30 mars 2020

Redaktionen

fredag, 27 mars 2020 16:44

Ny storägare i proptechbolaget Pixery

 

 


Anna Nordström, medgrundare och vd för Pixery.
Proptechbolaget DIAKRIT säljer sin spinn-off Pixery till Wellstreet och skapar förutsättningar för att fortsätta tillväxtresan. Med hjälp av Pixerys interaktiva teknologi, kan användare visualisera sin bostad, sitt kontor eller sin kommersiella fastighet långt innan den är byggd. Pixery är marknadsledande inom sin nisch i Norden med kunder som JM, Bonava, OSOS, HSB, Peab, IKANO och Veidekke. Bolaget består idag av 33 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Bangkok med grundarna Anna Nordström (CEO) och Anders Karlsson (CTO) i spetsen.

DIAKRIT är en världsledande aktör inom 3D-visualiseringsprodukter, digitala försäljningsapplikationer och konsulttjänster för fastighetsbranschen. Under mitten av 2019 beslutade DIAKRIT att avknoppa sitt affärsområde som är specialiserat på nyproduktion till en egen startup inom koncernen. Spinoffen blev startskottet för proptech-bolaget Pixery.

Pixery har utvecklat ett antal SaaS-produkter för virtuella visningar av fastigheter. Bolagets digitala visualiseringslösningar bidrar till kortare försäljningstider, minskad osäkerhet, samt förhöjd upplevelse av att köpa eller hyra bostäder och lokaler.

Nu förvärvar Wellstreet en majoritetspost i Pixery från DIAKRIT flyttar Pixery sitt huvudkontor till The Factory som är Wellstreets 14.200 kvm stora teknik- och innovationshub i Häggvik, Sollentuna. Pixery blir därmed Wellstreets första investering inom proptech-segmentet.


– En global arbetsmarknad med talanger som rör sig fritt om i världen leder till att även fastigheter numera är en global affär. Samtidigt blir verklighetstroget och engagerande innehåll en nödvändighet för att nå den kundbas som växer fram med nästa generationens kunder. Wellstreets investering i Pixery är vårt första riktiga steg in i proptech och vi ser fram emot att ha Pixery på plats hos oss på The Factory, säger Jessica Rameau, partner och Chief Investment Officer på Wellstreet.

 

DIAKRIT är ett av världens ledande företag inom fastighetsmarknadsföring åt mäklarbranschen. I över 18 år har bolaget byggt upp en egen teknikplattform och strömlinjeformade processer som möjliggör att bolaget kan marknadsföra cirka 150.000 hem varje år. Utöver bostadsfoton och 3D planritningar i högsta kvalitet levererar DIAKRIT också drönartjänster, virtuell renovering och virtuella visningar till över 2.000 mäklare runt om i världen.

– Tillsammans med våra kunder vill vi fortsätta pusha gränserna inom fastighetsbranschen i takt med att branschen fortsätter sin digitala resa. Vi är mycket positiva till Wellstreet som nya ägare i vår fortsatta expansionsresa. Backade av Wellstreet och med Pixerys framstående tekniska plattform och know-how, har vi förutsättningar för att bli marknadsledande globalt, säger Anna Nordström, medgrundare och vd för Pixery.
 

 


Endast 82 lägenheter har färdigställt i Prime Living storprojekt om 1.038 studentbostäder i Spånga.

 Prime Living har beviljats bygglov och startbesked för 12 nya lägenheter på Nekvägen 27 och 29 i Spånga, Stockholm. Detta är ett led i den reviderade affärsplanen som kommunicerats den 19 februari i år att se över befintliga bygglov för att öka den utnyttjade ytan. Antalet lägenheter i fastigheten ökar därmed från 291 till 303 och den uthyrbara ytan ökar med cirka 235 kvm BOA.


Prime Livings studentbostäder på Bromstensvägen, nära Spånga station, har varit hårt kritiserade från start – då hyresgästerna fick flytta rakt in på en byggarbetsplats för totalt 82 lägenheter.

