2 juni 2020

Redaktionen

 

 

 


Point Properties, som grundades våren 2019, äger idag 12 centrumfastigheter på olika små och mellanstora orter i främst södra och mellersta Sverige med en total uthyrningsbar yta om cirka 88.000 kvm. Dessa centrum ska uppgraderas för att skapa levande och attraktiva stadskärnor där de återigen fungerar som orternas naturliga mittpunkt.

 

 

 


Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

 

 

 


Fastators innehavsbolag Point Properties lanserar ett koncept kring centrumutveckling med totalt 60.000 kvm byggrätter för hyresbostäder i pipeline Med Point Properties har Fastator byggt upp ett fastighetsbolag vars affärsidé har gått under radarn, men som nu mognat och kan lyftas upp.

– Med Point Properties planterar vi ny mylla i stadskärnor som utarmats alltmer under de senaste 30 åren. Vi kommer att vända utvecklingen genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, boende och samhällsservice och därmed skapa levande och attraktiva stadskärnor där de återigen fungerar som orternas naturliga mittpunkt och hjärta. Det här är en utveckling som känns helt naturlig men först när man väl ser det, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

Point Properties grundades våren 2019 och äger idag 12 centrumfastigheter på olika små och mellanstora orter i främst södra och mellersta Sverige med en total uthyrningsbar yta om cirka 88.000 kvm. Ytterligare fastigheter kommer att tillföras.

Points koncept kan jämföras med kvarteret Fältöversten vid Karlaplan i Stockholm, översatt till en fastighet centralt belägen på en mindre ort.

Som ett pilotprojekt för Points koncept har fastigheten Gallerian i Motala använts. I december lanserades ”Kvarteret Plåtslagaren” lokalt i Motala med stor utställning för allmänhet och politiker. Från att vara en fastighet med detaljhandel och parkering, till en fastighet bebyggd med drygt 100 lägenheter där boende, handel, livsmedel och samhällsservice ryms i samma fastighet. Och där arkitekturen knyter an till kvarterets historiska rötter. Lanseringen skapade mycket positiva reaktioner i Motala.

Över natt hade den fula ankungen som ofta finns som betongkloss vid de flesta städers torg, här istället förvandlats till något som invånarna uttryckte glädje över. ”Den bästa julklapp vi kunde få”, sa kommunrepresentanter spontant. Projektet och samarbetet med Motala kommun löper på och en enig samhällsbyggnadsnämnd står bakom förslaget till ny detaljplan där arbetet är igång. Totalt har drygt över 500 intresseanmälningar om boende inkommit.

- När fastighetsbranschen har sett bostadsbyggande och utveckling som något utanför städernas centrala delar, fokuserar Point på stadskärnorna. Just där många människor helst vill bo, såväl yngre som äldre, och vad Point gör är att erbjuda boende med en utveckling av stadskärnan där det mesta man behöver finns i fastigheten och kommunikationer runt knuten. Det är att skapa attraktion för såväl samhälle som invånare, kommenterar Joachim Kuylenstierna.

Värdet på färdiga byggrätter på de orter där Point äger fastigheter varierar mellan 3.000 och 4.000 kr/kvm. Point bygger idag succesivt upp en volym med nya hyresbyggrätter om totalt cirka 60.000 kvm fördelat på cirka 760 lägenheter.

  

 

 


Hampus Otterhäll, Associate Director, Industrial & Logistics, CBRE Sweden.

 


Ett nyetablerat team från CBRE Nordic Capital Markets i Sverige och Danmark har varit rådgivare åt H.I.G.  i en försäljning av en logistikfastighet i Kungsbacka till fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone. Fastigheten ligger strax söder om Göteborg och innehåller en yta om 17.146 kvm, effektiva och flexibla lagerlokaler, varav 632 kvm är kontor, med 10 dockningsdörrar och en takhöjd på 9 meter.

Tidigare i år tillkännagav CBRE att företaget utökar och stärker sitt kapitalmarknadserbjudande för inhemska och internationella kunder på den nordiska fastighetsmarknaden. Ett nybildat pan-nordiskt team med 58 medarbetare under ledning av Sami Kiehelä kommer att ge kunderna ett helt integrerat utbud av transaktions-, kapitalrådgivnings-, företagsfinansiering- och analystjänster. Förutom att att vara rådgivare till kunder som vill dra nytta av den starka nordiska fastighetsinvesteringsmarknaden är teamet starkt positionerat att ge råd till inhemska kunder om internationella investeringsmöjligheter genom sin ledande EMEA och globala kapitalmarknadsplattform.

