5 april 2020

Redaktionen

fredag, 03 april 2020 15:45

600 bostäder i nya Sätra centrum

 

 


Planförslaget med 600 bostäder i nya Sätra centrum, sett från sydväst. Illustration: Urban Couture Arkitekter

 

 

 

Sätra centrum, Sveriges första inomhuscentrum, byggdes 1965. Riktigt modernt på den tiden, men nu i stort behov av utveckling. Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Ahnström & Pyk och med byggaktörerna Sätra centrum fastigheter AB och GreenDoor Fastigheter AB arbetat fram ett detaljplaneförslag att utveckla Sätra centrum, ett projekt inom Fokus Skärholmen, med 600 nya bostäder. Fram till 14 maj är detta förslag om nya Sätra centrum ute på samråd.

Förslaget om att utveckla Sätra centrum handlar om att skapa en trivsam, trygg och välkomnande mötesplats med fler bostäder och lokaler runt torget.

 

Totalt omfattar förslaget fyra kvarter med bostäder och butikslokaler i bottenvåningarna. Tanken är att de nya husen ska rama in torget. Några hus föreslås bli fem eller sex våningar höga och ha trädgårdar på taket. Andra hus föreslås bli högre, upp till 16 våningar höga.

 

Idag finns det bara en enda väg till tunnelbanan, genom dagens Sätra centrum, som är inåtvänt, trångt och mörkt. I förslaget vänds centrumet utåt, med butikslokaler runt ett öppet torg. Centrumdelen över spåren rivs och tunnelbanan får en egen entré.

Dagens centrumbyggnad rivs och ersätts med ett utomhustorg som blir en naturlig mötesplats i Sätra. Torget ska vara soligt, levande och öppet.

Förslaget innebär också satsningar på cykel- och gångtrafik. Sätra centrum kopplas ihop med Sätradalsparken i öster och Sätra naturreservat i väster, på ett bättre sätt än idag.


 

 

 

 

 

Willhem fortsätter sin satsning på nyproduktion och förstärker nu projektorganisationen med Anna-Karin Jeppsson (bilden) som har rekryterats som projektutvecklare.

Anna-Karin Jeppsson
kommer att ansvara för tidiga skeden inom nyproduktion, från idé till färdig detaljplan. Närmast kommer hon från stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Hon har dessförinnan arbetat på stadsbyggnadskontoret i Varberg och på Sweco Architects.

Rekryteringen av ytterligare en projektutvecklare är ett led i att Willhem nu ökar ambitionsnivån inom nyproduktion, där det långsiktiga målet är att byggstarta 500 lägenheter om året.

− Vår grundstrategi är att hitta projektmöjligheter på egen mark, men vi söker även aktivt markanvisningar, säger Rikard Norström, nyproduktionschef hos Willhem. Vi har många spännande projekt i idé- och produktionsfas på våra orter, så det känns väldigt positivt att vi nu kan stärka upp med ny kompetens i form av Anna-Karin.


fredag, 03 april 2020 12:45

Svensk grupp kan stoppa covid-19

 

 


Kemisten Johan de Faire, som bland annat har ett förflutet som produktions- och utvecklingschef på Pharmacia, har de senaste decennierna arbetat med den aktuella probiotika-teknologin, som kan stoppa  coronaviruset (covid-19).

 


Nu arbetar en svensk grupp med att stoppa minska spridningen av covid-19 med ett nytt läkemedel Coradil. I gruppen finns Anders Milton, läkare och före detta ordföranden och vd för Sveriges läkarförbund, Johan Brun, läkare och före detta medicinsk chef för Pfizer Sverige samt Johan de Faire, kemist, Jan Ståhlberg (grundare till Trill Impact och f.d. vice VD på EQT) och Per Berglund (grundare av Nordiska Kreditmarknadsbolaget).

Gruppen arbetar med ett preparat som snabbt ska minska virusbördan hos smittade av coronaviruset (covid-19). Ett probiotikum har förstärkts med zink, en nödvändig spårmetall och känd hämmare av denna virustyp. I denna form kan zink komma in i värdcellen för viruset och förhindra att cellen delar sig. Smitta kan då inte spridas vidare, symtomen avtar och återhämtningen går fort.

Gruppen avser nu att genomföra en klinisk studie på ett begränsat antal coronasmittade patienter för att bekräfta effekter och resultat från virusinfektioner på djur.


