2 juni 2020

Redaktionen

tisdag, 14 augusti 2012 14:40

Nu startar Kyrin Fastighetsrekrytering

alt
Cecilia Carlstedt är ny medarbetare på Kyrin.

 

Kyrin Fastighetsrekrytering är en nyaste aktör och som levererar personallösningar på alla befattningsnivåer inom fastighetssektorn. Förutom sedvanlig rekrytering erbjuds även lösningar med inhyrda konsulter på lång eller kort basis. Bakom satsningen står Kyrin-koncernen, vilken är specialiserad på nischade rekryteringsbolag för olika branscher.


– Vi sjösätter nu vår hemsida och välkomnar dig som kund eller kandidat!, säger Cecilia Carlstedt, försäljningschef för Kyrin Fastighetsrekrytering. Cecilia är fastighetsekonom från KTH och har tidigare arbetat blaqnd annat som försäljningschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling. Närmast kommer hon från en anställning på Vasakronan.


Leveransansvarig är Suzanna Öckert, statsvetare från Växjö Universitet. Suzanna har mångårig erfarenhet från rekryteringsbranschen och har tidigare arbetat med rekrytering och bemanning bland annat på Manpower och Komet

måndag, 13 augusti 2012 17:07

Positiva värdeförändringar för Jernhusen

alt
Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

 

Tack vare färdigställda fastigheter ökade Jernhusens fastighetsintäkterna med 7 procent till 579 Mkr under årets första sex månader. Samtidigt föll rörelseresultatet med 16 Mkr till 208 Mkr till följd av ökade satsningar på nya affärer. Nettouthyrningen uppgick till -22 Mkr (4), medan resultatet efter skatt förbättrades till 302 Mkr (116), främst tack vare värdeförändringar i fastigheter om 257 Mkr (19).


Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 11 520 Mkr, en ökning med 691 Mkr, vilket förklaras av investeringar och projektresultat.


– Investeringstakten intensifieras ytterligare och fler projekt har satts igång. Moderniseringen av Stockholm Centralstation samt arbetet med att planera nya Station Stockholm City för Citybanans pendeltåg har gått in i ett intensivt skede.  I juli förvärvades mark i Boxholm för en ny underhållsdepå. I den nya depån ska underhållet av Östgötatrafikens pendeltåg tas omhand. I Årsta Kombiterminal har en omfattande investering startats för att skapa ett modernt logistikcenter med lagerbyggnader och kranterminal, säger vd Kerstin Gillsbro.


Den 3 juli frånträdde Jernhusen Kungsbrohuset i centrala Stockholm. Avyttringen är en del i Jernhusens strategi att utveckla mark och fastigheter i stationsområden som sedan säljs för att generera värden att investera i nya projekt


– Det känns om att det finns en större optimism i hela sektorn, och många ser fram emot vad höstens infrastrukturproposition kan ge i form av ökade satsningar på järnväg och annan transportinfrastruktur, avslutar Kerstin Gillsbro.

                     

måndag, 13 augusti 2012 17:01

SveaReal nyemitterar 400 Mkr

alt
Claes Malmkvist, vd SveaReal.

 

Efter en lyckad nyemission riktad till befintliga aktieägare har nu 400 Mkr tillförts SveaReal. Samtidigt har den externa finansieringen omstrukturerats och bankkrediter refinansierats, huvudsakligen med befintliga långivare.

 

– Genomförandet av nyemissionen och refinansieringen visar att vi har lyckats bygga upp en verksamhet som såväl ägare som finansmarknaden visar stort förtroende för, säger SveaReals vd Claes Malmkvist.

 

Han fortsätter:

– Den betydligt starkare finansiella ställning som vi nu har, ger oss ett större handlingsutrymme för att utveckla våra fastigheter ännu mer, vilket även blir positivt för våra kunder.

 

SveaReal ägs av SveaReal AS som har 340 aktieägare bestående av institutionella kapitalplacerare, kommunala pensionskassor, privata bolag och privatpersoner. Nästan samtliga aktieägare är hemmahörande i Norge. De tre största ägarna är Fortin AS (41 procent), Trondheim Kommunala Pensionskassa (8 procent) och Stiftelsen UNI (4 procent).

