15 oktober 2019

Redaktionen

tisdag, 15 oktober 2019 12:49

Logistic Contractor förstärker i Danmark

 Rekryteringen av Niclas Flensburg (bilden), som  Senior project manager, innebär att Logistic Contractor Danmark gör ytterligare satsning på den nordiska marknaden.


Niclas Flensburg
kommer närmast från en roll som Head of Projects and Installations på Knudsen Køling och han har över 19 års erfarenhet från ledande positioner inom installationsbranschen både som konsult och entreprenör.

– Vi är väldigt glada att Niclas vill vara en del i vår utökade Danmarkssatsning, säger Sandu Nylmon, vd för Logistic Contractor Danmark. Niclas kommer att med sin erfarenhet, kompentens och kontaktnät komplettera och stärka upp vår verksamhet i Danmark. Med Niclas ombord så kommer spetskompetensen som idag finns inom Logistic Contractor anpassas ytterligare till den danska marknaden.

– Jag uppskattar hur Logistic Contractor kan hjälpa kunden att utveckla och bygga en fastighet som optimerar deras verksamhet, säger Niclas Flensburg. Det stämmer överens med hur jag tycker om att använda Lean – det vill säga maximera kundnyttan och minimera slöseri av resurser.


tisdag, 15 oktober 2019 12:26

NCC flyttar till Gårda i Göteborg

 

 

Kineum kommer att omfatta en ny byggnad vid Ullevimotet om 26.000 kvm fördelat på 27 våningar, som byggs samman med en befintlig byggnad om 16.000 kvm. Projektet ska färdigställas under år 2022.


I Kineum, det framtida navet i Gårda, kan nu Platzer presentera NCC som ny hyresgäst. NCC kommer att flytta sitt Göteborgskontor till den nya byggnaden och blir därmed granne med ESS Groups nyskapande hotellkoncept. Kineum blir en hybrid, där kontor och hotell integreras till en pulserande helhet. En plats som sjuder av liv.


– Vi väljer Gårda. Kineum blir helt unikt i sitt slag, vi vill ge våra anställda möjligheten att ta del av atmosfären och bli en del av Kineum-familjen. Vi är övertygade om att vårt nya kontor kommer att vara utvecklande och inspirerande för vår organisation och göra oss mer effektiva och attraktiva som arbetsgivare, säger Fredrik Johansson, kontorschef NCC i Göteborg.

– Kineum blir ett välkomnande nav i Gårda, som ska bidra med dynamik, rörelse och kreativitet i hela stadsdelen. Med ESS Group starka hotellkoncept i byggnaden skapar vi en attraktiv plats som kommer locka fler framåtblickande och nytänkande hyresgäster. Det känns väldigt kul att idag kunna kommunicera att det är vår partner i projektet NCC som är den andra stora hyresgästen efter ESS Group i den nya byggnaden i Kineum , säger P-G Persson, vd för Platzer.

Gårda är ett expansivt utvecklingsområde ett stenkast från Göteborgs centrum. Området ligger strategiskt väl till för både när- och långpendlare med kollektivtrafik, cykel eller bil. När nu NCC så väl som hotelloperatören ESS Group är klara som hyresgäster återstår det att fylla sju av de 27 våningsplanen, våning 19-25.

Som NCC tidigare har kommunicerat genomförs projektet gemensamt av NCC och Platzer i ett bolag som ägs 50/50 av parterna. Platzer kommer förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt. Projektet uppskattas till ett totalt fastighetsvärde på drygt 2,3 Mdr kr.

Kineum kommer att omfatta en ny byggnad vid Ullevimotet om 26.000 kvm fördelat på 27 våningar, som byggs samman med en befintlig byggnad om 16.000 kvm. Projektet byggstartade under Q4 2018 och det ska färdigställas under år 2022.