– Mer än någonsin tidigare ser vi logistikinvesterare som vill etablera en pan-nordisk stiftelse där portföljsynergier över gränser kan uppnås. Vi har redan sett ett antal investerare vara representerade i mer än ett nordiskt land, och baserat på nuvarande verksamhet förväntar vi oss att denna tendens kommer att bli mer tydlig under det kommande året, säger Peter Michael Tetzlaff, Associate Director, CBRE Denmark.

Transaktionen i Kungsbacka markerar den tionde industri- och logistiktransaktionen som CBRE har genomfört under det första tertialet under år 2020 i Norden.
Bland annat såldes i  slutet av april  en logistikfastighet på Köpenhamns flygplats  som en leaseback i 15-år. Försäljningen omfattade en logistiktomt  om 187.000 kvm i Fredericia, Danmark. I mars agerade CBRE även som köprådgivare vid förvärvet av 12 logistikfastigheter i Västeuropa, varav två fastigheter fanns i Danmark.

I Sverige avslutade CBRE under de sista veckorna av år 2019 genom att stänga förvärvet av Bråviken Logistik på uppdrag av GLL och några dagar senare försäljningen av ett 50.000 kvm stort lager i Torsvik, Jönköping.

– Vår senaste erfarenhet och våra prognoser tyder på att logistiksegmentet kommer att ha en relativt låg exponering för Covid-19-störningen, något som det här avtalet väl visar. Investerare är redo att investera varför jag känner mig säker på att vi kommer att se fler transaktioner i år trots nuvarande omständigheter, säger Hampus Otterhäll, Associate Director, Industrial & Logistics, CBRE Sweden.

 

 

 


 

 


 

 

 


Logicenters köper mer mark för att bygga en logistikanläggning i Vestby, som är en del av Oslos södra logistikkorridor.

 

 

Logicenters utökar sin närvaro i Vestby, Norge. Det görs genom ett markförvärv i området om 27.000 kvm. Logistikfastighetsaktören väntas därefter utveckla en logistikanläggning upp till cirka 13.500 kvm på den nyförvärvade tomten som ligger centralt belägen i Vestby Næringspark.

Av den 27.000 kvm  stora tomten som nu Logicenters har förvärvat förväntas upp till 70 procent att bebyggas, vilket är ett led i bolagets  satsning på att ytterligare stärka sin närvaro Vestby.

– För Logicenters är det inte bara bärande att etablera oss på geografiskt strategiska platser för logistik, utan även att fortsätta att stärka vår närvaro ytterligare i dessa områden. Det är just det vi nu gör genom det här markförvärvet. Vestby är väl lämpat för logistik och med närhet till Oslo märker vi att många aktörer anser området attraktivt. Vi ser mycket fram emot att nu kunna utveckla ytterligare högkvalitativa logistikanläggningar i området , säger Jens Petter Hagen, Partner på NREP Norge.

Vestby är en del av Oslos södra logistikkorridor och området har närhet till väg E6 och är beläget med närhet till Oslo. Logicenters är sedan tidigare etablerade i området genom en modern logistikfastighet om cirka 44.000 kvm samt en pågående nyutveckling av en 12.000 kvm stor fastighet som beräknas stå färdig i början av år 2021.

 

 

 

 


 

 

 


Galärens nyproduktionsprojekt i kv Hägern på Varvet i Luleå som finansierats med gröna lån hos SEB.

 

 

 

 

Fastighetsbolaget Galären har tecknat ett grönt lån hos SEB för nyproduktionsprojektet i kvarteret Hägern på Varvet i Luleå. Fastigheten är en miljöcertifierad byggnad med 127 hyresrätter samt 3.150 kvm lokaler i centrala Luleå. Detta är den första gröna finansieringen som genomförs hos SEB:s Luleåkontor.

