25 maj 2018

Redaktionen

torsdag, 24 maj 2018 17:12

Heimstaden ökar stort i Gävle

alt
I Heimstadens senaste förvärv ingår dessa fastigheter på Brynäs i Gävle.

 

Heimstaden har ingått avtal med det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna i Gävle att förvärva 803 lägenheter fördelat på två bostadsområden; 237 lägenheter i Sätra och 566 lägenheter på Brynäs. Svefa har varit säljarens rådgivare.

 

– Vi är stolta över att få förtroendet av Gävle kommun att förvärva 803 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna. Vi ska på bästa sätt bära förtroendet genom att se till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda med sitt boende. Det säkerställer vi med vår lokala förvaltning. Vi ser fram emot att ha ett gott samarbete med Gävle kommun och Gavlegårdarna, säger Claes Westlin, transaktionsansvarig på Heimstaden.

 

Han fortsätter:
– Gävle är en tillväxtort som vi har jobbat länge på att få växa i. Med detta välförvaltade bestånd stärker vi vår position ytterligare i Gävle och kommer som samhällsaktör att aktivt fortsätta att bidra till utvecklingen i staden.

 

Beståndet består av 55.400 kvm uthyrbar yta och efter förvärvet förvaltar Heimstaden cirka 104.000 kvm i Gävle fördelat på nästan 1.500 lägenheter.

 

Heimstaden tar formellt över fastigheterna den 29 juni 2018.

alt
Bockasjö utvecklar 300.000 kvm mark på Hisingen som möjliggör byggnation av fem logistikbyggnader om totalt 150.000 kvm.

 

Savills har tecknat ett exklusivt avtal med Bockasjö om att arbeta med uthyrningen av deras logistikfastigheter på Landvetter flygplats och Hisingen i Göteborg. I uppdraget ingår även Eskilstuna Logistikpark där Bockasjö kommer att uppföra ytterligare två logistikfastigheter utöver den som färdigställdes sommaren 2017 för Sportamore.

 

Uppdraget avser uthyrning av tre logistikbyggnader, varav en kan delas mellan två hyresgäster, i Landvetter Logistikpark som är ett joint venture mellan Bockasjö och Swedavia. Byggnaderna, som uppförs efter att hyresavtal tecknats, kommer att ha en uthyrningsbar yta om totalt 100.000 kvm.

 

I uthyrningsuppdraget ingår även Hisingen Logistikpark där Bockasjö utvecklar fem logistikfastigheter. Av dessa fem fastigheter är en färdigställd och uthyrd i sin helhet och ytterligare en är färdigställd och uthyrd till drygt hälften. Två logistikfastigheter är under uppförande och kommer vara klara för inflyttning under senare delen av hösten 2018 varav en av dessa är uthyrd till 80 procent. Kvarvarande uthyrningsbar yta i Hisingen Logistikpark uppgår till cirka 75.000 kvm.

 

För Eskilstuna Logistikpark kommer Savills att arbeta med uthyrningen av två logistikfastigheter som Bockasjö AB ska bygga efter att hyreskontrakt tecknats. Dessa kommer att ha en yta om 31.500 kvm respektive 27.000 kvm.

 

– Vi satsar starkt och offensivt på Västsverige med utvecklingsprojekten på Landvetter och Hisingen, Sveriges mest attraktiva logistikregion. Att vi även säkrat mark i Eskilstuna Logistikpark ger oss möjligheten att erbjuda våra hyresgäster och tilltänkta kunder ett ypperligt läge för Stockholm och Mälardalsdistribution, säger Joakim Hedin, vd för Bockasjö.

alt
Sara MacDonald, nyproduktionschef på MKB.

 

BoKlok och Malmös allmännyttiga bostadsbolag (MKB) har skrivit avtal enligt Sveriges kommuner och Landstings (SKL) ramavtal för bostäder. Avtalet omfattar 212 lägenheter i två etapper i Bunkeflostrand i Malmö. Byggstart är planerad till hösten med beräknad inflyttning av första etappen i december 2019.

 

– Vi är glada att vi valts ut som samarbetspartner av MKB. Behovet av bostäder till lägre kostnad är stort i Malmö och genom det här avtalet kommer över 200 familjer att kunna flytta in i ett nytt och välplanerat hem, säger Bengt Fardelius, Chef affär på BoKlok.

