2 juni 2020

Redaktionen

 

 

 


Den nya logistikparken i Sundsvall är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg. Illustration: Ramboll.

 

 

 

 

Peab har fått uppdraget att bygga Sundsvalls nya logistikpark i anslutning till Tunadalshamnen. Beställare är Sundsvall Logistikpark AB och kontraktssumman uppgår till 734 Mkr.

Logistikparken är tänkt att vara ett transportnav. Projektet innebär byggnation av en ny kombiterminal med etableringsytor, vägar och järnväg. Här ska väg, järnväg och sjöfart mötas och kopplas ihop i ett och samma område. Lastning av gods ska kunna ske utan tidsförluster och onödiga transportsträckor. Kombiterminalen innebär att näringslivet kan nyttja effektiva och miljöanpassade transporter till och från Sundsvall. Dagens terminal har två spår om 350 meter. Den nya terminalen kommer att erbjuda tre spår om 650 meter med möjlighet till utbyggnad.

– Detta projekt är uppdelat i två faser. I den första fasen som startade 2017 har vi tillsammans med Sundsvall Logistikpark och Ramboll projekterat för den nya kombiterminalen. Att det nu står klart att vi kan påbörja arbetet med byggnationen känns självklart bra. Jag ser fram emot att vi är med och bidrar till att Sundsvall får ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i vår region, säger Jörgen Eriksson, regionchef Peab.

– Att få komma igång med Sundsvalls största infrastrukturprojekt känns väldigt spännande. Nu är vi redo för nästa fas i projektet och med den nya logistikparken får näringslivet tillgång till hållbara och effektiva transporter, säger logistikparkens vd Sven Magnusson.

Logistikparken kommer att vara den första som byggs enligt miljöcertifieringssystemet Ceequal. Systemet bedömer och betygsätter hur väl projektet hanterar hållbarhetsfrågor och är utformat för att uppmuntra och belöna beställare, projektörer och entreprenörer som anstränger sig mer än vad lagen kräver gällande hållbarhetsfrågor.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Byggstart äger rum i juni 2020 och projektet beräknas vara klart under 2024. Projektet orderanmäls i det andra kvartalet. 

 

 


Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är högre än på många år i Skellefteå. Därför har Skellefteå kommun uppdaterar den fördjupade översiktsplanen från 2011 för Skelleftedalen. Målsättningen är att de 500 lägenheterna som Skebo köper av Lindbäcks ska vara färdigställda senast år 2024. Lägenheterna kommer att erbjudas till Skebos bostadskö.

 

 


Skebo förvärvar tre kvarter med totalt 500 lägenheter. Det gäller fastigheter i kvarteren Frigg, Balder samt Lejongapet på Getberget i centrala Skellefteå. Köpesumman är cirka 900 Mkr.  Säljare är Lindbäcks Fastigheter som har haft Pangea som rådgivare.

– Skellefteå expanderar och det här förvärvet är ett krafttag från Skebos sida. Som ledande samhällsbyggare vill vi fortsätta att ligga i framkant med att utveckla Skellefteås bostadsförsörjning, säger Skebos styrelseordförande Harriet Classon.

Målsättningen är att all inflyttning ska vara gjord senast 2024. Lägenheterna kommer att erbjudas till Skebos bostadskö.

– Det är en satsning som ger ett fint tillskott av bostäder i Skellefteå. Vi kommer samtidigt att fortsätta bygga ännu fler bostäder på olika områden för att möta den stora efterfrågan som finns på hyresrätter i och med Northvolts etablering och andra etableringar, säger Skebos vd Åsa Andersson.

– Vi får anledning att återkomma med fördjupad information under senhösten. Det här är en stor bostadssatsning som ligger i tiden. Nya lägenheter, byggda i trä, tillförs på attraktiva områden, säger Åsa Andersson.

Skebo och Lindbäcks har tecknat avtal och affären genomförs under förutsättning att Lindbäcks styrelse och Skellefteås kommunfullmäktige godkänner den. Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 5.350 lägenheter och ett antal lokaler.

 

 

 


 

 

 


Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus.

 


 

 

 

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Region Väster-norrland om förvärv av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:60. Köpet sker genom fastighetsförvärv, baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 106 Mkr. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2020. Offentliga Hus samarbetar i denna transaktion med en lokal partner för utveckling av fastigheten och uthyrning av vakanta ytor. Avtalet är villkorat av att regionfullmäktige godkänner försäljningen vid sitt möte i juni.