 


tisdag, 15 oktober 2019 12:09

Fortsatt växande byggmaterialhandel

 

Byggmaterialhandeln kan växa med 4,5 procent år 2019 jämfört med 2018. Bild: Navet

 

Utvecklingen hittills i år när det gäller omsättningen i den byggrelaterade handeln ger signaler om att försäljningsvolymen kan komma att växa med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Detta redovisar Navet Analytics löpande månadsindikatorer från bygg- och fastighetsmarknaden.

Den positiva utvecklingen speglar den växande underhållsvolymen och tillväxten inom Gör-det-självsektorn i år enligt Jens Linderoth, som är analysansvarig på Navet Analytics. Dessa typer av projekt gynnar den lokala bygghandeln medan större nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning, inte berör bygghandeln på samma sätt.

 

– De senaste signalerna, som indikerar fortsatt låga räntor och hushållens något positivare förväntningar på bostadspriserna, kan också komma att gynna bygghandeln den närmaste tiden avslutar Jens Linderoth. 


 

Det var rekordstort intresse när Allmänna arvsfonden, med Newsec som rådgivare, sålde Kasernen 12 på Torstenssonsgatan 11, till fastighetens hyresgäster.

 Allmänna arvsfonden har avyttrat fastigheten Kasernen 12, omfattande cirka 1.800 kvm, belägen på Torstenssonsgatan 11 på Östermalm. Köpeskillingen är 162 Mkr, motsvarande cirka 90.000 kr/kvm. Newsec har varit säljarens rådgivare i transaktionen. Köpare är en bostadsrättsförening.

 

Fastigheten, som uppfördes år 1895, består idag av 29 lägenheter och en lokal samt outnyttjade råvindar.


– Vi har haft ett väldigt stort intresse för den här anrika och mycket unika fastigheten med ett rekordstort antal intressenter och budgivare, säger Dan Sandstedt, Head of Capital Markets, Newsec Sverige.
tisdag, 15 oktober 2019 11:03

NREP köper av Bonava i Västerås

 

NREP köper 162 hyresrättslägenheter som Bonava ska bygga i den nya stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås. Bild: Västerås stad.

 


Bonava säljer ett hyresrättsprojekt till NREP Nordic Strategies Fund III. Affären omfattar 162 hyreslägenheter belägna i den nya stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås. Projektet beräknas resultatavräknas under det fjärde kvartalet 2021.

 

– Tillsammans med NREP kan vi nu erbjuda Västeråsborna nyproducerade och välplanerade hyreslägenheter vid Öster Mälarstrand. Det här utgör starten av ett nytt attraktivt område nära både Mälaren och de centrala delarna av Västerås. Hyresrätter utgör en viktig del i att förverkliga vår vision att skapa hem och levande områden där människor trivs, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef, Bonava Sverige.

Kvarteret Förseglet har både ett centralt och sjönära läge invid Mälarens strand. De två byggnaderna kommer även att erbjuda de boende en unik utsikt över staden. Projektet ingår i den första av tre etapper där Bonava över tid ska utveckla cirka 500 hem i det aktuella grannskapet.tisdag, 15 oktober 2019 10:48

Vasakronan hyr ut 3.600 kvm i Svea Livgarde

 

Wise Group har tecknat hyresavtal med Vasakronan om 3.600 kvm i fastigheten Svea Livgarde, med adress Linnégatan 87, på Östermalm.


Det är Wise Group som har tecknat hyresavtal om 3.600 kvm i fastigheten Svea Livgarde, med adress Linnégatan 87, på Östermalm. Avtalet innebär att Wise Group flyttar sitt huvudkontor från Vasakronans fastighet Hötorgshus 2 och skapar en ny och bättre anpassad bas för sitt huvudkontor, de dryga 300 Stockholmsbaserade medarbetarna, det lokala konsultnätverket och en knytpunkt för samtliga medarbetare i Norden.

Kvarteret Garnisonen består av byggnaderna Göta Livgarde, Karlahuset, Port 108 och Svea Livgarde.