 

alt
White är arkitekten då byggherren Asplunds Fastigheter satsar på modernt studentboende nära Campus USÖ (Örebro).

 

Med skarp arkitektur, smarta hyreslägenheter och en gemensam takterrass med furstlig utsikt blir kv Stenen ett nytt utropstecken i Örebro. White är arkitekten då byggherren Asplunds Fastigheter satsar på modernt studentboende ett stenkast från Campus USÖ.


– Det kan mycket väl bli Sveriges mest attraktiva studentbostäder, säger Viktoria Buskqvist, ansvarig arkitekt på White i Örebro.


Kv Stenen är ett centralt beläget kvarter i korsningen av Grev Rosengatan och Skolgatan i Örebro, ett hundratal meter från det framväxande huset för läkarutbildningen, Campus USÖ.


Med ändrad detaljplan för kv Stenen ges möjlighet att med nya hyreslägenheter motverka bostadsbristen för studenter i Örebro – samtidigt som stadsbilden får en uppgradering med modern och annorlunda arkitektur.


– Det sticker ut med sitt språk och uttryck, fast på ett sätt som passar väldigt fint in i grannskapet. Kontrasten är uppiggande, tycker Viktoria Buskqvist.


– Pricken över i blir givetvis den stora takterrassen som nås av alla, konstaterar Viktoria Buskqvist. Intill terrassen finns en gemensamhetslokal med pentry, toalett och dusch. Det är som gjort för umgänge och fest, övernattande gäster, eller yogan och akvarellkursen.

 

alt

Viktoria Buskqvist, arkitekt White.
söndag, 12 augusti 2012 20:58

Lindell Saeby till NCC

alt
Ann Lindell Saeby.

 

Ann Lindell Saeby blir ny kommunikationsdirektör för NCC AB med start den 1 november 2012. Hon kommer närmast från Fortum där hon är kommunikationsdirektör med ansvar för externkommunikation och varumärke för koncernen.


Ann Lindell Saeby har arbetat på Fortum i flera olika kommunikationsroller sedan 2004. Dessförinnan arbetade hon på Kreab Gavin Anderson i olika ledande befattningar samt som kommunikationskonsult.


– Ann har en gedigen erfarenhet av både marknads- och kommunikationsfrågor som kommer att stärka NCC:s position i framtiden, säger Peter Wågström, koncernchef för NCC AB.


Hon börjar som kommunikationsdirektör för NCC AB den 1 november och kommer att ingå i koncernledningen. Under en övergångsperiod från 1 november till och med mitten på februari 2013 kommer Ann Lindell Saeby att arbeta deltid för NCC och Fortum.


Ann Lindell Saeby är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.


Tillförordnad kommunikationsdirektör Ulf Thorné återgår den 1 november till ordinarie befattning som kommunikationschef för affärsområdet NCC Construction Sverige.

söndag, 12 augusti 2012 20:49

Ökat förvaltningsresultat för Heba

alt
Lennart Karlsson, vd Heba. Foto: Cato Lein.

 

För första halvåret ökade Heba förvaltningsresultat med 7 procent till 38,9 Mkr (36,3). Hyresintäkterna minskade svagt till 144,6 Mkr (117,4) på grund av ett mindre förvaltningsbestånd. Resultatet sjönk, efter en skattebelastning om -31,8 Mkr (-54,2), till 121,6 Mkr (206,8), vilket var en vinst som motsvarade 2,18 kr (3,70) per aktie. Vinstminskningen orsakades framförallt av att värdeförändringar för förvaltningsfastigheterna sjönk till 78,5 Mkr (172,3).

 

Under perioden ökade bolagets egna kapital till 2 380 Mkr (2 273,1), motsvarande en oförändrad soliditet om 54,8 procent. De räntebärande skulderna steg till 1 135,6 Mkr

(1 094,3), vilka finansierades till en snittränta som minskade till 3,6 procent (3,7).

 

Värdet på bolagets fastighet steg under perioden till 4 335 Mkr (4 133).

