19 januari 2020

Redaktionen

måndag, 30 december 2019 12:56

Genova bygger 355 bostäder i Norrtälje

 

Handelsmannen 1 är det första kvarteret som planeras att byggas i Övre Bryggårsgärdet i Norrtälje med 80 lägenheter, en förskola med 125 förskoleplatser samt cirka 275 hyresbostäder.

 

 

Genova Property Group har startat projekt Handelsmannen i Norrtälje. Projektet Handelsmannen är strategiskt beläget i Norrtälje, granne med kommunhuset och med nära anslutning till busstationen i Norrtälje. Projektet omfattar cirka 21.000 kvm uthyrbar yta med två kvarter innehållande ett äldreboende med 80 lägenheter, en förskola om 125 förskoleplatser samt cirka 275 hyresbostäder. Såväl äldreboende som förskola är uthyrda till Norlandia på 15-åriga hyresavtal.

Detaljplanen för kvarteret Handelsmannen vann laga kraft den 27 december 2019 och under december påbörjades även rivning av befintliga byggnader.

Projektet kommer att byggas i trä, Svanenmärkas, samt finansieras grönt via SBAB. Totalentreprenör är Lindbäcks Bygg och planerad inflyttning beräknas till 2021/2022.


fredag, 27 december 2019 14:34

K2A startar projekt Godisfabriken i Gävle

 

K2A är först ut av sju byggherrar som kommer utveckla den nya stadsdelen Godisfabriken i Gävle där den före detta Läkerolfabriken är belägen.

 

 

K2A har startat projekt Godisfabriken i Gävle. Projektet innebär en nyproduktion av 123 hyresbostäder och ett LSS-boende med sex vårdbostäder och med en total uthyrningsbar area uppgående till cirka 4.700 kvm.

K2A är först ut av sju byggherrar som kommer utveckla den nya stadsdelen Godisfabriken i Gävle där den före detta Läkerolfabriken är belägen. Totalt ska 750 nya bostäder byggas och kommersiella lokaler med bland annat en saluhall. Området blir bilfritt där hållbara transportalternativ uppmuntras. 

K2A kommer att utveckla ett kvarter med 123 Svanenmärkta hyresbostäder byggda i trä. Lägenheterna kommer att bli välutrustade och yteffektiva mellan 1-3 rum och kök. Färdigställande och inflyttning är beräknat till första halvåret 2021.

– Vi ser fram emot att vara den första byggherren som startar utvecklandet av den nya stadsdelen Godisfabriken. Vi ser projektet som en viktig del av vår långsiktiga strategi att erbjuda både hyresbostäder och studentbostäder i Gävle, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.


fredag, 27 december 2019 12:38

Skanska investerar 2,1 Mdr i Tysons, USA

 

The Heming är en del av Scott’s Run, ett ungefär 740.000 kvm stort område i Tysons, Virginia, där Skanska ska bygga 410 lyxbostäder.

 

 

Skanska investerar 221miljoner dollar, cirka 2,1 Mdr kr i The Heming, i ett nytt flerfamiljshusprojekt i Tysons, Virginia, USA. Byggkontraktet är värt cirka 150 miljoner dollar, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Skanska USA kommer att utveckla och bygga The Heming, ett 28 våningar högt lyxbostadshus med 410 lägenheter. Projektet inkluderar cirka 3.500 kvm restaurang- och butiksytor på bottenvåningen och siktar på till LEED Guld-certifiering.

The Heming är en del av Scott’s Run, en ungefär 740.000 kvm stort område under utveckling för blandad användning och kommer att vara beläget över gatan vid tunnelbanestationen McLean Silver Line.

Skanska kommer att påbörja byggandet i januari 2020 och projektet beräknas vara färdigställt i det fjärde kvartalet 2022.

Skanskas övriga projekt i Washington-området inkluderar kontorsbyggnaden 2112 Penn, lägenhetsprojektet RESA, kontorsbyggnaden 1776 Wilson Blvd och kontorshuset 733 10 and G. Skanskas senaste markköp inkluderar land vid Scott’s Run för att utveckla ett flerfamiljhus i Tysons, VA och 1700 M, en kommersiell byggnad.

 

Gabriel Cronstedt, partner och COO i Nordika.

