20 mars 2023
måndag, 07 januari 2013 19:12

Fabege bygger bryggeri i Hammarby sjöstad

Skrivet av 
alt
Fabege bygger ett nytt microbryggeri åt Carlsberg i Hammarby sjöstad.

 

Nya Carnegiebryggeriet i Stockholm blir ny hyresgäst hos Fabege i Luma i Hammarby Sjöstad. Tre engagerade parter, Carlsberg Sverige, D. Carnegie & Co. och Brooklyn Brewery bygger tillsammans Nya Carnegiebryggeriet och beräknas flytta in i fabriken i slutet av 2013. Fabege förädlar och anpassar nu lokalerna för bryggeriets inflyttning i slutet av året då produktionen ska starta.

 

– Vi är stolta över att Nya Carnegiebryggeriet ska flytta in och bli en del av stadsdelen. Carnegiebryggeriet som mötesplats kommer göra Luma och Hammarby Sjöstad än mer attraktivt som kontorsstadsdel och bli ett viktigt inslag – vare sig du arbetar, bor eller bara vistas i Hammarby Sjöstad, säger Christian Hermelin, vd Fabege.

 

I en kommentar kan sägas att det nu finns ett prospekt som gör det möjligt att investera i Stockholms nya mikrobryggeri. Investeringsprospektet är framtaget i ett samarbete mellan Carlsberg Sverige, D. Carnegie & Co och Brooklyn Brewery. Totalt ska Fabege uppföra två hus om 829 kvm för bryggeri- och besöksverksamhet. I huset för allmänheten ska det finnas restaurang och ölbar.

 

Totalt ska det nyemitteras cirka 3 miljoner aktier, motsvarande 78,24 procent av den totala aktieposten om 4,9 miljoner aktier. Carlsberg Sverige AB, som kommer att ha en röstmajoritet om 50,95 procent, ska endast äga aktier för 1,91 procent. Kapitalbehovet under åren 2013-2017 för det nya microbryggeriet anges till 20,9 Mkr. SF