 

Aktiva Heba fortsätter sitt omfattande ROT-program tillsammans med nyproduktion i Råcksta med 77 lägenheter, vilka ska stå klara i september i år; produktion som kommer att medföra nya hyresintäkter för år 2013.  

 

I november 2013 ska Heba färdigställa 85 lägenheter i Annedal. Vidare planerar bolaget även nyproduktion av 127 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden och i Gubbängen samt 400 student- och gästforskarbostäder på Karolinska Institutet campus i Solna. Bolaget färdigställer även en ombyggnation av cirka 200 lägenheter på Gullmarsplan.

 

All denna nyproduktion och ombyggnad medför att Heba långsiktigt får högre hyresintäkter under de närmaste åren, vilket talar för en långsiktig placering i aktien. SF

söndag, 12 augusti 2012 20:46

Wallenstam ökade vinsten till 522 Mkr

alt
Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

 

För första halvåret 2012 steg Wallenstams förvaltningsresultat med hela 22 procent till 192 Mkr (761). Detta innebar att vinsten efter skatt ökade till 522 Mkr (230), efter en skattebelastning om -153 Mkr (-893). Bakom vinstökningen låg att hyresintäkterna ökade till 802 Mkr (761) samtidigt som värdeförändringen för fastigheterna steg till 393 Mkr (146).

 

Under perioden har bolaget varit en aktiv säljare till ett belopp om totalt 581 Mkr, försäljningar som motsvarande ett överskott om cirka 16 procent över värderingen vid årsskiftet. Vidare, strax efter periodens slut, med tillträde i början av juli, har bolaget sålt sex kommersiella fastigheter till Platzer för 950 Mkr, vilket har gett nytt kapital för bolagets omfattande produktion av bostäder. Glädjande för bolaget blev att driftnettot steg med 14 procent till 549 Mkr (481).

 

Wallenstam har starka mål som att vara självförsörjande med egenproducerad miljövänlig energi, främst vindkraft, vid slutet av 2013, samtidigt som substansvärdet på aktien ska öka från nuvarande nivå om 82 kr (76) till cirka 100 kr vid årsskiftet 2013/2014.


Det är strålande att bolaget har som mål att producera 2 500 bostäder under perioden 2008-2013 med en direktavkastning som ska överstiga 7 procent samt att uthyrningsgraden i det kommersiella beståndet ska överstiga 95 procent.

 

Under perioden steg bolaget anläggningstillgångar till totalt 29 429 Mkr (27 378), varav fastigheter utgjorde cirka 26 865 Mkr och vind- och vattenkraftverk 1 835 Mkr.


Det egna kapitalet ökade till 10 561 Mkr (9 814). Bolaget räntebärande skulder steg till 15 859 Mkr (15 052), vilka finansierades till en snittränta som sjönk till 3,81 procent (4,02).

 

Efter rapporten höjde Deutsche Bank riktkursen i aktien till 71 kronor, från tidigare 67 kronor, med rekommendationen fortsatt behåll. SF

söndag, 12 augusti 2012 18:53

Äntligen Annedal!

 

alt
Hasse Johansson, mässgeneral för Annedal 2012 säger:
– Det byggs alldeles för lite bostäder i Sverige.

 

Av Stefan Fröjdendahl


Nu på torsdag den 16 augusti öppnar boutställningen Annedal 2012 för att pågå i 11 dagar. Det blir ett efterlängtat startskott för nya bostäder åt hundratals människor, framförallt barnfamiljer. Den nya stadsdelen Annedal, belägen nära Mariehäll i Bromma och på gränsen till Sundbyberg, ska bebyggas med totalt cirka 2 000 bostäder fram till år 2015.


Ännu finns det inga bra allmänna kommunikationer till stadsdelen, men under utställningstiden finns bussar från Sundbybergs station. Vid två besök i Annedal erfor jag att det tar cirka 20 minuter att gå från Annedal till stationen i Sundbyberg. Det ser jag som positivt och för övrigt tackar jag Gud för varje dag då familjens bilar kan stå i garage. Men de allmänna kommunikationerna till Annedal ska förbättras. År 2013 påbörjas Tvärbanan Norr, med färdigställande år 2018, medan hållplats för tvärbanans Solnagren, cirka 1 km från Annedal, öppnar redan år 2013, samma år som busslinjerna 112 och 113 ska erbjuda bättre turtäthet till den nya stadsdelen.

