27 januari 2020

Redaktionen

 

 

David Mindus, vd för AB Sagax.


 

Sagax har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Spanien för motsvarande 1.560 Mkr. Förvärvet är villkorat av att vissa förköpsrättigheter inte utnyttjas och av att due diligence slutförs med tillfredsställande utfall. Dessa villkor beräknas kunna uppfyllas under februari 2020 varvid transaktionen i så fall slutförs under det första kvartalet 2020.

Förvärvet avser 37 fastigheter omfattande 172.000 kvm uthyrningsbar area och 332.000 kvm mark. Fastigheterna är bebyggda med industribyggnader med omgivande parkerings- och rangerytor. Fastigheterna är uthyrda till MAG som använder lokalerna för grossistverksamhet av livsmedel till HORECA-segmentet. MAG, en ledande spansk livsmedelsgrossist, omsatte 11 Mdr kr under 2018. MAG ingår i Bright Food (Group) Co., Ltd.

Cirka 48 procent av fastighetsvärdet är koncentrerat till Katalonien. Cirka 27 procent av portföljen återfinns i Barcelona och Madrid. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,8 år och det årliga hyresvärdet motsvarar 106 Mkr.

 

 

 

 

 

Wästbygg Projektutveckling stärker organisationen och rekryterar Martin Söderholm (bilden) som ekonomichef. Han har en lång erfarenhet från olika ledande roller inom fastighetsbranschen med fokus på fastighetsekonomi och transaktioner. Närmast kommer han från Akademiska Hus, där han under de senaste fyra åren främst arbetat med deras större nyproduktioner och investeringar.

– Wästbygg Projektutveckling har en omfattande portfölj där flera stora projekt ska byggstartas under de närmaste åren. Med Martin Söderholm får vi en person med rätt kompetens för att hantera ekonomifrågorna i denna växande verksamhet. Samtidigt kommer han att bli ett starkt komplement till hela Wästbygg Gruppens ekonomifunktion, säger Jonas Jönehall, CFO och vice koncernchef i Wästbygg Gruppen.

Det var en kombination av arbetsuppgifterna och Wästbygg som företag som lockade Martin Söderholm att söka tjänsten.

– Jag ser fram emot att få vara med i den spännande fas som Wästbygg Projektutveckling befinner sig i just nu och känner att mina tidigare erfarenheter möter behovet på ett bra sätt. Dessutom attraheras jag av Wästbyggs starka varumärke samt att det finns en tydlig värdegrund här, som stämmer väl överens med min egen, konstaterar Martin Söderholm.

Wästbygg grundades 1981 och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg. Logistic Contractor finns också i Norge och Danmark. Helägda dotterbolaget Logistic Contractor är specialiserade på att utveckla och bygga logistikanläggningar och industribyggnader. Koncernen Wästbygg omsätter 3,6 Mdr kr och har cirka 300 anställda.
fredag, 24 januari 2020 13:51

SBB emitterar hybridobligation om 500 MEUR

 

 

Ilija Batljan, vd för SBB.

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om 500 MEUR på den europeiska kapitalmarknaden. Hybridobligationen har en löptid till första inlösen om 5,25 år med en fast kupong på 2,624procent. Hybridobligationen var signifikant övertecknad (med mer än fem gånger den emitterade volymen). Hybridsobligationen kommer att emitteras per 30 januari 2020 och noteras på Euronext Dublin.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål men företrädelsevis till att betala av på befintlig säkerställd skuld.

– Vi är stolta över att ha fått ett så varmt mottagande på den europeiska kapitalmarknaden efter att ha debuterat på emissionsmarknaden för hybridobligationer 2019. Transaktionen är en viktig milstolpe i vår resa mot en rating som är BBB+ och bygger på åtgärder som har tagits för att uppnå detta mål. Likviden från hybridobligation kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera utestående säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

J.P. Morgan agerade struktureringsrådgivare i transaktionen. Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.
 

 

 

 

 


 

 

Fastigheten Gyllenstiernsgatan 4 på Östermalm, ägd av GA-fastigheter, före sprängdådet den 13 januari.

 

 

Bostadshuset på Gyllenstiernsgatan 4 på Östermalm som sprängdes var en knutpunkt för narkotikahandel, hävdar källor till Expressen.

