror kommer att gagna alla som sitter i lokalerna, säger Roland Ferngård, vd för Softhouse Consulting Öresund AB.

 

 

Castellum ska bygga en andra butik för Ahlsell i Göteborgsregionen, nu en butik om drygt 4.600 kvm  i Hisings Backa.

 

 

Castellum planerar nybyggnationen av sin andra butik för Ahlsell i Göteborgsregionen, denna gång i Hisings Backa. Ett 10-årigt hyresavtal har tecknats för en byggnad om cirka 4.600 kvm. Investeringen uppgår till cirka 82 Mkr, inklusive befintlig byggrätt om 12 Mkr. Byggstart är planerad till januari 2020 med beräknad inflyttning mars 2021.

Ahlsell är en nordisk distributör av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Under 2019 färdigställde Castellum ett nytt regionkontor och butik för Ahlsell i Mölndal utanför Göteborg.  Nu påbörjas nästa fas i samarbetet. 

– Vi är oerhört tacksamma att än en gång fått förtroendet av Ahlsell att bygga för dem. Vi har mycket goda erfarenheter från vårt tidigare samarbete. Det tillsammans med att anläggningen kommer att byggas på en attraktiv plats, nära goda kommunikationer, gör detta till ett spännande projekt, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad med målet att nå nivå silver, vilket innebär att byggnaden optimeras för låg energiförbrukning och god inomhusmiljö samt att material med låg klimatpåverkan premieras.

– Efter att vår nya anläggning i Mölndal som Castellum uppförde blivit en succé tar vi nu nästa steg i regionen för att ännu bättre tillgodose våra kunders behov i framtiden Den nya anläggningen kommer att bli ännu större och modernare, säger Magnus Häggström, försäljningschef Butik Region Väst, Ahlsell.

Summering projektet
Castellum uppför byggnation (Backa 20:5) på Exportgatan 4 i Hisings Backa utmed E6. Investering: cirka 82 Mkr, inkl. befintlig byggrätt om 12 Mkr. Inflyttning: Mars 2021. Hyresvärde: cirka 7 Mkr på årsbasis. Hyresgäst: Ahlsell. Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  Drygt 4.600 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100 procent.

 

 

tisdag, 21 januari 2020 16:42

Aberdeen/Ailon bygger i Hammarby sjöstad

 

 

Den anrika Transformatorverkstaden från 1940-talet och ska nu konverteras till micro-living och co-working-utrymmen.


 

Arcona har fått i uppdrag av Aberdeen Standard Investments och Ailon Group, att bygga om fastigheten Påsen 15 i Hammarby sjöstad, Stockholm. Den anrika Transformatorverkstaden är från 1940-talet och ska nu konverteras till micro-living och co-working-utrymmen. Projektet är en totalentreprenad på 200 Mkr som påbörjats vid årsskiftet och ska vara färdigställt våren 2021.

– Vi är glada för förtroendet att bygga om Transformatorverkstaden. Vi har stor erfarenhet från dessa typer av konverteringsprojekt och att få vara med och skapa det här nya konceptet för micro-living och co-working känns riktigt kul, säger Hans Karlsson, projektutveckling Arcona.

– Detta är ett mycket spännande projekt som kommer att bli en byggnad med karaktär i Hammarby sjöstad. Vi kommer arbeta med flera olika spår parallellt för att skapa en långsiktigt hållbar fastighet, säger Christian Schjødt-Eriksen från Aberdeen Standard Investments och Jacob Cronstedt från Ailon.

Transformatorverkstaden ligger i en av Stockholms växande stadsdelar, en livlig plats med nya bostäder och kontor, restauranger, kaféer, skola, livsmedelsbutiker, hotell och med goda allmänna förbindelser. Fabriksbyggnadens industriella karaktär med stora fönster och höga tak samt travers där transformatorer tidigare lastades på tåg behålls och ger byggnaden en tydlig identitet och uttryck. Arkitekt är +Rolf.