Annedal benämns, dels som kvarterstad, dels som parkstad. Detta för att grundkaraktären beskrivs som stadsmässiga kvarter kring ett centralt parkrum. När utställningen genomförs är Annedal utbyggd till drygt hälften med cirka 1 300 färdigställda bostäder. I dag talar man om att stadsdelen ska bebyggas med totalt cirka 2 000 bostäder för cirka 5 000 innevånare.


Allmänt byggs det alldeles för få bostäder i Sverige och i synnerhet i Stockholm. Vi är nästan sämst i Europa på att bygga volym i förhållande till befolkningsökning. Men om cirka 20 år finns förmodligen inte Solvalla kvar på sin nuvarande plats utan troligt är att stadsdelen Annedal då även omfattar Solvalla.


Sedan 1998 har Stockholms stad och Stockholms Byggmästareförening arrangerat boutställningar. De tidigare utställningarna var ByggaBo98 på Nybodahöjden, BoStad02 i Hammarby Sjöstad och TenstaBo06 i Tensta. Nu under 11 dagar förväntas Annedal 2012 locka drygt 50 000 besökare.


Många byggherrar och arkitekter

Utställarna är många. Ett av de första projekten som färdigställdes i Annedal var byggherren Bonré med kv. Baltic, omfattande 53 hyresrättslägenheter, vilka blev färdigställda sommaren 2011 – ett projekt ritat av Kjellander och Sjöberg.


Ett flertal projekt är nu pågående eller färdigtställda bostadsrätter. År 2009 påbörjade Skanska 260 borätter (arkitekt: Brunnberg Forshed), NCC 150 borätter (Brunnberg Forshed), Victor Hanson/Erik Wallin 103 borätter (Kjellander och Sjöberg), Besqab 50 borätter (White), Einar Mattsson 69 borätter (Joliark) samt Veidekke 68 borätter (Joliark). Således byggstartades år 2009 totalt 700 borätter och 53 hyresrätter.


Under år 2010 byggstartade Skanska i Annedal ytterligare 85 borätter (Kjellander Sjöberg) och JM 50 borätter (Sweco Architects) medan Stockholmshem påbörjade 144 hyresrätter (AQ Arkitekter) och Svenska Bostäder 95 hyresrätter (Engstrand och Speek). Således påbörjades i Annedal under år 2010 totalt 135 borätter och 239 hyresrätter.


År 2011 begränsades antalet byggstarter till 175 bostäder, varav 105 borätter för Borätt (Lindeberg/Stenberg) samt 70 hyresrätter för Svenska Bostäder (Equator Stockholm).


I år, 2012, har det byggstartats eller planerats byggstart för 83 hyresrätter för Svenska Bostäder, 104 hyresrätter för SKB (ÅWL Arkitekter), 86 hyresrätter för ByggVesta, (White Arkitekter), 85 hyresrätter för HEBA (White Arkitekter), 46 borätter för Borätt (Lindberg Stenberg Arkitekter), 43 borätter för Reinhold, (Joliark), 60 borätter för JM (ÅWL Arkitekter), 90 borätter för Järntorget (GRAD Arkitekter), 146 borätter för Peab (Engstrand & Speek Arkitekter), 60 borätter för Värmdö Bygg (Sweco Architects) samt skola och förskola för SISAB (Cedervall och Metod Arkitekter). Således byggstartas i Annedal i år 358 hyresrätter och 445 borätter.


Enligt mina efterforskningar (med viss reservation för ofullständiga uppgifter) får jag fram att det mellan åren 2009 och 2012 har byggstartats eller planerats för byggstart i Annedal för totalt 1 389 borätter och 720 hyresrätter. De bolag som var först ut med att bygga i stadsdelen var Skanska och NCC med 260 respektive 160 borätter, medan endast 53 hyresrätter byggstartades detta år.


