24 januari 2020

Redaktionen

 

Karl Persson, vd för Cushman Wakefield i Sverige.


Cushman & Wakefield var den största säljrådgivaren i Sverige under 2019 med 14,5 procent av säljuppdragen på den svenska transaktionsmarknaden, enligt Datscha avseende transaktioner över 40 Mkr.

Karl Persson,
vd för Cushman Wakefield i Sverige kommenterar:
– Det är glädjande att vi 2019 återtog den topposition som vi innehade 2017 på den svenska transaktionsmarknaden. Året som gick lade vi mycket fokus på att blicka framåt och rusta befintlig organisation samt nyrekryteringar. Att vårt Capital Markets-team återigen är den största säljrådgivaren i Sverige är ett fint kvitto på att vårt arbete på transaktionssidan gett bra resultat både för oss som bolag och för våra kunder.

I samband med att Cushman & Wakefield återtar förstaplatsen bland säljrådgivare i Sverige har Kristoffer Sandberg utsetts till ny Head of Capital Markets.
Kristoffer Sandberg har mångårig transaktionserfarenhet från såväl rådgivarsidan som fastighetsägarsidan och han ersätter Daniel Anderbring, Head of Capital Markets och Sara Vesterlund, Deputy Head of Capital Markets, som båda går vidare till nya utmaningar.

Karl Persson
fortsätter:
– Vi vill tacka både Daniel och Sara för den tid de arbetat hos oss och det arbete som de gjort. Nu när de valt att gå vidare tar vi möjligheten att bygga vidare för att kunna ge våra kunder ytterligare affärsfokus. Det gör vi genom att internrekrytera Kristoffer till rollen som Head of Capital Markets. Kristoffer är en av de som skapar flest affärer i branschen, det i kombination med hans sympatiska person gör att jag känner mig trygg i att vi kommer att vara starka även under 2020. Vår målsättning är att fortsatt skapa maximalt mervärde för våra uppdragsgivare.

Kristoffer Sandberg
säger:
– Jag är både glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Sveriges främsta rådgivningsteam inom Capital Markets. Även om 2019 var ett mycket bra år med många stora och komplexa affärer är jag övertygad om att vi kan förvänta oss ett än mer spännande 2020.

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag med 51.000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar bland annat capital markets, hyresgästrådgivning, värdering, uthyrning och andra tjänster. Under 2019 blev Cushman & Wakefield utsedd till Sveriges bästa värderingsföretag för femtonde år i rad, enligt Euromoney och även som nummer ett inom säljrådgivning, enligt Datscha, med en marknadsandel om cirka 14,5 procent.

torsdag, 09 januari 2020 13:51

Lena Nelson, ny CFO på 24Storage

 

24Storage, etablerat år 2015 har växt till 23 anläggningar med 10.000 förråd motsvarande totalt över 50.000 uthyrningsbara kvm och fler än 6.000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.


Rekrytering av Lena Nelson  innebär att hom blir Chief Financial Officer 24Storage. Hon tillträder sin tjänst den 24 februari och blir medlem av koncernledningen. Lena Nelson efterträder Krister Moberger som sedan mars 2019 fungerat som tillförordnad CFO.

Lena Nelson har erfarenhet av att vara CFO på ett börsnoterat bolag och är för närvarande Head of Financial Operation på Climeon. Hon har många års erfarenhet som auktoriserad revisor på Ernst & Young och ledande befattningar i bolag som 3, KPMG och Tieto.

– Jag är mycket glad att vi kan välkomna Lena till 24Storage och till vår koncernledning. Lena har både börserfarenhet och en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in på 24Storage, som är ett nyligen noterat tillväxtbolag, säger Fredrik Sandelin, vd 24Storage.

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i SveriLena Nelson har erfarenhet av att vara CFO på ett börsnoterat bolag och är för närvarande Head of Financial Operation på Climeon. Hon har många års erfarenhet som auktoriserad revisor på Ernst & Young och ledande befattningar i bolag som 3, KPMG och Tieto.

– Jag är mycket glad att vi kan välkomna Lena till 24Storage och till vår koncernledning. Lena har både börserfarenhet och en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in på 24Storage, som är ett nyligen noterat tillväxtbolag, säger Fredrik Sandelin, vd 24Storage.