Kemisten Johan de Faire
, som bland annat har ett förflutet som produktions- och utvecklingschef på Pharmacia, har de senaste decennierna arbetat med den aktuella probiotika-teknologin, som kan stoppa  coronaviruset (covid-19).

– I vår forskning har vi arbetat fram en metod där vi kan programmera probiotikan – bakteriekulturen - för olika ändamål – och i det här fallet att transportera in zink i kroppens celler, säger Johan de Faire.

Om zink transporteras in i kroppens celler kan det innebära att man kan förhindra att viruset fortplantar sig. För att verifiera att probiotikan som transporterar in zinket i kroppens celler verkligen har den önskade effekten på de som drabbats av coronaviruset är målsättningen att genomföra en mindre studie på 20 drabbade patienter som inte annars skulle erhålla någon behandling. Där tio får probiotika-preparatet och tio får placebo.

– Vi har inget att förlora. Den probiotiska lösningen ser lovande ut. Inte minst eftersom det finns studier som talar för att probiotikan kan transportera in zinket i kroppen, vilket därmed kan dämpa effekten av corona-viruset, säger Anders Milton, läkare och före detta ordföranden och vd:n för Sveriges läkarförbund.


Den vetenskapliga bakgrunden
Anoroc är ett probiotiskt / prebiotiskt preparat med en zinkjonofor som är känd för att bidra till normala funktioner i immunsystemetoch skydd av celler mot oxidativ stress samt en hämmare av proliferationsenzymer av viralt infekterade celler1).

Ett samexisterande konsortium av bakterie- och jäststammar skördade direkt från Naturen, dvs icke-GMO, utgör de probiotiska funktionerna som interagerar med det lymfoida immunsystemet vid Peyer’s Patches i ileum. Prebiotiska funktioner kommer från stabiliserat riskli, en ingrediens som används i fermenteringsprocessen, och denna fiber stabiliserar mikrobiomet i tjocktarmen2).

Produkter baserade på tekniken har använts som fodertillskott vid djuruppfödning sedan 1970-talet. Också som ett kosttillskott för personer som lider av kroniska och autoimmuna inflammatoriska tillstånd i tarmsystemet i 20 år3).

T-celler i Peyer’s Patches interfacet kommer sannolikt att plocka upp viruset efter en attack, överföra virussekvensen till THelper-celler som tar det till lymfkörtlar för förstärkning. Stamceller programmeras till BMemory-celler som producerar unika antikroppar mot viruset. Antikroppen kan vara kortlivad men BMemory-cellen lever vidare och producerar nya antikroppar vid nästa attack av viruset.

En känd hämmare, zinkbaserad, av multiplikationsenzymer för viralt infekterade celler tillsatt till fermentationsprocessen för det probiotiska / prebiotiska preparatet, bildar en jonofor med utsöndrade hormoner, vitamin A. CD-molekyler på cellytan hos infekterade celler svarar på denna jonofor genom att öppna kanaler in i cellen. Zinkjon ändrar konfigurationen av RNA-polymeras och deaktiverar enzymet - mitos kommer inte att äga rum. Studier visar att zink-jonoforen identifierar både lungtuberkulos4) och rotavirus-infektioner5).

Infekterade celler kan inte föröka sig men de kommer att leva sin livscykel. När de dör och brister kommer cirkulerande antikroppar att binda till och neutralisera / förstöra viruset innan det hittar en ny värdcell - infektionen dör ut.

Bassubstansen i Anoroc har använts av människor i 20 års tid utan några negativa biverkningar. Vidare är Anoroc är ett registrerat kosttillskott.


fredag, 03 april 2020 12:22

Gladsheim rekryterar nya medarbetare

 

 

 

 

 

Gladsheim Fastigheter fortsätter att expandera och rekryterar tre nya medarbetare. Efter ett nyligen genomfört förvärv uppgår det totala beståndet till närmare 800 lägenheter med ett fastighetsvärde om cirka 775 Mkr.

Roger Granath
(bilden t h) har anställts som byggprojektledare på Gladsheim och kommer att ansvara för Gladsheims renoveringar och projekt. Han har en gedigen erfarenhet inom byggsektorn där han har arbetat med olika typer av byggprojekt. Roger Granath kommer närmast från Ekensberg Byggnads AB där han arbetat som projektledare och med avtal och anbud. Han började på Gladsheim 1 april.

– Gladsheims renoveringskoncept är en viktig del i vår affärsmodell och därför känns det extra roligt att välkomna en ny medarbetare som har särskilt fokus på detta område, kommenterar Fredrik Gynnerstedt, CFO för Gladsheim.