Nu talas det bland byggherrarna om rätt långa ledtiderna i försäljningen av borätter i Annedal. För att få fart på de processerna har Skanska i samband med Bomässa Annedal ett mässerbjudande om att alla som tecknar avtal på ett hem mellan 16-31 augusti får fri månadsavgift i 12 månader. Ett kampanjvärde mellan 29 748 kr och 113 052 kr beroende på vald lägenhet i Annedals Entré. Troligt är att Skanskas och NCC:s projekt vid Bällstaån kommer att säljas bättre när bullerskydd för järnvägen har etablerats samtidigt som en fortsatt utbyggnad av Bällstaån, med nya båtplatser, ges möjligheter att fullbordas.


Försiktiga JM

JM har lyckats sälja 50 lägenheter i sitt första projekt som heter Sagobäcken i Annedal. Totalt har JM-koncernen fyra projekt i Annedal: Körsbärsdalen, 105 lgh, Sagoskogen 46 lgh, TorgEtt, 64 lgh samt Sagobäcken, 50 lgh. När jag var på Svenska Bostäders och Stockholmshems visningar under torsdagen den 9 augusti mötte jag och Ingela Lindh, vd Stockholmshem, en av JM:s medarbetare, Birgitta Seeman, vd på Seniorgården. Den förra frågade om jag kände till Seeman, och när jag svarade ja, tillade Ingela Lindh att Seeman var så försiktig i projektet Annedal.


I en kommentar till detta kan sägas att ursprungligen hade JM fler projekt i Annedal men ett av dessa har sålts vidare, till Stockholmshem. Således verkar trenden bli att det byggs fler hyresrätter i Annedal än vad det ursprungligen var tänkt. Orsaken till det är flera. Dels finns det ganska många nyproducerade eller planerade nyproducerade borätter i Stockholm med förorter. Dels är det ganska stora skillnader mellan boendekostnaden för en hyresrätt och en borätt i Anndal. Svenska Bostäders och Stockholmshems hyresnivåer för 3 r o k respektive 4 r o k pendlar mellan 9 000 och 12 000 kr/månad. Medan borätterna i Annedal för liknande storlekar kostar mellan 30 000 och 50 000 kr/kvm, med månadsavgifter som varierar mellan 3 000 kr/mån och 5 000 kr/mån. Men klokt nog har flera byggherrar har ännu inte fastställt prisnivåerna för sina planerade projekt för att lättare slutsälja sina projekt under en rimlig tid.


Svenska Bostäders visningar

Svenska Bostäder ska totalt färdigställa 324 hyresrätter i Annedal, varav två fastigheter är certifierade Passivhus medan resterande fastigheter är lågenergihus. Hyresrätterna, som är tvåor, treor, fyror och femmor, förmedlas av Stockholms Bostadsförmedling.


Namnbildning för kvarter, hus och gator i Annedal är från barnböckernas värld. Svenska Bostäders kvarter heter Kulla Gulla (127 lgh), Kusin Vitamin (113 lgh) och Tant Grön (84 lgh). I Annedal finns nu gator som Pippi Långstrumps gata, Pettsons gata, Dartanjangs gata och oaser som Lönnebergaparken.


Under torsdagens den 9 augusti bjöd Svenska Bostäder på pjäsen Livets Teater i regi av Pontus Ströbaek och manus av Tobias Persson. Pjäsen består av tre scener från tre skilda familjer, dels i en fyra ett par i 50-årsåldern med en son 20 år, dels i en trea med två mammor med tre barn, dels i en tvåa ett par, drygt 25 år. De korta pjäserna om cirka 10 minuter är underhållande och välspelade.


Att välja teater i sina visningslägenheter motiverar Svenska Bostäder med: ”Människan i fokus, skratt och scener ur livet är mottot för Svenska Bostäders hållbara och klimatsmarta visningslägenheter i nybyggda Annedal.”