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 527,7 miljarder pund, cirka 6.518,3 Mdr kr (30 juni 2019).

I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp långsiktiga värden för sina kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i Aberdeen Standard Investments verksamhet med ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå

Ailon är ett fastighetsbolag som har verksamhet i Norden, Tyskland och Storbritannien med kontor i Stockholm, London och Berlin. Ailon utvecklar och förvaltar micro-living och co-working.
tisdag, 21 januari 2020 14:07

160 nya bostäder i Kärrtorps centrum

 

 

Vid busstorget i Kärrtorp , där det tidigare stått en förskola, har Besqab byggt ett bostadshus med cirka 90 bostadsrätter och vid Söderarmsvägen och Lågskärsvägen ska Svenska Bostäder bygga tre bostadshus med sammanlagt cirka 70 hyresrätter


 

Totalt 160 nya bostäder byggs på tre platser i Kärrtorps centrum. Vid busstorget, där det tidigare stått en förskola, har Besqab byggt bostadshus med cirka 90 bostadsrätter. Vid Söderarmsvägen och Lågskärsvägen ska Svenska Bostäder bygga tre bostadshus med sammanlagt cirka 70 hyresrätter. Svenska Bostäder kommer även rusta upp gångvägen som leder från det nya huset vid Lågskärsvägen, längs tunnelbanan, ner till torget.


I samband med bostadsbyggnationen rustar Stockholms stad upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande gångvägar och trappor.
Träden, dammen och stenbeläggningen utgör grunden i utformningen när nya mötesplatser skapas och tillgängliggörs. Målet är ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för verksamheter och fungerar som en mötesplats för boende och besökare. I gestaltningsprogrammet i dokumentlistan nedan kan du läsa mer om hur torget rustas upp.

Utformningen av torget bygger till stor del på resultatet från den medborgadialog som genomfördes i Kärrtorps centrum 2015. Då fick boende och besökare möjlighet att lämna synpunkter, delta i workshops och testa sina idéer på plats.
tisdag, 21 januari 2020 14:00

Erik Selins Collector rasar på börsen

 

 

Erik Selin, vd för Balder.


 


Erik Selin är storägare via fastighetsbolaget Balder och eget aktieägande i nischbanken Collector, som på tisdagsmorgonen gick ut med flera negativa nyheter, enligt Dagens PS.

Collector reserverar 800 miljoner kronor extra för kreditförluster i det fjärde kvartalet. Utöver det gör bolaget nedskrivningar på 150 miljoner kronor av it-tillgångar, uppger Göteborgs-Posten och berättar att fastighetsmiljardären Erik Selin under morgonhandeln på Stockholmsbörsen fick se över en halv miljard kronor av sitt aktievärde i Collector försvinna när aktiekursen störtdök på beskeden.

Aktiekursen i nischbanken rasade under tisdagen med drygt 20 procent..

Collector vill nu, skriver GP, genomföra en garanterad företrädesemission på 1.000 miljoner kronor och Erik Selin, som i dag är vice ordförande i nischbanken, föreslås ta över ordförandeposten efter Lena Apler.

Collector skriver i ett pressmeddelande, som refereras, att det justerade rörelseresultatet för Q4 väntas bli minus 140 till 150 miljoner kronor.
tisdag, 21 januari 2020 13:50

Selvaag Bolig delar ut extra 2,13 Mdr

 

 

Rolf Thorsen, vd för Selvaag Bolig. Under 2018 hade Selvaag Bolig en omsättningen om 3.169 MNOK då bolaget sålde 777 bostäder. Se länk.


 


Selvaag Bolig gör en extra utdelning på mer än två miljarder norska kronor, cirka  2,13 Mdr kr.

Under en bolagsstämma föreslog Selvaag Bolig att sälja stora delar av företaget mark till Urban Property. Transaktionen om 3,4 miljarder NOK har nu avslutats och styrelsen för Selvaag Bolig har beslutat att betala en utdelning på 22 NOK per aktie.