 

Hög tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning samt kort produktions- och leveranstid var avgörande för projektet i Bunkeflostrand och SKL-avtalet gav förutsättningar för att uppnå dessa krav.

 

– Arbetet med SKL-avtalet var smidigt och gjorde att vi snabbt kunde få fram ett bostadsprojekt i ett lägre prissegment. Vi ser fram emot det första samarbetet med BoKlok, säger Sara MacDonald, nyproduktionschef på MKB.

alt
Konkursen i Axxonen Properties tvingar Oscar Properties och dotterbolaget Allegro att ta tillbaka projektet Biografen Penthouses på Östermalm, omfattande cirka 40 bostäder.

 

 

Oscar Properties säger i ett pressmeddelande att Axxonen Properties AB, samt att ett av dotterbolagen har idag försatts i konkurs och därför har Oscar Properties börjat planera för att själva ta tillbaka och genomföra projektet. Oscar Properties sålde i oktober 2017 Biografen Penthouses, del av fastigheten Stockholm Ruddammen 29, till Axxonen Properties AB för 125,3 Mkr. Resultateffekten från försäljningen var cirka 50 Mkr. Biografen Penthouses är en planerad påbyggnad på Brf Biografen på Östermalm i Stockholm. Axxonen Properties AB omsatte år 2016 cirka 159 Mkr med ett resultat om –39,7 Mkr. Resultatet för 2017 har ännu inte publicerats.

 

Oscar Properites säger att: ”Som det ser ut idag måste vi anta att köpet av Biografen Penthouses inte kommer att genomföras som förväntat. Från Oscar Properties sida skulle det innebära att vi själva, eller i samarbete med en partner, tar över ansvaret som byggherre för projektet. Precis som tidigare kommer vårt helägda dotterbolag Allegro stå för totalentreprenaden. Målsättningen med en hög grad av design och en påbyggnad av högsta kvalitet kvarstår.”

 

Oscar Properties köpte Allegro Projekt i september 2016 av delägaren Johan Swedberg.

 

Projektet Biografen Penthouses, högt upp på Ruddammsbacken, nära KTH på Östermalm, omfattar 40 lägenheter med bostäder om 1 rum och kök till 5 rum och kök. Många av lägenheterna planeras med egna trädgårdar och separat ingång.

 

Det var under år 2014 som ett avtal slöts mellan BRF Biografen och Oscar Properties för förvärv av taket på Ruddammen 29, där Oscar Properties redan tidigare utvecklat bostäder, för att kunna skapa ytterligare våningar i fastigheten. Samtidigt avtalades om att Oscar Properties helägda dotterbolag Allegro om en totalentreprenad med Axxonen för att färdigställa samtliga bostäder i Biografen Penthouses.

 

Påbyggnationen av Ruddammen 29 har varit en given del i skapandet av Brf Biografen. Medlemsstyrelsen i Brf Biografen bekräftade försäljningen av byggrätten för påbyggnaden till Oscar Properties i oktober 2016.

alt
Kontorsfastigheten Grow i Solna strand är ett av de nybyggnationsprojekt som finansieras genom gröna obligationer. Illustration: Tham & Videgård/Carbonwhite

 

Humlegården Fastigheter har emitterat 1.100 Mkr i gröna obligationer med en treårig löptid under sitt MTN-program. Humlegården har därmed utestående gröna obligationer om 2.350 Mkr. Humlegården har valt att höja rambeloppet, som nu uppgår till 7.000 Mkr.

 

– Intresset för våra gröna obligationer är stort och att vi nu genomför ytterligare en emission är ett led i vår strävan mot att all vår finansiering ska vara grön inom ett par år, säger Anneli Jansson, vd för HumlegårdenFastigheter.

 

Via gröna obligationer finansierar Humlegården projekt såsom miljöcertifierade fastigheter och initiativ som ger energieffektiviseringar eller främjar användningen av förnybar energi. Humlegården har som ambition att all nyproduktion ska certifieras enligt högsta möjliga miljöklass. Ett exempel är kontorsfastigheten Grow i Solna strand som är under uppförande, där målet är Miljöbyggnad Guld.