– Boutställningar brukar bli en tävling i design, men denna gång har vi valt att utgå från människorna som bor i dem, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder. Hemmet är vår personliga boning som vi skapar efter våra egna önskemål och behov. Att iscensätta några exempel på vad som han hända i våra klimatsmarta hyresrätter hoppas vi inspirera till att fler väljer hyresrätt med miljö- och kvalitetstänkande i framkant i det attraktiva Annedal.


Inredaren Isabelle McAllister har utformat en inredning i en av Svenska Bostäders treor i nära samarbete med förskolebarn som bidragit med idéer och inspiration till hela lägenheten. Det integrerade resultatet är en annorlunda inredning för två mammor och tre barn i en modern, aktiv familj.


I en av Svenska Bostäders ateljélägenheter om 2 rum har designern Jens Fager skapat en miljö för ett energifyllt ungt par som väntar sitt första barn.


Han säger:

– I min utformning utgår jag först från material, sedan funktion och sist formgivningen. Exempelvis hittar man mattor av läder och ett inbjudande kök med många praktiska och snillrika detaljer där upp till 20 personer kan äta middag.


Slutligen har designduon TAF, Gabriella Gustafsson och Mattias Ståhlbom, formgivit Svenska Bostäders fyra med utgångspunkt från ett medelålderspar som sålt huset, flyttat till lägenhet med en vuxen son som vägrar flytta hemifrån.


– Våra ledord har varit lera, växtlighet, mylla, material och abstraktion, där vi låtit hobby och arbete flyta ihop och materialen ge ton och dominera, bland annat blir arbetsrummet ett odlingsrum och vi hittar drejmöjligheter med utsikt utöver det vanliga. Något som vi tycker fungerar utmärkt i de klimatsmarta hyresrätterna, säger de.


Svenska Bostäders intressanta visningsprogram marknadsförs av Tanja Dyredand på Greenwood Communications.


Stockholmhems visningar

I Annedal bygger Stockholmshem kvarteren Skalman och Sparvel med 144 lägenheter i storlekarna från ettor på 40 kvm och femmor om 119 kvm. Lägenheterna byggs i två mindre friliggande hus och i ett större hus som sluter sig kring en innergård likt ett eget kvarter. Husen har ritats av AQ-arkitekter.


På de lägsta delarna av husen finns på taken sedumväxter. Stockholmshem har valt franska balkonger för husen i röd och vit puts.


I lägenheterna är vardagsrum och kök ett stort rum.


– Konst har alltid varit en naturlig del av Stockholmhems byggande. I alla projekt i alla tider har vi sett till att det funnits konst i vår nyproduktion: på fasader, i trapphus och på gårdar. Inte för konstens egen skull, utan som en självklar ingrediens i att skapa en bra och trivsam hemmiljö, säger Stockholmshems vd Ingela Lindh.


Hon fortsätter:

– I år fyller vi 75 år och ville göra något annorlunda. Vi passar därför på under bostadsutställningen att för första gången flytta in konsten i lägenheterna och göra den till en del av boendet. Resultatet kommer garanterat att upplevas som något utöver det vanliga.


Stockholmhem bjuder på flera uppseendeväckande inredningar. I en tvåa om 60 kvm med titeln Radikalslöjdade två rum och kök, har formgivaren Anders Jakobsen utgått från nyttan och genom att låta våra vardagsfunktioner få nya former.


Resultatet är ett annorlunda hem som är till för att användas. Det är en kontrast till det tillrättalagda, glassiga.


I en trea om 95 kvm har Helene och Elsa Billgren skapat inredningar som de kallar: ”Fågel eller fisk – inte mittemellan”. Inredningen i Stockholmhems trea är utformad i retrostil av bildkonstnären Helene Billgren och modedesignern Elsa Billgren. Mor och dotter Billgren uppmanar oss att våga ta ut svängarna. En individuell och personlig lägenhet med retro-känsla som lekfullt växer upp mot fågelhöjd.


I en fyra om 95 kvm med titeln ”Hemmet som mötesplats” har Beckmans Pernilla Köhlberg, Amanda Karsberg och Dennis Graben skapat ett nutida sällskapligt hem med inredning och design på konstnärlig grund. De tre har skapat en inredning för till exempel en rebellisk Pippi med pappa och inneboende eller en blandad familj i ett kreativt hem. Beckmans formstudenter inspirerar till nya boendekonstellationer med en inredning som är okänslig för trender.


