18 februari 2020

Redaktionen

tisdag, 18 februari 2020 10:40

Scandic lanserar hotellvarumärket GO

 

 

Scandic GO står för ett attraktivt läge och till ett bra pris. Fullservice-restauranger, gym och mötesfaciliteter har tagits bort. Initialt kommer fem hotell genomgå renovering och lanseras under Scandic Go.

 

 

Scandic lanserar, Scandic GO, ett nytt varumärke som erbjuder ett lekfullt och avskalat hotellkoncept inom det växande ekonomisegmentet. Ambitionen är att Scandic GO ska etablera en stark närvaro i citylägen på samtliga nordiska marknader. Med start 2020 tar Scandic första steget genom att öppna fem hotell under det nya varumärket. Fyra hotell beräknas öppna i Stockholm och Oslo under fjärde kvartalet 2020, samt ett i Köpenhamn under det andra kvartalet 2021.

Scandic GO står för; en god natts sömn, ett attraktivt läge och till ett bra pris. Fullservice-restauranger, gym och mötesfaciliteter har tagits bort. Besökaren med staden som resmål, har istället en ambition att uppleva det lokala mat-, dryck,- och aktivitetsutbudet utanför hotellet. För gästen som väljer att stanna kvar på hotellet, kommer Scandic GO att tillhandahålla ett begränsat men noga utvalt erbjudande av mat och dryck.

– Under de senaste åren har det skett förändringar i hur nya och återkommande resenärer vill disponera sin tid, både i och utanför hotellet under sitt storstadsbesök. Det ligger därför rätt i tiden att vi breddar vårt erbjudande och etablerar Scandic i ett segment där vi ser stor potential, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef på Scandic Hotels.

Ekonomisegmentet har sett en ökad tillväxt under de senaste åren och förväntas växa ytterligare, drivet av ett förändrat resenärsbeteende. Scandics målsättning är att bli marknadsledande inom segmentet i Norden, vilket primärt skall förverkligas genom nybyggnationer och övertagande av hotell. Scandic har en attraktiv pipeline som innebär en genomsnittlig rumstillväxt på cirka 1.500 rum per år. Med Scandic GO bedöms tillväxttakten kunna öka till 2.500-3.000 rum per år.

Genom den nya konfigurationen av Scandic GO, öppnar bolaget upp för hotell med kompakta rum och färre publika ytor jämfört med bolagets fullservice-hotell.

– Scandic GO är ett perfekt komplement till vårt ledande Scandic-erbjudande. Vi har många lärdomar från tidigare projekt som vi tar med oss in i lanseringen av Scandic GO och jag är övertygad om att detta initiativ stärker vår tillväxtpotential, avslutar Jens Mathiesen.

Lekfull, ung och urban design, kompakta och funktionella rum och en hotellvistelse styrd av gästens egna digitala enheter kommer att vara huvudfokus för Scandic GO. In- och utcheckning, samt tillgång till hotellrummet hanteras via Scandics mobilapplikation. Rumsunderhållningen har anpassats till hur vi idag tar del av information, nyheter och nöje. Casting från gästens egna digitala enheter till rummets tv har därför prioriterats över ett brett utbud av tv-kanaler.   

Initialt kommer fem hotell genomgå renovering och lanseras under Scandic Go: 1. Scandic No.53, Stockholm. 2. Scandic Upplandsgatan, Stockholm. 3. Scandic Karl-Johan, Oslo. 4. Scandic Grensen, Oslo. 5. Scandic Webers, Köpenhamn.

måndag, 17 februari 2020 16:51

SSB rekryterar affärschef och arkitekt

 

 

 

 

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, rekryterar Lovisa Gustavsson Haag (bilden t v) som arkitekt och Erik Hävermark (bilden t h) som affärschef för projekt.

Lovisa Gustavsson Haag
är utbildad arkitekt på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har efter avslutade studier arbetat som planarkitekt i Västerås kommun och på Archus Arkitekter. Hon kommer närmast från en befattning som arkitekt och fastighetsutvecklare på Rikshem.

– Jag ser fram emot att vara med och utveckla fastighetsbeståndet, det faktum att SBB nu är en del av allmännyttan medför ett samhällsansvar som jag tror att jag kan bidra med genom min roll som arkitekt, säger Lovisa Gustavsson Haag.