Fastigheten innehåller drygt 26.000 kvm lokalyta för vård- och omsorgsverksamhet omfattande primärvård, specialistvård, psykiatri, veterinär, tandläkare och ytterligare flertalet inrättningar kopplat till offentlig verksamhet. Region Västernorrland är den dominerande hyresgästen och hyr cirka 14.000 kvm med en genomsnittlig återstående kontraktslängd överstigande 10 år. Årshyresvärdet i fastigheten uppgår för närvarande till cirka 17 Mkr.

– Denna välskötta fastighet utgör en regional vårdhub i en regionsstad och motsvarar på alla sätt vår strategi att växa med bra samhällsfastigheter i svenska tillväxtregioner. Vi ser med tillförsikt fram emot att under många år framöver utveckla fastigheten och i samarbete med regionen och privata aktörer erbjuda Härnösands innevånare välfärdstjänster av hög klass, kommenterar Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus.

– Vi är nöjda med att ha genomfört den här affären med Region Västernorrland och ser goda möjligheter att framöver komplettera Offentliga Hus fastighetsportfölj med liknade vårdfastigheter. Förvärvet av denna samhällsfastighet stärker vårt kluster i en kommun där vi sedan tidigare är fastighetsägare, och den kommer generera stabila kassaflöden under många år framöver, säger Johan Bråkenhielm, COO för Offentliga Hus.

Svefa har varit säljarens rådgivare i denna transaktion.

 

 

 

 


 

 

 


I och med att nyckelavtalet med Telia är på plats kommer Technopolis omgående inleda en omfattande ombyggnation av fastigheten Gårda 13:6 om drygt 34.000 kvm med centralt läge intill Nya Ullevi i Göteborg.

 

 

 

 

 

Redan våren 2016 förvärvade det finska fastighetsbolaget Technopolis, som är specialiserade på smarta kontorslösningar i Norra Europa, fastigheten Gårda 13:6 om drygt 34.000 kvm med centralt läge intill Nya Ullevi. Säljare var Niam.

 

Planen har hela tiden varit att förvandla fastigheten till ett modernt attraktivt företagscampus med en uppsjö av service och smarta lösningar för att underlätta kundernas affärsverksamhet. Fyra år senare är avtalet med den största kunden Telia äntligen på plats, vilket möjliggör att skrida planerna till verket.

 

– Allting går enligt plan, det har bara tagit mycket längre tid än det från början var tänk. Nu ser vi fram emot att också välkomna nya kunder till vårt campus, säger Johan Herner, Business Unit Director för Technopolis Sverige.

Planen för den stora fastigheten har hela tiden varit att implementera samma framgångsrika koncept som Technopolis har på sina andra företagscampus internationellt. Nu blir det äntligen verklighet. Det nya, långsiktiga, avtalet med Telia gör att Technopolis kan behålla en viktig kund och samtidigt leverera på sitt varumärkeslöfte.

– För det första är det glädjande att vi får behålla Telia som kund och ett ankare i fastigheten. Det är precis den typen av kund vi vill ha och som kommer vara otroligt viktig för att göra vårt campus både affärsdrivande och attraktivt för andra kunder. Samtidigt skapas nu möjligheten att äntligen omvandla fastigheten till ett riktigt Technopoliscampus, säger Johan Herner.

I och med att nyckelavtalet med Telia är på plats kommer Technopolis omgående inleda en omfattande ombyggnation av fastigheten. Byggnadernas unika förutsättningar ska tas tillvara och såväl teknik som volymer kommer att uppgraderas för att svara upp mot de krav som företag idag har på moderna, flexibla och hållbara kontor. Utöver Telia inrymmer fastigheten idag bolag som Fujitsu, Asics och SOTI, men Technopolis har plats för många fler.

