31 januari 2023
onsdag, 16 januari 2013 17:58

Det blev inget badhus, men ny vd i Ekerö Bostäder

Skrivet av 
alt
Peter Carpelan, kommunstyrelsens ordförande i Ekerö.

 

alt

Stefan Lundström, ny t.f. vd för Ekerö Bostäder.

 

Av Stefan Fröjdendahl


Kommunstyrelsen i Ekerö fick i uppdrag av kommunfullmäktige att bygga ett nytt badhus den 25 oktober 2011. Men i juni 2012 stoppades upphandlingen för det planerade badhuset. Orsaken är enligt kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M), att kommunen inte är tillfreds med finansiering och drift av badhuset eftersom det inte blev någon försäljning av Ekerö Bostäder. Syftet med försäljningen av Ekerö Bostäder var att den borgerliga alliansen i Ekerö ville använda försäljningslikviden, dels till att betala av på stora lån med höga räntekostnader, dels genomföra nya infrastruktursatsningar.

 

Det har varit en minst sagt ilsken opposition som har motsagt sig försäljningen av kommunens bostadsbolag, med en intensitet som kulorna i krig.

 

Men inget ont som inte har något gott med sig. Nu har Ekerö beslutat att bygga bostäder, vilket kommunen i stort sett inte gjort sedan fastighetskrisen 1992. Nu ska kommunen förvärva mark för byggnation av bostäder. Det behövs för kommunen växer starkt, särskilt då det gäller nya företag.


Ekerö Bostäder äger idag drygt 800 lägenheter och radhus som finns på fyra huvudområden. Dessa områden är förutom Ekerö centrum, även Stenhamra, Färingsö (Svartsjö) och Adelsö.

 

Kommunfullmäktige i Ekerö säger nu att eftersom Ekerö Bostäder blir kvar i kommunens ägo, kommer bostadsbolaget få en ny utvecklings- och affärsplan som innebär att bolaget ska köpa mark för att uppföra ytterligare bostadslägenheter.

 

Mot bakgrund av den nya affärsplanen konstaterar styrelsen, att uppdraget som vd för Ekerö Bostäder har förändrats till karaktär och innehåll, varför styrelsen och vd har kommit överens om att gå skilda vägar. Ingemar Garneland lämnar uppdraget som vd med omedelbar verkan. Till tillförordnad vd utses Stefan Lundström med tidigare erfarenhet som tf vd för bland annat i Knivsta Bostäder AB. En rekryteringsprocess har inletts för att hitta ny permanent vd för Ekerö Bostäder.