I torsdags hade jag även förmånen att träffa Hasse Johansson, född 1945, som är mässgeneral för Annedal 2012. Han är en erfaren senior. Efter arkitektutbildningen på Chalmers blev han så småningom stadsbyggnadschef i Borås. Men han beslutade sig för att inte pensionera sig i den befattningen, utan han startade eget. Johansson har en stor erfarenhet av boutställningar; den första som var Hestra Parkstad 94, en stadsdel i Borås med villor och lägenheter som färdigställdes till en bomässa är 1994. Sedan dess har bomässor blivit ett av hans signum då han var delaktig i och ansvarig för arrangemangen kring ByggaBo98 på Nybodahöjden, BoStad02  i Hammarby Sjöstad och TenstaBo06 i Tensta. Han bor i Göteborg men hinner även med att verka som projektledare i aktiva Byggvesta. Hasse Johansson bekräftar vad vi redan vet; det byggs alldeles för få bostäder i våra svenska storstadsregioner.


Allt talar för att framtidens Annedal blir en bra plats att bo i. Nu pågår förvandlingen av platsen från ett icke särskilt vackert och glömt industriområde till en attraktiv stadsdel. Första etappen är färdig och inflyttad, andra är under uppförande och sista etappen startar direkt efter utställningen.


Den nya stadsdelen ska samverka med sin omgivning för service och handel i Sundbyberg, Mariehäll och Bromma Blocks. Närheten till Sundbyberg är viktig. Längs Bällstaån finns Riksbyggens Sundbyberg Strand i 16 våningar med bland annat ett tjusigt penthouse om 228 kvm till ett pris om drygt 10 Mkr – ett projekt som även ingår i boutställningen.


Slutligen får vi hoppas på full fart i Annedal. Det gäller för byggherrarna att sälja lägenheterna så fort de bara kan. För nyckeln i livet ligger inte i ägande utan i skapande (byggande). (Julia Vida Dutton Scudder /1861-1954/ med tillägg av Stefan Fröjdendahl.)


Då det gäller hyresrätterna i Annedal finns det naturligtvis tiotusentals intressenter.

 

alt

Annedals Entré. Skanska.

 

alt

Annedal II, Hus D. NCC.

 

alt

Annedal – översikt. Foto: Lennart Johansson

 

alt

Livets Teater. Från vänster: Dag Andersson, Lisbeth Johansson, Cecilia Wrangel, Elina Du Rietz
och Pontus Ströbaek (sittande regissör). Foto: Stefan Fröjdendahl

 

alt

Svenska Bostäder. Barnrum i lgh 3. Design: Isabelle McAllister

 

alt

Isabelle McAllister har formgivit åt  för Svenska Bostäder.

 

alt

Jens Fager har inrett en ateljélägenhet år Svenska Bostäder.

 

alt

I Svenska Bostäders etagelägenhet visas pjäsen Livets Teater.

 

alt'

Utsikt från en av Svenska Bostäders balkonger i Annedal.

 

alt

Ateljélägenhet Svenska Bostäder. Design Jens Fager.

 

alt

Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom, TAF Arkitektkontor, har inrett Svenska Bostäders visningslägenheter.

 

alt

Svenska Bostäder, kv. Kusin Vitamin, Annedal.

 

alt

Stockholmshems kvarter Skalman och Sparvel i Annedal. Foto: Bengt Alm

 

alt

Stockholmhems visningslägenhet med träningsredskap. Foto: Bengt Alm

 

alt

Ett barnrum i Stockholmhems visningslägenhet. Foto: Bengt Alm

 

alt

I en av Stockholmshems fyror med titeln ”Hemmet som mötesplats” har Beckmans Pernilla Köhlberg, Dennis Graben och Amanda Karsberg
skapat en konstnärlig inredning.

 

alt

Mor och dotter, Helen och Elsa Billgren formgav åt Stockholmshem.

