24 januari 2020

Redaktionen

 

 

Den lagakraftvunna detaljplanen intill Arenastaden är markerad i gult.


Skandia Fastigheters nu lagakraftvunna detaljplan innebär en förtätning och stadsutveckling i Solna/Arenastaden med tre kvarter, underjordiskt garage och ett torg. Förslaget medger en bebyggelse om cirka 230 lägenheter i två av kvarteren och en flexibilitet mellan hotell/kontor/bostäder i det tredje.

Nu kan tidigare parkeringsplatser samt outnyttjad yta bli till cirka 28.000 kvm ny bebyggelse samt cirka 250 parkeringsplatser i Solna intill Arenastaden. Planområdet ligger vid Solna station, där Skandia Fastigheter sedan tidigare äger och förvaltar 300 hyresrätter i det så kallade ”Ballongberget” på Ballonggatan. Förslaget gäller tre delar där två ska bestå av bostäder om sex eller sju våningar och underjordiskt garage för bilar och cyklar samt en del där detaljplanen medger hotell, kontor eller bostäder. Inom området ska också en förskola och LSS-lägenheter byggas. Ett nytt torg ska binda samman de nya kvarteren och en tillkommande bro över Kolonnvägen ska koppla ihop området med Solna station.

– Efter sju års arbete tillsammans med Solna kommun har vi landat i en färdig och flexibel plan i bästa läge, säger fastighetschefen Bo Jansson. Nu ska vi mejsla fram bästa möjliga produkt utifrån de förutsättningar planen medger och sätta infrastrukturen på plats.

Skandia Fastigheters kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 122 fastigheter – eller 1,1 miljoner kvm – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna och med ett sammanlagt värde av cirka 59 Mdr kr. Skandia Fastigheter har 150 medarbetare med målet att skapa och förvalta stadsmiljöer som lever länge. Uppdraget är att leverera en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,4 miljoner ägare.
tisdag, 21 januari 2020 12:07

CBRE rådgivare till Schroders i Bergshamra

 

 

Fastigheten Skogskarlen som ligger på Björnstigen 85 i Bergshamra, har en idealisk placering, omgiven av Brunnsviken och naturområden. Fastigheten genomgår under 2019/2020 en renovering för att ge byggnaden ett rejält lyft.

 

CBRE har sedan en tid arbetat med uthyrningen av lokalerna i fastigheten Skogskarlen 2 i Bergshamra, på uppdrag av Schroders. Nu kan CBRE meddela att Canon har valt att flytta till cirka 2.600 kvm nyrenoverade lokaler i fastigheten.


Canon är en världsledande utvecklare och leverantör av bild- och dokumenthanteringslösningar för privatpersoner och företag.

Nina de Besche, uthyrningsansvarig på CBRE, kommenterar:

– Det är med stor glädje vi välkomnar Canon med sitt svenska huvudkontor till nyrenoverade lokaler i Skogskarlen. Canon har ett starkt varumärke och kommer att tillföra mycket med sin närvaro i huset. Fastigheten kommer få en bra blandning av hyresgäster i huset med både kontor och ett levande bottenplan.

Canon har efter en längre tids utvärdering av lämpliga lokaler beslutat sig för Skogskarlen som erbjuder en attraktiv miljö med enkel tillgänglighet för personal, kunder och återförsäljare.

– Vårt nya huvudkontor och showroom blir anpassat till vår verksamhet och ger oss bättre möjlighet att fortsätta utvecklas och växa. Vi ser fram emot att välkomna våra kunder och samarbetspartners i moderna möteslokaler och ett inspirerande showroom, säger Christer Ericsson, CFO på Canon Svenska.

Fastigheten Skogskarlen som ligger på Björnstigen 85 i Bergshamra, har en idealisk placering, omgiven av Brunnsviken och naturområden, vilket skapar en fristad i Bergshamra/Solna. Fastigheten genomgår under 2019/2020 en renovering för att ge byggnaden ett rejält lyft. Lobbyn i entrén förvandlas till en välkomnande lounge med en ny gemensam reception där hyresgästerna och besökare kan mötas i en inspirerande miljö. En restaurang/café och nyrenoverat gym kommer även att finnas vid entréplanet.

