22 januari 2020

Redaktionen

 

Catena köper tre logistikfastigheter i Hilleröd, Horsens och Odense, där PostNord är säljande hyresgäst.

 


Catena växlar upp i Danmark genom att köpa tre strategiskt belägna logistikfastigheter för 235 Mkr

Fastigheterna ligger i Hilleröd, Horsens och Odense. Säljare är PostNord som även är hyresgäst i de aktuella fastigheterna.

Förvärven sker som en bolagsaffär till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 235 Mkr efter avdrag för latent skatt. Tillsammans har fastigheterna en tomtareal om cirka 61.000 kvm och en uthyrningsbar yta om 12.700 kvm. På fastigheterna finns även byggrätter om cirka 20.000 kvm som ger möjligheter till framtida expansion. PostNord tecknar 10-åriga hyresavtal i samband med affären och det beräknade driftsöverskottet uppgår till cirka 12,7 Mkr. De förvärvade fastigheterna är moderna och yteffektiva distributionshubbar med terminalegenskaper, strategiskt belägna vid infartsleder till stadsbebyggelse för att kunna hantera last-mile-leveranser.

– Med förvärven tar Catena ytterligare ett kliv in på den danska marknaden och skapar ännu bättre förutsättningar för att kunna länka Skandinaviens godsflöden. Samtidigt fördjupar vi vårt nära samarbete med PostNord och vi är stolta att vi som fastighetsägare och aktiv samtalspartner kan bidra till deras affär även utanför Sveriges gränser, säger Benny Thögersen, vd för Catena.

Hyresgästen PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Mer än 150 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag levereras årligen av PostNord.

– Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Catena som väl förstår våra behov, inte minst vad gäller ökande e-handelslogistik och effektiv citylogistik, säger Jesper Friisberg, Head of Real Estate Norden på PostNord.

Tillträde sker 31 januari 2020 för fastigheterna i Hilleröd och Horsens. Byggnaden i Odense är under uppförande och  för den planeras tillträde 1 september 2020. 

Wilborgs köper för 141 Mkr, Banemarksvej 50 i  Brøndby, cirka 1,5 mil väster om Köpenhamn, en kontorsfastighet med 19.500 kvm uthyrningsbar yta.

 


Wihlborgs köpte den 1 januari 2020  kontorsfastigheten Banemarksvej 50 i Brøndby, cirka 1,5 mil väster om Köpenhamn. Fastigheten omfattar 19.500 kvm uthyrningsbar yta.

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär för en köpeskilling om 100 miljoner danska kronor, cirka 141 Mkr.  Säljare är det isländska företaget Fint ehf. Vid tillträdet är uthyrningsgraden 83 procent och den största hyresgästen är Milestone System A/S som hyr 12.200 kvm. Initial avkastning beräknas till 9 procent. Fullt uthyrt uppgår hyresvärdet till 11,8 miljoner danska kronor, cirka 15,5 Mkr.

– Genom att äga flera fastigheter i ett område får vi en effektiv förvaltning och en bra flexibilitet för våra kunder. Wihlborgs äger sedan tidigare ett antal fastigheter i Brøndby och därför var det naturligt för oss att komplettera vårt bestånd när tillfälle nu gavs, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Detta är andra gången som Wihlborgs köper Banemarksvej 50. Första gången var 1999 då Wihlborgs köpte huset av Nykredit med stora vakanser. Huset såldes fullt uthyrt 2002 med en vinst för Wihlborgs om 15 miljoner danska kronor, cirka 21,1 Mkr.

– Det är roligt att åter kunna förvärva denna fastighet. Banemarksvej 50 har en effektiv och flexibel utformning som enkelt kan anpassas för olika behov och olika storlekar på företag. Här finns också goda kommunikationer med tågstation och enkel tillgång till större vägar. Det är också glädjande att notera den framgångsresa som Milestone System gjort. Företaget har funnits i fastigheten sedan 1990-talet, då det flyttade in på 300 kvm och nu är Milestone System  fastighetens största hyresgäst när företaget hyr 12.200 kvm, avslutar Ulrika Hallengren.

torsdag, 09 januari 2020 12:08

SPG ska bygga i Bærum, nära Oslo

 

Bærum kommun har tillsammans med Husbanken utvecklat konceptet ”Det goda grannskapet” och det blir SPG:s första projektet inom detta koncept.

