24 juni 2024
onsdag, 24 oktober 2012 19:29

Hallunda Centrum i konkurs Utvalda

Skrivet av 
alt
Investea lyckades ej fullfölja ombyggnationen av Hallunda Centrum för 400 Mkr. Bild: RB Arkitektur.

 

Nu meddelar konkursförvaltare advokat Pernille Bigaard vid danska advokatfirman Plesner att Hallunda Centrum i Botkyrka, ägt av Investea Stockholm Retail A/S, sattes i konkurs den 12 oktober.

 

Nu har Investeas moderbolag Investea ApS (RKB Holding ApS) lämnat in en konkursansökan till Sø- og Handelsretten i Köpenhamn.

 

Tongångarna var annorlunda i november 2008 då Investeas vd Jørgen Hauglund ville investera 300-400 Mkr i ett utbyggt Hallunda Centrum samt med en nybyggnation av 150 bostäder med förslag från RB Arkitektur.

 

De kommanditbolag som sätts i konkurs och som äger Hallunda Centrum heter Stockholm III – Hallunda, med säte i Köpenhamn. Bolagets svenska filial, heter Filial af K/S Stockholm III - Hallunda, Danmark.


Plesner säger att konkursboet kommer fortsätta driften av Hallunda Centrum och hyresavtalen kommer att fortsätta löpa oförändrade utan att påverkas av konkursen. Konkursboet har informerat hyresgästerna om den förestående situationen. Konkursboet ska försöka få till stånd en försäljning av konkursboets tillgångar för att på bästa sätt beakta borgenärernas intressen.  

 

Danska Investea (fd Ejendomsvaekst) noterade Hallunda Centrum vid First North under 2007. Det danska bolaget förvärvade köpcentrumet i Botkyrka för cirka 286 Mkr i augusti 2005. Säljare var Rodamco.

 

Investea har köpt ett flertal fastigheter i Sverige. I slutet av mars 2007 köpte Investea åtta fastigheter i Katrineholms centrum av Sveafastigheter. Vidare köpte bolagets även av Sjælsø handelsprojekt i Katrinholm och Linköping för 190 Mkr i september 2008.

 

Investea med Sund Fastigheter förvärvade även Plushuset i Alvesta i december 2010. Vidare har Investea, genom K/S Sweden Real Estate Portfolio, ägt 300 lägenheter i Finspång.

 

I oktober 2011 meddelade Colliers i Stockholm att fonden Gilleleje hade bildats. En fond som i en första etapp skulle förvärva butiksfastigheter ägda av K/S-sällskap eftersom flera av dessa hade en hög belåning (upp till 100 procent) och där dessa lån i flera fall förföll under år 2012.

 

Colliers gjorde under år 2011 bedömningen att det finns flera K/S-sällskap i Sverige, ägda av Investea, som tvingas finna nya ägare. SF