 

alt

Tanja Dyredand och Greenwood Communication marknadsför Svenska Bostäders hållbara hyresrätter i Annedal.
söndag, 22 juli 2012 22:01

Stark orderbok för Skanska

alt
Johan Karlström, vd Skanska.


Analys: Stefan Fröjdendahl

 

Trots att marknaden förväntade sig ett starkare andra kvartal för Skanska är bolagets framtidsutsikter lovande eftersom orderboken ökade med 27 procent till 61,56 Mdr kr (48,4).

 

För första halvåret blev resultatet efter finansnetto 1 336 Mkr (5 824) med en vinst efter skatt om 976 Mkr (5 546). Vinsten år 2011 blev särskilt stor tack vare försäljningen av Autopista Central i Chile med en vinst om 4,5 Mdr kr.

 

Visserligen är husmarknaden avvaktande i USA liksom i Europa, men de amerikanska segmenten för sjukvård och anläggning för IT-industrin utvecklas relativt väl. De oroliga finansiella marknaderna medför att bostadsprojekt i Sverige, Finland och Tjeckien är instabila. Bättre är det för hus- och anläggningsbyggande med särskilt god potential för OPS-projekt (Offentlig, Privat, Samverkan). Det betyder att det går särskilt bra för Skanska i USA med stora och komplexa anläggningsprojekt.

 

För perioden steg intäkterna steg till 59,8 Mdr kr (54,4), med ett stärkt bruttoresultat om 5,37 Mdr (4,84). Finansnettot blev nära nog oförändrat om -69 Mkr (10) där de totala tillgångarna ökade till 85,7 Mdr (79,4). Det egna kapitalet minskade till 17,7 Mdr kr (20,5) på grund av att de långfristiga skulderna steg till 9,4 Mdr kr (4,6), liksom de kortfristiga som ökade till 58,5 Mdr (54,3).

 

Det är ingen risk att behålla aktien kring den nedtryckta nivån om 100 kr. Bolaget har nu fokus på kostnadskontroll då bland annat bostadsutvecklingen omstruktureras med en nedskrivning om 300 Mkr för bostadsprojekten i Norden.

 

Med ett hyggligt p/e-tal om cirka 15 och med stor volym i samtliga affärsområden, rekommenderar jag att man behåller aktien.

 

söndag, 22 juli 2012 21:53

Högre omsättning för Atrium Ljungberg

alt
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

 

Stabila Atrium Ljungberg ökade nettosättning för första halvåret 2012 till 1 030 Mkr

(1 009), vilket resulterade i att driftöverskottet steg med cirka 14 procent till 604,8 Mkr (531,9).

 

Trots finansiellt oroliga tider är prognosen för bolaget god med en uthyrningsgrad som stärktes till 95 procent (94) och med en överskottsgrad som ökade till 67 procent (64).


Resultatet efter skatt för perioden sjönk till 365,8 Mkr (404,7) bland annat på grund av en högre skattebelastning om -256,3 Mkr (-140,8) med en reservering om 91,5 Mkr, exklusive ränta, som har bokförts efter en fällande dom i Förvaltningsrätten.

 

Bolaget har under det senaste året kraftfullt ökat värdet på fastighetsportföljen till 23,5 Mdr kr (21,2), varav sedan årsskiftet fastigheter utgjorde 21,9 Mdr, nyförvärv 700 Mkr samt orealiserade värdeförändringar 244 Mkr.

 

De räntebärande skulderna steg till 11 270 Mkr (9 721 vid årsskiftet), vilka var belånade till en medelränta som sjönk till 4,12 procent (4,2) och till en genomsnittlig löptid om 4,0 år. Detta medförde att soliditeten minskade till 39,1 procent (42,1) och till en räntetäckningsgrad om 2,5 gånger (2,9)

 

I en prognos säger bolaget att resultatet för helåret blir cirka 670 Mkr före värdeförändringar och skatt.

 

Risken är liten i aktien för det projektinriktade Atrium Ljungberg som har stabila finanser och starka nyckeltal. Förutsättningar för bolagets projekt i Kista, Hagastaden och Sickla har stora förutsättningar att på lång sikt ytterligare lyfta aktien. SF