Prime Living utvecklar student- och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1.038 lägenheter på fyra orter, varav 528 i Malmö, 208 i Göteborg, 200 i Lund och 82 i Stockholm.


Prime Living meddelade i januari i år att bolaget återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1.136 studentbostäder. Genom försäljningen av bolagets fastighet i Sandyford, Irland i slutet av december hade bolaget säkrat erforderlig finansiering för att färdigställa Etapp 1 med 209 studentbostäder som väntas stå klara för inflyttning i september i år. Under januari inleds också arbetet med Etapp 2, om 168 studentbostäder. Se länk. Totalt ska omfattar projektet Ferdinand med 1.136 lägenheter om 30.500 kvm boarea.

Men frågan kvarstår dock om Prime Living har fortsatt finansiering för detta stora projekt? Koncernens egna kapital var vid årskiftet 2019/2020 cirka 310,0 Mkr (197,7).  Soliditeten var 19 procent (10) och de likvida medlen var 108,1 Mkr. Förlusten för 2019 minskade visserligen till – 205,8 Mkr (–587), men den är fortsatt mycket stor. SF
fredag, 27 mars 2020 13:23

Genova köper en tomträtt i Nacka

 

 


Ciia Tank AB  har tecknat ett avtal på tomträtten vid Timmermansvägen 2 i Orminge med Genova på elva år. Hyresvärdet är 2,8 kr/år.

 Genova Property Group har avtalat om att förvärva del av tomträtten Skarpnäs 6:12 i Orminge, Nacka, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 40 Mkr.

På tomträtten finns kontor och lager som är fullt uthyrt till Ciia Tank AB som är ett fullserviceföretag inom AVA-avlopp, vatten och avfall. Hyrestiden löper på elva år till ett årligt hyresvärde om cirka 2,8 Mkr och den förhyrda ytan motsvarar cirka 2.000 kvm.

Tillträdet sker i maj 2020. Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.


fredag, 27 mars 2020 12:42

Peab bygger studentbostäder i Åbo

 

 


Peab ska bygga 186 studentbostäder, gemensamma bastu- och lagerutrymmen samt uppehållsplatser inom- och utomhus i Åbo.

 Peab har fått uppdraget att bygga studentbostäder samt affärslokaler för Turun Ylioppilaskyläsäätiö i Åbo, Finland. Kontraktssumman uppgår till 23 MEUR, cirka 253 Mkr.

Uppdraget omfattar 186 bostäder, gemensamma bastu- och lagerutrymmen samt uppehållsplatser inom- och utomhus. De flesta av bostäderna är enrummare. I den första våningen byggs restaurang för studenter, handelslokaler, gym och kontor för Turun Ylioppilaskyläsäätiö. Den totala arean blir 10.300 kvm.

– Arkitekturen är imponerande och utmanar oss som byggare att ha ett mycket nära samarbete med byggherren för att vi ska nå ett bra slutresultat. Vi är mycket stolta över att få genomföra detta projekt, säger regionchef Marko Rinkinen, Peab Finland.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i april 2020. Inflyttning är beräknad till december 2021.

Projektet orderanmäls i första kvartalet 2020.


 

 


Skebo har byggt 118 lägenheter på Strömsör i Skellefteå som nu står klara. Totalt har över 2.600 intresseanmälningar gjorts för de 118 lägenheterna som ligger centralt i Skellefteå med ett vackert läge vid älven.

 Intresset för att bo i Skellefteå stort. Batterifabriken Northvolt planerar nu i Skellefteå, trots Covid-19, att bygga fem produktionslinor istället för fyra. Det innebär en större produktion av batterier och fler arbetstillfällen. Northvolth har tidigare sagt att batterifabriken kan ge 2.500 till 3 000 jobb, vilket innebär att en femte produktionslinan kommer innebära fler arbetstillfällen.

Nästa vecka är det dags för inflyttning för Skebos nya hyresgäster på Strömsör i Skellefteå, som slagit rekord för Skebo i antal intresseanmälningar för ett bostadsprojekt. Totalt har över 2.600 intresseanmälningar gjorts för de 118 lägenheterna.