 

 

Finance Tower i Bryssel  är en skyskrapa som är 145 meter hög och omfattar en stor lokalyta om 181.000 kvm. Bygganden, som är uthyrd till den belgiska regeringen är den näst högsta i Belgien och den byggnad i Belgien som har den största kontorsytan. Tornet uppfördes 1968 och det genomgick omfattande uppgraderingar 2005-2008.


Engelska Valesco Group, har  i samarbete med koreanska Meritz Securities, förvärvat Finance Tower, 145 meter högt och med en lokalyta 181.000 kvm i Brysssel, för 1,2 miljarder euro, 12,7 Mdr kr.

Valesco meddelar att kontorsbyggnaden Bryssel Finance Tower säljs av Breevast och ZBG under förutsättningen att fastighetens skulder om 720 miljoner euro beviljas lån av ett konsortium långivare med Allianz, Legal & General Investment Management, SMBC och Bayern LB.

Det 36 våningar höga tornet, som ligger i Bryssel centrala affärsdistrikt, är uthyrt till den belgiska regeringen.

Shiraz Jiwa, grundare och vd för Valesco Group, säger:
– Vår inställning till fastighetsrisk och vår förmåga att lösa komplexa strukturer har gjort det möjligt för oss att förvärva detta landmärke och denna eftertraktade fastighetstillgång med stöd av en mycket utmärkt institutionell investerare i Meritz.

Henk Brouwer, vd för Breevast och styrelseledamot i ZBG, säger:
– Försäljningen av Finance Tower är en betydande prestation, vilket representerar ett åtagande från ZBG och Breevast som förvaltat byggnaden under två decennier och nu med en försäljning av hög kvalitet i hjärtat av Bryssel.


 

 

Brf Murgrönan i Kungälv är Riksbyggens projekt nummer 200 som certifieras enligt Miljöbyggnad.

 


Riksbyggen har nu 200 byggnader certifierade i Miljöbyggnad och är därmed den aktör med flest certifieringar i miljöcertifieringssystemet som drivs av Sweden Green Building Council. Brf Murgrönan i Kungälv är Riksbyggens projekt nr 200 att certifieras med Miljöbyggnad.

– Det är jätteroligt att Brf Murgrönan är projekt nr 200 som certifieras med Miljöbyggnad. Vi gör mycket för ökad hållbarhet i projektet där certifieringen av byggnaden är en viktig del. Bland annat planterar vi växtlighet för att gynna pollinering och fröspridning, synlig dagvattenfördröjning på gården samt anlägger odlingslådor. All belysning är LED och det kommer också att bli laddstolpar för elbilar och en gemensam bilpool, säger Rasmus Edlund, projektchef på Riksbyggen Bostad Väst.

Brf Murgrönan kommer att bestå av 61 lägenheter med beräknad inflyttning våren 2021 och byggs i Kungälvs nya centrumstadsdel Kongahälla där Riksbyggen bygger fyra kvarter med 340 nya bostäder. Riksbyggen har arbetat med Miljöbyggnad sedan 2012, då man började använda sig av Miljöbyggnad i sin nyproduktion av flerbostadshus.

– Genom att systematiskt använda oss av kraven för Miljöbyggnad i vår bostadsproduktion bidrar Riksbyggen till mer hållbara boendemiljöer hus för hus. En viktig del av Miljöbyggnad är den kontroll och besiktning som sker både innan byggnation och två år efter att husen är klara, en funktion som inte alla miljömärkningar har, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Men Riksbyggen har även två projekt med betyget Guld, Brf Viva i Göteborg och Brf Sjökortet i Västerås. Brf Viva har också utsetts till Årets Miljöbyggnad.