En man i 35-årsåldern har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för sprängdådet på Infanteristen 9 på Gyllenstiernsgatan 4, ägd av GA-fastigheter med vd Maria Atmer. Nu uppger Expressen att bostadshuset sedan länge har använts som knarkcentral för narkotikahandel i Stockholms innerstad.
Och i narkotikasammanhang har bostadshuset på den fashionabla adressen på ”öfvre” Östermalm varit välkänt långt innan sprängladdningen exploderade där den 13 januari. Enligt tidningens uppgifter har ett nätverk använt adressen för sina affärer när personerna sålt narkotika till ”lyxkunder” på exklusiva adresser.

– Jag minns det så tydligt för det var ett så sjukt upplägg. Jag fick en portkod, gick in och ner i källaren där någon gjort en drop off, lagt grejerna där. Det var något obehagligt över det hela så jag köpte bara där en gång, säger en anonym person som själv köpt narkotika på adressen, till Expressen.

fredag, 24 januari 2020 12:51

Peab bygger kontor och hotell i Esbo

 

 

Peab ska bygga en kontorsbyggnad på sju våningar och ett hotell på åtta våningar, totalt 22.700 kvm BTA, intill en existerande kontorsbyggnaden i finska Esbo

 

 

Peab har fått uppdraget att bygga en kontorsbyggnad och ett hotell på Kägeludden i Esbo Finland. Kontraktssumman uppgår till 38 MEUR, cirka 400,5 Mkr. Beställare av kontorsbyggnaden är fastighetsaktiebolag Espoon Swing Plus C och av hotellet fastighetsaktiebolag Espoon Swing Plus A.

Uppdraget innehåller en kontorsbyggnad på sju våningar och ett hotell på åtta våningar, totalt 22.700 kvm BTA. Den nya kontorsbyggnaden ska ligga bredvid den existerande kontorsbyggnaden samt hotellet som har en förbindelse till det nya kontoret.

– Vi är väldigt stolta över att få bygga dessa byggnader och visa vår kompetens som vi har erhållit genom erfarenhet från byggnation av åtskilliga kontorsbyggnader i huvudstadsregionen under de senaste åren, säger regionchef Marko Rinkinen, Peab Finland.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i mars 2020 gällande kontorsbyggnaden och i juni 2020 gällande hotellet. För kontoret är inflyttning beräknad till oktober 2021 och för hotellet januari 2022.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2020.

fredag, 24 januari 2020 12:46

Patrizia säljer Galleri K i Köpenhamn

 

 

Galleri K, omfattande 24.000 kvm butiker och kontor, ligger nära Strøget i Köpenhamn.

 

 

Patrizia har sålt Galleri K på Kristen Bernikows Gade i centrala Köpenhamn. Den mer än 24.000 kvm stora fastigheten, som upfördes 1901, innehåller cirka 10.000 kvm butiker, 9.500 kvm kontorsytor och 5.000 kvm för lager och parkering. Fastigheten är för närvarande uthyrd till internationella och danska varumärken. Köpare är den stora kanadensiska pensionsfonden PSP och engelska Aviva Investors.

– Genom aktiv kapitalförvaltning av Galleri K har vi flyttat fastigheten och – i enlighet med vår affärsplan – säkerställt en god avkastning för våra investerare. Vi fortsätter att se möjligheter i Köpenhamn när det gäller stadens grundläggande starka ekonomi och urbanisering, säger Jörg Laue, chef för Transaction Nordics i Patrizia.

Hyresgästerna inkluderar H&M, Adidas och Urban Outfitters, liksom några av Köpenhamns mest populära restauranger, inklusive The Market och PS Bar and Grill.

Sedan förvärvet av Gallery K 2015 har Patrizia implementerat en aktiv kapitalförvaltningsstrategi genom uthyrning till starka hyresgäster för att optimera fastighetens profil. Denna proaktiva förvaltningsstrategi innebär att fastigheten nu uppfyller villkoren för Patrizias modell för försäljning.

Med sitt läge på hörnet av Østergade och Kristen Bernikows Gade, ligger fastigheten centralt i Köpenhamn och på Strøget. Galleri K ligger nära tunnelbanelinjen Cityringen.