Erik Hävermark har examen från Uppsala Universitet i såväl företagsekonomi som byggteknik. Efter avslutade studier har han innehaft befattningar inom NCC, JM och Rikshem. Han kommer närmast från en befattning som affärsutvecklingschef på Veidekke Eiendom.

– Det ska verkligen bli roligt att ansluta till det snabbväxande SBB. Energin och tempot i SBB passar mig perfekt, säger Erik Hävermark.

SBB projektportfölj omfattar cirka 1 miljon kvm och är geografiskt spritt över hela landet.

– Vi är glada att få in ny kompetens i Lovisa och Erik för att öka takten i bolagets projektutveckling, säger Krister Karlsson, vice vd för SBB.
måndag, 17 februari 2020 14:21

Patrik Mehks, ny vice vd för Index Residence

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Patrik Mehks (bilden) innebär att han blir ny vice vd för Index Residence. Han är idag ansvarig för försäljning och affärsutveckling hos bostadsutvecklaren Index Residence. Den första februari 2020 tillträdde han sin nya tjänst som vice vd.

– Patrik har en central roll i vår verksamhet. Genom titeln vice vd blir det än mer tydligt, säger Richard Haraldsson, vd.

Försäljningen för Index går bra och affärsutvecklingen lika så. Just nu är tredje kvarteret i projekt Norrtälje Hamn till försäljning.  Det första kvarteret, Soltornet, är nu inflyttat och slutsålt. Det andra kvarteret, Havstornet, är under uppförande, och sålt till över 80 procent. Och drygt hälften av lägenheterna är nu sålda i det tredje kvarteret, Orangeriet. Och i bagaget har Index en handfull nya projekt, som närmar sig start.

– Vår projektportfölj växer i både Sverige och USA. I USA ser vi en kraftig volymökning, vilket kommer att kräva lite mer av min tid, säger Rickard Haraldsson, vd.

– Vår affärsidé är att bygga unika bostäder med hög kvalitet i attraktiva lägen, till ett konkurrenskraftigt pris, säger Patrik Mehks och fortsätter:

– Därför går affärsutveckling och försäljning hand i hand. Det första är en förutsättning för att det andra ska lyckas.

 

 

Ingen vet nu hur stort projektet Tellus Towers blir eftersom stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har beslutat att arbetet med detaljplanen för centrala Telefonplan går vidare med ett flertal utredningar och först ut är Tellus Towers påverkan på flygtrafiken.  Det betyder att ett antagande av detaljplan för Telefonplan kommer tidigast hösten 2020.

 

 

SSM fokuserar nu på hyresrätter och balanserad risk och därför tecknar SSM en avsiktsförklaring om försäljning av JV-projektet Tellus Towers till ett närstående bolag, Clear Real Estate Holding AB, som kontrolleras av SSM:s styrelseledamöter och aktieägarna Ulf Morelius samt Ulf Sjöstrand.

SSM Holding AB har en tydlig fokusering på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt samt ett balanserat risktagande i bolagets nyligen antagna femåriga affärsplan. Till följd av denna fokusering har SSM idag tecknat en icke bindande avsiktsförklaring avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers med cirka 1.200 byggrätter, merparten planerade som bostadsrätter, till det närstående boalget Clear Real Estate Holding AB.

Tellus Towers är ett framåtriktat projekt för Stockholmsregionen och har potential att skapa ett flerdimensionellt värde för Telefonplan och söderort. SSM gör bedömningen, baserat på vår nyligen antagna femåriga affärsplan, att fortsatt utveckling av projektet bör ske av annan aktör, säger Mattias Lundgren, vd och koncernchef för SSM.

Ett eventuellt bindande avtal om försäljning av JV-projektet Tellus Towers förutsätter att SSM och dess nuvarande JV-partner Partners Group samt Clear Real Estate Holding AB enas om villkoren för en försäljning.
SSM avser att återkomma med ytterligare information om den eventuella försäljningen senast när villkoren för försäljningen är överenskomna.


 

 

Estea AB och CBRE Global Investors köper i ett gemensamt bolag, Mästerbo Fastighets AB, ett bostadsprojekt i Sigtuna och Lund om totalt 212 respektive 169 lägenheter omfattande totalt cirka 18.000 kvm. Säljare är Bonava. Bilden: Kvarteret Solkatten i Lund om 169 lägenheter.