Under de senaste fem åren har Galären löpande viktat om portföljen till mer bostäder, genom försäljning av fastigheter och nybyggnad av flerbostadshus och trygghetsbostäder. Galären är medlem i Sweden Green Building Council och hållbarhet står i fokus i verksamheten. Bolaget använder sig bland annat av certifieringssystemen GreenBuilding, Miljöbyggnad och Svanen för sina fastigheter.

– Vi har sedan länge jobbat med certifiering av våra gröna fastigheter och nu börjar det ge resultat på marknaden. För två år sedan fick vi en hyresgäst till en av våra större fastigheter som sökte sig till oss på grund av den gröna profilen. Det andra kvittot fick vi när SEB berättade att vi kunde få en lite bättre finansiering genom ett grönt lån, säger Gunnar Tåhlin, vd för Galären.

Bostadsprojektet i kvarteret Hägern är en 13-våningsbyggnad med 127 lägenheter, varav ett knappt 20-tal är anpassade för personer med funktionsnedsättning, samt en Coop butik och varmgarage med elbilsladdning i två plan under mark. Huset har 122 solceller på taket för egen elproduktion och är certifierat enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå silver.

– År 2015 hade vi förmånen att ta in Galären som kund och i dag finansierar vi omkring hälften av bolagets fastighetsportfölj, säger Bo Egerheim, senior företagsrådgivare vid SEB i Luleå.

 

Han fortsätter:

– Den gröna finansieringen är ett sätt att stärka relationen och visa att vi hänger med i kundens utveckling mot energisnålt och hållbart byggande. Det gröna lånet innebär en kvalitetsstämpel på att byggnaden uppfyller kriterierna för SEB:s ramverk, men är också en stämpel på att byggnaden är finansierad med gröna pengar hela vägen från SEB:s upplåning. Till skillnad från gröna bolån för privatmarknaden finns ingen standardiserad rabatt utan marginalen är individuellt förhandlad.

– Det här är det största gröna lån som vi har gjort inom kontorsrörelsen. Vi har stor potential att göra fler affärer genom att identifiera hus som kan konverteras till gröna bolån, säger Bo Egerheim.

Galären
Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsutveckling med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har drygt 30 anställda, förvaltar cirka 100.000 kvm lokaler och äger drygt 600 bostäder. Inriktningen är en ansvarsfull fastighetsutveckling utifrån affärsidén: Att med fokus på hållbarhet och tillväxt långsiktigt äga och förädla fastigheter. Förutom att bidra till stadens utveckling med nya attraktioner och stöd till kultur- och idrottsliv, satsar Galären på ett fastighetsbestånd med spännande arkitektur. I samarbete med andra lokala intressenter vill Galären göra Luleå till en bättre, roligare och mer hållbar stad. Galären förädlar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler – och alltid med sin vision för ögonen: Att ge staden liv.


 

 

 

  

 

 


Peab byggstartar nu 337 hyreslägenheter om ett till tre rum och kök i kvarteret Valsverket i Eskilstuna. Den totala ytan blir cirka 23.000 kvm.

 

 

 

 


Peab har fått i uppdrag att bygga 337 hyreslägenheter i centrala Eskilstuna. Beställare är Willhem AB och kontraktssumman uppgår till 336 Mkr..

Kvarteret Valsverket i Eskilstuna omfattar nyproduktion av 337 hyreslägenheter om ett till tre rum och kök. I fastigheten kommer det också att finnas lokaler på bottenplan samt gemensamma gårdsytor. Den totala ytan blir cirka 23.000 kvm. Byggnaden kommer att certifieras som Miljöbyggnad Silver, vilket ger ett hållbarhetstänk genom hela projektet och därmed bra byggnader för både hyresgästerna och vår miljö.

Projektet byggs i centrala Eskilstuna med promenadavstånd till högskolans nybyggda lokaler invid Eskilstunaån, centralstationen, fina parkområden och centrumkärnans gågata.

– Vi bygger sedan tidigare bostäder i närheten, och det känns väldigt bra att fortsätta bidra till samhällsbygget på ett hållbart sätt när vi nu ytterligare utökar antalet bostäder i centrala Eskilstuna, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med planerad byggstart under våren 2020 och beräknas vara klart i sin helhet under 2023. Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2020.


