1 december 2023
onsdag, 02 januari 2013 18:39

Folksam och Peab köper del av Kvarnholmen

Skrivet av 
alt
På Kvarnholmen, mittemot Djurgården, ska JM och Peab uppföra 1 500 bostäder. Bild JM

 

Folksam och Peab köper KF Fastigheters andel i Kvarnholmen Utveckling AB samt ytterligare ett bolag som innehåller byggrätter. Efter förvärvet ägs Kvarnholmen till lika delar av JM och ett av Folksam och Peab gemensamt ägt bolag.

 

– Vi vässar Folksam för framtiden genom att genomföra attraktiva investeringar som långsiktigt gynnar våra kunder. Förutom delägandet i bolaget deltar Folksam i huvudsak med lånefinansiering. Den här finansieringen passar väl in i vår strategi och ger avkastning genom ränta på lånet, säger Catrina Ingelstam, ekonomidirektör i Folksam.

 

Kvarnholmen Utvecklings AB har till uppgift att utveckla byggrätter för produktion av cirka 1 500 nya lägenheter.

 

Kvarnholmen är en halvö i Nacka kommun, attraktivt beläget mittemot Djurgården vid Stockholms inlopp.

 

I en kommentar kan sägas att Folksam och Peab bildar ett intressant partnerskap. Marken på Kvarnholmen är värdefull. För år 2011 omsatte Kvarnholmen Utveckling AB cirka 199 Mkr med ett resultat om 194,7 Mkr samt bokförda tillgångar om 381,6 Mkr. Bolaget var vid årsskiftet 2011/2012 nära nog obelånat. JM har nyligen byggstartat ett 30-tal lägenheter på Kvarnholmen som ska färdigställas hösten 2014 med priser på borätterna mellan 45 000 kr och 87 000 kr/kvm.

 

JM och Peab bygger naturligtvis inte fler lägenheter som kan säljas. Frågan blir hur många som färdigställs. Projektet kommer vara ganska långvarigt med sin volym om totalt 1 500 bostäder. En stor fråga som inte löst är finansiering av Danvikslösen, som bland annat innehåller en broförbindelse över Svindersviken och Värmdölandet. När denna bro är färdigställd går säkert försäljningen av borätterna på Kvarnholmen snabbare. KF valde nu att ta hem pengarna för marken på Kvarholmen. KF:s vinst är inte publik tillsvidare. SF