20 mars 2023
torsdag, 03 januari 2013 21:16

JM bygger 300 bostäder centralt i Täby

Skrivet av 
alt
Zdravko Markovski, affärsenhetschef JM.

 

JM har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Mars 1 och del av Tibble 10:33 i Täby kommun, Stockholm.  Affären uppgår till 267 Mkr varav 32 Mkr avser uppskjuten skatt.

 

Betalning sker vid tillträde som är planerat till slutet av 2013. Markområdet, centralt beläget intill Täby Centrum, omfattar 12 000 kvm och detaljplanearbetet är klart för cirka 300 lägenheter. Produktionsstart är planerad kring årsskiftet 2013/2014.

 

– Täby är en expansiv kommun och har ett av Stockholms mest efterfrågade bostadslägen. Vi är nöjda med att kunna stärka vår position ytterligare i Täby, som redan idag är en viktig del av vår marknad, säger Zdravko Markovski, affärsenhetschef JM.