 

 

Estea AB inleder samarbete med CBRE Global Investors om att etablera ett nytt bolag, Mästerbo Fastighets AB, med inriktning på nybyggda bostadsfastigheter på svenska tillväxtorter.Mästerbo har i ett första skede förvärvat två svanenmärkta bostadsfastighetsprojekt i Sigtuna och Lund om totalt 212 respektive 169 lägenheter omfattande totalt cirka 18.000 kvm. Säljare är Bonava.  Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 804 Mkr exklusive avdrag för latent skatt. Projektet i Sigtuna är villkorat av bygglov.


Mästerbo etableras som ett samägt bolag mellan Europe Value Partners 2 Holding S.C.A. (en fond förvaltad av CBRE Global Investors) och Eriksson & Ekberg AB (moderbolag till Estea AB). Estea AB kommer att ansvara för all förvaltning av det nya bolaget.

– Vi har jobbat en tid med att utveckla det här konceptet och att säkerställa ett samarbete. Det är naturligtvis glädjande att CBRE Global Investors väljer oss som exklusiv partner och helhetsleverantör av deras investeringar i svenska bostäder. Det här är resultatet av en omfattande laginsats som får mig som grundare och VD av Estea att känna stor stolthet, säger Johan Eriksson, vd för Estea AB.

Mästerbo har en expansiv strategi med mål att bygga en portfölj av bostadsprojekt och nyproducerade bostadsfastigheter.

– Estea kan idag presentera de första förvärven inom det skräddarsydda mandat vi har inom Mästerbo. Vi har en mycket expansiv plan för det nystartade bolaget och vi kommer kunna berätta om fler förvärv löpande, säger Johan Eriksson, vd för  Estea AB.

– Hyresrätter är en viktig del av vår affär och intresset för våra Svanenmärkta projekt är stort. Vi är mycket glada över att påbörja ett samarbete med Mästerbo genom denna affär, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef, Bonava.

Kvarteret Solkatten i Lund förväntas färdigställas, resultatavräknas och överlämnas till kund under det tredje kvartalet 2021 och projektet i Sigtuna etappvis från och med det första kvartalet 2022.

Arctic Securities har var rådgivare kring finansieringsfrågor för Mästerbo, Bernström & Partners har varit rådgivare i den initiala fastighetstransaktionen. Linklaters har varit legala rådgivare åt Mästerbo och Wistrand har varit rådgivare åt Estea AB.

 

 

Maths Carreman, regionchef Stockholm, Catena.

 

Catena har tecknat avtal med Folkpolarna om förvärv av en fastighet i Järna, Södertälje kommun. Fastigheten ligger i direkt anslutning till mark som Catena avser utveckla för logistikändamål. Fastigheten Magasinet 3, med en tomtareal om drygt 66.100 kvm, ligger intill det 1 miljon kvm stora området Gerstaberg 1:7 som Catena avser utveckla via sitt delägarskap i bolaget Södertuna utvecklings AB. Den fastighet som nu förvärvas omfattar en byggrätt om cirka 10.000 kvm och en uthyrningsbar yta med hyresgäster om cirka 21.000 kvm. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till cirka 12 Mkr. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett värde om 130 Mkr. Säljare är Folkpolarna AB.

– Sedan tidigare har vi identifierat detta som ett område med stor potential för att möta storstadsregionens växande logistikbehov, med detta förvärv kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens effektiva och hållbara varuflöden i anslutning till Stockholms södra infartsleder, säger Maths Carreman, regionchef Stockholm, Catena.måndag, 17 februari 2020 13:11

SBB byggstartar nya kommunhuset i Nykvarn

 

 

Box Bygg har fått i uppdrag att bygga om kommunhuset i Nykvarn i en om- och tillbyggnad om cirka 2.000 kvm till totalt 3.900 kvm kontor. Byggherren SBB har valt att arbeta med Gatun Arkitekter.

 


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, och Nykvarns kommun har tecknat ett 25-årigt hyresavtal om en om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus. Projektet byggstartas nu och BOX Bygg är totalentreprenör.

Kommunhuset i Nykvarn kommer att genomgå en om- och tillbyggnad om cirka 2.000 kvm till totalt 3.900 kvm kontor för kommunens anställda inklusive kommunens befintliga bibliotek.