– Vårt campus ligger på bästa läge såväl i förhållande till infrastruktur som till centrum för att vara en attraktiv arbetsplats i en Göteborgsregion på frammarsch. Därtill är fundamentet i Technoplis koncept att erbjuda en servicenivå som ligger långt utöver det man kan förvänta sig av sin hyresvärd, oavsett om det handlar om receptionstjänster, mötesmöjligheter, smart arbetsplatsdesign eller gym- och friskvårdsfaciliteter, avslutar Johan Herner


 

 


måndag, 25 maj 2020 11:25

Malin Lundgren, ny HR-direktör i JM

 

 

 

 


Rekryteringen av Malin Lundgren (bilden) innebär att hon har utsetts till ny HR-direktör i JM. Hon får ansvaret att leda koncernens HR-organisation. Hon tillträder tjänsten senast den 19 november 2020 och hon kommer att ingå i JMs koncernledning.

Malin Lundgren
har en kandidatexamen i sociologi från Uppsala universitet och hon kommer närmast från en tjänst på Klövern där hon varit HR-chef i två år. Dessförinnan har hon erfarenhet av olika HR-roller från Bonava Sverige och NCC i 18 år.

– Malin kommer att vara en stor tillgång för JM med sin breda erfarenhet och kunskap inom både HR och byggbranschen, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. I en verksamhet som vår, där medarbetarnas engagemang och kompetens står i fokus, har HR-frågorna oerhört stor betydelse för vår framgång. Med sin bakgrund kommer hon att kunna axla ansvaret väl och fortsätta utvecklingen av det viktiga HR-arbetet på JM.

 

 

 

 


Rekryteringen av Erik Lemaitre (bilden) som ny affärsutvecklingschef för K2A blev klar i februari år, då han lämnade koncernledning i SSM.

Erik Lemaitre
tillträder nu tjänsten som affärsutvecklingschef för K2A och han kommer att ingå i ledningsgruppen. Han är utbildad byggekonom från Ecole Saint Lambert i Paris och han har en gedigen erfarenhet inom affärsutveckling. Erik Lemaitre  kommer närmast från en liknande tjänst inom SSM Bygg & Fastighets AB och han har dessförinnan arbetat som affärsutvecklare och projektledare inom NCC samt Nexity som är Frankrikes främsta byggbolag.

– K2A är i en expansiv fas och vi ser fram emot att, tillsammans med Erik Lemaitre, utveckla K2A:s byggrättsportfölj med fokus på miljövänliga bostäder. Erik har gedigen kunskap och erfarenhet av affärsutveckling och projektledning inom fastighetsbranschen och vi vill hälsa honom välkommen, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

 

 

 


Ingen vet hur prisutvecklingen kommer vara i Barkarby som står inför en stor förändring i Järfälla kommun. Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032.

 

 

 

När Sverige sätts i karantän i tre månader, medför det enligt Handelsbankens bedömning en halvering av BNP under denna period, samtidigt som arbetslösheten skjuter i höjden.  Handelsbanken upprepar nu i en rapport att bostadspriserna kan falla 20 procent vid en utdragen kris och en stigande arbetslöshet.

Samtidigt som statistik från bostadsmarknaden har pekat både på stillastående bostadspriser och på en nedåtgående utveckling i april. Siffror från Valueguard visade att bostadspriserna sjönk i april – 3,4 procent för bostadsrätter och 1,1 procent för villor. Även om inledningen av maj visade på en viss återhämtning räknar Handelsbanken med att trenden för bostadspriserna fortsatt är negativ.

Handelsbankens prognos är att bostadspriserna i år sjunker omkring tio procent, beräknat från pristoppen i början av året. Men blir krisen väldigt utdragen kan det bli ett mycket djupare prisfall än så. Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse, men också hur mycket av osäkerheten kring konjunkturutvecklingen som biter sig fast hos människor.

– Mycket är högst osäkert, men i ett scenario där arbetslösheten stiger upp emot 15 procent räknar vi med att bostadspriserna skulle falla med 20 procent, säger Christina Nyman, samtidigt som hon poängterar att fallet sker från en relativt hög nivå.


– Vi ser fortfarande framför oss att aktiviteten då kommer att vara lägre än normalt och det betyder att arbetslösheten kommer att vara högre. Tittar man på bostäder, byggande och fastighetsmarknaden generellt tror vi att det är andra halvåret som blir utmanande, säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

 

 

 

 


 

 

 


A Working Lab Universum Umeå, som erbjuder flexibla och fasta arbetsplatser, mötesrum och eventyta, öppnade i mars 2020.

