15 oktober 2018

Redaktionen

måndag, 15 oktober 2018 10:48

SHH, Balder och NREP utvecklar äldreboende

alt

Attendo hyr drygt 40 procent av lägenheterna i SHH och Balders projekt Solhagaparken i Masmo, Huddinge.


SHH Bostad, Balder Storstad och NREP utvecklar ett vård- och omsorgsboende med 79 lägenheter i Masmo, Huddinge i södra Stockholm. Hyresgäst blir Attendo på ett 20-årigt hyresavtal. Samarbetet mellan SHH och NREP är ett steg i ledet att utveckla nästa generations äldreboende och fastigheten kommer långsiktigt att ägas och förvaltas av Altura, NREPs koncept för samhällsfastigheter.
    

– Vi ser fram emot att utveckla ännu ett högkvalitativt äldreboende där vi satsar på en djup kundfokus inom Alturas äldreboendekoncept. Vi är framförallt väldigt glada att ytterligare stärka och forsätta vårt sedan tidigare framgångsrika samarbete med SHH, kommenterar Hampus Brodin, Investment Manager, NREP.
    

Advokatfirman Lindahl har biträtt SHH/Balder, och Real Advokatbyrå har tillsammans med AG Advokat biträtt NREP, i samband med affären.
    

Ett samverkansavtal har tecknats med NCC för produktionen där Balder och SHH utöver äldreboendet även utvecklar cirka 110 bostadsrätter samt ett friliggande parkeringshus om 60 parkeringsplatser. Byggstart för hela projektet sker etappvis under våren 2019.
    

– SHH har ett gott samarbete med NREP sedan 2015 med snart nästan 300 färdigställda bostäder i gemensamma utvecklingsprojekt i Huddinge och Tumba. Det råder stor brist på äldreboenden i landet och vi har nu gemensamt definierat vårt första äldreboendeprojekt. Vi och Huddinge kommun ser fram emot byggstart av dessa efterfrågade bostäder, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad.

alt
Tapajos säljer 24 lägenheter på Hisingen till TK Fastighetsutveckling.


TK Fastighetsutveckling har förvärvat en tomträtt med 24 lägenheter på Blackevägen på centrala Hisingen med närhet till bland annat Wieselgrensplatsen. Säljare är Tapajos, som har haft Newsec som rådgivare.
    

– Fastighetsmarknaden i Göteborg är fortsatt mycket stark och det senaste halvåret har vi förmedlat ett stort antal bostadsfastigheter i regionen. Vid samtliga försäljningar har vi haft ett brett intresse från såväl lokala som nationella aktörer, vilket styrker vår teori om att Göteborg är högintressant ur ett investerarperspektiv, säger Mattias Andersson, chef Newsecs transaktionsverksamhet i Väst- och Sydsverige.
    

– Den här försäljningen är del av vår strategi att möjliggöra ett större fokus på vår projektportfölj med utvecklingsfastigheter för nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Vi välkomnar TK Fastighetsutveckling som ny ägare, säger Camilo Adrian, delägare Tapajos.
    

– Detta förvärv är helt i linje med vår investeringsstrategi. Vi är nöjda med detta tillskott i vår bostadsportfölj och ser stor utvecklingspotential i en expansiv del av Göteborg. Hisingen gynnas starkt av de många satsningar som görs i området och vi ser fram emot att utveckla och aktivt förvalta fastigheten, säger Robert Kliger, förvaltningschef TK Fastighetsutveckling.

alt
Skellefteå kulturhus. Bild: White arkitekter

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har i enlighet med en avsiktsförklaring från den 16 augusti, tecknat slutgiltigt avtal om förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå. SBB kommer att äga hela fastigheten inklusive hotell och hyra ut den till Skellefteå kommun.

 

Fastigheten förvärvas för 1.050 Mkr och betalning sker när bygget är klart och byggnaden börjar användas, vilket beräknas ske under våren 2021.

 

Skellefteås kulturhus, som har ritats av White arkitekter, får en uthyrbar area om cirka 26.000 kvm. Hyresintäkten, som motsvarar driftnetto, uppgår till 44,5 Mkr per år 2018 års prisnivå och hyreslängden uppgår till 50 år.

 

Huset blir ett unikt landmärke i Skellefteå som när det står klart kan vara världens högsta träbyggnad med 51 meter och 14 våningar högt.

alt
På måndag blir Anna Köning Jerlmyr (M) nytt finansborgarråd i Stockholm, medan Daniel Heldén (MP) har som nytt trafikborgarråd vunnit flera av miljöpartiets hjärtefrågor.