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och utvecklar 23 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 10.000 förråd motsvarande totalt över 50.000 uthyrningsbara kvm och fler än 6.000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 24Storage driver och utvecklar 23 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 10.000 förråd motsvarande totalt över 50.000 uthyrningsbara kvm och fler än 6.000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

 

Patrik Hall, vd för Heimstaden.


Heimstaden blir den största privata fastighetsägaren i Tjeckien då bolaget köper en tjeckisk bostadsportfölj. Säljare är Blackstones och Round Hill Capitals koncern RESIDOMO, som säljer en portfölj med hela 4.515 fastigheter med 42.584 bostäder och 1.675 kommersiella enheter för totalt 1,3 miljader euro, cirka 13,6 Mdr kr. Portföljen är huvudsakligen belägen i Moravia-Schlesien-regionen, som är den tätaste befolkade regionen i Tjeckien efter huvudstaden Prag, och portföljen omfattar totalt 2,6 miljoner kvm uthyrningsbar yta.

Förvärvet följer Heimstaden Bostads nyligen tillkännagivna utvidgning av sina kärnmarknader till att även omfatta huvuddelen av Europa, där utvalda marknader i Central- och Östeuropa med deras gynnsamma bostadsmarknad och starka makroekonomiska trend är ett tydligt mål för Heimstaden och  RESIDOMO representerar en stark plattform för Heimstadens framtida expansion i regionen.

Den avtalade köpeskillingen på fastighetsnivå uppgår till cirka 1,3 miljarder euro och kommer att finansieras genom en blandning av skuld och eget kapital. Belåningsgrad kommer att hållas på en nivå som stödjer Heimstadens nuvarande kreditbetyg samt bolagets arbete mot ett högre betyg. Transaktionen är föremål för sedvanlig granskning av konkurrensmyndigheten och förväntas avslutas under första kvartalet 2020.

Förvärvet inkluderar en fullskalig operativ plattform, inklusive fastighetsförvaltning och Asset Management med nära 500 anställda totalt. Stora renoverings- och uppgraderingsprogram har genomförts under de senaste tio åren och Heimstaden Bostad kommer att fortsätta att utveckla och uppgradera portföljen och dess förvaltning i enlighet med sitt Friendly Homes-koncept.

– Den tjeckiska bostadsmarknaden har visat sig vara stark och stabil, och vi ser fram emot att utveckla både portföljen och organisationen såväl som relationen med våra kunder under de kommande åren. RESIDOMO passar väl in i vår önskan om att äga hela värdekedjan och därigenom bygga en operativ plattform i världsklass för våra kunder samt våra ägare, säger Christian Fladeland, CIO för Heimstaden.

– Vi är mycket fokuserade på att äga den fulla värdekedjan på de marknader där vi verkar och med RESIDOMO-teamet får vi en väl fungerande operativ plattform direkt. Vi är övertygade om att teamet kommer att ta till sig våra värderingar och möjliggöra en effektiv implementering av Heimstadens ”best practice”, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Rådgivare till Heimstaden Bostad var Clifford Chance (legal), EY (finansiell och skatt), Sentient (teknisk) och J.P. Morgan (finansiell). Säljaren är fonder förvaltade av Blackstone Tactical Opportunity samt Round Hill Capital, ett ledande globalt fastighetsinvesterings-, utvecklings- och Asset Management företag.

 

Väsbyhem äger 4.500 lägenheter och 31.300 kvm lokaler.


Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen gällande nya hyror för 2020 och 2021 är nu klara. De nya hyrorna för 2020 gäller från den 1 februari och i överenskommelsen ingår extra satsningar på trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Årets hyresförhandlingar har förts i ett gott och konstruktivt förhandlingsklimat.

Parterna är överens om att hyrorna för 2020 höjs från den 1 februari med i genomsnitt 2,3 procent varav 0,2 procent avser trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Parterna har även kommit överens om en hyreshöjning för 2021 med i genomsnitt 2,1 procent varav 0,3 procent avser trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Differentieringen för 2021 bestäms under 2020.

– Väsbyhem har under 2019 satsat 15 miljoner extra på olika trivsel- och trygghetsskapande åtgärder, ett arbete vi också vet uppskattas av våra hyresgäster, säger förvaltningschef Joakim Bysell.