– Ett glädjande bevis på hur vi bidrar till bostadsförsörjningen i ett växande Skellefteå. För närvarande är det bara en enda lägenhet där vi inte har tecknat hyreskontrakt, säger Anna Ersson, kund- och marknadschef på Skebo.

I den nya stadsdelen Strömsör i centrala Skellefteå har Skebo genomfört sitt största bostadsprojekt i modern tid. Skebo har byggt 118 lägenheter på Strömsör som nu står klara. Med start på måndag den 30 mars inleds inflyttningen i etapp ett som omfattar 57 lägenheter. Etapp två, med de resterande 61 lägenheterna, har inflyttning i månadsskiftet april/maj. Utöver två fyror är lägenhetsstorlekarna på Strömsör tvåor och treor, samtliga försedda med balkong.

– Läget vid älven och inne i stan är unikt. Många är nyfikna på Strömsör. Under hela bygg- och uthyrningsprocessen har vi märkt av ett stort intresse, säger Anna Ersson.

Det återspeglas även i statistiken. Totalt fick de 118 lägenheterna över 2.300 intresseanmälningar de första gångerna de öppnades för bokning på Skebos hemsida. Inklusive de lägenheter som återpublicerats på hemsidan handlar det om mer än 2.600 intresseanmälningar.

– Vi ser en jämn fördelning över lägenhetsstorlekarna. Totalt har lägenheterna haft mellan 1 och 154 intresseanmälningar, båda dessa ytterligheter handlar om tvåor, säger Anna Ersson.


 

 


Planområdet, markerad med blå linje, för K-Fast Holdings utvecklingsfastighet är beläget cirka fem kilometer öster om Helsingborgs centrum, i stadens östra ytterkant, öster om väg 111 (Österleden). Planområdet gränsar i väster till Österleden, i norr till Fältarpsvägen, i öster omfattar och avgränsas planområdet av Lussebäcken och i söder gränsar planområdet till jordbruksmark. Planområdet omfattar cirka 68 hektar.

 

 K-Fast Holding har förvärvat en utvecklingsfastighet om cirka 66.600 km i området Långeberga i Östra Ramlösa, öster om Helsingborgs centrala delar. På tomten avser bolaget att bygga sina koncepthus för hyresbostäder.

K-Fast Holding AB har förvärvat aktierna i Elliot Fastigheter AB, ägare till fastigheten Helsingborg Långeberga 4:6. Säljare är NHD Invest AB och preliminär köpeskilling uppgår till 60 Mkr, baserad på 1.500 kr per kvm bruttototalarea (BTA) byggrätt, och villkorad av lagakraftvunnen detaljplan.


– Fastigheten är med i kommunens översiktsplan och vi får tillgång till ett område som kommer att bli mycket attraktivt med god tillgång till såväl naturområden som större vägar. I planen finns även en järnvägsstation längs Skånebanan mellan Helsingborg och Hässleholm, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.

K-Fastigheter kommer att ansöka om detaljplan med målsättning om att nå en bruttototalarea mellan 40.000 kvm och 60.000 kvm och upp till 650 bostäder.
Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter tillträder efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
fredag, 27 mars 2020 11:35

Serneke varslar 100 personer

 

 


Covid-19 har seglat upp mörka moln för Serneke, framförallt på grund av att bolaget skjuter upp den stora entreprenaden om 6 Mdr kr för Karlatornet på framtiden. Orsaken är att det går inte att förhandla om projektets framtida finansiering tillsammans med Oaktree Capital Management på grund av Covid-19.

 

 

 Serneke tar steg två i den större omorganisation som bolaget inledde hösten 2019. De förändringar som nu genomförs innebär minskade kostnader om cirka 200 Mkr  årligen. Förändringarna förväntas ge full effekt vid inledningen av 2021 och berör upp till 100 tjänster.

