2 april 2020

Redaktionen

torsdag, 02 april 2020 12:04

H&M permitterar 10.000 anställda

 

 


Det var den 30 januari tidigare i år som Helena Helmersson, 46, tog över som ny vd efter Karl-Johan Persson.
En tuffare start för Helena Helmersson är det svårt att tänka sig.

 

 

I dag informerades H&M:s personal om permitteringar, rapporterar Dagens industri. Enligt DI rör det sig om besparingar som omfattar 10 000-tals anställda, varav de flesta i Sverige.  ”Spridningen av covid-19 har orsakat en exceptionell situation och H&M-gruppen tvingas fatta flera svårabeslut. Vi ser över samtliga delar av vår verksamhet”, uppger H&M:s kommunikationsavdelning. Bakgrunden är att en mängd butiker står tomma, samtidigt som bolaget inte lyckats förhandla ner sina hyror. H&M  bekräftar delvis DI:s uppgifter.

I morgon fredag kvartalsrapporterar H&M och då ska all information nått personal och ägare. Coronakrisen har slagit hårt mot klädjätten, världens näst största.

 

Till Dagens industri säger H&M:s kommunikationsdirektör Kristina Stenvinkel:
– Spridningen av covid-19 har orsakat en exceptionell situation och H&M-gruppen tvingas fatta flera svåra beslut. Vi ser över samtliga delar av vår verksamhet, även personal och bemanning. Dialog med medarbetare om tillfälligt förkortad arbetstid som berör tiotusentals medarbetare globalt har inletts på flera marknader. Det rör även tjänstemän på centrala funktioner. Vi kan i dagsläget inte kommentera mer än så.

 

H&M har stängt butiker över hela världen
I flera andra länder har man vidtagit åtgärder betydligt tidigare än i Sverige, enligt Dina Pengar.:

 

1. Den 22 februari beslutade H&M att stänga 300 butiker i Storbritannien. 2. Den 17 mars stängdes 460 tyska butiker. 3. Den 17 mars stängdes 590 butiker i USA, 96 i Kanada och alla butiker i Portugal och Belgien.

H&M har redan stängt, eller var på väg att stänga, sina verksamheter i en rad länder. Bland annat Schweiz, Grekland, Slovakien, Litauen, Peru, Ukraina, Filippinerna, Malaysia och Cypern, liksom Spanien och Italien.

Däremot hade H&M åter öppnat 500 av totalt 516 butiker i Kina.torsdag, 02 april 2020 11:30

Tessin köper finska Groundfunding

 

 


Sedan starten har Tessin rest mer än 2,1 Mdr kr i kapital fördelat på över 190 fastighetsaffärer.
Foto: Tobias Björkman.

 

 

Tessin fortsätter växa genom förvärv av Finlands största investeringsplattform för fastighetslån. Tessin Nordic AB, Nordens största finansieringsplattform för fastigheter, växer och blir ännu större. Tessin  har nu förvärvat samtliga aktier i den finska plattformen Groundfunding Oyj. Syftet med förvärvet är att etablera en stark position i Finland för att kunna erbjuda finska fastighetsutvecklare attraktiva finansieringsmöjligheter genom att presentera dem för Tessins medlemmar i Sverige och Finland.

– Kapitalbehovet för fastighetsutvecklare är precis som i Sverige stort på den finska fastighetsmarknaden. Med Groundfundings plattform kan vi bygga en kraftfull närvaro i Finland samtidigt som vi fortsätter leverera enligt vår strategi i Sverige, säger Jonas Björkman, vd för och medgrundare av Tessin Nordic.

Groundfunding har förmedlat 105 Mkr till finska fastighetsprojekt, vilket skapar en bra bas för fortsatt snabb tillväxt. Tessins finska verksamhet blir ett effektivt komplement till Tessins svenska verksamhet som hittills har lånat ut mer än två miljarder kronor.

– Jag är helt övertygad om att utvecklings- och tillväxtpotentialen i Finland är betydande då marknaden befinner sig i ett intressant skede. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet på Groundfunding för att optimera vårt finska finansieringserbjudande, säger Jonas Björkman.

Förutsättningarna skiljer sig från land till land, exempelvis när de gäller vilka säkerheter som ställs för lånen och vilka finansieringsprodukter som efterfrågas. I Sverige lanserade Tessin exempelvis en ny finansieringsprodukt i form av ett byggnadskreditiv som inte kommer att erbjudas i Finland.

– Vi anpassar våra finansieringserbjudanden till vad som efterfrågas på marknaden. Teamet på Groundfunding har värdefulla erfarenheter och insikt i den finska marknaden som kommer att hjälpa oss att på sikt skapa en portfölj av attraktiva finansieringsprodukter, avslutar Jonas Björkman.

Köpare och säljare har valt att inte kommentera villkor eller köpeskilling.