– Vi ser ett stort intresse för Östermalm och andra innerstadsområden. Det är en naturlig konsekvens av hyresutvecklingen i Stockholms absoluta city. Under året har vi tecknat en rad avtal med nya hyresgäster i området. Bland annat till Happy Socks som hyr 2 300 kvadratmeter i Garnisonen och till Handelsbanken som hyr 12.600 kvm i fastigheten Tre Vapen, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm.


Med flytten får Wise Group AB tillgång till ett hus med egen entré och större samverkans- och eventytor samt möjlighet att utöka i takt med tillväxt. Wise Group tillträder hösten 2020.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Bolaget är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.


 Rekryteringen av Pontus Hellström (bilden t v) och Carl-Fredrik Andersson (bilden t h) innebär att Gatun Arkitekter, trots larm om en trögare marknad, utökar sitt team inom affärsområdena handel och bostäder.

Pontus Hellström är arkitekt och han kommer närmast från Vera Arkitekter. Han besitter en eftertraktad kompetens inom såväl hyres- som bostadsrätter.

Carl-Fredrik Andersson har tidigare arbetat med handelsfastigheter i tidiga skeden hos Wester + Elsner, och han har även en stor kunskap inom 3D-fastighetsbildning.

– Vi ser inte en avmattning av marknaden, säger Ari Leinonen, vd för Gatun Arkitekter, istället behöver vi utöka vårt team för att kunna svara upp mot kundernas efterfrågan. Carl-Fredrik och Pontus börjar omgående och kommer i huvudsak att stärka vårt erbjudande inom handel och bostäder.

​Bland Gatun Arkitekters aktuella projekt finns stadsutvecklingsprojektet Slakthusområdet, Masterplan/utveckling Dalhalla, Life City i Hagastaden, Danderyd Centrum, Bostadsprojektet Fyren i Nynäshamn, Stockholm New Skybar samt EON i Högbytorp.


 

Solna stad har i principöverenskommelse med HSB överenskommit om att HSB får bygga 900 bostäder vid Pampas Marina om HSB bidrar med med finansiering av åtgärderna i vägnätet samt med 150 Mkr till finansieringen av en ny tunnelbaneuppgång vid Västra skogen


I Ekelund, strax norr om Pampas Marina i Solna, byggs minst 900 nya bostäder, två förskolor och en upprustad strandpromenad vid Mälaren. Det innebär den principöverenskommelse med HSB som kommunstyrelsen beslutade om den 14 oktober. Samtidigt ger överenskommelsen ett bidrag till finansiering av en ny uppgång till Västra skogens tunnelbanestation. Enligt överenskommelsen bidrar HSB med finansiering av åtgärderna i vägnätet samt med 150 Mkr till finansieringen av en ny tunnelbaneuppgång vid Västra skogen, vilket i kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober.


– Nya bostadskvarter och levande stadsgator med ett varierat utbud av service, restauranger och handel utvecklar tillsammans med den upprustade strandpromenaden Ekelund till en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna. Samtidigt bidrar projektet till finansieringen av en helt ny entré till Västra skogens tunnelbana, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.


Den nya bostadsbebyggelsen omfattar minst 900 nya lägenheter. Trettio procent kommer att vara större lägenheter med minst fyra rum och kök, för till exempel familjer med flera barn. Tjugo av lägenheterna ska vara sociala lägenheter. Samtidigt byggs två nya förskolor med fyra till sex avdelningar. Lokaler i gatuplan ger ett varierat utbud av till exempel service, butiker och restauranger.


Ekelund ligger mycket centralt placerat med närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana – strax norr om Pampas Marina. Idag finns här en varierad bebyggelse med hamnverksamhet, kontor och vägar med mera. I samband med den nya bebyggelsen tillskapas en attraktiv plats vid Ulvsundasjön och strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård rustas upp. Det anläggs också en skärmbassäng med en flytande våtmark för rening av dagvatten till Ulvsundasjön i anslutning till Pampas Marina. Samtidigt justeras vägnätet för att knyta samman området med Solnas lokala vägnät.