Patrizias  rådgivare var RED, ett bolag knutet till Cushman & Wakefield samt Plesner, EY, PwC och Niras.

fredag, 24 januari 2020 11:39

Höjd utdelning i Castellum

 

 

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

 

 

Castellums intäkter under 2019 ökade till 5.821 Mkr (5.577 Mkr) med ett förvaltningsresultat som steg till 3.146 Mkr (2.952), motsvarande 10,52 kronor (10,81) per aktie – en ökning med 7 procent. Nettouthyrningen under året uppgick till –24 Mkr (161).

Värdeförändringar på fastigheter minskade till 3.918 Mkr  (5.216) och på derivat till –111 Mkr (152). På grund av mindre värdeförändringar på fastigheter och derivat, minskade resultatet efter skatt till 5.650 Mkr (7 453), motsvarande 20,68 kronor (27,28) per aktie. Det långsiktiga substansvärdet steg till 195 kr (176) per aktie – en ökning med 11 procent.


Nettoinvesteringarna minskade till 1.974 Mkr (2.657), varav 3.350 Mkr (2.455) avsåg förvärv, 2.762 Mkr (2.837) avsåg ny-, till- och ombyggnationer och 4.138 Mkr (2.635) avsåg försäljningar.

Fastighetsvärdet steg vid årets utgång till 95,2 Mdr kr (89,2). Under helåret ökade svagt de räntebärande skulderna till 40.826 Mkr (40.358), vilket medförde att det egna kapitalet steg  till 43.777 Mkr (39.749) med en belåningsgrad om 43 procent (45) och en räntetäckningsgrad som stärktes till 502 procent (454).

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 kronor (6,10) per aktie, vilket är en ökning om 7 procent att utbetalas vid två tillfällen med vardera 3,25 kronor.

I en kommentar till bokslutet säger Henrik Saxborn, verkställande direktör:
– Jag är oerhört stolt över att avsluta både året och decenniet med att konstatera att vi höjer utdelningen för 22:a året i rad och ökar förvaltningsresultatet med 7 procent. Under de senaste tio åren har Castellum genomgått en enorm förändring vad gäller geografi, segmentsammanfattning och verksamhetsområden. I år har vi dessutom tagit oss in på ett helt nytt område, coworking, genom köpet av United Spaces. Denna satsning innebär att vår verksamhet kommer att få ett allt större tjänste- och serviceinnehåll. Jag noterar att vi befinner oss i starka marknader med stabil hyrestillväxt. Vi kommer att kunna utnyttja vår position och styrka för att skapa fortsatt tillväxt och sträva efter att även fortsättningsvis nå vårt tuffa mål om 10 procent tillväxt i förvaltningsresultatet.

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med nära 4 procent till 235,50 kr. SF

 

 

Alla 114 lägenheterna om 32 kvm till 116 kvm på Östhammargatan 70 på Gärdet har sålts till priser mellan 3,3 och 10,2 Mkr.


 

 

Aros Bostad har på ritning sålt samtliga lägenheter i bostadsprojektet Tegeludden 16 på Östhammargatan 70 på Gärdet i Stockholm. Projektet, som närmar sig färdigställande, är Aros Bostads tredje bostadsprojekt inom samma geografiska område.

Tegeludden 16 omfattar totalt 114 lägenheter i bostadsrättsform, allt från smart planerade ettor till penthouse med stora terrasser på översta planet. Första inflyttning skedde efter sommaren 2019.

Magnus Andersson, vd för Aros Bostad, säger:
– Det är mycket glädjande att Tegeludden nu är slutsålt, då det bevisar vår tes om att det finns en fortsatt stark efterfrågan på kvalitativa bostäder. Prisbilden har varit i stort sett oförändrad, även om försäljningen har skett närmare färdigställande än vad vi tidigare varit vana vid för nyproduktion.

Aros Bostad planerar för produktionsstart av ytterligare ett bostadsprojekt på Gärdet, Ordonnansen V, under våren 2020.

Priser för Tegeludden 16 på Östhammargatan 70 var för 2 rok om 32 kvm cirka 3,28 Mkr med en avgift om 1.849:-/månad till 10,2 Mkr för 4 r o k om 116 kvm med en avgift om 5.294:-/månad.


 

 

Mikael Lundström, vd för Svefa, och Alexandra Hagen, vd för White arkitekter.