– Vi är väldigt glada över att en stor aktör som Riksbyggen så länge varit engagerade i Miljöbyggnad. Som långsiktiga förvaltare ser de värdet i att använda systemet som ett verktyg under projektering och byggnation, men även för att säkra driften under många år framöver. Det gör skillnad för vår miljö och hjälper oss att uppnå Sveriges miljömål, säger Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad är Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader och drivs av Sweden Green Building Council. Det är baserat på svenska lagar och myndighetskrav och utgår från svenska förhållanden. Certifieringssystemet hanterar 15 olika kriterier inom energi, innemiljö och material som granskas av oberoende part innan SGBC certifierar. Slutcertifiering sker efter två år när värdena verifieras i en uppföljande kontroll.måndag, 20 januari 2020 14:08

Patrizia säljer 68 fastigheter i Tyskland

 

 

Patrizia har sålt en portfölj med 68 detaljhandelsfastigheter omfattade totalt cirka 122.000 kvm  uthyrbar yta på etablerade orter, med hyresgäster som de stora tyska livsmedelshandlarna Edeka, Lidl, Netto, Penny och Rewe.

 


Patrizia AG  har sålt av en detalhandelsportfölj med totalt 68 fastigheter i Tyskland till en fond som förvaltas av GPEP, en förvaltningsplattform specialiserad på stormarknader och detaljhandelsparker i hela Tyskland.

Portföljen omfattar totalt cirka 122.000 kvm  uthyrbar yta på etablerade detaljhandelsplatser, med hyresgäster som de stora tyska livsmedelshandlarna Edeka, Lidl, Netto, Penny och Rewe.

Patrizia har ökat portföljens återstående genomsnittliga  löptid för hyresavtalen genom ett program för aktiv förvaltning, vilket optimerar värdet för sina investerares räkning.

Daniel Herrmann
, chef för fondförvaltning i Patrizia, säger i en kommentar:
– Som en av de första institutionella aktörerna inom sektorn för  livsmedelshandel är vi väl rustade att dra fördel av det växande investerarfokuset på den tyska marknaden. Denna transaktion är vår första storskaliga försäljning inom segmentet stormarknader och handel. Vi är glada över att ett växande antal tyska och internationella institutioner ser detaljhandelstillgångar för livsmedelsföretag som ett viktigt inslag i deras investeringsstrategi.

Han tillägger:
– Patrizia är fortfarande en aktiv köpare på den tyska livsmedelsmarknaden. Även efter denna försäljning har vår tillgångsförvaltning i delsektorn vuxit under de senaste 18 månaderna. Vi fortsätter att leta efter framtida investeringar, även om vi gör det selektivt och endast där vi ser möjligheten att leverera stark avkastning.

Patrizia förvaltar för mer än 7 miljarder euro i detaljhandelssektorn i hela Europa, där majoriteten av investeringarna finns i den tyska livsmedelssektorn.

Patrizias rådgivare i affären med GPEP var Colliers International och K + L Gates Berlin.

 

 

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

 


Folksamgruppen fortsätter att investera i den gröna skogsfonden Silvestica Green Forest med 1 Mdr kr. Fonden förvaltar och förädlar skogsinnehav ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning. Fonden har avkastat enligt plan sedan starten och fortsätter nu att expandera.

– Skogsinvesteringar bidrar till en hållbar utveckling och är dessutom intressanta ur ett placeringsperspektiv eftersom det är en realtillgång med låg volatilitet. Investeringen i Silvestica Green Forest ger en god riskjusterad avkastning på den totala tillgångsportföljen vilket är viktigt för våra kunder, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Silvestica Green Forest har sedan starten sommaren 2017, utvecklats snabbt och vid årsskiftet uppgick de sammanlagda investeringarna till cirka 1.600 Mkr fördelat på 54.000 hektar. Fonden gör investeringar i skog i Östersjöområdet varav merparten i Sverige och Finland.

