31 januari 2023
söndag, 20 januari 2013 16:34

Svenska Bostäder totalrenoverar i city

Skrivet av 
alt
Svenska Bostäder renoverar Upplandsgatan 27 i Stockholm.

 

Byggmästargruppen totalrenoverar en K-märkt bostadsfastighet åt AB Svenska Bostäder på Upplandsgatan 27 (Kv. Tuben 1) i centrala Stockholm.  Kontraktet är värt cirka 34 Mkr.
Entreprenaden avser totalrenovering av två K-märkta byggnader med totalt 21 lägenheter och 3 lokaler. Husen är uppförda år 1890.

 

Enligt uppdraget ska Byggmästargruppen utvändigt renovera fasad, byta plåttak, renovera befintliga fönster och renovera gårdsbjälklag. Invändigt blir det nya ytskikt; golvbeläggningar, nya badrum, målning, renovera befintliga kök samt nya installationer (rör, ventilation, el, styr).  I de gemensamma utrymmena ska hissen renoveras, trapphus målas, ny sopsugsanläggning installeras samt ett nytt soprum med sedumtak för grovsortering byggas på innergården.

 

De boende och hyresgäster i husen evakueras under produktionstiden, som beräknas bli ett år (färdigställande i januari 2014).