Nicoleta Truica
(bilden t v) har anställts som förvaltningsassistent och kommer att börja på Gladsheim i maj. Nicoleta Trucia är utbildad fastighetsförvaltare och hon kommer senast från Hembla där hon har arbetat med hyresfrågor och bostadsförvaltning.

Dariusz Bogdan Lata
är anställd som fastighetsskötare sedan 1 april i de fastigheter som Gladsheim förvärvade i Skövde den 31 mars.

Vidare har Fredrik Hilmander utsetts till fastighetschef och ingår sedan 1 januari i Gladsheims ledningsgrupp. Han ansvarar för Gladsheims förvaltning och utvecklingen av befintligt bestånd och han började på Gladsheim i augusti 2019 som förvaltare. Fredrik Hilmander har över 20 års erfarenhet inom fastighetsförvaltning och har bland annat tidigare arbetat på Castellum, Amasten och ByggVesta.

 

– Vi växer och utvecklar ständigt vår organisation. Det gläder mig att få välkomna tre nya medarbetare att vara med på Gladsheim Fastigheters utvecklingsresa, säger David Dahlgren, vd för Gladsheim Fastigheter.

fredag, 03 april 2020 12:08

Trenum köper 900 bostäder i Karlstad

 

 


Magnolias försäljning till Trenum gäller del av fastigheten Tullholmssågen 4 i Karlstad och omfattar 53.500 kvm BTA. Fastigheten har ett attraktivt läge vid Tullholmsviken, endast en kort promenad från centrum med närhet till Stadsträdgården och vattnet.

 


Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av cirka 900 bostäder till Trenum AB. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till 1,7 Mdr. Försäljningen är villkorad av lagakraftvunnen detaljplan, vilken förväntas erhållas juni 2020, vinstavräkning kommer att ske när detaljplanen vinner lagakraft.

Försäljningen gäller del av fastigheten Tullholmssågen 4 i Karlstad och omfattar 53.500 kvm BTA. Fastigheten har ett  attraktivt läge vid Tullholmsviken, endast en kort promenad från centrum med närhet till både Stadsträdgården och vattnet. Området genomgår en förändring från industriområde till en ny attraktiv levande stadsdel.

– Trenum fokuserar på tillväxtorter med positiv befolkningsökning, vilket stämmer mycket väl på Karlstad. De bostäder vi nu köper uppfyller våra krav på yteffektiva attraktiva bostäder av hög hållbarhet och vi ser mycket fram emot vårt samarbete med Magnolia Bostad, säger Marcus Hansson, vd för Trenum.

På området planeras cirka 900 boenden i blandad upplåtelseform. Områdets industriella historia med bland annat koppling till såg och trä och även traditionell industribebyggelse i tegel och metall har inspirerat bostädernas utformning och kommer att bidra till att områdets historiska karaktär bevaras. Byggnaderna kommer certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Projektet planeras att utgöras av tre bostadskvarter med yteffektiva lägenheter av hög standard samt underliggande garage. Projektet är ritat av Lindberg Stenberg Arkitekter.

Totalentreprenadavtal är tecknat med Consto AB och byggnation beräknas starta under hösten 2020. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning, vilket beräknas påbörjas från januari 2023.

– Detta är vår första affär med Trenum vilket känns riktigt roligt och vi ser mycket fram emot vårt samarbete. Projektet är Magnolia Bostads andra projekt i Karlstad, en region vi är mycket intresserade av att växa ytterligare i. Vi ser också framemot fortsatt arbete med Consto i ytterligare ett projekt, säger Magnus Ericsson, regionchef Mitt, Magnolia Bostad.

Trenum AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder. Bolaget fokuserar på Sveriges tre storstadsregioner och tillväxtorter med positiv befolkningsutveckling. Balder och Tredje AP-fonden äger 50  procent vardera av bolaget.

Wigge & Partners
och Wistrand Advokatbyrå har agerat legala rådgivare till Magnolia Bostad.


 

 


E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4:an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton år med trafikstart 2030.