Tessin Nordic är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 50.000 registrerade medlemmar. Plattformen är en mötesplats för fastighetsutvecklare som söker kapital för att bygga, förädla och förvärva projekt, och investerare som söker hög avkastning på en svåråtkomlig marknad. Sedan starten har Tessin rest mer än 2,1 Mdr kr i kapital fördelat på över 190 fastighetsaffärer.

Groundfunding
Groundfunding Oyj startades 2015 och verksamheten drog igång 2016. Bolaget har i dagsläget två medarbetare och hittills har 25 kapitalresningar genomförts via plattformen till ett sammanlagt värde om 105 Mkr.

torsdag, 02 april 2020 11:06

Sagax ska bygga 55.000 kvm i Veddesta

 

 


Inom Sagax kvarter i Barkarby planeras för entré till Stockholmsregionens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra. Visionsbild: White arkitekter/Sagax

 

 

Järfälla kommun tecknar ett avtal med Marcato Förvaltnings AB, vars moderbolag är Sagax, för utveckling av två kvarter om totalt 55.000 kvm i Barkarby. Kvarteren ligger i Veddesta industriområde som ska förvandlas till en upplevelserik stadsmiljö med en av regionens starkaste noder för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.

Sagax två kvarter har ett mycket centralt läge och är strategiskt viktiga för Veddestas utveckling till stadsmiljö. Inom kvarteren planeras för en ny stationsbyggnad för Stockholmsregionens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.

– Sagax två kvarter spelar en nyckelroll i att förvandla Veddesta industriområde till en av Sveriges mest intressanta och upplevelserika platser, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Exploateringsavtalet mellan Järfälla och Sagax omfattar två kvarter om totalt 55.000 kvm BTA och ger Sagax möjlighet att utveckla: bostäder, i huvudsak bostadsrätter, kommersiella lokaler och kontor och hotell

– Jag är glad att Sagax ser potential i det här området och investerar i Barkarby. Inom några år kommer kvarteren att ha ett mycket gynnsamt läge mitt i Stockholmregionens nya nod för kollektivtrafik med tunnelbana, regionaltåg, buss och pendeltåg i direkt anslutning till varandra, säger Nikoletta Josza (L), kommunalråd med ansvar för byggnation.

Rivning av befintliga byggnader på platsen beräknas starta under Q1 2021 och de två nya kvarteren beräknas stå klara i samband med tunnelbanans öppnande.

Exploateringsavtalet med Marcato Förvaltnings AB avser fastigheten Veddesta 1:13 och reglerar genomförandefrågor och medfinansieringsersättning för tunnelbanan.

Godkännande av exploateringsavtalet behandlades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 16 mars. Beslut om godkännande tas i kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 11 maj.

Stadsutvecklingsområdet Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal och nya regionaltågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en ny attraktiv och livfull stadsdel med ett gynnsamt läge för kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder, och lokaler för kultur och utbildning.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032
. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta 1, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

torsdag, 02 april 2020 10:50

Niam köper 238 radhus i Danmark

 

 


Omnia Invest A/S säljer till Niam 238 radhus i området Tirsbæk Bakker, 10 minuter från Vejle, på danska Jylland.

 

 

Niam har ingått ett bindande avtal om köp av 238 radhus om totalt cirka 23.000 kvm i området Tirsbæk Bakker, 10 minuter från Vejle, på danska Jylland. Bostäderna är moderna och av hög kvalitet. Säljare är Omnia Invest A/S, som ägs av Morten Hansen.

Niam tog över de första 110 radhusen den första april i år medan de kvarstående 128 radhusen byggs och kommer levereras succesivt under de kommande två åren.

Michael Berthelsen,
Country Manager Denmark Niam, säger:
– Vi är mycket nöjda över att ha förvärvat bostäderna i Tirsbæk Bakker. Med vacker omgivande natur och närhet till Vejle tycker vi de är ett bra tillskott till vår portfölj av prisvärda bostäder.

 

 


Pandox tar nu över driften av två stängda hotell i centrala Köpenhamn. Från vänster Hotel Mayfair, med 203 rum på
Helgolandsgade 3 och från höger Hotel Twentyseven, på Løngangstræde 27, med 200 rum.


 

I Danmark stängs alltfler hotell. Redan vid förra månadsskiftet hade Scandic stängt mer än hälften av alla sina hotell. Pandox har nu ingått avtal om att ta över driften av First Hotel Mayfair och First Hotel Twentyseven i hotellfastigheter som Pandox redan äger. Hotellen har goda lägen i centrala Köpenhamn och de kommer att marknadsföras under sina befintliga och väl inarbetade hotellnamn. Men båda dessa hotell är nu stängda på grund av krisen med covid-19.

