8 april 2020

Redaktionen

 

 


I Sverige äger Cibus 111 matvarubutiker med ett fastighetsvärde på nästan 2 Mdr. Totalt äger Cibus i Finland och i Sverige totalt 250 fastigheter om 0,63 miljoner kvm med hyresintäkter per år om 62 MEUR, cirka 674 Mkr.


Cibus Nordic, en av de ledande aktörerna i Norden inom livsmedels- och dagligvarufastigheter, förvärvade nyligen en portfölj om 111 matvarubutiker med ett fastighetsvärde på nästan 2 Mdr kr av svenska Coop. Newsec tog från och med den 10 mars över bolagets ekonomiska förvaltning för de svenska investeringarna. Totalt äger Cibus i Finland och i Sverige 250 fastigheter om 0,63 miljoner kvm med hyresintäkter per år om 62 MEUR, cirka 674 Mkr.

Newsec, som ansvarar för ekonomisk förvaltning för några av fastighetsbranschens största bolag, vann uppdraget för Cibus tack vare en långsiktig marknadsnärvaro, pålitliga leveranser och en kapacitet att med hög kvalitet ta in större volymer avseende bolag och fastigheter.

– Det är oerhört roligt att få möjlighet att samarbeta med Cibus, en intressant aktör som har fina resultat från sin finska verksamhet och nu gör sitt första avtryck i Sverige. Cibus vill växa och där har vi möjlighet att möta deras behov med vårt landsöverskridande erbjudande, säger Mattias Johansson, Head of Newsec Property Asset Management i Sverige.

Cibus är på en tillväxtresa och planerar under kommande år att expandera ytterligare på den nordiska marknaden med fortsatt fokus på matvarubutiker.

– Vi ser fram emot att arbeta med Newsec. Det är viktigt för oss att ha en samarbetspartner som levererar tjänster av hög kvalitet och som har möjlighet att skala upp sin verksamhet och följa oss i vår expansion, säger Sverker Källgården, vd för Cibus Nordic.

 

 


 

 

 

 

 

Rekryteringen av Lisa Högberg (bilden) innebär att hon blir ny HMS-chef för Veidekke i Sverige. Hon kommer närmast från Peab och rollen som nordisk arbetsmiljöchef för affärsområde Bygg. Hon började på Veidekke den 30 mars.

Lisa Högberg
har under många år arbetat med HMS-frågor (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet) i flera olika branscher, såsom till exempel läkemedels- och energibranschen. De senaste åtta åren har hon varit chef och ansvarig för det strategiska och långsiktiga HMS-arbetet på Peab och hon har samtidigt arbetat operativt och stöttat verksamheten i bolagets dagliga utmaningar. Hon har många års erfarenhet av att arbeta i nordiska och internationella verksamheter.

Lisa Högberg kommer att leda den fortsatta utvecklingen av Veidekke Sveriges HMS-arbete. Hennes fokus kommer att ligga på det systematiska arbetsmiljöarbetet, kunskapsdelning, samt arbetet med att skapa en säkerhetskultur som präglas av säkra attityder och beteenden. Veidekkes mål är noll allvarliga skador och en årlig reduktion av alla skador med 20 procent.

– Hälsa och säkerhet ska alltid stå överst på Veidekkes agenda. Jag är mycket glad över att Lisa har valt att ta sig an den viktiga och utmanande uppgiften att leda och styra HMS-arbetet hos oss på Veidekke. Vi har ett välutvecklat och strukturerat säkerhetsarbete som vi nu ska ta till nästa nivå, genom ökat fokus på värderingar och kultur kopplat till hälsa, arbetsmiljö och säkerhet, säger Mats Nyström, vd för Veidekke Sverige.

 

 


I Stockholms nya stadsdel Hagastaden vid Norra Stationsgatans östra del bygger SKB 128 kooperativa hyresrätter. I december 2020 börjar SKB bygga de två husen som blir sex till tolv våningar höga med innergård och kommersiella lokaler i bottenplan

 

 

 

Under 2019 växte SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, med nya markanvisningar, spadtag, friköp av tomträtter och flera utmärkelser. Föreningen för SKB, som är en av Stockholms största hyresrättsaktörer, har en fortsatt stark ekonomi och marknadsvärdet på de 145 fastigheterna ökade vid årets slut till cirka 24.992 Mkr (23.382). Nettoomsättningen steg till  783 Mkr (765) med ett driftnetto om 386 Mkr (381) och ett resultat efter skatt som ökade till 127 Mkr (119). Det egna kapitalet steg till 3.294 Mkr (3.090).