 

 

  

 

 


Svea Artilleri, omfattande 12.800 kvm, på Lidingövägen i Stockholm, ska byggas om. Illustration: Strategisk Arkitektur/Genesta

 

 

 


Arcona har fått i uppdrag av Genesta att utföra en total ombyggnad och renovering av fastigheten Svea Artilleri på Lidingövägen i Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med Veidekke och kontraktet har ett värde på 219 Mkr. Arbetet startar i maj 2020 och pågår fram till maj 2022.

Omvandlingen av de befintliga lokalerna kommer att göra Svea Artilleri till en modern kontorsfastighet om 12.800 kvm LOA med bland annat nya tekniska system och flexibla rumslösningar.

 

Genesta förvärvade fastigheten under 2018 av AFA Fastigheter och Arcona har varit behjälplig med såväl förvärv och förstudie som utredningar och projektering.

– Svea Artilleri är en fantastisk kontorsbyggnad med ett utmärkt läge. Nu ser vi fram mot att göra den ännu bättre tillsammans med Arcona, säger Ted Söderlund, Genestas Head of Investment Manager.

– Det känns så kul att äntligen starta produktionen av detta fina projekt efter nästan två års arbete med förstudier, utredningar och projektering. Det är ett riktigt bra samverkansprojekt tillsammans med Genesta som vi samarbetat kring ända sedan förvärvet av fastigheten och nu ska det bli spännande att få se detta projekt växa fram, säger Ricard Heindow, projektchef på Arcona.


 

 

 

 


 

 

 


Backahills och Peabs projekt är vackert beläget i Ängelholms centrum i kvarteret Fågelsången 3, mellan Rönne å och Storgatan.

 

 

 

 

Peab har fått uppdraget att bygga 65 hyreslägenheter i Ängelholms centrum. Beställare är Backahill Bostäder AB och kontraktssumman uppgår till 144 Mkr.

Fastigheten är belägen i Ängelholms centrum i kvarteret Fågelsången 3, mellan Rönne å och Storgatan. Tre nya huskroppar i fem till sex plan kommer att uppföras längs kanterna på det befintliga parkeringsdäcket. Ovanpå parkeringsdäcket lägger Peab ett bjälklag och skapar en gemensam gårdsmiljö för de boende. Projektet uppförs enligt Miljöbyggnad Silver och förses med solpaneler som komplement.

– Vi har tidigare genomfört flera projekt tillsammans med Backahill som är en viktig kund till Peab. Vi ser fram emot att bygga hyresbostäder till kommuninvånarna i Ängelholm och på så sätt bidra till att utbudet av bostäder ökar. Det är också härligt att kunna nyttja en plats med ett gammalt parkeringshus för att förädla staden, det är ett bra närproducerat samhällsbygge med miljön i fokus, säger Olle Olsson, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i januari 2021. Inflyttning är beräknad till januari 2023.

Projektet orderanmäls i andra kvartalet 2020.

 

 

  

 

 


I fastigheten Terminalen 1, har Wihlborgs startat första etappen av ombyggnaden av Helsingborg C (f.d Knutpunkten) genom att skapa 7.700 kvm nya, miljöcertifierade kontorsytor ovanpå den befintliga byggnaden. Byggstart skedde under Q4, 2018 med ett färdigställande under Q4, 2020. Arkitekt: Tengbom och entreprenör: NCC.

 

 

 


Wihlborgs har tecknat avtal med Folktandvården Skåne om en utökning av lokalerna i Terminalen 1 (Helsingborgs central) med 700 kvm till totalt 2.100 kvm.

Folktandvården Skåne hyr idag 1.400 kvm i Terminalen 1 för både allmän- och specialist­tandvård. Verksamheten växer och nu utökar man alltså lokalerna med 700 kvm i direkt anslutning till de befintliga. Både tillkommande och befintliga lokaler byggs om för att passa verksamhetens förändrade behov och skapa en välfungerande helhet. Folktandvården Skåne har tecknat ett femtonårigt avtal för hela ytan om 2.100 kvm.