Driften av hotellen övertogs den 1 april 2020 och de omklassificerades då från affärssegmentet Fastighetsförvaltning till affärssegmentet Operatörsverksamhet. Driftsövertagandena är i linje med Pandox affärsmodell och strategi att säkerställa hotellfastigheternas långsiktiga värde och utvecklingspotential.

Hotel Mayfair
, som renoverades 2016 på Helgolandsgade 3, har 203 rum, restaurang och bar och en mindre konferensavdelning.


Hotel Twentyseven, på Løngangstræde 27, har 200 rum, restaurang och bar, mötesrum, gym och en vinterträdgård. Båda hotellen ligger centralt i Köpenhamn med gångavstånd till bland annat Centralstationen, Rådhuspladsen och Strøget.

I en kommentar kan sägas att Pandox har fortsatt allt större problem på grund av covid-19  med alltfler stängda hotell i sina stora fastighetsportfölj. Pandox stora fastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35.000 rum i 15 länder – Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien, Tyskland, Kanada, Schweiz, Nederländerna, England, Irland, Skottland, Wales, Nordirland och Österrike.
SF

 

 


Magnus Klintheim, till vänster, och Patrick Johansson, till höger, grundade Kuststaden Fastigheter AB i Oskarshamn år 1998.

 


SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, säljer 545 hyreslägenheter i södra Sverige till Kuststaden. Överenskommet fastighetsvärde överstiger den senaste externvärderingen. Fastigheterna som ingår i affären med Kuststaden omfattar totalt 38.900 kvm hyresbostäder och säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 469,5 Mkr. Lägenheterna är belägna i tre svenska kommuner: Västervik, Nybro och Vaggeryd.

– Affären visar än en gång att svenska hyresrätter är mycket likvida och säkra tillgångar. Det känns dessutom helt rätt att sälja till teamet på Kuststaden som har en stark lokal förankring och som kan fortsätta utveckla och förädla fastigheterna, kommenterar Ilija Batljan, vd för SBB.

SBBs rådgivare i affären med Kuststaden har varit Tango.


Patrick Johansson och Magnus Klintheim grundade Kuststaden Fastigheter AB i Oskarshamn år 1998. I slutet av 2016 beslöt ägarna i bolaget att via sammanslagning tillsammans med bland annat Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) att börsnoteras på First North under våren 2017. Parallellt med detta startades det nya bolaget Kuststaden Projektutveckling AB med samma ägare som tidigare i Kuststaden Fastigheter AB.

Kuststaden ägde under första kvartalet i år 1.280 bostäder till ett värde om 1.430 Mkr.

 

 

 

 

 


 

Rekryteringen av Tobias Magnussen (bilden) innebär att han ansluter till Colliers International som Head of Capital Markets Stockholm. Han kommer senast från Nordier Property Advisors där han arbetat under 8 års tid, varav de senaste 5 åren som projektledare och partner. Tobias Magnussen har arbetat med allt från livsmedels- och industrifastigheter ute i landet till fina fastigheter inom tullarna i Stockholm.

Dan Törnsten
, CEO Colliers Sverige säger:
– Jag är mycket glad över att vi rekryterat Tobias till vårt Capital Markets-team. Hans gedigna erfarenhet av transaktionsmarknaden är viktig för oss, speciellt nu med de utmaningar vi har framför oss.

Tobias Magnussen, Regional Manager Stockholm, säger:
– Mitt fokus har alltid varit försäljning och jag ser fram emot arbeta vidare med det med Colliers som plattform. Jag är glad över min roll nya roll men väl medveten om att jag kommer in i bolaget i en tid när vi mer än nånsin behöver kavla upp armarna, arbeta hårt och fokusera.

Idag består Colliers Capital Markets team av 13 personer med kontor i Stockholm och Göteborg.

Colliers Internationals svenska team består av cirka 35 experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster.

 

 


Gladsheim köper i Skövde fyra fastigheter med 80 lägenheter samt en mindre mängd lokaler, om totalt 6.650 kvm.

 

 

 

 

 

David Dahlgren, vd för Gladsheim.

 

 

 

 

 

 


Fredrik Gynnerstedt, CFO på Gladsheim.


Gladsheim Fastigheter har förvärvat bostäder i Skövde för 88 Mkr. Beståndet utgörs av fyra fastigheter och omfattar 80 lägenheter samt en mindre mängd lokaler, om totalt 6.650 kvm. De kommersiella hyresgästerna utgörs främst av Folktandvården, en veterinärklinik och ett gym. Direktavkastningen uppgår till 4,25 procnet. Säljare är Westsson Fastigheter. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd till närmare 800 lägenheter med ett fastighetsvärde om cirka 775 Mkr.