Området ligger i anslutning till Västra skogens tunnelbanestation där den blå linjen förgrenar sig norrut mot Akalla eller Hjulsta och söderut genom Kungsholmen och centrala Stockholm, samt förlängning till Södermalm och Nacka med tunnelbanans utbyggnad.


I den reviderade principöverenskommelsen har exploateringsområdet utökats till ett större område norrut än i den tidigare principöverenskommelsen som tecknades i juni 2017. En annan skillnad är att området har begränsats västerut för att inte komma i konflikt med strandskyddet. Kommunstyrelsen beslutade om principöverenskommelsen den 14 oktober. Nu får byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med den nya detaljplanen för området. 


 

Logistikcentret DLS Bålsta har en yta om drygt 100.000 kvm. Byggnaden är 575 meter lång och 180 meter djup. Logistikbyggnaden planeras stå färdig våren 2022. Bild: Krook & Tjäder


AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har tecknat avtal om mark- och anläggningsarbeten för ett högautomatiserat logistikcenter i Bålsta nordväst om Stockholm. Kontraktssumman uppgår till cirka 300 Mkr. Det framtida logistikcentret blir ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till butik och e-handel. Det byggs för Dagab, ett bolag i Axfoodkoncernen, och beställare är Logicenters, som är en av Nordens ledande utvecklare av logistikfastigheter.

– Vi ska genomföra en komplicerad markentreprenad med omfattande grundförstärkning och pålning, och med en tuff tidplan. Vi känner oss trygga med valet av Kanonaden Entreprenad eftersom vi vet att det finns hög kompetens i bolaget, säger Erlendur Hilmarsson, projektledare på Logicenters.

– Vi är stolta över att Kanonaden Entreprenad fått detta komplexa uppdrag och att vi får bidra till byggandet av en modern distributionscentral som stärker dagligvaruhandelns konkurrenskraft, säger Andreas Rydbo, vd för AF Gruppen Sverige.

Kanonaden Entreprenad och Logicenters samarbetar för närvarande i ytterligare två uppdrag. Tillsammans utvecklar bolagen Thomas Cooks nya distributionslager i Landskrona samt bygger till Speed Groups logistikfastighet i Borås.

Kanonaden Entreprenad har kontor i Nässjö, Tranås, Västervik och Kalmar, med närmare 300 anställda och en omsättning på 1,2 Mdr kr (2018).


 

Scandics nya storhotell vid Aarhus Ø, kommer få 500 rum, plats för 2.000 konferensdeltagare samt en bar på 76 meters höjd.

 

 

 


Kongressbyggnaden kommer att få uteplats, med en matsal på 20 meters höjd och med utsikt över vattnet. Illustration: BIG

 

 

Nu har kommunfullmäktige i danska Aarhus godkänt ett hotell vid Aarhus Ø, vid Pier 4, med byggherrarna Anders Holch Povlsen och Rune Kilden. Hotellet, som ska opereras av Scandic, kommer att få cirka 500 rum, plats för 2.000 konferensdeltagare samt en bar på 76 meters höjd.  Hotellet ska ligga på Bernhardt Jensens Boulevard och Irma Pedersens Gade vid Bassin 7. Enligt en uppgift i Jutland Post kommer hotellet att kosta cirka 1,5 miljarder danska kronor, cirka 2,17 Mdr kr.

Området för det nya hotellet har tidigare använts som en containerterminal för Århus hamn. Det var i maj 2017 som partnerföretaget Bassin 7 med Rune Kilden och ägaren till Bestseller Anders Holch Povlsen presenterade ett vinnande förslag för en hotell- och kongressbyggnad på Aarhus Ø utformat av arkitekten Bjarke Ingels.

Enligt den nu godkända detaljplanen kommer hotell- och kongressbyggnaden omfatta totalt 33.500 kvm. En av huvudidéerna bakom storhotellet är att större delen av takytan ska fungera som ett enhetligt och allmänt stadsrum med en utsiktspunkt och en bar.

Sida 1 av 958