 

 

Nordika köper en kontorsfastighet i centrala Helsingfors som är välkänd som det tidigare huvudkontoret för Amer Sports. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 10.000 kvm. Säljaren är en tysk fond under likvidation. Fastigheten kommer vid tillträdet att ha en vakansgrad om cirka 40 procent, men med en god underliggande kvalitet som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Nordikas ambition är att stabilisera fastigheten genom aktivt ägarskap. Nordika planerar att genomföra betydande investeringar i fastigheten för att den ska uppnå sin fulla potential, samt intensifiera uthyrningsarbetet.

De största hyresgästerna är Silta, Rapala, Fitness24Seven och K-market.

Catella och White & Case var rådgivare till Nordika i transaktionen.

Gabriel Cronstedt, partner och COO, säger i en kommentar:
– Vi är nöjda över förvärvet av en centralt belägen fastighet i Helsingfors. Den tidigare fastigheten för Amer Sports huvudkontor är en välkänd byggnad nära Helsingsfors Mässcentrum.  Likvidationsprocesser är alltid lite speciella men det är något som Nordika är riktigt bra på att hantera. Vi ser nu fram emot att förädla fastigheten till en institutionell produkt igen.


fredag, 27 december 2019 12:07

Fastator köper 31 fastigheter för 600 Mkr

 

Joakim Orthén, vd för Industrisamhället, ett bolag som är helägt av Fastator.

 

Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB har ingått avtal om förvärv av 31 fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 600 Mkr. Fastigheterna är belägna på ett flertal olika orter och har en total uthyrningsbar yta om cirka 161.000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 65 Mkr. Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till cirka 3,3 år och ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 85 procent. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet och ny lånefinansiering.

Tillträde sker i slutet av det första kvartalet 2020. Transaktionen genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter. Köpeskillingen uppgår till det presenterade underliggande fastighetsvärdet.

Colliers, Glimstedt och Nordic PM har agerat rådgivare i transaktionen åt Industrisamhället.

– Industrisamhället är specialiserat inom fastigheter i stadsnära industriområden och med dessa förvärv tar vi nu ett rejält kliv på bolagets inslagna tillväxtresa, kommenterar Joakim Orthén, vd för Industrisamhället.

 

Flygfoto över fastigheten Ångtvätten 22 på Stora Essingen i Stockholm, en fastighet som AMF säljer till Areim.


Areim har förvärvat fastigheten Ångtvätten 22 på Stora Essingen från AMF Fastigheter. Fastigheten är en kontorsfastighet om cirka 40.000 kvm med stor potential, som består av tre sammanbyggda delar med en ursprungsdel från 1939 och tillbyggnader från 80- och 90-talet. Läget är mycket attraktivt med bryggor och promenadstråk längs med Essingefjärden och bra allmänna kommunikationer i form av Tvärbanan och bussar med hållplatser nära fastigheten samt nära anslutning till Essingeleden. Köpeskillingen har inte meddelats.

I transaktionen var Pangea rådgivare till AMF Fastigheter.

– Vi köper en väl omhändertagen fastighet med många möjligheter. Vår ambition är att på ett hållbart sätt ta tillvara på och rusta upp hela eller delar av fastigheten. Det pågående planärendet för utveckling av bostäder i området är också intressant. För oss är det viktigaste att göra det som är långsiktigt bäst för platsen, säger Carl-August Westberg på Areim.

I och med köpet kan Areim erbjuda attraktiva kontorslokaler i ett unikt och centralt läge i en gedigen fastighet med många möjligheter för anpassning av såväl lokal som dess storlek.måndag, 23 december 2019 15:58

God Jul och Gott Nytt År

 

En vik nära Dalarö i Stockholms södra skärgård.


Dagens Fastighetsaktie gör uppehåll till tisdagen den 7 januari 2020. Ett par nyhetssammanfattningar kommer att publiceras under mellandagarna.

 

Våra läsare önskas en avkopplande ledighet.


 

Christian Fladeland, CIO Heimstaden.


Heimstaden Bostad AB köper en tysk bostadsportfölj bestående av 25 fastigheter med 599 bostäder, 48 kommersiella enheter och 36 parkeringsplatser. Fastigheterna, som ligger i Berlin och Bielefeld, omfattar en total uthyrningsbar yta på 44.650 kvm. Den överenskomna köpeskillingen om 1,32 Mdr kr finansieras initialt med befintliga kontanter och samt en  hypotekfinansiering för en del av köpeskillingen.