Under året ökade antalet bostäder till 8.114 (8.060) om totalt 0,57 miljoner kvm (0,56) i 146 fastigheter (145) och antalet medlemmar steg till 90.801 (90.407).

– En stor del av vårt arbete syftar till att få fler markanvisningar för att kunna erbjuda fler medlemmar boende. Under det gångna året har vi satt spaden i marken för 250 nya kooperativa hyresrätter. Samtidigt har vi fått markanvisningar för 180 nya lägenheter, bland annat i Nacka som är en ny kommun för oss. Där har vi även utsetts till ankarbyggherre, säger Eva Nordström, vd för SKB. 

Nettoomsättningen ökade från 765 till 783 Mkr. Samtidigt uppgick resultatet till 127 Mkr, en ökning med 8 miljoner kronor från föregående år. Eftersom SKBs verksamhet är not-for-profit, återinvesteras överskottet i verksamheten.

– SKB är en evighetsförvaltare, det betyder att vi aldrig säljer de fastigheter som vi bygger. Långsiktighet är därmed en del av hela vår verksamhetsidé. Därför är det viktigt att vårt resultat växer i takt med föreningens tillgångar, så att vi kan fortsätta att bygga, underhålla våra fastigheter och utveckla verksamheten, säger Eva Nordström.

Under det gångna året köpte SKB 42 av sina 94 tomträtter i Stockholms stad. Den totala affären hamnade på knappt 1,1 Mdr kr. Därmed nåddes en bättre balans mellan hyrd och ägd mark.

– Friköpet är initialt en stor investering, men det ger oss en starkare kontroll både vad gäller marken som våra hus står på och på kostnadsutvecklingen förknippade med dessa. Tomträtten som verktyg är dock alltid en förutsättning för vår nyproduktion, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.

 

tisdag, 07 april 2020 11:59

NCC i ramavtal med SKR om nya förskolor

 

 


NCC:s förslag på förskolor har tagits fram i samarbete med Mondo Arkitekter i Karlstad. Illustration: Mondo

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har möjliggjort för kommunerna att via avrop kunna beställa nyckelfärdiga förskolor. NCC, en av landets största skolbyggare, är en av de upphandlade leverantörerna. Ramavtalet gäller i fyra år.

– Våra förskolor utgår helt ifrån det pedagogiska perspektivet, med fokus på barnens och pedagogernas behov i alla delar av byggnaden. De kompletterar konceptet NCC Skola på ett naturligt sätt och stärker samtidigt vår position som en av Sveriges största skolbyggare, säger Marcus Sandlund, affärschef, NCC Building Sverige.

NCC:s förslag har tagits fram i samarbete med Mondo Arkitekter i Karlstad, som också har gedigen erfarenhet av att utforma lokaler för barn. Genom att använda båda företagens samlade kompetens inom skolbyggnader, har ett koncept tagits fram som ger maximalt med pedagogik för pengarna. Förskolorna som NCC lämnat anbud på i ramavtalet har plats för mellan 80 – 160 barn, men genom förnyad konkurrensutsättning går det att beställa utifrån en beställares specifika behov av antal barn av NCC.

– All yta är pedagogisk yta i våra förskolor. Noden och den naturliga samlingspunkten är den centralt placerade matsalen. Vi har också jobbat mycket med utformningen av de stora entréerna, där barn och vuxna möts vid hämtning och lämning, samtidigt som de ytorna också är en naturlig plats för lärande, kreativitet, vattenlek och andra aktiviteter, säger Marcus Sandlund.

Upphandlingen genomfördes av SKL Kommentus Inköpscentral, och baserades på förhandlat förfarande. Utöver kvalitet, pris och färdigställandetid har fokus legat på lärande, hälsa, arbetsmiljö, hållbarhet och byggnadens flexibilitet.

– Kommunerna har även möjlighet att genom förnyad konkurrensutsättning anpassa sina beställningar med hjälp av tillval. Vårt förskolekoncept är väldigt flexibelt och ger stora möjligheter att anpassa utformningen, så att byggnaden fungerar lika väl för verksamheten som den passar in i den lokala miljön, tillägger Marcus Sandlund.

Ramavtalet trädde i kraft i mitten av mars 2020 och gäller i fyra år, med möjlighet till två års förlängning. NCC är en av elva upphandlade leverantörer.

De beställningar som görs enligt ramavtalet kommer att orderregistreras löpande efter avrop i affärsområdet NCC Building Sverige.

