5 mars 2021
tisdag, 19 juni 2012 10:01

JUUL | FROST Arkitekter lanserar nytt bostadskoncept

Skrivet av 
alt
Exempel på JUUL | FROSTs (JFA) utformning av S | M | L Konceptbostäder. Illustration: JFA

 

alt
Interiörbild från ett av de hus som JFA utformar. Illustration: JFA

 

 

JUUL | FROST Arkitekter har utvecklat S | M | L Konceptbostäder – ett nytt byggsystem för optimerade bostäder. De första projekten är under projektering och uppförs i Sverige och Norge. Målgrupperna är ensamboende, små familjer, internationella pendlare samt expats. Konceptbostäderna är utvecklade för människor som vill leva en grön livsstil i mindre och optimerade bostäder som inte avger ett negativt koldioxid-avtryck.

Som utgångspunkt består S | M | L Konceptbostäder av en enrumsbostad i form av en basmodul samt en servicemodul som utgör sammanflätningen med grannbostaden. Systemets inbyggda flexibilitet säkerställer att en given bebyggelse kan anpassas till olika lokaliteter och uppföras i olika bostadsstorlekar då den enskilda bostaden kan utvidgas med bland annat alkover och extra rum. S | M | L Konceptbostäder har utvecklats som genomgående bostäder och är godkända i bullerutsatta situationer, eftersom hälften av bostadsytan ligger mot tyst sida.

I S | M | L Konceptbostäder är de boendes interaktion en viktig parameter för att skapa ett gott grannskap. De enskilda byggnadsenheterna är disponerade med mötesplatser som för grannarna samman i informella gemenskaper och situationer som understöds av den horisontala såväl som vertikala disponeringen av bostäderna, vilket säkerställer visuella och fysiska förbindelser i en given bebyggelse.

Flemming Frost, arkitekt maa, ägare JUUL | FROST Arkitekter, förklarar att S | M | L Konceptbostäder fyller ett högaktuellt bostadsbehov:

– Alla städer upplever en demografisk utveckling med fler och fler som bor ensamma. Det positiva med utvecklingen är att de många singlarna bidrar positivt till stadslivet. Å den andra sidan är utmaningen att utveckla bostäder som är anpassade efter deras behov och som boende med en inkomst har råd att bo i. I S | M | L Konceptbostäder arbetar vi utifrån tankegången ’Less stuff – more happiness’ som understryker att det inte är antalet kvadratmeter utan kvalitet och funktionalitet som är centralt i projektet. S | M | L Konceptbostäder gör det möjligt att uppföra bostäder som är anpassade till målgrupperna så att både singlar och exempelvis mindre familjer får glädje av dem.

S | M | L Konceptbostäder är en vidarebearbetning av JUUL | FROST Arkitekters Bedre, Billigere Boliger som byggts i Ölby utanför Köpenhamn, där de 275 bostäderna har blivit ett referensprojekt för kostnadsoptimerade och kvalitativa bostäder.


För närvarande arbetar JUUL | FROST Arkitekter på två kontextuellt olika S | M | L konceptbostadsprojekt i Örebro där man totalt sett realiserar 200 forskar-, student- och ungdomsbostäder. Sportsbyn i Hyllie, Malmö, är ett tredje igångsatt projekt där första etappen består av 100 bostäder.

Kontoret är likaledes ansvarigt för 50 konceptbostäder under namnet Heidrun Hagen i området Jåttavågen, nära Stavanger i Norge.

Fakta: Projekt i Sverige

Forskar- och studentbostäder i Örebro

Projekt: 100 Forskar- och studentbostäder på Örebro Universitet
Beställare: ÖbrebroBostäder AB
Yta: 4 500 kvm

Period: 2011 - 2013

Maskinisten, ungdomsbostäder i Örebro

Projekt: 100 Ungdomsbostäder i Örebro
Beställare: ÖbrebroBostäder AB
Yta: 4 500 kvm
Period: 2011 - 2013


Sportsbyn, Hyllie, Malmö

Projekt: en första etapp på 120 bostäder
och två efterföljande etapper av motsvarande storlek
Beställare: HSB Malmö
Yta: 9 800 kvm/29 400 kvm

Period: 2012 - 2014