 

 

White arkitekter och Svefa har undertecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och erbjuda tjänster inom arkitektur, hållbarhet och strategisk fastighetsrådgivning. Det nya affärssamarbetet ökar förutsägbarheten avseende kostnader och kvalitet, samlar spetskompetenser hela vägen från gestaltning till förvaltning och är tillgänglig i alla svenska regioner.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners senaste Ekonomirapport är en lågkonjunktur på väg. Många kommuner och regioner har en ansträngd ekonomi och har behov att fokusera på genomförbarhet för att lyckas nå sina mål med stadsutveckling och hållbarhet.Detta har medfört ett ökat antal upphandlingar som efterlyser ett samlat erbjudande inom både arkitektur och strategisk fastighetsrådgivning.

– Vårt samarbete kommer av efterfrågan hos våra uppdragsgivare – offentliga och privata. Kombinationen av arkitektur, hållbarhet och fastighetsrådgivning är en möjliggörare i utvecklingen av väl gestaltade och hållbara livsmiljöer. Vi kan gemensamt erbjuda en större bredd och ökad affärsnytta för våra kunder. Målsättningen är att vara en partner som tillför värden på flera plan i processen att skapa hållbar byggd miljö, säger Alexandra Hagen, vd för White arkitekter.

Affärssamarbetet är unikt i Sverige, inte minst med tanke på den spetskompetens och den breda geografiska representationen som de båda aktörerna kan erbjuda. Det nya ”one-stop-shop” samarbetet ska hjälpa offentliga och privata aktörer att jobba för att nå Agenda 2030 målen. Tack vare det nya samarbetet kommer marknadens aktörer att kunna anlita en enda rådgivare för att hjälpa dem att överlåta mark, utvärdera affärsmodeller och skapa städer som är långsiktigt hållbara, inte minst ekonomiskt och socialt.

– White och Svefa har tillsammans en unik position genom att vi kan erbjuda en oberoende samarbetspart som inte är bunden till ett visst koncept. Vi drivs inte av kortsiktiga projektvinster utan driver projekt med utgångspunkt i långsiktiglönsamhet där vi beaktar hållbarhet ur alla perspektiv. Genom att integrera strategisk fastighetsrådgivning genom projektens alla skeden kan vi säkerställa dess genomförbarhet, säger Mikael Lundström, vd för Svefa.


I stads- och fastighetsutvecklingsprojektet ”Råängen” på Brunnshög är White och Svefa engagerade som rådgivare av Domkyrkorådet. Projektet reflekterar Svenska Kyrkans värdegrund och har som mål att förändra hur man ser på stadsplanering samt skapa och möjliggöra nya sätt att leva, lära och arbeta. ”Råängen” är en stadsdel som fullt utbyggt kommer att omfatta cirka 1.200 bostäder med tillhörande service och ett mindre inslag av verksamhetslokaler.

White är medarbetarägt och ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med cirka 800 medarbetare på 13 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England. Whites mission är att, genom formstark arkitektur, driva omställningen till ett hållbart liv. Alla Whites projekt ska vara klimatpositiva senast år 2030.


 

 

Illustration: Åby-Alebo vindpark kommer att byggas på samma sätt som Stena Renewables Wind Park Kronoberget i Lekeberg kommun, som nyligen har tagits i drift.

 

 

Norska AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad AB kommer att utforma och bygga vägar, fundament och kraftnät för Åby-Alebo vindpark på uppdrag av Stena Renewable AB. Värdet på kontraktet är 213 Mkr. Åby-Alebo vindpark i Mönsterås kommun är den största vindkraftsparken i södra Sverige. Den består av 36 vindkraftverk med en total höjd på 200 meter och beräknas producera cirka 500 GWh förnybar kraft årligen, motsvarande elförbrukningen i 100.000 villor.

Förnybar kraft minskar koldioxidutsläppen med cirka 300.000 ton per år, vilket är så mycket som 167.000 vanliga bensin- och dieselbilar släpper ut på ett år.

Byggandet av vindkraftparken Åby-Alebo börjar våren 2020 och anläggningen förväntas leverera el från första kvartalet 2022.

– Kunder som kommer tillbaka är en bekräftelse på att vi skapar värde i våra projekt. Det är oerhört glädjande att kunna bidra till en ny vindkraftspark som kommer att skapa klimatfördelar under många år framöver, säger Bård Frydenlund, Sveriges verkställande direktör i AF-gruppen.


Sida 1 av 1014