Urban Property är en ny företagsstruktur som inrättas för att köpa och äga Selvaag Boligs tomter. Urban Property kommer också att ha företrädesrätt på alla nya tomter som Selvaag Bolig vill utveckla. Selvaag Bolig kommer att köpa tomterna tillbaka steg för steg. Företagen kommer att bli långsiktiga och strategiska partners och Selvaag Bolig kommer att ha företrädesrätt och ett alternativ att återköpa marken.

Sedan 2013 har Selvaag Bolig betalat en utdelning på 14,30 NOK per aktie. År 2018 var den totala årliga utdelningen 4,50 NOK. För första halvåret 2019 betalades en utdelning på 2,0 NOK per aktie.

 

 

Cushman & Wakefield har fått det exklusiva uthyrningsuppdraget om 12.000 kvm av ägaren till Brädstapeln 13 på Fleminggatan 20 som är Europa Capital via NCAP – Nordic Investment & Capital Partners.


 

– I en tid med rekordlåga vakanser och högt ställda förväntningar lanserar vi Fleminggatan 20 med 12.000 kvadratmeter prime office i attraktivt läge, säger Håkan Klinterhäll på Cushman & Wakefield som fått det exklusiva uthyrningsuppdraget av fastighetens ägare, NCAP – Nordic Investment & Capital Partners.

Kvarteren i korsningen Fleminggatan/Scheelegatan har redan börjat sin förvandling till att bli en pulserande knutpunkt med nyöppnat SATS, ICA och Systembolag. Nu totalrenoveras Anders Tengboms nybrutalistiska flaggskepp på Fleminggatan 20 till att bli Kungsholmens mest attraktiva kontorshus. Genom etableringen kommer Kungsholmen att knytas ihop med och förlänga Stockholms Central Business District på allvar.

Klart för inflyttning hösten 2020

Fastigheten består av sex kontorsvåningar om vardera 1.700 kvadratmeter som kommer att renoveras till toppstandard enligt alla moderna krav. Därutöver finns lokaler i markplan som kan utvecklas till restaurang, reception och andra publika ytor.

Alessandro Cardinale
är grundare och arkitekt på Studio Stockholm, Han säger:

– Vi drivs av utvecklingen och ser att både byggnaden, parken och platsen har mycket unika och efterfrågade kvaliteter. Med våra högt ställda ambitioner kommer Fleminggatan 20 bli stället att vara på. Det är urbant, modernt och kaxigt, och samtidigt högfunktionellt. En unik möjlighet!

I bottenplanet planeras för restauranger och annan utåtriktad verksamhet. Framför huset finns en Pocket Park där arkitekturen med grönska, skulpturer, vatten och tegel för tankarna till Louisiana i Danmark. En attraktiv oas för tanke och reflektion mitt i stadens puls. Det är också nära till grönytor och löpspår utmed Klara Sjö.

Brädstapeln 13 ägs av Europa Capital via Nordic Investment & Capital Partners. Europa Capitals ägs av Rockefeller Group som i sin tur ingår i japanska Mitsubishi Estate.

 

John Routledge, Partner på  NCAP – Nordic Investment & Capital Partners, säger:
– Det här är en oerhört viktig satsning för oss. Tillsammans med våra investerare har vi bred erfarenhet av att renovera och förädla kontorsfastigheter över hela Europa. Vi ser en oerhörd potential i läget, ett ”Extended CBD” med närhet till Centralstationen, Cityterminalen, World Trade Center, Arlanda Express, Waterfront och Stadshuset. Vi ser fram emot genomföra vår affärsplan för Fleminggatan 20 tillsammans med det team vi engagerat för projektet och skapa en produkt av hög kvalitet.

– Produkten, läget och tajmingen är spot on, avslutar Håkan Klinterhäll på Cushman & Wakefield. Det här kommer bli mycket attraktivt i hyresmarknaden.