25 april 2024
onsdag, 28 november 2012 19:51

Kungsleden uppdaterar skatteövervägande

Skrivet av 
alt
Thomas Erséus, vd Kungsleden.

 

Med anledning av ett beslut från Skatteverket och riksdagens beslut om sänkt bolagsskatt från och med den 1 januari nästa år har Kungsleden uppdaterat beräkningen av maximal negativ effekt om samtliga bolagets skatteprocesser skulle utfalla till Kungsledens nackdel.


Den maximala negativa effekten på eget kapital uppgår till 2 790 Mkr, utöver gjorda reserveringarna om 1 050 Mkr. Maximalt utestående negativ likviditetseffekt, inklusive skattetillägg och ränta, uppskattas samtidigt uppgå till 2 920 Mkr. De bedömda effekterna har justerats ned med 290 Mkr respektive 280 Mkr.


Beloppen har påverkats positivt av det erhållna beslutet i förhållande till övervägandet samt till mindre del negativt av den sänkta bolagsskattesatsen vid värdering av underskottsavdrag i ej reserverade processer.


På gårdagens börs steg Kungsledens aktie med 2,61 procent till 31,50 kr som senast betalt. Hittills i år har aktien backat 32 procent.