 

I Stockholms stadshus har ett grönblått samarbete mellan Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna skapats, en allians som får totalt 54 mandat av 101 mandat i Stockholms kommunfullmäktige. Det betyder att på måndag den 15 oktober röstar Kommunfullmäktige fram kommunstyrelse och borgarråd för den kommande mandatperioden. 

 

Flera viktiga frågor kan avgöras för Stockholms stadsutveckling med den nya alliansen, dels A. ska det startas en utredning om gräva ned Centralbron, dels B. Alliansen vill stoppa förslaget om Apples butik i Kungsträdgården, dels C. Alliansen ska inte överklaga beslutet om att bygga Nobel Center, och Alliansen vill utreda en annan plats för Nobel Center.

 

Alliansen har som vidare att: 1. Se till att det byggs 10.000 klimatsmarta bostäder till år 2025. 2. Förkorta handläggningstiderna i byggprocesserna. 3. Utveckla ytterstaden. 4. Bygga kvartersstad. 5. Bevara trädgårdsstaden. 6. Öka Miljö- klimatperspektivet i byggprocessen. 7. Arbeta för en nedgrävning av Centralbron. 8. Ombilda hyresrätter i allmännyttan i ytterstaden, men däremot inte i närförort eller innerstaden. 9. Inrätta nya naturreservat, bland annat en utredning om Ålstensskogen. 10. Stockholms tak ska bli grönare. 11. Utreda en utsläppsfri innerstad till 2030. 12. Utöka reservatsgränsen för Årstaskogen. 13. Fasa ut kolet i Värtaverket till 2022. 14. Införa miljözoner på Hornsgatan och andra gator där luftkvaliteten är dålig. 15. Näringslivets transporter ska i största utsträckning ske med el- eller gasbilar. 16. Inrätta en ny klimatmiljard. 17. Inga pengar till Östlig förbindelse.

 

Därutöver lovar Alliansen flera nyheter inom Arbetsmarknad, integration och idrott, bland annat en boendegaranti för personer över 85 år. Vidare lovar Alliansen att Stockholm inte kommer att söka vinter-OS till år 2026 samt fri entré på stadens museum.

 

– Nu tar vi ansvar för Stockholm och för att skapa en långsiktig och stabil majoritet. Det skapar förutsebara möjligheter till reformer som Stockholm behöver för att utvecklas. Jag är övertygad om att utvecklingen leder till ett Stockholm som är innovativt, tryggt, hållbart och där valfriheten utvecklas snarare än monteras ned, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare.

– Nu bryter vi blockpolitiken i Sveriges huvudstad så att vi får ett starkt majoritetsstyre. Vår starka mitt innebär att vi stänger ute alla ytterlighetspartier från inflytande. I en orolig tid slår vi vakt om Stockholm som en öppen och fri stad, säger Lotta Edholm (L), gruppledare.

– Miljöpartiet kommer att fortsätta leverera en offensiv klimat- och miljöpolitik i Stockholm. Genom det Grönblå samarbetet kan vi nu ytterligare skärpa stadens miljömål. Vi kommer att införa miljözoner, satsa på kollektivtrafik istället för att bygga Östlig förbindelse, införa en ny cykelmiljard och en ny klimatmiljard, begränsa flygresorna för stadens tjänstepersoner och inrätta flera nya naturreservat. Och detta är bara ett axplock av miljö- och klimatpolitiken för den kommande mandatperioden, säger Daniel Helldén (MP), gruppledare.

– Som centerpartist är jag oerhört stolt över att gå fram med ett grönblått samarbete som skapar en stabil majoritet som kan ta ansvar för Stockholm. Det nya samarbetet säkerställer att Stockholm kommer att fortsätta vara en öppen, medmänsklig och grön stad. Centerpartiet levererar fler viktiga vallöften. Bland annat genom att rädda Årstaskogen, Fredhällsparken och genom satsningar på integration, fler jobb och en mer levande stad, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.

– Mycket pekar på att Stockholm kommer att gå in i en lågkonjunktur samtidigt som vi har stora utmaningar inom välfärden och trygghetsområdet. I en sådan tid är det viktigt att få till en stabil politisk majoritet med rätt politiska prioriteringar. Inom ramarna för detta samarbete kommer Kristdemokraterna kunna få genomslag för många av våra hjärtefrågor inom bl.a. äldreomsorgen och trygghetsfrågorna, säger Erik Slottner (KD) gruppledare.

alt
Magnus Nordholm, vice vd på Heimstaden.