 

 


tisdag, 07 april 2020 11:51

Euroglobe etablerar ny terminal i Norvik

 

 


Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj i år 2020 på Norvikudden utanför Nynäshamn. Stockholm Norvik Hamn, med ett djup på 16,5 meter vid kaj, kan ta emot de största fartygen som går in i Östersjön. NCC planerar att anlägga en logistik- och företagspark som ligger granne med hamnen.

 

 


Stockholms Hamnar och logistikföretaget Euroglobe utvecklar sitt samarbete i Sveriges nya godshamn. Euroglobes etablering i Stockholm Norvik Hamn skapar helt nya möjligheter för att hantera gods mellan olika transportslag och att hantera exportgods.

Logistikföretaget Euroglobe etablerar inom kort terminalverksamhet inklusive tullager i Stockholm Norvik Hamn. Euroglobe arrenderar 6.500 kvm mark av Stockholms Hamnar som ska användas till att lossa, lasta och lagra gods. En terminalbyggnad kommer också att uppföras i direkt anslutning till containerterminalen, som drivs av Hutchison Ports Sweden.

– Euroglobes etablering ger helt nya möjligheter att hantera gods mellan de olika transportslag som kommer att trafikera Stockholm Norvik Hamn och vi är mycket glada över att kunna utveckla samarbetet med Euroglobe, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

Euroglobe har arbetat med spedition och logistik sedan 1970 och har agenter över hela världen. Det, tillsammans med en väletablerad kundbas, gör att de kan hantera hela kedjan av import och export. Euroglobe har erbjudit liknande tjänster i Stockholms frihamn sedan 2005. Med den nya terminalen expanderar de sin verksamhet i ostkustens nya storhamn.

– Det känns bra att vara med i starten av Stockholm Norvik Hamn för att erbjuda samma goda service som vi kunnat göra i Frihamnen. Vi är stolta över att vara med och utveckla logistiken i Mälardalen tillsammans med Stockholms Hamnar och Hutchison Ports, säger Javier Sangüesa, Sales Manager på Euroglobe.

Etableringen ger helt nya möjligheter att hantera exportgods då volymerna kan lagras och lastas i containrar för vidare transport ut i världen. Tidigare har det inte varit möjligt att hantera stora volymer i Stockholms frihamn, som har blivit för trång för den växande containerverksamheten.

Hantering av överskott på tomcontainrar i Stockholm är efterfrågat av svensk exportindustri.
.

 


tisdag, 07 april 2020 11:05

Fler förmedlade bostäder i Stockholm

 

 


Störst intresse för nybyggnadsprojekt i Stockholm hade Svenska  Bostäders projekt Nybohovsbacken, Liljeholmen med 6.047 sidvisningar. Projektet med 91 bostäder om 35-107 kvm, beräknas ha en inflyttning under 2021.

 

I mars förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 1.330 bostäder. Den genomsnittliga kötiden var 9,5 år. Hittills i år har 3.959 lägenheter förmedlats av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är 136 lägenheter fler än vid samma tidpunkt 2019.

I mars förmedlades 221 studentbostäder och 161 ungdomslägenheter. 328 av de totalt 1 330 förmedlade bostäderna var nyproducerade.

Fakta mars 2020
Kortaste kötiden: Småbrukets backe 30, Visättra; studentlägenhet (1 rum och kök; 23 kvm) – 1 månad

Längsta kötiden: Vintervägen 35, Råsunda; vanlig hyresrätt (3 rum och kök; 82 kvm) – 33,6 år

Mest klickade annonsen
: Brännkyrkagatan 72, Södermalm; vanlig hyresrätt (2 rum och kök; 64 kvm) – 34.189 sidvisningar

Mest klickade nybyggnadsprojektet
: Projekt Nybohovsbacken, Liljeholmen – 6.047 sidvisningar


 


 

 


Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

 

Coronakrisen slår ut företag, jobb och produktion i en hög hastighet. En helt ny analys som WSP utfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare visar att årskostnaden av coronakrisen kräver en större satsning än vad som tidigare trott. Coronakrisen kan leda till hela 250 Mdr kr i försvagade offentliga finanser och 250 Mdr kr i utebliven produktion.