– De åtgärder vi nu genomför innebär en anpassning av kostnadskostymen för det nya Serneke Sverige och det effektivare arbetssätt som denna organisation syftar till. Det nu rådande läget i världen med effekterna av covid-19 kräver dessutom ytterligare skärpa och handlingskraft i anpassningen, säger Ola Serneke, t f  vd för Serneke Sverige och koncernchef för Serneke Group.

Arbetet med att skapa en ny organisation inleddes under hösten förra året och syftade till att samla bolagets kärnverksamhet i ett Serneke Sverige bestående av fem regioner, alla med eget resultatansvar. Närhet till den lokala affären och ett ökat engagemang bland medarbetarna är några av de styrkor som den nya regionstrukturen ska förstärka ytterligare. Omorganisationen innebar även att bolaget gick ifrån sina fyra affärsområden Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Fastighet. I den nya organisationen är det istället helhetserbjudandet från bolagets samlade kompetens och kundens behov som står i fokus.  

– Vi ser nu efter några månader med den nya organisationen att vi blivit effektivare och nyttjar våra resurser bättre. Stärkta av det, och som ett naturligt nästa steg, vidtar vi nu åtgärder för att ytterligare vässa vår konkurrenskraft och förbättra vår lönsamhet, säger Ola Serneke.

Åtgärderna reducerar kostnader över hela organisationen och innebär att upp till 100 tjänster varslas om uppsägning. I första hand påverkas de verksamheter där omorganisationen fått störst påverkan, som de tidigare affärsområdena Anläggning, Fastighet och Projektutveckling. Diskussioner med de fackliga parterna har inletts.

Sammantaget innebär effektiviseringsåtgärderna att cirka 200 Mkr frigörs årligen med fullt genomslag från och med början av 2021. Reservationer om cirka 100 Mkr för kostnader kopplat till åtgärderna belastar resultatet i första och andra kvartalet 2020.

– Den förändring vi nu presenterar är nödvändig för att fullfölja vår ambition att sätta lönsamhet före tillväxt och säkra vår framtida konkurrenskraft. Det är en viktig del av en långsiktig plan som påverkats ytterligare av det allvarliga läge som råder globalt på grund av covid-19. Detta kommer bli ett år med fokus på vår entreprenadverksamhet och att leverera på den historiskt starka orderbok om 9 miljarder kronor som vi inledde året med, säger Ola Serneke.

I en kommenta
r kan sägas att Sernekes resultat för 2019 blev – 82 Mkr (604). Så mycket hänger på projektet Karlastaden som enligt bokslutet innebär att vid en omräkning enligt tidigare redovisningsprincip avseende bostadsrättsprojekt och ett antagande om Karlastaden som externt skulle intäkterna istället uppgått till 7.228 Mkr och ett rörelseresultatet om –29 Mkr. För några dagar sedan meddelade att Serneke att den stora entreprenaden om 6 Mdr kr Karlatornet skjuts om på framtiden. Se länk.

Det var i mitten på januari i år som Serneke och Oaktree Capital Management, se länk, nådde en överenskommelse om försäljning av 80-procent av Karlatornet, i stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Sedan dess har en process för att slutföra bankfinansiering och transaktionsdokumentation pågått som skulle ha avslutats under de första månaderna av 2020. Men denna process har stoppats på grund av Covid-19.

 

 


Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.


Vasakronans styrelse har vid ett extra styrelsemöte fattat beslut om att återta beslutet om en utdelning på sex miljarder kronor till ägarna. Covid-19 har fått stora konsekvenser för samhället. Vasakronan har som samhällsaktör ett ansvar att bidra till den långsiktigt ekonomiska stabiliteten. Hur omfattande konsekvenserna av Covid-19 blir går ännu inte att överblicka. Med anledning av detta har styrelsen fattat beslut om att återta beslutet om utdelning på sex miljarder kronor till ägarna. Styrelsen har också beslutat att återkomma till frågan senare under året för ett nytt ställningstagande baserat på den situation som då råder.

– Att återta beslutet om utdelning är klokt. Det handlar om god affärsetik och att agera ansvarsfullt, säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.