Efter en tids marknadsanalys har Heimstaden genomfört sin första transaktion i Nederländerna. Från nederländska investeringsfirman Hof Capital köper bolaget en fastighet i Utrecht med 131 mindre lägenheter och 128 parkeringsplatser. Köpeskillingen är 22.75 MEUR (cirka 236 Mkr) och transaktionen genomförds som bolagsaffär med beräknat tillträde i innevarande kvartal. Finansiering sker med befintlig kassa samt nya lån.
    

Utrecht är Nederländernas 4e största stad och ligger cirka 35 km söder om Amsterdam och fastigheten ligger i nära anslutning till universitet, motorväg och stadskärna.
    

– Vi har under en längre tid analyserat marknaden i Nederländerna och denna fastighet är den första som passar in i våra kriterier. Priserna har stigit de senaste åren i Nederländerna men priserna i flera av de städer vi studerat ser fortfarande attraktiva ut och Nederländerna har en stabil hyresmarknad. Fastigheten har förutom små lägenheter, vilket vi gillar, även en väldigt låg vakansgrad och det är något vi gillar och ger oss alla förutsättningar för en fördelaktig investering, säger Magnus Nordholm, vice vd Heimstaden.
    

Heimstadens rådgivare i affären var Colliers (Danmark) samt Immo Finance. Säljarens rådgivare var JLL och Houthoff advokatbyrå.

fredag, 12 oktober 2018 12:26

Logicenters köper nyutvecklat i Norge

alt
Jørgen Bråten Nordby, NREP/Logicenters.


Logicenters utökar fastighetsportföljen i Norge med köp av en nyutvecklad logistikanläggning i Råde cirka 7 mil söder om Oslo. Köpet tecknades med terminskontrakt med Fauna Eiendom AS och nu står den 8.000 kvm stora anläggningen färdig där hyresgästen svenska börsnoterade profilklädesföretaget New Wave flyttar in på ett långt kontrakt.
    

– Vi är väldigt glada över att den nya moderna anläggningen för New Wave i Norge blir en del av vår logistikfastighetsportfölj. Som den största ägaren av modern logistik i Norden har vi höga tillväxtambitioner i Norge och kompletterar även med 44.000 kvm i Vestby under året, säger Jørgen Bråten Nordby på Logicenters i Norge.

fredag, 12 oktober 2018 11:35

Skanska i kontrakt om 1.454 Mkr i USA

alt
Skanska har fått ett tilläggskontrakt i projektet Fifth + Broadway. Projektet omfattar totalt cirka 23.000 kvm butiker, restauranger och upplevelseyta och ska ska ersätta Nashville Convention Center. Totalt beräknas projektet kosta cirka 3 Mdr kr att bygga.

 

Skanska har tecknat ett antal kontrakt i USA för totalt cirka 1.454 Mkr. Det enskilt största gäller ett tilläggskontrakt är värt 534 Mkr och har tecknats med OM-SE för kontors- och bostadsprojektet Fifth + Broadway i Nashville.
    

Vidare har Skanska avtalat med flygplanstillverkaren The Boeing Company för att utföra flera byggprojekt till ett totalt värde om cirka 620 Mkr.

 

Dessutom rapporterar Skanska att bolaget har avatlat med Vancouver Public Schools för att bygga en grundskola i Vancouver, strax norr om Portland i Washington, USA (cirka 45 mil söder om Vancouver i Kanada). Projektet startade i juli och beräknas pågå till sommaren 2020 och kontraktet beräknas vara värt cirka 300 Mkr.

fredag, 12 oktober 2018 09:08

UMA Solna strand etablerar i Grow

alt
Grow i Solna strand slår upp portarna under 2019. Illustration: Carbon white/Tham & Videgård

alt
Humlegårdens kontorsfastighet Grow i Solna strand har takterrasser.

 

Finska Technopolis har tecknat avtal om 2.780 kvm i Humlegårdens nya kontorsfastighet Grow i Solna strand, med inflyttning under 2019. Här etableras co-workingkonceptet UMA Workspace.

 

I Solna strand, endast 10 minuter från Stockholm city, uppför Humlegården kontorsfastigheten Grow med en uthyrningsbar yta om 25.000 kvm. Bland de kommande hyresgästerna återfinns Arbetsförmedlingens huvudkontor. Sedan tidigare är det även klart att K-märkt öppnar en restaurang i entréplanet.