– Sverige står i ett vägskäl där vi har att besluta om att proaktivt investera här och nu för att rädda företag, jobb och människors uppehälle. Alternativet är att passivt se på och riskera ännu större kostnader över tid. Därför råder vi regeringen att agera ännu kraftfullare och ta höjd för en kostnadsram på uppåt 400 Mdr kr, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Den nya analysen påvisar att i ett läge där arbetslösheten ökar med närmare 500.000 människor och BNP faller med 5 procent så riskerar de offentliga finanserna att försvagas med nästan 250 Mdr kr samtidigt som produktionsvärden motsvarande 250 Mdr kr faller bort från ekonomin.

Stockholms Handelskammare menar att det är ett realistiskt ”worst case scenario”.

– Otillräckliga eller för långsamma insatser riskerar att ge betydande negativa konsekvenser för samhället, människor och hela Sveriges framtid. Företagen är grunden för jobben och konkurser riskerar därmed att skapa djupa sår som tar många år att läka. Kostnaden med att vänta utan tillräckligt kraftfulla och skyndsamma insatser är förknippat med stora risker och långsiktiga kostnader, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholms Handelskammare anser att regeringen och samarbetspartierna omgående behöver enas i en beredskap om att satsa uppåt 400 Mdr kr för att rädda företag och jobb.


– Insatserna hittills är välkomna men tyvärr otillräckliga. Regeringen behöver omgående sätta en ordentlig budgetram för krishanteringen. Inom den ramen bör man direkt utöka korttidspermitteringen till att omfatta 100 procent av tjänsten, slopa hela arbetsgivaravgiften under fyra månader, förbättra hyresstödet och hitta sätt att skjuta till kapital för företagen som förlorat sina intäkter, framhåller Andreas Hatzigeorgiou.

 


 

 


Annika Edström, Head of What’s Next/Research på Cushman & Wakefield och Kristoffer Sandberg, Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield.

 

Enligt de senaste siffrorna från Cushman & Wakefield överträffar aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden för första kvartalet 2020, på nära 40,5 Mdr kr, kraftigt volymen för samma period 2019. Motsvarande siffra landade under fjolåret på 31,8 Mdr kr. Detta är en anmärkningsvärt positiv start på 2020, då 2019 som helår var ett nytt rekordår med en total transaktionsvolym på nära 234 Mdr kr, inkluderat Hemfosa-affären om 28 Mdr kr i Sverige. Det mest populära segmentet totalt sett är kontor (12,7 Mdr kr), följt av bostäder (10 Mdr kr) och handel (8,6 Mdr kr).

Det är främst svenska investerare som varit aktiva på marknaden hittills i år. Runt 76 procent (30,7 Mdr kr) i värden på fastigheter har förvärvats av inhemska köpare. Störst affärer har sammantaget hittills gjorts inom segmenten handel (cirka 28 procent), bostäder (cirka 26 procent) och kontor (cirka 22 procent). Dock har det gjorts affärer inom samtliga segment under årets första kvartal.

Bland internationella investerare har köpare från Norge, Tyskland och USA varit aktiva och tillsammans har investerare från dessa länder förvärvat fastigheter i Sverige för närmare 24 procent (9,8 Mdr kr) under perioden. Norge, som stått för den största delen med nära fem miljarder kronor, och har investerat brett i kontor (2,6 Mdr kr), bostäder (2 Mdr kr), samhällsfastigheter (200 Mkr) och handel (145 Mkr). Från tyskt håll har 3,3 Mdr kr investerats i kontorsförvärvet Solna United och förvärven om 1,5  Mdr kr har amerikaner placerat uteslutande i industrisegmentet.

Annika Edström
, Head of What’s Next/Research på Cushman & Wakefield, säger:
– I vår senaste enkät-undersökning, som genomfördes i januari i år, uppgav rekordstor andel av investerarna att de planerade att nettoköpa under 2020. Då såg vi en risk att det inte skulle finnas tillräckligt många objekt på marknaden. Även om läget markant förändrats under de sista veckorna i mars så återstår det att se om underliggande investeringstryck tar sig uttryck i flera genomförda affärer under andra kvartalet i år, trots marknadens generella försiktighet i nuläget.

Kristoffer Sandberg
, Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield, säger:
– Kassaflödesfastigheter med starka hyresgäster, centralt belägna fastigheter i våra storstäder samt bostadsfastigheter står sig starkt även i dagens marknad. Bankerna har börjat bli mer selektiva med såväl motpart som objekt. Obligationsmarknaden är fortsatt sval, framförallt för icke säkerställda obligationer.

Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetsrådgivarna med 53.000 anställda på cirka 400 kontor i 60 länder. Under 2019 hade företaget en omsättning på 8,8 miljarder USD och ett och ett tjänsteutbud som omfattar bland annat capital markets, hyresgästrådgivning, värdering, uthyrning och andra tjänster.
 