 

 

 

I nyöppnade A Working Lab Universum i Umeå delar företag, studenter, startups, forskare och offentliga organisationer på kontorsyta och förhoppningsvis också idéer och engagemang. Co-workingmiljön har siktet inställt på forskning och näringsliv som kan stärka Västerbottens position som innovativ och kreativ region.

Bakom satsningen står Akademiska Hus tillsammans med Innovationskontoret Umeå universitet, SLU Holding, Umeå universitet Holding, Innovationssluss Region Västerbotten och Umeå Science Park.

– En bra co-working-miljö handlar om så mycket mer än att bara dela på en yta. Etableringen av A Working Lab Universum kommer att ytterligare stärka campusområdet och det starka innovationssystemet i Umeå genom att erbjuda en dynamisk plats för samverkan mellan forskare, studenter, företag och offentliga aktörer, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus. 

A Working Lab Universum omfattar i ett första skede 800 m2 co-working-miljö i byggnaden Universum som har en central placering mitt på Campus Umeå. Lokalerna består av moderna och flexibla arbets-, mötes- och eventytor samt en lounge och ett café. A Working Lab Universum riktar sig till alla verksamma vid Umeå universitet som är i behov av att hyra en arbetsplats under en kortare tid och som vill arbeta tillsammans med andra. Det är också en samlingspunkt för unga, nystartade bolag såväl som stora etablerade företag.

I nästa etapp planeras redan nu för ytterligare 600 kvm flexibla arbetsytor i A Working Lab Universum, som på sikt eventuellt kan komma att utökas i en tredje etapp.

– Umeå universitets innovationskontor samt holdingbolag har under våren flyttat delar av sin verksamhet till A Working Labs lokaler. Universums strategiska läge på campus ger stora fördelar för innovationsverksamheten, till exempel ökad tillgänglighet och nya samarbetsmöjligheter med andra aktörer, säger Camilla Viklund, verksamhetsledare på Innovationskontoret vid Umeå universitet.

A Working Lab – ett nationellt koncept

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. Genom detta tjänsteerbjudande skapas förutsättningar för helt nya sätt att forska, jobba och studera i fastighetsbolagets campusnära lokaler. Det pågår just nu ett flertal initiativ runt om i landet, som är i olika skeden och som utvecklas på olika sätt. Under hösten 2019 öppnade A Working Lab – Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg och i maj 2020 öppnade A Working Lab Innomedicum i Solna.   

Ett medlemskap ger tillgång till samtliga A Working Lab över hela landet och ett starkt community med möjlighet att knyta nya kontakter, lära sig och inspireras av andra som också använder A Working Labs tjänster. Tillsammans bildar de olika miljöerna ett nationellt nätverk som öppnar upp och binder samman Sveriges campus, där allt från kompetens och erfarenheter till bokningssystem och utvecklingskostnader delas. Som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab Universum i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Stockholm.  

måndag, 25 maj 2020 10:07

Ny infrastruktur i Barkaby

 

 

 Veddestavägen ska kopplas samman med Veddestabron och kommer om några år att vara en livfull väg mitt i staden och kantas av restauranger, kaféer, handel, service, bostäder, kontor och hotell – granne med den nya kollektivtrafiknoden som växer fram i Barkarby.
Järfälla kommun tecknar entreprenadavtal med SVEAB Anläggning AB för att bygga om del av Veddestavägen i expansiva Barkarby. Veddestavägen blir en central och viktig länk i Barkarby när Veddesta industriområde nu ska omvandlas till livfull stadsmiljö. Avtalet beräknas till 42 Mkr.


I den här första avtalade etappen byggs Veddestavägen om för att utgöra grunden i infrastrukturen i den nya stadsdelen och för att ansluta till Veddestabron som byggs över E18 och kopplar samman Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta. 

– Omläggningen av Veddestavägen är viktig för att få ett bra trafikflöde när Veddestabron står klar sommaren 2022 i Barkarby. Veddestavägen är också central för en bra infrastruktur i den nya stadsmiljö som växer fram i Veddesta industriområde. Om några år kommer den här delen av Veddestavägen att vara en livfull väg mitt i staden och kantas av restauranger, kaféer, handel, service, bostäder, kontor och hotell, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Omläggningen av Veddestavägen beräknas vara klar i maj 2022, några månader innan Veddestabron ska stå klar för trafik.