När kommunen växer ökar även antalet anställda. På grund av platsbrist är personalen idag utspridd på fyra olika ställen. I det nya huset samlas alla under ett tak och medborgarna får en större och mer anpassad mötesplats. Om- och tillbyggnad beräknas vara klart för inflyttning under våren 2021.

Box bygg har på uppdrag av SBB att utföra totalentreprenaden på om- och tillbyggnad av kommunhuset. SBB har valt att arbeta med Gatun Arkitekter.

 

 

Serneke ska riva vissa befintliga byggnader i Brandbergens centrum för att bygga dels cirka 3.500 kvm kommersiella lokaler i Brandbergen centrum, dels bygga 400 nya lägenheter i direkt anslutning till centrumet. Bostäderna byggs i sex huskroppar, varav den högsta når 61 meter över markplan.


 


När Brandbergen Centrum i Haninge kommun utanför Stockholm ska byggas om och utökas med cirka 400 nya bostäder är det Serneke som blir totalentreprenör. Serneke och fastighetsbolaget Savana AB har tecknat ett totalentreprenadavtal värt omkring 500 Mkr.

Entreprenadkontraktet omfattar förutom rivning av vissa befintliga byggnader även nybyggnation av dels cirka 3.500 kvm kommersiella lokaler i Brandbergen centrum, dels av 400 nya lägenheter i direkt anslutning till centrumet. Bostäderna byggs i sex huskroppar varav den högsta når 61 meter över markplan.

I stadsdelen Brandbergen, som ligger i Haninge kommun strax söder om Stockholm, bor i dag cirka 12.000 personer. I Brandbergen, som har ett centralt läge i Haninge kommun, pågår ett flertal stadsbyggnadsprojekt som är del i den omvandling som syftar till att utveckla Haninge stad. Nya bostäder och omvandlingen av centrum är en del i detta. Brandbergen Centrum, som ligger i norra delen av stadsdelen, är ett övertäckt stadsdelscentrum som öppnade 1974 och är navet i Brandbergen. Här finns närservice, kollektivtrafik och många av områdets mötesplatser.

– Det är ett mycket spännande projekt vi får vara del av när Brandbergen Centrum ska utvecklas. Vi ser fram emot att kunna bidra till att stadsdelen blir både vackrare, tryggare och ett lyft för alla som idag bor och kommer att bo där, säger Erik Carmestedt, arbetschef på Serneke.

– Vi är mycket glada över att nå en överenskommelse om ett samarbete med Serneke, ett entreprenadföretag som vi har haft ögonen på de senaste åren. Vårt gemensamma arbete för att få detta projekt till genomförande har varit lyckat och vi hoppas att detta blir starten på ett långvarigt samarbete oss emellan, säger Vesko Mijac, vd och grundare av Savana AB.

Arbetena inleds i mars med rivning av befintligt parkeringsdäck följt av grund- och markarbeten. Enligt planen ska projektet vara genomfört i början av 2023. Projektet är villkorat av beviljat bygglov.

Ordersumman om cirka 500 Mkr inkluderas i orderingången när villkoret om bygglov är uppfyllt, vilket förväntas ske i första kvartalet 2020.

 

 

I Riksbyggens Brf Branddammen med 70 lägenheter i Bandhagen ska det finnas allt från yteffektiva smålägenheter med bra förvaring till rymliga bostäder med dubbla balkonger, generösa sovrum och möjlighet till extra WC. Många av planlösningarna är flexibla.


 


Hälften av de 70 lägenheterna i Riksbyggens Brf Branddammen i Bandhagen är sålda, vilket innebär att bygget nu kan starta. I Brf Branddammen kommer sju av bostadsrätterna att kunna hyrköpas av unga vuxna.

– Brf Branddammen är ett mycket populärt projekt och det är väldigt roligt att vi nu kan starta bygget. Det blir ett bekvämt boende nära Högdalens centrum och tunnelbanestation och med genomgående stort fokus på hållbarhet genom hela projektet, berättar Mikael Olsson, projektchef på Riksbyggen.

Brf Branddammen blir Riksbyggens andra projekt i Stockholmsområdet där Hyrköp kommer att erbjudas unga vuxna.