Förvärvet fördubblar grovt Heimstadens nuvarande innehav i Tyskland samtidigt som Heimstaden tar det första steget mot en mer geografiskt diversifierad tysk portfölj.

Efter förvärvet kommer Heimstaden att ha drygt 1.000 bostäder i Tyskland.

– Vi uppskattar den starka tyska marknaden och vi är glada att öka vår exponering i landet i ett steg att närmare att nå en kritisk nivå som kan motivera egen förvaltning av verksamheten i landet, vilket är ett tydligt mål för oss. Även om det har diskuterats mycket om den skärpta hyresregleringen i Berlin, är vi försiktiga investerare och vi erkänner att avkastningsprofilen för vår exponering i Berlin inte nödvändigtvis är i nivå med våra oreglerade marknader, men erbjuder oss fortfarande en stark riskjusterad avkastning och diversifieringsfördelar, säger Christian Fladeland, CIO för Heimstaden och han fortsätter:

– Som en långsiktig ägare är vi engagerade i att göra de nödvändiga investeringarna för att förbättra och bibehålla kvaliteten på portföljen så att våra hyresgäster känner sig bekväma i sin hem.

Heimstaden rådgivare var Bottermann:Khorrami, BRL Boege Rohde Luebbehuesen och Reelab.


 

I stadsdelen Rambodal i Norrköping bygger SHH Bostad 117 hyresrättslägenheter om 1-3 rum och kök.

 


SHH Bostad har avyttrat hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall om totalt 241 hyreslägenheter till Trenum, som ägs till lika delar av AP3 och Balder. Transaktionerna, som är ovillkorade, har skett genom bolagsöverlåtelser och har baserats på underliggande fastighetsvärde om totalt cirka 400 Mkr, exklusive investeringsbidrag. I avtalet ingår projektutveckling och entreprenaduppdrag om att uppföra bostäderna på de aktuella platserna.

Försäljningen ger en positiv initial resultatpåverkan om cirka 25 Mkr i det fjärde kvartalet 2019 samt en positiv likviditetseffekt om cirka 40 Mkr i första kvartalet 2020. Cirio har varit rådgivare till SHH och Werks Advokater till Trenum.

– Vi är stolta att ha varit värdeskapande i utvecklingen och att ha byggstartat två hyresprojekt som nu kan överlämnas till Trenum som blir en ypperlig långsiktig och erfaren förvaltare av fastigheterna, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad.

– Förvärvet är i linje med Trenums ambition att förvärva hyresfastigheter på stora och mellanstora orter och vi ser fram emot färdigställande under 2021. Detta är vår andra affär med SHH och vi hoppas kunna göra ytterligare affärer med dem i framtiden, säger Marcus Hansson, vd för Trenum.


måndag, 23 december 2019 12:47

Skanska säljer i Washington för 1,53 Mdr kr

 

Skanskas 99M är en 11 våningar hög, 21.700 kvm stor, LEED Guld-certifierad kontorsbyggnad i Washington D.C. Byggnaden färdigställdes under det andra kvartalet 2018.

 


Skanska har sålt kontorsbyggnaden 99M i Washington, DC, USA, för 163 miljoner dollar, cirka 1,53 Mdr kr. Köparen är ett dotterbolag till Polinger Development Co. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska USA Commercial Development under det fjärde kvartalet 2019. Tillträdet till fastigheten förväntas ske under det första kvartalet 2020.

Skanskas 99M är en 11 våningar hög, 21.700 kvm stor, LEED Guld-certifierad kontorsbyggnad i Washington D.C. Byggnaden är till 87 procent uthyrd och hyresgästerna inkluderar Common Grounds, Pyxera Global och Give Campus. Utöver detaljhandel på bottenplanet erbjuder byggnaden bland annat en takterrass.

Byggandet påbörjades under det tredje kvartalet 2015 och slutfördes under det andra kvartalet 2018.

Skanskas övriga projekt i Washington-området inkluderar kontorsbyggnaden 2112 Penn, lägenhetsprojektet RESA,kontorsbyggnaden 1776 Wilson Blvd och kontorshuset 733 10 and G. Skanskas senaste markköp inkluderar land vid Scott’s Run för att utveckla ett flerfamiljhus i Tysons, VA och 1700 M, en kommersiell byggnad.

Sida 10 av 1010