Väsbyhems trivsel- och trygghetsskapande åtgärder har bland annat använts till att utveckla boendedialoger och gårdsträffar i syfte att öka delaktighet och inflytande för våra hyresgäster, olika trivselprojekt som exempelvis trivsammare tvättstugor, förbättrad och utökad belysning, säkrare källare med troax och digitala lås och förbättrad trafiksäkerhet. Tillsammans med sina hyresgäster fortsätter Väsbyhem nu arbetet för ökad trivsel, engagemang och attraktiva bostadsområden med fokus på social hållbarhet.

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4.500 lägenheter och 31.300 kvm lokaler. Omsättningen för 2018 uppgick till 426 Mkr och soliditeten till 33,46 procent. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som till Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby attraktivt för såväl boende som företag.

 

Skanska bygger en ny fyra våningar hög byggnad på 8.800 kvm år Southern Connecticut State University i New Haven, Connecticut, USA.


Skanska har tecknat ett kontrakt med staten Connecticut om en ny byggnad åt Southern Connecticut State University i New Haven, Connecticut, USA. Kontraktet är värt 48 miljoner dollar, cirka 455 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet inkluderar byggnation av en ny fyra våningar hög byggnad på 8.800 kvm som kommer att kombinera tjänster från flera befintliga campusbyggnader. Syftet med projektet är att samlokalisera flera av universitetets avdelningar. Projektet eftersträvar LEED Guld-certifiering.

Byggarbetet påbörjas i januari 2020 och är planerat att slutföras i augusti 2021.


 

Catena köper tre logistikfastigheter i Hilleröd, Horsens och Odense, där PostNord är säljande hyresgäst.

 


Catena växlar upp i Danmark genom att köpa tre strategiskt belägna logistikfastigheter för 235 Mkr

Fastigheterna ligger i Hilleröd, Horsens och Odense. Säljare är PostNord som även är hyresgäst i de aktuella fastigheterna.

Förvärven sker som en bolagsaffär till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 235 Mkr efter avdrag för latent skatt. Tillsammans har fastigheterna en tomtareal om cirka 61.000 kvm och en uthyrningsbar yta om 12.700 kvm. På fastigheterna finns även byggrätter om cirka 20.000 kvm som ger möjligheter till framtida expansion. PostNord tecknar 10-åriga hyresavtal i samband med affären och det beräknade driftsöverskottet uppgår till cirka 12,7 Mkr. De förvärvade fastigheterna är moderna och yteffektiva distributionshubbar med terminalegenskaper, strategiskt belägna vid infartsleder till stadsbebyggelse för att kunna hantera last-mile-leveranser.

– Med förvärven tar Catena ytterligare ett kliv in på den danska marknaden och skapar ännu bättre förutsättningar för att kunna länka Skandinaviens godsflöden. Samtidigt fördjupar vi vårt nära samarbete med PostNord och vi är stolta att vi som fastighetsägare och aktiv samtalspartner kan bidra till deras affär även utanför Sveriges gränser, säger Benny Thögersen, vd för Catena.

Hyresgästen PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Mer än 150 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag levereras årligen av PostNord.

– Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Catena som väl förstår våra behov, inte minst vad gäller ökande e-handelslogistik och effektiv citylogistik, säger Jesper Friisberg, Head of Real Estate Norden på PostNord.

Tillträde sker 31 januari 2020 för fastigheterna i Hilleröd och Horsens. Byggnaden i Odense är under uppförande och  för den planeras tillträde 1 september 2020. 

Wilborgs köper för 141 Mkr, Banemarksvej 50 i  Brøndby, cirka 1,5 mil väster om Köpenhamn, en kontorsfastighet med 19.500 kvm uthyrningsbar yta.

 


Wihlborgs köpte den 1 januari 2020  kontorsfastigheten Banemarksvej 50 i Brøndby, cirka 1,5 mil väster om Köpenhamn. Fastigheten omfattar 19.500 kvm uthyrningsbar yta.

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär för en köpeskilling om 100 miljoner danska kronor, cirka 141 Mkr.  Säljare är det isländska företaget Fint ehf. Vid tillträdet är uthyrningsgraden 83 procent och den största hyresgästen är Milestone System A/S som hyr 12.200 kvm. Initial avkastning beräknas till 9 procent. Fullt uthyrt uppgår hyresvärdet till 11,8 miljoner danska kronor, cirka 15,5 Mkr.