 


Nu har Trafikverket undertecknat ett kontrakt med norska AF Gruppen. Tunnelbygget av Förbifart Stockholm på Lovön stoppades den 11 mars 2019 av Trafikverket när avtalet med entreprenören Lovön Samverkan AB, LSAB, sades upp. LSAB, Lovön Samverkan AB, bildat av de italienska bolagen Vianini Lavori och CMC di Ravenna, gick i konkurs en dryg vecka efter det att Trafikverket hävde bolagets två tunnelkontrakt på Lovön, väster om Stockholm.  Då hade 14 procent av LSAB:s tunnelarbete på Lovö färdigställts. Se länk. Nu har Trafikverket gjort en analys om en ökad kostnad på cirka 10 procent, vilket motsvarar 3,3 Mdr kr. Det innebär att kostnaderna i en nationell plan för Förbifart Stockholm ökar från 34,4 till 37,7 Mdr kr.

Orsaken till att Trafikverket hävde kontraktet med Lovön Samverkan AB, LSAB, var efter återkommande problem med arbetsmiljön. Sedan dess har en tillfällig entreprenör hållit anläggningen igång, genom så kallat skyddsarbete.

– Skyddsarbetena har bland annat bestått i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort bergmassor, asfaltera arbetstunnlarna, drift av arbetsplatserna samt sprängningsarbete på tidskritiska delar av tunnlarna, skriver Johan Lindskog, projektledare på Trafikverket, i ett mejl till MälaröDirekt.

Hur mycket det hävda kontraktet med LSAB har påverkat förbifartens budget och tidsplan är inte möjligt att särskilja från andra aspekter av det gigantiska infrastrukturprojektet menar Johan Lindskog.

Enligt sitt kontrakt med LSAB hade Trafikverket inte stöd att utfärda viten när Trafikverket upptäckte att arbetet inte utfördes i enlighet med arbetsmiljökrav. Detta är nu ändrat i det kontrakt som Trafikverket nu skrivits med AF Gruppen.

– I detta kontrakt finns möjlighet att utfärda vite kopplat till arbetsmiljö och säkerhet enligt en vitesmodell som är standardförfarande i alla kontrakt sedan 2017, skriver Johan Lindskog i ett mejl till StockholmDirekt.
fredag, 03 april 2020 11:10

Catena avvaktar stor affär med Coop

 

 


Catena har haft planer på att förvärva en del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna för att där bygga ett cirka 105.000 kvm stort automatiserat lager.

 


Givet förändrade marknadsförutsättningar har Catena AB och Coop Logistik AB enats om att inte fullfölja den avsiktsförklaring som tidigare upprättats mellan parterna.

Avsiktsförklaringen mellan Catena AB och Coop Logistik AB omfattade förvärv av del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna samt nybyggnation av ett cirka 105.000 kvm stort automatiserat lager. Med hänvisning till förändrade marknadsförutsättningar har parterna enats om att villkoren i avsiktsförklaringen inte längre är aktuella.

Den totala investeringen för Catena har uppskattas till en summa mellan 3,7 och 3,9 Mdr kr och om den planerade tidplanen följs beräknades anläggningen driftsättas under 2023.

– Givet omvärldsutvecklingen bedömer vi att den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären, vår relation med Coop är mycket god och vi ser fram emot fortsatt dialog när marknaden har stabiliserats, kommenterar Benny Thögersen, vd för Catena.

 

Catena meddelade för första gången den 10 januari i år  om förhandlingarna med Coop om förvärva en fastighet och uppföra ett cirka 105.000 kvm stort automatiserat lager i Eskilstuna kommun. Se länk.

 

 


Skrapan (Lorens 14) har en uthyrningsbar yta 26.067 kvm och i samband med uthyrningarna en uthyrningsgrad om 98 procent

 

 


Den uthyrningsbara ytan i Mimer 5, där B26 ingår, omfattar 88.201 kvm och är nu uthyrd till 94 procent.

 

 

 Melkerhuset (Ottar 5) har en uthyrningsbar yta om 20.405 kvm och en uthyrningsgrad om 95 procent

 


Kungsleden har tecknat fem nya hyresavtal i Västerås omfattande cirka 2.200 kvm kontorsyta. Avtalen, som avser de centralt belägna fastigheterna Ottar 5, Lorens 14 och Mimer 5, löper över fyra till fem år och motsvarar ett årligt hyresvärde om drygt 5,9 Mkr.

– Västerås är en av våra prioriterade tillväxtregioner och vi arbetar aktivt med att utveckla våra fastigheter för befintliga och nya hyresgäster. Det är mycket glädjande att vi nu kan hälsa två nya hyresgäster välkomna och även förlänga relationen med befintliga hyresgäster, säger Mats Eriksson, regionchef Västerås/Mälardalen på Kungsleden.

