1 december 2023
lördag, 12 januari 2013 17:28

JM köper mark för 400 bostäder

Skrivet av 
alt
Fabriken 15 i Huddinge ska byggaas om till 400 bostäder.

 

JM förvärvar fastigheten Fabriken 15 i Huddinge med antagandet om att i framtiden utveckla cirka 400 byggrätter för bostäder. Affären uppgår till 128 Mkr. Tillträde och betalning är beräknat till februari 2013.

 

Markområdet, beläget i Storängen i centrala Huddinge, omfattar cirka 21 000 kvm tomtyta. JMs avsikt är att ta initiativ till detaljplanändring för fastigheten och därmed möta kommunens viljeinriktning om successiv omvandling av Storängen från industriområde till blandstad där bostäder utgör huvuddelen. Med detaljplanestart 2013 skulle byggstart kunna vara möjlig 2015.