 

Emissionen genomfördes tillsammans med SEB och Swedbank. Totalt 17 investerare deltog, varav 10 var nya investerare. Humlegården ämnar notera obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

 

Bland de deltagande investerarna i Humlegårdens gröna obligationer återfinns: AMF, Carnegie Fonder. Cicero Fonder. Cliens. Enter Fonder, Handelsbanken Fonder, LF Fonder, Monyx AM, Quesada Kapitalförvaltning, Spiltan Fonder, Swedbank Robur och Öhman Fonder.

alt
Bostad AB Mimer, ägt av Västerås stad, planerar tre nya punkthus i stadsdelen Bäckby. Bild: Archus


Skanska har tecknat ett partneringavtal med kommunägda Bostad AB Mimer om att förbereda för tre nya punkthus med 124 lägenheter i Bäckby, Västerås. Avtalet gäller etapp 1 med förberedande arbeten under året. Skanska har också en option på att bygga husen, vilket kan påbörjas till årsskiftet.
    

Byggprojektet utgör en del i Västerås kommuns satsning på att göra Bäckby till ett tryggt och attraktivt område. De nya husen kommer att ligga i anslutning till Bäckbys nya centrum och blir sju, nio respektive elva våningar höga. Utöver lägenheter planeras för butiker och eventuellt en restaurang i husen.
    

– Vi är väldigt glada över förtroendet från Bostads AB Mimer. Det här blir vårt första husprojekt i Västerås sedan vi nyetablerade oss i staden. En spännande start där vi får god användning av vår erfarenhet av att arbeta med hållbara lösningar i bred samverkan, säger Mikael Lundin, distriktschef, Skanska Sverige AB.
    

Avsikten är att husen ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.
    

– Det är bra att Skanska nyetablerar i Västerås, det är ett tecken på att Västerås är en växande och attraktiv stad. Det känns tryggt och roligt att tillsammans jobba med utvecklingen av Bäckby så att vi får fina och prisvärda bostäder, säger Mikael Källqvist, vd, Bostads AB Mimer.

alt
FastPartner och Åke Sundvall ska bygga 200 bostäder i tre byggnader samt ett parkeringshus i Märsta Centrum. Illustration: Vera Arkitekter

 

FastPartner och Åke Sundvall ska bygga tre separata bostadshus samt ett parkeringshus i två plan i Märsta Centrum. Det första spadtaget tas nu under maj. Bostadshusen varierar i höjd från 8 våningar upp till 16 våningar. Lägenheternas storlek är från 1 till 5 Rum och kök. Bostäderna ska upplåtas både som hyresrätter och som bostadsrätter. Under ett av bostadshusen kommer ett parkeringsgarage att byggas, vilket tillsammans med parkeringshuset kommer att underlätta för såväl boende som besökare i Märsta Centrum att hitta parkering.

 

– Vi är mycket glada och stolta att få vara en del av Märsta Centrum som är en av våra största entreprenader i modern tid och det fjärde projektet i ordningen åt FastPartner vilket vittnar om vårt väl fungerande och utvecklande samarbete. Det är också roligt att arbeta med sådana här stora projekt där våra kunskaper om hur omtyckta områden utvecklas kommer väl till användning, säger Stefan Martinsson, vice vd och chef Entreprenad på Åke Sundvall.

 

Under en längre tid har Åke Sundvall och FastPartner tillsammans med Vera Arkitekter arbetat fram bostadsområdet och tittat på alla detaljerna som gör bostadsområdet både attraktivt samt hållbart över tid.  

 

– Nu tar vi nästa stora steg i utvecklingen av Märsta Centum. Genom att bygga 200 nya lägenheter blir det en viktig milstolpe i det stadsutvecklingsprojekt som Fastpartner framgångsrikt driver i Märsta Centrum. Målet är att skapa Sigtuna kommuns naturliga stadscentrum med ett brett utbud av handel, kommersiell service, kontor och bostäder. Vi ser framemot att fortsätta det sedan länge etablerade samarbetet med Åke Sundvall och tillsammans med dem bygga miljöcertifierade bostadshus, säger Patrik Arnqvist, regionchef på Fastpartner.

 

Alla tre huskroppar samt ett parkeringshus beräknas stå klara under första kvartalet 2021.

alt
Totalt ska Årstafältet rymma 6.000 bostäder. Nu byggstartas etapp 1 med 1.000 bostäder. Illustration: White arkitekter

 

I den första bebyggelseetappen på Årstafältet kommer det att byggas cirka 1.000 lägenheter, varav cirka 125 studentlägenheter och cirka 15 stadsradhus, samt butikslokaler och förskolor. Nu i juni 2018 påbörjar staden de förberedande markarbetena. På lördag den 26 maj kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (S) det första spadtaget tillsammans med bostadsföretagen.