 

 

 

 

Studentbostäder i Sverige (SBS) har rekryterat Samira Mchaiter (bilden) som ny förvaltningschef. Rekryteringen är ett led i arbetet med att stärka organisationen under 2020.

Samira Mchaiter
kommer närmast från HSB Stockholm där hon haft rollen som områdeschef med ansvar för förvaltning av bostadsrätter och kommersiella lokaler. Innan dess arbetade hon under flera år på Rikshem, bland annat som Regionchef och Fastighetschef. År 2016 var Samira Mchaiter en av finalisterna till utmärkelsen Årets unga fastighetskvinna.

Rekryteringen är en viktig del i arbetet med att växa SBS organisation under 2020, för att accelerera tillväxten.

– Vår ambition är att vara det fastighetsbolag som studenter i Sverige helst vill vara hyresgäst hos. Samira har varit framgångsrik i att hitta nya sätt att leverera mervärden för hyresgästerna, genom att driva på utvecklingen av fastighetsförvaltning som område. Det gäller inte minst i frågor som digitalisering. Med Samira ombord får vi kapacitet att göra ännu mer för våra hyresgäster, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

Samira Mchaiter tillträder sin roll den 11 maj 2020.

Studentbostäder i Sverige omsatte år 2018 cirka 18,6 Mkr med ett rörelseresultat om 2,7 Mkr. Tillgångarna var cirka 366,1 Mkr med en soliditet om 72,3 procent. Bolagets vd är Rebecka Eidenert och styrelsens ordförande är Björn Rosengren.

 

 


Byggmax startades år 1993 och finns för närvarande med 109 butiker i Sverige, 42 butiker i Norge och 10 butiker i Finland. Foto: Jana Eriksson.


Trots att coronaviruset har slagit hårt mot handeln expanderar Byggmax och öppnar sju nya butiker det närmaste halvåret. I april öppnar Byggmax i Uppsala, Rydebäck och Nässjö och till sommaren i Tierp, Boden och Kiruna. Nu står det klart att Byggmax även öppnar ett varuhus i Höör under hösten. Sammanlagt kommer de sju butikerna att skapa närmare 40 nya arbetstillfällen.

–  Tack vare att vi har stora anläggningar och ett koncept som bygger på självservice, där de flesta varorna plockas utomhus, har vi bättre förutsättningar än många andra företag just nu. Därför är vi glada att vi kan skapa arbetstillfällen och finnas tillgängliga för alla som nu tillbringar mer tid i hemmet och finner glädje i byggprojektet, säger Elliott Lindberg, regionchef på Byggmax.

Byggmax följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt för att skapa en så trygg butiksmiljö som möjligt. Bland annat genom förstärkta riktlinjer gällande handhygien och utökade städrutiner.

–  Vi sätter alltid våra kunders och medarbetares hälsa och säkerhet främst. För att minimera riskerna för smittspridning finns handspritstationer och möjlighet till handtvätt i alla våra butiker. Vi har även satt upp skyltar och avståndsmarkeringar, som en påminnelse att vi behöver hålla avstånd till varandra, säger Elliott Lindberg.

Butiken som öppnar i Höör till hösten kommer att sysselsätta 4–5 personer. I likhet med Byggmax andra anläggningar kommer kunderna ha gott om utrymme att röra sig på – i Höör beräknas den totala tomtytan att mäta cirka  8.100 kvm. I alla Byggmax butiker finns en rymlig drive-in där kunden enkelt kan lasta sina varor själv.

– Vill man hellre handla hemifrån finns hela vårt butikssortiment tillgängligt för hemleverans eller upphämtning i butik, där vi plockar varorna åt dig. Dessutom erbjuder vi alla över 70 år gratis hemleverans av byggvaror, för att underlätta för riskgruppen att hålla sig hemma, säger Elliott Lindberg.


Byggmax arbetar för att minimera smittspridning. 1. Gratis hemleverans till alla kunder över 70 år. 2. Möjlighet till hemkörning eller upphämtning av färdigplockade byggvaror i butik. 3. Handspritstationer och möjlighet till handtvätt i alla varuhus 4. Skyltar och avståndsmarkeringar i butiker för att hålla avstånds

Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 Mdr kr år 2019 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010. Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 109 butiker i Sverige, 42 butiker i Norge och 10 i Finland. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bland annat säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige och Norge och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


Sida 1 av 1057