 


Scandinavian Property Group ska samarbeta med Bærum kommun och Husbanken för en utvecklingen av ”Det goda grannskapet” i Bærum, som en välmående förort, cirka 2,5 mil väster om Oslo.


Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat ett avtal om förvärv av Vallerveien 146. Detaljplaneprocessen påbörjas nu för att tillskapa en byggrätt som möjliggör för minst 65 bostäder på fastigheten.

Bærum kommun har tillsammans med Husbanken utvecklat konceptet ”Det goda grannskapet” och det blir det första projektet inom detta koncept. Det ska utvecklas 16 omsorgsbostäder, 12 lägenheter för förstagångsköpare och tre familjelägenheter som är tillägnade förstalånstagare. När omsorgsbostäderna är färdigutvecklade kommer Bærum kommun att köpa tillbaka dessa. Resterande lägenheter i projektet kommer att säljas på den öppna marknaden.

– Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva denna fastighet. Bærum och Husbanken har utvecklat ett spännande och innovativt koncept som vi är helt säkra på att fler kommuner i Norge bör ta lärdom av, säger Knut Holte, Managing Partner SPG.

Han fortsätter:
– Vi har en gemensam vision med Bærum kommun – att utveckla bostäder som främjar gemenskap för att motverka ensamhet och inaktivitet. Det handlar om att skapa sociala sammankomster såväl utomhus som inomhus och möjliggöra en attraktiv social tillvaro för de boende”

SPG har en ambition om att utveckla moderna bostäder för olika grupper av människor och genom gemensamhetsytor främja aktiv och gemensam tillvaro – ett hållbart projekt som gynnar både samhälle och miljö.

– SPG har under längre tid upparbetat en gedigen erfarenhet och kompetens gällande vård- och omsorgsbyggnader. Detta projekt är en mycket viktig del av vår strategiska satsning inom segmentet, avslutar Knut Holte.

– Detta är ett mycket viktigt projekt för Bærum kommun, säger Liv B Hansteen, enhetschef för bostäder i Bærum kommun, och vi ser fram emot att utveckla ett innovativt koncept tillsammans med SPG som sedan kan fortsätta att användas i flera framtida utvecklingsprojekt i Bærum.

Akershus Eiendom har agerat rådgivare åt kommunen i försäljningsprocessen.

Scandinavian Property Group grundades år 2004 och är ett fastighetsbolag med fokus på den skandinaviska fastighetsmarknaden. SPG arbetar inom tre industriella vertikaler på fastighetsmarknaden – omsorg, bostad och projektutveckling. Bolaget har sedan starten genomfört transaktioner till ett värde om cirka 60 miljarder kronor. 

Jørgen Wiese Porsmyr, Executive Vice President Veidekke.

 


Veidekke sålde 256 bostäder under det fjärde kvartalet. Den totala försäljningen för år 2019 slutade på 1.166 bostäder med ett totalt värde av 6,3 miljarder norska kronor, cirka 6,78 Mdr kr. Antalet bostäder i produktion i slutet av 2019 var 2.215, med en försäljningsgrad på 78 procent.

Veidekke sålde 256 bostäder under det fjärde kvartalet 2019, varav 154 såldes i Sverige och 102 såldes i Norge. Bostadsförsäljningen ökade jämfört med tredje kvartalet och ökningen kom från Sverige. För året som helhet sålde Veidekke 1.155 bostäder, en ökning med 305 enheter från föregående år.

–  Under 2019 såg vi en solid ökning av försäljningen från året innan både i Norge och i Sverige. I Norge har vi gjort goda framsteg med flera projekt i Oslo och Trondheim. Glädjande är också den positiva försäljningen som vi har i Sverige, även om det kommer att ta lite tid innan den ökade försäljningseffekten på antalet bostäder är i produktion, säger vd Jørgen Wiese Porsmyr. Under det första kvartalet 2020 inleds en ny försäljningsetapp för Middelthunet (94 enheter) och den första etappen i Løren Botaniske (70 enheter) i Oslo, liksom den första delen av Cederhusen-trähusprojektet i Hagastaden i Stockholm (60 enheter),  vilka alla är viktiga etapper för verksamheten under året.

 

Scandic Helsfyr blir Scandics största norska hotell med 450 rum i höst. Foto: Scandic

 


Storebrand Eiendomsfond Norge KS köper Scandic Helsfyr från Eiendomsspar AS. Scandic Helsfyr expanderar och blir Scandics största hotell i Norge när det färdigställs med 450 rum hösten 2020.