Riksbyggens modell för hyrköp innebär i korthet:
1. Den boende får hyra lägenheten med option att köpa den som bostadsrätt inom fem år. 2. Hyrköpet vänder sig till unga vuxna upp till 35 år. 3. Hyran ska motsvara nyproduktionshyra på aktuell ort. 4. Överlåtelsepriset från Riksbyggen till den boende motsvarar ursprunglig insats, med en årlig uppräkning motsvarande konsumentprisindex. 5. Hyrköp kommer i första hand att erbjudas medlemmar i Riksbyggen Förtur, därefter andra intressenter. 6. Max tio procent av lägenheterna i en bostadsrättsförening kommer att erbjudas med Hyrköp.

– Unga vuxna har en väldigt svår situation på bostadsmarknaden. Riksbyggen har sedan tidigare ett pilottest i Järfälla med Hyrköp av bostadsrätt som en möjlig dellösning på problematiken. Intresset har varit väldigt stort och modellen har visat sig fungera i praktiken. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan utöka satsningen på Hyrköp, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.


Riksbyggen har under lång tid arbetat för att underlätta för unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Tidigare i år har Riksbyggen även arbetat fram ett förslag om ett statligt Ungbolån efter en CSN-liknande modell. Förslaget skulle kunna göra stor skillnad för dagens unga vuxna på en bostadsmarknad som för många riskerar att bli en fattigdomsfälla.


Om Brf Branddammen

I huset finns allt från yteffektiva smålägenheter med bra förvaring till rymliga bostäder med dubbla balkonger, generösa sovrum och möjlighet till extra WC. Många av planlösningarna är flexibla. Det går att ta bort en vägg när ett av barnen flyttar hemifrån eller sätt dit en vägg för att skapa ett hemmakontor. En trea kan omvandlas till en tvåa eller en fyra till en trea eller tvärt om.

Huset byggs för att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver vilket visar på höga kvaliteter gällande energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. I föreningen kommer det att finnas cykel- och bilpool med laddstolpar.

Byggnationen inleds i februari och ett officiellt ”första spadtag” kommer att ske i mars i år 2020.
måndag, 17 februari 2020 11:36

Castellum hyr ut 2.200 kvm på Torsgatan

 

 

Den välkända fastigheten Öskaret 1 på Torsgatan 22–30, om totalt 11.500 kvm, ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Fram till 2016 rymde fastigheten Stockholm Vattens huvudkontor. Sedan år 2017 ägs Öskaret 1 av Castellum. 


Den globala försäkringsförmedlaren och konsultjätten Marsh & McLennan Companies (som bl.a. innefattar Mercer, Guy Carpenter och Marsh) har tecknat avtal om att hyra 2.200 kvm i Castellums fastighet på Torsgatan 22–30, nära T-Centralen. Inflyttning sker under hösten 2020.


– Vi på Castellum hälsar nu Marsh & McLennan välkomna till vår fina fastighet på Torsgatan där vi är mitt i färdigställandet av att omvandla över 100 år gamla arbetsplatser till moderna kontorslokaler. Det är positivt att allt fler har fått upp ögonen på Torsgatan, vilket har ett mycket attraktivt och centralt läge med närhet till goda kommunikationer, säger Martin Bjöörn, vd för Castellums region Stockholm-Norr.

Byggnaden som Marsh & McLennan flyttar in i och som ägs av Castellum inrymde tidigare huvudkontor för Stockholm Gasverk samt Stockholm Vatten. Fastigheten genomgår just nu en omfattande renovering där cirka 9.000 kvm kontorsyta moderniseras. I och med uthyrningen till Marsh & McLennan Companies är 70 procent av lokalerna i fastigheten uthyrda.

– Marsh & McLennan har haft en god tillväxt under de senaste åren i Sverige och inte minst med förvärvet av JLT så behöver vi större lokaler för vår utökade verksamhet. Vi kommer fortsatt sitta centralt i Stockholm i en historisk byggnad och vi ser med tillförsikt fram emot en gemensam samlokalisering av flera bolag inom Marsh & McLennan koncernen. Tanken är också att hitta synergieffekter och jobba som ett bolag i större utsträckning än tidigare, säger Johan Ericsson, vd för Mercer Sverige.
Sida 1 av 1027