Som följd av den snabba investeringstakten blev det aktuellt med ett utökat åtagande från investerarna. Intresset var stort och fonden är nu fulltecknad med ett totalt åtagande om 5.000 Mkr.


Folksamgruppen investerar ytterligare cirka 1.000 Mkr i den gröna skogsfonden Silvestica Green Forest fördelat enligt följande: Folksam Liv 440 Mkr, Folksam Sak 110 Mkr och KPA Pension 450 Mkr.
måndag, 20 januari 2020 11:31

NCC avtalar om 10.000 kvm med Fiskars i Esbo

 

 

Byggstart för NCC projekt Next i Esbo, Finland, sker i första kvartalet 2020. Projektet beräknas vara färdigbyggt i december 2021 då Fiskars Group ska hyra hela fastigheten om 10.000 kvm.

 


NCC har tecknat ett långt hyreskontrakt med Fiskars Group som flyttar sitt huvudkontor till NCC:s projekt Next i Esbo Finland i början av 2022. Fiskars Group kommer att hyra hela fastigheten om cirka 10.000 kvm.

NCC:s projekt Next ligger i området Keilaniemi i Esbo som är den näst största och snabbast växande staden i Finland och del av huvudstadsregionen runt Helsingfors. Keilaniemi är ett väletablerat kontorsområde där många företag har placerat sina huvudkontor.

Utgångspunkten för utformningen av projektet Next har varit att skapa inspirerande och unika kontorslokaler och Next kommer vara den första bygganden man möter vid infarten till Keilaniemi. Byggnaden blir nio våningar hög och den totala bruttoytan är cirka 10.000 kvm.

– Att inspirera människor är en av våra strategiska prioriteringar. Vi vill erbjuda våra medarbetare en modern arbetsmiljö som ger utrymme för såväl interaktivt samarbete som tyst arbete, teamarbete, möten och idéskapande. Utformningen av byggnadens arbetsmiljö görs tillsammans med våra medarbetare, så att alla kan göra sitt bästa i en miljö som främjar deras välbefinnande. Vårt mål är att göra det lättare att skapa kontakter mellan olika funktioner och team, säger Niklas Lindholm, HR-direktör, Fiskars Group.

I Fiskars Groups varumärken ingår bland annat Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Företaget har cirka 7.300 anställda i 30 länder.

– Som fastighetsutvecklare vill vi skapa kontorslokaler som representerar en hållbar utveckling, som väcker känslor och bygger upp en ny, levande stadskultur. Fiskars Group representerar unika varumärken helt i linje med byggnadens unika karaktär, som förenar hållbar formgivning, ett högklassigt hantverk och en förståelse för människors vardag, säger Yirui Jiang, enhetschef på NCC Property Development.

Byggnaden uppförs enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM med sikte på nivå Excellent. Målet är att planera och uppföra en byggnad som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar under hela dess livscykel.

Projektet är ritat av arkitektbyrån Sarc och har en nära koppling till den omgivande parken. Områdets geografiska läge är utmärkt för kollektiva färdmedel och för att cykla till och från jobbet.

Byggstart sker i första kvartalet 2020 och projektet beräknas vara färdigbyggt i december 2021.

 

 

Nu byggstartas Etapp 1 i Prime Livings skandalomsusade jätteprojekt om 1.136 studentbostäder i Spånga.

 


Prime Living har återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1.136 studentbostäder. Genom försäljningen av bolagets fastighet i Sandyford, Irland i slutet av december (se länk) har bolaget nu säkrat erforderlig finansiering för att färdigställa Etapp 1. En ny organisation har etablerats och en ny plan kan idag presenteras. I ett första steg ska den andra byggnaden i Etapp 1 färdigställas, med 209 studentbostäder som väntas stå klara för inflyttning i september. Under januari inleds också arbetet med Etapp 2, om 168 studentbostäder.