Hotellet är centralt beläget på Helsfyr, exponerat E6 mot Oslo centrum. Bryn/Helsfyr är ett av Oslos snabbast växande områden med ett antal utvecklingsprojekt för kontor och bostäder. Bland annat är Scandic Helsfyr direkt kopplad till Valle Wood-projekten och Hovinenga.

Köparen, Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN KS), är Norges största obelånade fastighetsfond som förvaltas av Storebrand Eiendom. SEN KS äger redan 17 fastigheter, varav Scandic Fornebu hittills har varit fondens enda hotell.

Scandic har tecknat ett hyresavtal som löper fram till 2037 och investerar ett betydande belopp för att uppgradera den befintliga delen av hotellet. Den kommande utvidgningen av hotellet kommer att öka antalet rum från 253 till 450, samt med utvidgade konferens- och restaurangfaciliteter. Hotellet kommer att ha en total yta om cirka 18.000 kvm. Storebrand Eiendomsfond  lämnar en garanti för en överenskommen hyresnivå för de kommande 5 åren.

Scandic är Nordens största hotelloperatör med ett nätverk på cirka 270 hotell och 52.700 rum i sex länder. Scandic fokuserar på miljövänlig drift av sina hotell och efter utvidgningen kommer Scandic Helsfyr att certifieras enligt BREEAM Very Good.

– Förvärvet är i linje med fondens mandat och tillväxtstrategi och inom ett spännande fastighetssegment där Storebrand har önskat en större närvaro. Scandic Helsfyr ligger i ett snabbt växande stadsområde med bra kollektivtrafik och är strategiskt beläget mellan Oslo flygplats och Oslo centrum. Vi tror att vårt utökade samarbete med Scandic kommer att bli fruktbart och att utvidgningen av hotellet är i linje med utvecklingen av Bryn/Helsfyr som ett område, säger Truls Nergaard, chef för Storebrand Eiendom .

– Vi är mycket glada över att Storebrand tar över stafettpinnen, ser fram emot ett bra samarbete mot färdigställande och känner oss säkra på att de kommer att fortsätta hantera fastigheten på ett bra sätt. Vi har stor tro på Scandic Helsfyr och att utvidgningen av hotellet kommer att bli en framgång, säger Christian Ringnes, vd för Eiendomsspar.

Pangea Property Partners (finansiell rådgivare) och DLA Piper (juridisk rådgivare) har varit rådgivare för Eiendomsspar i transaktionen, medan Haavind har varit juridisk rådgivare för Storebrand.

 

 


Fastighetsägarna Sveriges styrelse har utsett Anders Holmestig (bilden) till ny vd. Han ersätter Reinhold Lennebo som går i pension. Anders Holmestig tillträder i början av sommaren 2020.

 

Anders Holmestig kommer närmast från LRF där han är vice vd och näringspolitisk chef. Dessförinnan har han arbetat bland annat som politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen och ansvarig för näringslivs- och samhällsfrågor på ICA-handlarnas förbund.

 

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Anders Holmestig till ny vd. Det är fantastiskt roligt att vi kan attrahera en ny vd med bred erfarenhet av både påverkansarbete och politiskt arbete. Med Anders erfarenhet från regeringskansliet och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) får vi en vd som har stor erfarenhet från opinionsbildning och av att arbeta mitt i den politiska vardagen och i en organisation som har flera likheter med vårt eget Fastighetsägarna. Anders Holmestigs uppdrag blir nu att fortsätta det positionsarbete som står högt på agendan och som syftar till att ytterligare förstärka våra möjligheter till att göra relevant nytta både för medlemmar och för samhällets utveckling, säger Lennart Sten, styrelseordförande Fastighetsägarna Sverige.

 

– Jag är mycket glad och stolt över att få möjlighet att leda Fastighetsägarna Sverige. Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla Fastighetsägarna och det arbete som gjorts för att synliggöra fastighetsbranschens viktiga roll i samhällsbygget, säger Anders Holmestig.

Reinhold Lennebo fortsätter som vd fram till sommaren 2020.

 

– Det känns efter 11 år som vd rimligt och rätt att sluta. Jag har ju passerat min avtalade pensionsålder och det är dags att lämna över. Nu ser jag försiktigt fram emot att få trampa nya stigar i livet. Det har jag ju gjort förr och det brukar bli spännande, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

 

Sanderson Hotel, med 5 stjärnor, har 150 rum på 50 Berners Street i London.