De nya hyresgästerna är vårdbolaget DBI som hyr 460 kvm i Lorens 14 och Schysst käk Sverige som flyttar in på 242 kvm kontor i det toppmoderna nya konceptet B26 i Mimer 5. Joliv hyr 439 kvm i Ottar 5 för sin verksamhet inom IT-stöd till vård- och omsorgssektorn. Vidare utökar IT-konsultbolaget CGI sin kontorsyta till 226 kvm i Ottar 5, och revisions- och rådgivningsföretaget KPMG anpassar sina 856 kvm kontorsyta i Lorens 14.

– Vi har haft kontor i fastigheten under en lång tid och uppskattar både huset och läget. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Kungsleden nu när vi hade behov av att anpassa våra kontorsytor, säger Per Sundberg, ansvarig för Real Estate på KPMG.

Melkerhuset (Ottar 5) har en uthyrningsbar yta om 20.405 kvm och en uthyrningsgrad om 95 procent. Skrapan (Lorens 14) har en uthyrningsbar yta 26.067 kvm och i samband med uthyrningarna en uthyrningsgrad om 98 procent. Den uthyrningsbara ytan i Mimer 5, där B26 ingår, omfattar 88.201 kvm är nu uthyrd till 94 procent.

Västerås är Sveriges sjätte största stad med mycket goda kommunikationer till Stockholm och inom Mälardalen. Kungsleden är stadens största kommersiella fastighetsägare med 575.000 kvm kontor, handel och industri/lagerlokaler i Västerås. Med strategiska lägen nära centralstationen och välkända fastigheter såsom Skrapan, Mimerkvarteren och Melkerhuset kan Kungsleden erbjuda moderna kontorslokaler och samtidigt aktivt bidra till att utveckla centrala Västerås.fredag, 03 april 2020 10:37

Colliers ska hyra ut 40.000 kvm i Malmö

 

 


MG Real Estate har för avsikt att bygga en logistik- och kontorsanläggning i Norra Hamnen under namnet Malmö Industrial Park. En anläggning om 40.000 kvm som Colliers ska hyra ut.

 


Colliers har vunnit uppdraget att hyra ut cirka 40.000 kvm nyproducerat lager i Malmö åt MG Real Estate. Det är Malmö Stad som fått klartecken att sälja 66.500 kvm mark i Norra Hamnen till MG Real Estate, som har för avsikt att bygga en logistik- och kontorsanläggning i området under namnet Malmö Industrial Park.

Anders Johansson
, Associate Director Industrial & Logistics på Colliers säger:
– Vi jobbar nu aktivt med att presentera denna långsiktiga möjlighet för hyresgäster i Öresundsregionen.


Christopher Wiingaard Thomsen
, Commercial Manager Nordics på MG Real Estate säger:
–  Vi har alltid haft ett starkt samarbete med Colliers internationellt. Därför var det ett naturligt val att använda oss av Colliers svenska team för att hyra ut MG Park Malmö. Vi har tro på deras kapacitet och ser fram emot ett effektivt teamwork.

MG Real Estate är den första utomnordiska aktören som köper mark i området. Företaget är sedan tidigare framgångsrika i Danmark och framgången och efterfrågan gör att det vill expandera i Norden.

Erik Wallin
, Associate Director Industrial & Logistics på Colliers säger:
– Det här är en spännande och offensiv satsning av en MG Real Estate, som är ett fascinerande och snabbt växande bolag på den europeiska marknaden.

 

 


Sedan januari 2009 trafikeras Västkustbanan av Skånetrafiken, Hallandstrafiken & Västtrafik med tågen X31 (bilden) under varumärket Öresundstågen samt med SJ AB:s egna tåg. Foto: Samuel Koch

 


Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga dubbelspår på Västkustbanan. Kontraktet är värt cirka 1,7 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det andra kvartalet 2020.

Projektet omfattar 24 kilometer dubbelspår mellan Ängelholm station och strax söder om Maria station, i höjd med Romares väg i norra Helsingborg. Det inkluderar 19 nya järnvägsbroar och två vägbroar. Därtill kommer sju plankorsningar att ersättas av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet och stationerna i Ängelholm, Ödåkra, Kattarp och Maria kommer att byggas om. Nya växlar, kontaktledningar och signalsystem kommer också installeras längs sträckan.

Förberedande arbeten inleds under sensommaren/hösten 2020 och det nya dubbelspåret väntas tas i bruk för trafik under senare delen av 2023. Projektet i sin helhet ska vara slutfört i maj 2024.

Sida 1 av 1056