– SVEAB tackar för förtroendet från kommunen att få vara med från start i ombyggnaden av Veddesta industriområde. Såväl projektet som området går i linje med SVEABs mission att anlägga framtiden. Vi är stolta över flera goda och framgångsrika samarbeten med Järfälla kommun, vilka ligger oss varmt om hjärtat. Med stort engagemang ser vi fram emot att tillsammans med Järfälla kommun utveckla Veddesta industriområde till en attraktiv stadsmiljö säger Johan Nilsson, vd för SVEAB Anläggning.

Barkaby
Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal och nya regionaltågsplattformar i direkt anslutning till vararandra, vilket gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt regionalt läge. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en ny attraktiv och livfull stadsdel med ett gynnsamt läge för kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder, och lokaler för kultur och utbildning.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV.

 

 

 

 


 

 

 


Hampus Dahlstedt är vd för och grundare av Allabrf.

 

 

 

 

Många bostadsrättsföreningar tvingas nu lämna eftergifter på hyror till företag som i sin tur fått sina verksamheter helt eller kraftigt inbromsade till följd av Coronapandemin. Fortsätter trenden kan många föreningar tvingas höja avgifterna för att balansera hyresbortfallen – på sikt riskerar även en del lokaler bli svåra att hyra ut, skriver Allabrf i ett pressmeddelande.

En av fem bostadsrättsföreningar i landet riskerar att tvingas höja sina månadsavgifter om coronakrisen fortlöper i ytterligare tre månader, enligt en ny undersökning från allabrf.se. Medlemmarna kan då få täcka upp för hyresförlusterna på lokalerna genom höjd månadsavgift.


Störst risk för avgiftshöjningar har föreningar där kassan är liten och det årliga sparandet lågt samtidigt som lokalhyresintäkterna står för en stor del av de totala intäkterna.

Hittills har många föreningar bara gett uppskov med hyran. Men allt fler föreningar omvandlar nu uppskovet till sänkt hyra.

– Nu finns det statliga stödet för hyresrabatter. Om föreningen sänker hyran med 50 procent står staten för hälften av den rabatten. Men det blir ändå ett intäktsbortfall för många föreningar och framförallt kvarstår osäkerheten om föreningsekonomin på längre sikt eftersom det statliga stödet bara gäller april–juni i år. Vad som händer sedan vet vi inte, säger Fredrik Johansson, affärsområdeschef på allabrf.se i en intervju till SvD.

Om butiken eller restaurangen som hyr av bostadsrättsföreningen går i konkurs riskerar föreningen att förlora alla obetalda hyror eftersom de räknas som oprioriterade fordringar vid konkurs.


Så vad kan styrelsen göra för att motverka de negativa effekterna och förbereda sig på eventuella uppsägningar av hyreskontrakt?

– Ett alternativ är att ombilda lokalytor, som är svåra att hyra ut, till bostäder istället. Många lokaler, framförallt i storstadsregionerna, har förutsättningar omvandlas till bostäder, berättar Alexander Pishkoohani från Gleipnergruppen, ett företag som specialiserat sig på att bistå bostadsföreningar med att skapa bostäder av tidigare lokaler och råvindar.

En ombildning till bostadsrätt ger ofta ett stort kapitaltillskott för föreningen som kan användas för att amortera ner föreningens lån. Att föreningen får fler medlemmar och minskad administration är andra fördelar som många föreningar uppskattar. Men självklart rekommenderas en noggrann beräkning av alternativen innan föreningen fattar beslut.

– Även om inte styrelsen avser göra detta inom närtid kan det vara klokt att utvärdera sina alternativ för att senare, om hyresgästen skulle komma att hamna på obestånd eller behöva säga upp avtalet med kort varsel, snabbt kunna agera så att lokalerna inte står tomma och vakanta mer än nödvändigt, säger Alexander Pishkoohani från Gleipnergruppen.


Allabrf grundades 2015 och har snabbt vuxit till Sveriges ledande digitala plattform för bostadsrättsföreningar och boende i bostadsrätt, med mer än 150.000 unika användare varje månad. Företaget utvecklar digitala och innovativa tjänster för bostadsrättsföreningar, konsumenter och företag. Bolaget ägs privat av dess anställda och några av Sveriges främsta entreprenörer och investerare