21 april 2024
torsdag, 10 januari 2013 21:08

Akademiska Hus investerar 200 Mkr i Electrum

Skrivet av 
alt
Akademiska Hus bygger om Electrum i Kista för bland annat ICT-skolan.

 

alt

Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

 

Akademiska Hus har tecknat hyresavtal på 8 500 kvm med KTH i Electrum 1 i Kista. Avtalet gör det möjligt att koncentrera ICT-skolans verksamhet i Kista Science City till en och samma byggnad. För att förbereda flytten satsar Akademiska Hus över 200 Mkr i ny- och ombyggnationer. Byggstarten ska ske under våren och de nya lokalerna beräknas vara färdigställda i augusti 2014. I samband med ombyggnationen genomför Akademiska Hus även en rad energibesparingsåtgärder.

 

– Det är med stor glädje vi kan konstatera att den positiva utvecklingen i Kista Science City kraftigt bidrar till att universitetshuvudstaden Stockholm stärker sin ledande position, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

 

I Kista Science City över 1 000 företag inom informations- och kommunikationsteknologi och det också här som Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT-skolan) vid KTH har sin hemvist. Skolan har i dagsläget över 3 000 studenter och bedriver internationellt framstående forskning och utbildning inom informationsteknik.

 

– ICT-skolan kan nu samlas i en byggnad vilket kommer att innebära stora fördelar för utbildningen och forskningen. Genom Electrum-byggnadens placering mitt i Kistas IKT-kluster fås en daglig kontakt mellan KTH, företag och forskningsinstitut. Något som gynnar alla parter, säger Peter Gudmundson, rektor vid KTH.