– Det råder stort underskott på studentbostäder och vi är därför mycket glada att vi nu åter med full kraft kan realisera våra planer på nya studentbostäder i ett attraktivt läge i Spånga, Stockholm, kommenterar Prime Livings vd Lars Wikström.

Prime Livings projekt Ferdinand i Spånga omfattar 6 etapper om totalt cirka 1.136 studentbostäder. Etapp 1 består av två huskroppar: Hus 1 med 82 bostäder som sedan tidigare är inflyttade och Hus 2 med 209 bostäder som återstår att färdigställas.

Under hösten 2019 har befintliga byggnader i Etapp 1 besiktigats och ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa kvaliteten. Bland annat har fjärrvärme installerats för att förbättra boendemiljö, driftssituation och uppvärmningskostnader. Elsystemet har uppgraderats och åtgärder för att öka trivseln har genomförts. Bolaget planerar också att bygga in trapphusen.

En ny organisation bestående av projektledare, byggledare och besiktningsmän med mera har nu etablerats. Denna har nu påbörjat arbetet med att färdigställa Hus 2. Tillkommande driftsnetto för Hus 2 beräknas bli cirka 12 Mkr.

Under januari startar också planeringen av nästkommande etapper. Etapp 2 omfattar två byggnader om totalt 168 studentbostäder. Dessa beräknas stå klara för inflyttning under 2021. År 2023 ska de sista studentbostäderna stå klara.

I en kommentar kan sägas att Prime Living var nära utslaget men kommer nu upp efter en uträkning på nio. Det har varit stora problem i Prime Livings entreprenader med kostnadsökningar och tvister kring ersättningar och entreprenadkvalité i storprojektet campus Ferdinand i Solna med 1.136 studentlägenheter. Se länk
SF
måndag, 20 januari 2020 10:47

Christian Fredrixon, ny chef på Vasakronan

 

 

 

 

Vasakronan har rekryterat Christian Fredrixon (bilden) som chef för fastighetsinvesteringar. Han ersätter Johanna Skogestig som lämnade tjänsten i höstas för att bli vd för Vasakronan.

Christian Fredrixon har gedigen erfarenhet från nordisk fastighets- och investeringsmarknad. Han kommer närmast från ICA fastigheter där han har varit chef för strategi och investeringar sedan år 2013. Innan dess var han partner på Catella Corporate Finance.

– Det har varit ett stort intresse för den här rollen och väldigt många bra kandidater i processen. Vi har en spännande tid framför oss och det känns väldigt bra att Christian nu är på plats, säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.

Christian Fredrixon kommer att ingå i Vasakronans ledningsgrupp och han tillträder sin nya tjänst den 4 maj 2020. 

 

 

 

 

Samhällsbyggarnas vd Sara Haasmark (bilden) har valt att säga upp sig och hon har fått ett nytt jobb som hållbarhetsansvarig på ICA Fastigheter i Stockholm.

– Sara har varit en mycket uppskattad vd. Under hennes engagerade ledning har Samhällsbyggarna utvecklats mot en modern organisation med stort fokus på hållbarhetsfrågor och Sara har entusiastiskt lyft fram de experter som finns inom samhällsbyggnadssektorn, säger Samhällsbyggarnas ordförande Dag Björklund. Sara har jobbat målmedvetet med att utveckla Samhällsbyggarna som organisation och ökat Samhällsbyggarnas synlighet i Samhällsbyggnadssektorn och vi kommer verkligen sakna hennes driv och engagemang, avslutar Dag Björklund, ordförande Samhällsbyggarna.

Sara Haasmark börjar sin nya tjänst i april och är kvar på Samhällsbyggarna fram till dess. Rekryteringen av en ny vd inleds direkt.

– Jag kommer att sakna alla på Samhällsbyggarna och det har varit så otroligt givande och roligt under mina nästan fem år som vd på Samhällsbyggarna. Jag måste speciellt tacka föregående ordförande Jan Wejdmark samt nuvarande ordförande Dag Björklund för ett suveränt fint samarbete, säger Sara Haasmark.