 

UMA stärker serviceutbudet
Genom etableringen av UMA förstärks serviceutbudet i Solna strand ytterligare. Uthyrningen avser 2.780 kvm på plan 7 och 8 i Grow med preliminärt tillträde i september 2019. UMA Solna strand kommer att erbjuda 44 kontor, 170 arbetsstationer och tre konferensrum. Etableringen i Grow blir bolagets tredje anläggning i Stockholm.

 

Kännetecknande för Grow är den höga arkitektoniska kvaliteten, signerad arkitekterna Tham & Videgård. Byggnaden ska bidra till att skapa arbetsglädje, inspirera och främja samarbete mellan människor.

 

– UMA Solna strand är ett koncept som kompletterar det övriga serviceutbudet på ett mycket bra sätt. Det skapar flexibilitet för de befintliga hyresgästerna i området, genom att de får tillgång till ytterligare lokaler när behov uppstår. Mötet mellan människor är en av de viktigaste ingredienserna för att skapa en dynamisk stadsdel och i utvecklingen av Grow har vi haft ett särskilt fokus på just detta, säger Maria Lidström, Stadsutvecklingschef på Humlegården.

Solna strand förnyas

 

Platsen där Grow uppförs genomgår en omfattande omdaning där Humlegården utvecklar hela stråket och förvandlar det som tidigare förknippades med lätt industri och kontorskomplex till en välkomnande stadsdel med ett stort serviceutbud.

 

I november 2018 öppnar Grow Hotel strax intill, som skapar liv och rörelse från tidig morgon till sen kväll.

 

torsdag, 11 oktober 2018 16:10

Götenehus satsar på hyresrätter

alt
Skövdes högsta trähus  har byggts av Götenehus. För formgivningen svarade Staffan Morud, CH Arkitekter i Skaraborg.

 

Götenehus Group AB bildar tillsammans med G & K Blanks Fastigheter AB och Erik Hemberg Fastighets AB fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Detta bolag har som målsättning att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder med hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus.

 

Trähusstaden kommer att ägas till 50,0 procent av G & K Blanks Fastigheter A, 30,1 procent av Erik Hemberg Fastighets AB och 19,9 procent av Götenehus Group AB. Erik Hemberg Fastighets AB är sedan flera år största ägare i Götenehus och G & K Blanks Fastigheter AB ägs av Karl-Johan Blank som också är ägare till Jula-koncernen. Karl-Johan Blank har länge haft ägarintressen i Götenehus genom en kapitalförsäkring i Nordea Liv & Pension PBI. Engagemanget har under senare tid ökat och Blank kontrollerar idag aktier i Götenehus motsvarande knappt 11 procent av kapitalet.

 

Ägarna har förbundit sig att över tid, i förhållande till sin ägarandel, tillskjuta totalt 200 Mkr i eget kapital till bolaget. Bolaget bedöms på sikt därför ha en kapacitet att bygga och förvalta ett bostadsbestånd på cirka 800 Mkr. Bakgrunden till investeringen i det nya bolaget är den ökade efterfrågan och behovet av hyresrätter.

 

– Vi är väldigt glada att kunna göra den här satsningen tillsammans med två av våra största ägare. Vi breddar därmed vårt erbjudande ytterligare genom att också kunna bearbeta segmentet hyresrätter. Avsikten är att de bostäder som kommer att levereras till Trähusstaden Sverige AB till största del ska produceras i vår nya volymhusfabrik. Vi skapar därmed förutsättningar för ökad avsättning av vår egna bostadsproduktion, säger Claes Hansson, vd och koncernchef i Götenehus.

torsdag, 11 oktober 2018 13:41

Ny väg under Slussen öppnad

alt
Bilden t v: Trafikledningen genom Slussen tidigare. Bilden t h: Den nya trafikledningen genom Slussen. Foto: Projekt Slussen

 

I ett nedsänkt tråg som går parallellt med Stadsgårdsleden har marken gjorts om till en ny bilväg rakt under Slussen. Den nya trafikleden innebär en förskjutning norrut mot kajen för samtliga trafikslag.

 

Det innebär att cyklister, bilister och gångare har fått en ny och en rakare resväg genom Slussen.

 

Det var under natten till torsdagen som en trafikomläggning på Stadsgårdsleden genomfördes. Omläggningen innebar att det nuvarande körfältet för bilister, gångare och cyklister, fick en ny sträckning som löper närmare längs med kajen. Trafikomläggningen kommer att vara kvar i ungefär tre-fyra år.

 

Sida 1 av 788