– Förvärvet är Gladsheims första i Skövde och kompletterar vårt tidigare bestånd i Skara och Töreboda. Med Skövdefastigheterna får vi en förvaltningsregion på över 400 lägenheter och vi binder ihop de övriga orterna med regionhuvudstaden, säger David Dahlgren, vd för Gladsheim.

Skövde med sina 56.000 invånare är regionstaden i Västergötland. Högskolan har drygt 11.000 studenter med ett 50-tal utbildningsprogram. Volvo personvagnar AB och Volvo Powertrain är de största privata arbetsgivarna. Även Försvarsmakten är en stor arbetsgivare i Skövde och närliggande Karlsborg. Göteborg nås med tåg inom en timme och Stockholm på två timmar.

– Med Skövde som nav skapar vi ett förvaltningskluster för Skaraborg. Genom att finnas på flera orter i regionen skapar vi möjligheter för våra hyresgäster att flytta inom vårt bestånd utifrån hur familjelivet utvecklas. Genom vår renoveringsmetodik och fokus på en trevlig boendemiljö kommer Gladsheim också kunna erbjuda attraktiva lägenheter med nyproduktionsstandard till en rimlig månadskostnad, säger David Dahlgren.

– Sverige och världen står inför stora utmaningar framöver. Bostäder förblir dock en trygg placering i sämre tider. I den miljön står Gladsheim väl rustat med sitt fokus på attraktiva bostäder i starka regioner, stabila kassaflöden och återhållsam belåning, kommenterar Fredrik Gynnerstedt, CFO på Gladsheim.

Gladsheims rådgivare i förvärvet var Setterwalls Advokatbyrå och Amblin.

Gladsheim (ljust hem) grundades under 2018 av David Dahlgren. Han var tidigare vd på börsnoterade Amasten 2014-2017 och han byggde upp ett bostadsbestånd på 3 Mdr kr med fokus på mellanstora orter. Medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag.

 

 

 

 

 


 

Castellum rekryterar Kristina Sawjani (bilden) som ny transaktionschef. Hon tillträder den 4 maj och hon rapporterar till verkställande direktör Henrik Saxborn.

Kristina Sawjani
är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och hon har lång erfarenhet från fastighetsbranschen i allmänhet och Stockholms kontorsmarknad i synnerhet. Hon kommer närmast från Mengus där hon varit partner. Tidigare har hon verkat för Catella, AFA och Folksam.

– Vi är glada över att rekrytera Kristina med sin breda kompetens och stora nätverk. Hennes erfarenheter från både rådgivnings- och ägarsidan är värdefullt i vårt arbete att fortsätta växa och utveckla portföljen i Norden, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör för Castellum AB.  

– Jag ser verkligen fram emot att få vara med om Castellums fortsatta resa. Bolaget har en spännande fastighetsportfölj som ger goda möjligheter till att skapa kvalitetshöjande transaktioner både genom förvärv och försäljningar. Ett stabilt bolag som Castellum kommer att ha goda förutsättningar framöver och där vill jag gärna vara med och bidra, säger Kristina Sawjani.

 

 


Christian Fladeland, co-CIO i Heimstaden.

 

Heimstaden Bostad AB har förvärvat en holländsk bostadsportfölj bestående av 41 fastigheter med 2.023 bostäder och 60 kommersiella enheter samt angränsande parkeringsanläggningar. Portföljen består av totalt 138.900 kvm uthyrningsbar area. Den avtalade köpeskillingen är 375 miljoner euro, cirka 4.099 Mkr och transaktionen genomförs som ett köp av aktier. Transaktionen kommer initialt att finansieras genom befintliga kontanter samt genom eget kapitalbidrag från befintliga aktieägare, för att sedan ta ut en inteckningsfinansiering för en del av köpeskillingen.

Förvärvet passar bra med Heimstadens strategi att tillhandahålla prisvärda bostäder på platser med starka underliggande fundamenta och det kommer att stödja ytterligare operativa synergier i den nederländska verksamheten. Efter förvärvet kommer Heimstaden att ha en portfölj om cirka 12.600 bostäder i Nederländerna.

– Vi expanderar i Nederländerna och är glada över att vår lokala nederländska investeringsteam är igång och fungerar på ett utmärkt sätt och att det visar ett engagemang för att verka efter våra värderingar. I en tid av osäkerhet söker vi långsiktiga investeringar på bostadsmarknaden. Vi tror starkt på funadmenten på bostadsmarknaden, särskilt i Nederländerna, säger Christian Fladeland, co-CIO i Heimstaden.

– Denna portfölj stärker vår nederländska närvaro i de snabbast växande områdena i landet. Vi ser fram emot att erbjuda vänliga och prisvärda hem med omsorgsfull vård för våra kunder, säger Mattis Falkentoft, investeringschef på Heimstaden.

Heimstaden fick råd i transaktionen av advokatbyrån Loyens & Loeff.


 

 

 

 

Sida 1 av 1055