I en kommentar kan sägas att nu efter Covid-19 kommer värdeökningarna minska dramatiskt i Vasakronan.  Värdeförändringen för år 2019 var 13,27 Mdr kr och för år 2018 var den 10,65 Mdr kr.

I Vasakronans första årsredovisning från år 2009, inklusive AP Fastigheter, ökade marknadsvärdet på fastigheterna från 38,1 Mdr kr till 45,2 Mdr kr.

 

För år 2019 ökade värdet på Vasakronans fastigheter stort till 156,1 Mdr kr från 138,9 Mdr kr. Tage Danielsson sjöng en gång i tiden: ” Först så går det upp, så går det ner, så går det upp. Sen så går det ner, så går det ännu längre ner. Sen så går det upp, så går det ner …” SF

 

 


Patrik Rosén, vd för Restate.


Stockholms stad har i en första omgång beslutat att sälja 22 fastigheter till hyresgästernas bostadsrättsföreningar. I hittills tio av dessa har hyresgästerna anlitat Restate Bjurfors Isaksson Partners AB som ombud. I rollen som den största enskilda aktören på marknaden har Restate med anledning av Coronautbrottet tagit initiativ till samtal med Stockholms Stadshus AB kring hur processerna kommer att påverkas av Coronaviruset/Covid-19 samt hur dessa effekter kan hanteras. Ett möte med Stockholms Stadshus AB hölls under onsdagen. Som ett tecken i tiden genomfördes mötet via videolänk.

Patrik Rosén
, vd för Restate, kommenterar läget:
– Givetvis så är det så att det som påverkar hela vårt samhälle i övrigt även påverkar de aktuella ombildningsprocesserna i Stockholms allmännytta. Från stadens sida finns en förståelse för att detta kommer att påverka förutsättningarna för de ombildningar de önskar genomföra. Vår uppfattning är att Stadshuset är lösningsorienterat när det kommer till att anpassa processerna med anledning av dessa extraordinära omständigheter. Begränsningar och konkreta restriktioner avseende förutsättningarna att samla människor i större grupper har stor inverkan på dessa, såsom alla övriga, ombildningar i dagsläget. Detta utgör ett väsentligt hinder för genomförande av informationsmöten och stämmor, vilket är viktiga och delvis lagstadgade moment i en ombildningsprocess.

Han fortsätter:
– Möjliga lösningar kan vara i form av bruk av modern teknik, såsom elektronisk signering av fullmakter och avtal, men Restate och övriga aktörer i branschen som vi har talat med skulle också välkomna en möjlighet till längre tidsramar. De villkor och tidslinjer som vanligtvis föreligger i dessa sammanhang är helt enkelt inte görbara i dagsläget, det är ett faktum. För att genomföra ombildningarna i linje med ägardirektivet så måste staden och branschen hitta gemensamma lösningar för hur dessa ska kunna genomföras på ett praktiskt och rättssäkert sätt.

 

 


Detaljplanens syfte för Viby 19:3 i Upplands-Bro är att utveckla området vid Brunna-rondellen där det tidgare fanns en stormarknad (Coop). Området utreds för mer blandad bebyggelse med bland annat bostäder.


Genova Property Group och Internationella Engelska Skolan tecknar nu en avsiktsförklaring för uppförande av skola i Upplands-Bro. Genova har tecknat en avsiktsförklaring med Internationella Engelska Skolan på fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro där Genova och K2 A planerar uppföra en ny stadsdel med fokus på hållbarhet innehållande bland annat bostäder, dagligvaruhandel, skola, förskola och vård.

Avsikten är att parterna ska verka för att uppföra en F-9 skola med cirka 600 elever som ska löpa med ett 20-årigt hyresavtal till marknadsmässiga villkor.

Projektet i Upplands-Bro drivs tillsammans med det gröna bostadsbolaget K2A.

 

Genova Property Group AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,4 Mdr kr med en uthyrbar yta om cirka 170.000 kvm. Bolaget äger även cirka 5.400 byggrätter.

Sida 1 av 1052