– Vi är mitt i en stor omvandling av Helsingborg C där vi skapar framtidens transportnav med en välkomnande och trygg atmosfär, ökad service, nya kontorsytor och ny gestaltning. Att samtidigt kunna bidra till fortsatt utveckling för Folktandvården Skåne i Helsingborgs mest centrala läge känns förstås mycket bra, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

–  Utökningen låter oss nyttja lokalerna bättre och öppna upp mot omgivningen. Detta innebär att tillgängligheten för våra kunder blir mycket bättre. Verksamheten kommer ha utrymme för att utvecklas, bland annat med jobbrotation, meriteringstandläkare och ST-tandläkare, säger Åsa Wahlin, chef för Folktandvården Skånes klinik på Helsingborg C.

I fastigheten Terminalen 1, har Wihlborgs startat första etappen av ombyggnaden av Helsingborg C (f.d Knutpunkten) genom att skapa 7.700 kvm nya, miljöcertifierade kontorsytor ovanpå den befintliga byggnaden. Byggstart skedde under Q4, 2018 med ett färdigställande under Q4, 2020. Arkitekt: Tengbom
och entreprenör: NCC.

 

 

 

 


 

 

 


Castellum köper fastigheten Von Conow 57 i centrala Malmö för 216 Mkr. Största hyresgäst i fastigheten är Domstolsverket som kommer flytta från fastigheten i slutet av 2022 till Domstolsverkets nya fastighet i Nyhamnen som Castellum bygger.

 

 

 

 

Castellum har förvärvat en kontorsfastighet i centrala Malmö av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Tillträde sker under kvartal 2, 2020.

Förvärvet omfattar kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6–8 med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 6.800 kvm. Förvärvspriset uppgår till 216 Mkr, inklusive omkostnader. Tilläggsköpeskilling om 15 Mkr utfaller vid eventuellt ytterligare förvärv innan sista september 2020. Befintlig hyresgäst är statliga Domstolsverket som hyr 98 procent av den uthyrningsbara ytan.

– Vi är glada att få möjlighet att förvärva denna kontorsfastighet i centrala Malmö. Öresundsregionen är viktig för Castellum och våra största investeringar någonsin pågår just nu i Malmö genom två nybyggnationer med Domstolsverket och E.ON som hyresgäster. Förvärvet kompletterar dessa investeringar väldigt bra,  säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Castellum uppför för närvarande Domstolsverkets nya fastighet i Nyhamnen och i samband med att verket flyttar dit, vilket är beräknat till slutet av 2022, kommer ett utvecklingsarbete av fastigheten Von Conow 57 att påbörjas. Förvärvet innebär även att Castellum kan säkerställa en smidig flytt för Domstolsverket till de nya lokalerna som är under byggnation.

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.


Affären i sammandrag
Castellum förvärvar kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6–8 i Malmö. Säljare: Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Förvärvspris: 216 Mkr. Tillträdesdag: kvartal 2, 2020. Hyresvärde: cirka 13 Mkr år 2020
Större hyresgäster: Domstolsverket. Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: cirka 6.000 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100 procent.

 

 

 


 

 

 


Ilija Batljan, vd för SBB.

 


 

 

 

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, säljer i fem transaktioner till fem olika köpare gtotalt fem kontorsfastigheter. En av de fem som fastigheterna säljs är kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6–8 , omfattande 6.800 kvm i Malmö, en fastighet som Castellum köper för till 216 Mkr, se artikel ovan.

Försäljningen är ett resultat av den nya försäljningsstrategin där den tidigare portföljen som skulle sålts till Nyfosa delas upp och säljs fastighet för fastighet, med effekten att SBB kan åstadkomma högre försäljningspriser. Det totala överenskomna fastighetsvärdet på 835 Mkr överstiger värderingen i Q1 2020 med 6 procent, samt överstiger Hemfosas värdering från Q3 2019 med 17 procent. Under vissa förutsättningar kan SBB erhålla ytterligare 15 Mkr i uppskjuten köpeskilling. Därmed har SBB hittills sålt för 4,22 Mdr kr sedan 23 december 2019.

– Vi upplever hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter. SBBs transaktionsteam för många dialoger kring enskilda fastigheter från Hemfosaportföljen, och vi känner oss trygga att fortsätta leverera försäljningar med ambitionen att uppnå en BBB+ rating inom den kommande 12-månadersperioden, säger Ilija Batljan, vd för SBB.