– Genom att äga flera fastigheter i ett område får vi en effektiv förvaltning och en bra flexibilitet för våra kunder. Wihlborgs äger sedan tidigare ett antal fastigheter i Brøndby och därför var det naturligt för oss att komplettera vårt bestånd när tillfälle nu gavs, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Detta är andra gången som Wihlborgs köper Banemarksvej 50. Första gången var 1999 då Wihlborgs köpte huset av Nykredit med stora vakanser. Huset såldes fullt uthyrt 2002 med en vinst för Wihlborgs om 15 miljoner danska kronor, cirka 21,1 Mkr.

– Det är roligt att åter kunna förvärva denna fastighet. Banemarksvej 50 har en effektiv och flexibel utformning som enkelt kan anpassas för olika behov och olika storlekar på företag. Här finns också goda kommunikationer med tågstation och enkel tillgång till större vägar. Det är också glädjande att notera den framgångsresa som Milestone System gjort. Företaget har funnits i fastigheten sedan 1990-talet, då det flyttade in på 300 kvm och nu är Milestone System  fastighetens största hyresgäst när företaget hyr 12.200 kvm, avslutar Ulrika Hallengren.

torsdag, 09 januari 2020 12:08

SPG ska bygga i Bærum, nära Oslo

 

Bærum kommun har tillsammans med Husbanken utvecklat konceptet ”Det goda grannskapet” och det blir SPG:s första projektet inom detta koncept.

 


Scandinavian Property Group ska samarbeta med Bærum kommun och Husbanken för en utvecklingen av ”Det goda grannskapet” i Bærum, som en välmående förort, cirka 2,5 mil väster om Oslo.


Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat ett avtal om förvärv av Vallerveien 146. Detaljplaneprocessen påbörjas nu för att tillskapa en byggrätt som möjliggör för minst 65 bostäder på fastigheten.

Bærum kommun har tillsammans med Husbanken utvecklat konceptet ”Det goda grannskapet” och det blir det första projektet inom detta koncept. Det ska utvecklas 16 omsorgsbostäder, 12 lägenheter för förstagångsköpare och tre familjelägenheter som är tillägnade förstalånstagare. När omsorgsbostäderna är färdigutvecklade kommer Bærum kommun att köpa tillbaka dessa. Resterande lägenheter i projektet kommer att säljas på den öppna marknaden.

– Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva denna fastighet. Bærum och Husbanken har utvecklat ett spännande och innovativt koncept som vi är helt säkra på att fler kommuner i Norge bör ta lärdom av, säger Knut Holte, Managing Partner SPG.

Han fortsätter:
– Vi har en gemensam vision med Bærum kommun – att utveckla bostäder som främjar gemenskap för att motverka ensamhet och inaktivitet. Det handlar om att skapa sociala sammankomster såväl utomhus som inomhus och möjliggöra en attraktiv social tillvaro för de boende”

SPG har en ambition om att utveckla moderna bostäder för olika grupper av människor och genom gemensamhetsytor främja aktiv och gemensam tillvaro – ett hållbart projekt som gynnar både samhälle och miljö.

– SPG har under längre tid upparbetat en gedigen erfarenhet och kompetens gällande vård- och omsorgsbyggnader. Detta projekt är en mycket viktig del av vår strategiska satsning inom segmentet, avslutar Knut Holte.

– Detta är ett mycket viktigt projekt för Bærum kommun, säger Liv B Hansteen, enhetschef för bostäder i Bærum kommun, och vi ser fram emot att utveckla ett innovativt koncept tillsammans med SPG som sedan kan fortsätta att användas i flera framtida utvecklingsprojekt i Bærum.

Akershus Eiendom har agerat rådgivare åt kommunen i försäljningsprocessen.

Scandinavian Property Group grundades år 2004 och är ett fastighetsbolag med fokus på den skandinaviska fastighetsmarknaden. SPG arbetar inom tre industriella vertikaler på fastighetsmarknaden – omsorg, bostad och projektutveckling. Bolaget har sedan starten genomfört transaktioner till ett värde om cirka 60 miljarder kronor. 

Jørgen Wiese Porsmyr, Executive Vice President Veidekke.