 

 


Hotel St Martin’s Lane, med 5 stjärnor, har 204 rum på 45 St Martin’s Lane Charing Cross, London.

 


Den tidigare premiärministern i Qator, shejk Hamad bin Jassim Al Thani, har godkänt att sälja två hotell i London för 255 miljoner pund, cirka 2,8 Mdr kr, till Vivion Investments, rapporterar Bloomberg. Vivion, ett fastighetsbolag från Israel som ägs av fastighetsmogulen Amir Dayan, köper hotellen Sanderson och St. Martins Lane. Shejk Hamad förvärvade de två hotellfastigheterna för cirka åtta år sedan för 192 miljoner pund, rapporterade Times vid den tidpunkten.

Vivion har kommit överens om att köpa två hotelltillgångar på ett utmärkt läge i London för en total kostnad på 255 miljoner pund, meddelade Vivion i ett uttalande på sin webbplats fredag, utan att namnge fastigheterna eller säljaren. En representant för företaget vägrade att kommentera meddelandet ytterligare.

Representanter för shejk Hamad svarade inte omedelbart på begäran om kommentar. En representant för Jones Lang LaSalle Inc., som mäklade försäljningen, vägrade att kommentera. Shejk Hamad, ofta kallad HBJ, fungerade som Qatars premiärminister 2007–2013 och han har varit en stor investerare i lyxfastigheter. Shejk Hamad annonserade om att de två hotellfastigheterna i London var till salu under sommaren 2019, tillsammans med en fastighet i Paris. Bloomberg har under förra veckan rapporterat att shejk Hamad köper fastigheten Montage Beverly Hills Hotel i Los Angeles för 400 miljoner dollar.

Vivion, som är en del av ett nätverk av fastighetsbolag som ägs av Amir Dayan, har köpt brittiska hotell sedan år 2018. Bolaget ägde 55 brittiska hotell och 38 fastigheter i Tyskland per 30 juni 2019. Portföljen värderades till 2,9 miljarder euro, cirka 30,5 Mdr kr.

onsdag, 08 januari 2020 15:10

Eurostop Arlandastad går i graven

 

Skylten Eurostop ersätts med Scandinavian XPO, den nya mäss-, event- och mötesplatsen vid Arlanda.


Nu försvinner köpcentret Eurostop Arlandastad och därmed plockas skyltningen ned när Nordens närmaste mötes- och eventarena Scandinavian XPO växer fram i den gamla Eurostop-byggnaden vid E4:an.

Nu utvecklas Sveriges första riktiga flygplatsstad och mitt där i växer Sveriges nya mäss-, event- och mötesplats vid namn Scandinavian XPO fram i den gamla Eurostop-byggnaden invid E4:an.

Under 90-talet var Eurostop en kedja av bemannade rastplatser med inslag av shopping, hotell, restauranger och bensinstationer med lastbilschaufförer som främsta målgrupp. Konceptet som inspirerats av så kallade Trucker Stops i Central- och Sydeuropa nådde dock aldrig samma breda etablering i Sverige. Eurostop Arlandastad har funnits sedan 1992 och köptes av Arlandastad Holding 2017 för att omvandlas till att bli en del av den nya mötesdestinationen Scandinavian XPO.

– När Eurostop-skyltarna nu plockas ned från fastigheten går en gammal era i graven. Många förknippar idag fastigheten med det gamla Eurostop köpcentret, i och med både namnbyte och nedtagning av de gamla skyltarna ges möjlighet till framväxten av vår nya mötesdestination Scandinavian XPO - nu är nya tider och nya möjligheter, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Holding.

I samband med namnbytet av anläggningen byter Quality Airport Hotel Arlanda namn till Quality Hotel Arlanda XPO, detta för att ytterligare optimera och tydliggöra verksamheten tillsammans med Scandinavian XPO. Hotellet nyöppnas i november 2020 med en ny tillbyggnad samt en omfattande renovering av det befintliga hotellet och utökar i och med detta till 421 hotellrum.

– Det känns helt rätt för hela mötesdestinationen att vi, tillsammans med Quality Hotel Arlanda XPO, strävar efter att optimera och höja varumärket Scandinavian XPO, säger Dieter Sand.