 

Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med vackra offentliga miljöer. Husen kommer därför att få entréer ut mot gatan och verksamheter i bottenvåningarna. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

 

Bilparkeringsplatser för de boende byggs i garage under marken. Staden räknar med 0,5 platser per lägenhet och 0,1 platser per studentlägenhet.

 

Innan bostäderna börjar byggas kommer delar av parken att anläggas. En ny dagvattendamm ska byggas och koloniområdet flyttas till en ny plats på fältet. Det kommer också att byggas ett bullerskydd utmed Huddingevägen för att minska bullernivåerna i parken.

 

Flera olika byggaktörer medverkar i etappen. Det ger stor variation i bebyggelsens typ, höjd, form och stil. Många har hämtat inspiration från Årsta centrums 50-talsstil.

 

Byggaktörer är Abacus, Järntorget, HSB, Gyllenforsen, Erik Wahlin, Maxera, Ikano, Svenska Bostäder, SKB, Einar Mattson, SISAB (förskolan) och Veidekke.

 

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken i december 2015. Planerna har sedan dess överklagats i olika instanser upp till Mark- och miljööverdomstolen. Den 24 maj 2017 fattade domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Detaljplanerna vann därmed laga kraft. 

 

Markarbetena startar i juni 2018. I slutet av 2019 är det beräknad byggstart för de första bostadskvarteren. Första inflyttning blir tidigast under 2021.

 

Hela Årstafältet beräknas vara färdigbyggt 2030 och Stockholms stad har som att Årstafältet ska bli en levande och varierad stadsdel med cirka 6.000 nya bostäder, skolor, förskolor och lokaler för butiker och verksamheter.

 

Mitt i området anläggs en park som blir lika stor som Skansen.

alt

                                                                                                                    
Med start den 1 augusti tar Gith Thellsén (bilden) över rollen som kontorschef för White arkitekters Linköpingskontor. Nuvarande kontorschef Barbara Vogt går in i en ny roll med ansvar för att utveckla White på den tyska marknaden.
     

Gith Thellsén började arbeta på White redan under 90-talet och har haft uppdrag inom en rad olika marknadsområden såsom kontor, skolor och vård. Under senare år har hon bland annat medverkat i sjukhusprojektet Framtidens US som intern projekteringsledare. Hon har även en nyckelroll i det pågående uppdraget Vision Vrinnevi 2020, där hon också fortsättningsvis kommer att vara uppdragsledare.
    

Sedan 2013 har Gith Thellsén varit både gruppchef och ställföreträdande kontorschef. Sedan december 2017 har hon varit tillförordnad kontorschef, medan nuvarande kontorschef Barbara Vogt är tjänstledig.

alt

Illustration av potentiell utveckling av fastigheten Vårdaren 8 i Rosenlund, Jönköping. Vy från Hermansvägen.


Genom att köpa del av fastigheten Vårdaren 8 planerar nu Riksbyggen för 200-250 lägenheter i området Rosenlund i Jönköping. Planen är att majoriteten av de nya bostäderna blir bostadsrätter och en mindre andel blir hyresrätter. Säljare är Bostadsbyggen i Jönköping AB –  ett bolag som till hälften ägs av Regionen Jönköpings län och till hälften av Riksbyggen ekonomisk förening.
    

– Det här är en affär som är mycket bra för båda parter. Affären möjliggör för Bostadsbyggen att bygga studentlägenheter, enligt ägarnas önskemål. Region Jönköpings län i samarbete med Linköpings Universitet startar en läkarutbildning i Jönköping våren 2019 vilket ökar behovet av fler lägenheter för studenter. Nu öppnas möjligheten att uppföra cirka 50 mindre lägenheter, säger Arnold Carlzon, styrelseordförande i Bostadsbyggen i Jönköping AB.

 

Rosenlund är ett attraktivt område i Jönköping med närhet både till Vättern och till kommunikationer och arbetet med detaljplan för de nya bostäderna beräknas komma igång under 2019.
  

– Det finns tydliga ambitioner från kommunens sida att Rosenlund ska växa och det ligger helt linje med Riksbyggens planer för Jönköping, säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Sida 1 av 731