19 maj 2024
fredag, 26 oktober 2012 19:22

Bonnier Fastigheter bygger ut i Kungens kurva Utvalda

Skrivet av 
alt
Bonnier Fastigheter ska dubblera sina handelsytor i Kungens kurva.

 

Handelsytorna i fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva, där byggvaruhuset K-Rauta ligger, kan nu i det närmaste fördubblas. Det framgår av den nya detaljplan som samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge godkände vid torsdagens sammanträde.

 

Segmentet 1, ägd av Bonnier Fastigheter, är en tidigare tryckerifastighet, som även under en tid inrymt SF:s huvudkontor och inspelningsstudios.

 

Våren 2008 öppnade K-Rauta sin nya butik om cirka 9 000 kvm i fastigheten. Bonnier Fastigheter AB har tänkt komplettera den befintliga byggvaruhandeln med andra verksamheter kopplat till byggnationer och renoveringar enligt ett så kallat Hemmakoncept. Sammanlagt kommer handelsbyggrätten omfatta 18 500 kvm bruttoarea. I samband utbyggnaden byggs även en tydlig entré från gatan i byggnadens sydöstra hörn.

 

– I framtiden ska det här inte vara en del av ett externhandelsområde utan en del i en modern stadskärna, med Spårväg syd som passerar strax utanför byggnaden. Den nya detaljplanen är ett led i genomförandet av den visionen, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.