När om- och tillbyggnationen är klar i slutet av 2020 blir Scandinavian XPO Nordens mest centrala mötesanläggning med alla Skandinaviens huvudstäder inom en timmes radie. I november 2020 slår Scandinavian XPO upp dörrarna till tre stora mässhallar, hotell och restauranger. Lokalerna kommer att kunna inrymma upp till 8.500 gäster och kunna husera alla typer av olika evenemang. Med närheten till Arlanda och därmed hela världen är tillgängligheten mycket bra, samtidigt som kostnadsfria transporter till och från terminalerna gör vistelsen effektiv och enkel.

Arlandastad Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar Sveriges första flygplatsstad Airport City Stockholm.Bolaget äger och förfogar över 241 hektar mark i direkt anslutning till Arlanda flygplats.

onsdag, 08 januari 2020 13:51

Skanska bygger operationscentrum i Atlanta

 

Skanska bygger ett 10 våningar högt, centrum för klinisk kirurgi och operation om 53.000 kvm i Atlanta, USA.

 

Skanska har, som del av ett joint venture med H.J. Russell & Company, tecknat avtal med Grady Health System om att bygga ett operationscentrum i Atlanta, USA. Skanska kommer att inkludera sin andel på 75 procent av kontraktet värd 113 miljoner dollar, cirka  1,1 Mdr kr, i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Det 10 våningar höga, cirka 53.000 kvm stora, centrumet för klinisk kirurgi och operation kommer att ge utrymme till flera patientmottagningar samt vara platsen för dess öppenvårdskirurgi. Den nya byggnaden kommer avsevärt att öka förmågan att betjäna patienter på huvudcampuset, eftersom kapaciteten vad gäller operationssalar ökar med 25 procent och den kliniska kapaciteten med 45 procent.

Bland de tekniska och miljömässiga komponenterna som ska byggas in i centrumet ingår ett system för uppsamling och lagring av regnvatten från hela området för återanvändning.

Projektet startade i december 2019. Färdigställandet är planerat till september 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9.000 anställda i sin verksamhet.

 

 


Heimstaden stärker sin ledningsgrupp då Magnus Nordholm (bilden) återvänder till Heimstaden för att leda samarbetet med institutionella investerare

Magnus Nordholm har varit vd för Fredensborg AS sedan januari 2019, men som följd av Heimstadens internationella expansion kommer han att tillbringa all sin tid i Heimstaden framöver.

– Magnus blir från och med idag vice verkställande direktör för Heimstaden AB med ansvar för Equity, Partners och M&A och jag återgår till rollen som vd för Fredensborg AS. I dag är Norge en liten del av vår verksamhet. Vår tillväxt sker i andra europeiska länder och det viktigaste som Magnus kan göra framöver är att arbeta med Heimstadens internationella expansion med fokus på kapital, samarbete med institutionella partners och allmän M&A tillsammans med CIO, Christian Fladeland. Från april kommer Magnus att dela upp sin tid mellan Malmö och nya kontor för vår investeringsverksamhet i Köpenhamn, säger Fredensborgs ägare och ordförande Ivar Tollefsen.

– Ivar och jag har arbetat nära i 12 år och vi fördelar uppgifterna kontinuerligt utifrån vad vi tror att företagen behöver och vad som fungerar bäst i organisationerna . Heimstaden är ett företag i stark tillväxt, och det är naturligt för mig att spendera större delen av min tid på att förverkliga företagets internationella ambitioner, säger Magnus Nordholm.

– Vi har ett starkt ledarskapsteam med en platt organisationsstruktur som utvecklar Fredensborg och affärsområdena tillsammans, fortsätter Ivar Tollefsen.

Heimstaden är marknadsledande i de tre skandinaviska länderna, den tredje största privata husägare i Nederländerna och har en mindre portfölj i Berlin. Trots god tillväxt har företaget kontinuerligt förbättrat sin finansiella ställning genom att tillhandahålla betydande eget kapital. Dotterbolaget Heimstaden Bostad AB har idag ett BBB-betyg hos Standard & Poors med positive outlook.

– Vi arbetar målmedvetet för att stärka vår portfölj av hem där vi kan äga hela värdekedjan och för att bygga en operativ plattform i världsklass för att betjäna våra kunder genom vårt ”Friendly Homes”-koncept. Heimstadens finansiella och operativa styrka ger en bra grund för värdetillväxt i framtiden”, fortsätter Magnus Nordholm.