 


Veidekke sålde 256 bostäder under det fjärde kvartalet. Den totala försäljningen för år 2019 slutade på 1.166 bostäder med ett totalt värde av 6,3 miljarder norska kronor, cirka 6,78 Mdr kr. Antalet bostäder i produktion i slutet av 2019 var 2.215, med en försäljningsgrad på 78 procent.

Veidekke sålde 256 bostäder under det fjärde kvartalet 2019, varav 154 såldes i Sverige och 102 såldes i Norge. Bostadsförsäljningen ökade jämfört med tredje kvartalet och ökningen kom från Sverige. För året som helhet sålde Veidekke 1.155 bostäder, en ökning med 305 enheter från föregående år.

–  Under 2019 såg vi en solid ökning av försäljningen från året innan både i Norge och i Sverige. I Norge har vi gjort goda framsteg med flera projekt i Oslo och Trondheim. Glädjande är också den positiva försäljningen som vi har i Sverige, även om det kommer att ta lite tid innan den ökade försäljningseffekten på antalet bostäder är i produktion, säger vd Jørgen Wiese Porsmyr. Under det första kvartalet 2020 inleds en ny försäljningsetapp för Middelthunet (94 enheter) och den första etappen i Løren Botaniske (70 enheter) i Oslo, liksom den första delen av Cederhusen-trähusprojektet i Hagastaden i Stockholm (60 enheter),  vilka alla är viktiga etapper för verksamheten under året.

 

Scandic Helsfyr blir Scandics största norska hotell med 450 rum i höst. Foto: Scandic

 


Storebrand Eiendomsfond Norge KS köper Scandic Helsfyr från Eiendomsspar AS. Scandic Helsfyr expanderar och blir Scandics största hotell i Norge när det färdigställs med 450 rum hösten 2020.

Hotellet är centralt beläget på Helsfyr, exponerat E6 mot Oslo centrum. Bryn/Helsfyr är ett av Oslos snabbast växande områden med ett antal utvecklingsprojekt för kontor och bostäder. Bland annat är Scandic Helsfyr direkt kopplad till Valle Wood-projekten och Hovinenga.

Köparen, Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN KS), är Norges största obelånade fastighetsfond som förvaltas av Storebrand Eiendom. SEN KS äger redan 17 fastigheter, varav Scandic Fornebu hittills har varit fondens enda hotell.

Scandic har tecknat ett hyresavtal som löper fram till 2037 och investerar ett betydande belopp för att uppgradera den befintliga delen av hotellet. Den kommande utvidgningen av hotellet kommer att öka antalet rum från 253 till 450, samt med utvidgade konferens- och restaurangfaciliteter. Hotellet kommer att ha en total yta om cirka 18.000 kvm. Storebrand Eiendomsfond  lämnar en garanti för en överenskommen hyresnivå för de kommande 5 åren.

Scandic är Nordens största hotelloperatör med ett nätverk på cirka 270 hotell och 52.700 rum i sex länder. Scandic fokuserar på miljövänlig drift av sina hotell och efter utvidgningen kommer Scandic Helsfyr att certifieras enligt BREEAM Very Good.

– Förvärvet är i linje med fondens mandat och tillväxtstrategi och inom ett spännande fastighetssegment där Storebrand har önskat en större närvaro. Scandic Helsfyr ligger i ett snabbt växande stadsområde med bra kollektivtrafik och är strategiskt beläget mellan Oslo flygplats och Oslo centrum. Vi tror att vårt utökade samarbete med Scandic kommer att bli fruktbart och att utvidgningen av hotellet är i linje med utvecklingen av Bryn/Helsfyr som ett område, säger Truls Nergaard, chef för Storebrand Eiendom .

– Vi är mycket glada över att Storebrand tar över stafettpinnen, ser fram emot ett bra samarbete mot färdigställande och känner oss säkra på att de kommer att fortsätta hantera fastigheten på ett bra sätt. Vi har stor tro på Scandic Helsfyr och att utvidgningen av hotellet kommer att bli en framgång, säger Christian Ringnes, vd för Eiendomsspar.

Pangea Property Partners (finansiell rådgivare) och DLA Piper (juridisk rådgivare) har varit rådgivare för Eiendomsspar i transaktionen, medan Haavind har varit juridisk rådgivare för Storebrand.