31 januari 2023
onsdag, 23 januari 2013 17:05

Lantmännen Fastigheters största projekt

Skrivet av 
alt
Mikael Nicander, vd för Lantmännen Fastigheter.

 

alt

Fristaden 5 i Stadshagen i ska bli LRF Medias nya huvudkontor.


 

Lantmännen Fastigheter har tecknat ett långt och stort kontrakt om 7 500 kvm med LRF Media i fastigheten Fristaden 5 i Stadshagen, Stockholm. Här ska LRF Media, ett helägt dotterbolag till LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) etablera ett nytt och modernt huvudkontor med inflyttning år 2014.

 

 

I ett samtal med Fastighetsaktien säger Mikael Nicander, vd för Lantmännen Fastigheter, att projektet omfattar en tillbyggnad i storleksordningen 4 000 kvm där en befintlig byggnad breddas i en ombyggnation om cirka 3 500 kvm. Det blir Lantmännen Fastigheters största projekt någonsin och utförandet är uppdelat på ungefär 25 delentreprenader.

 

 

Huset som ska byggas om uppfördes på 1950-talet och ägs av Lantmännens pensionsstiftelse Grodden. LRF Media är ett av flera stora företag som väljer att flytta sina kontor till Stadshagen. Det nya huvudkontoret beräknas omfatta cirka 450 arbetsplatser i öppna och moderna kontorslösningar.

 

Om- och tillbyggnaden kommer även att ge kvarteret en mer stadsmässig karaktär, ett nytt kafé och ett flertal gröna ytor med sittmöjligheter.

 

 

– Vi vill medverka till att utveckla Stadshagen till ett attraktivt arbetsområde och vi är glada att LRF Media har valt att flytta till Fristaden 5, säger Nicander.

 

 

I en kommentar framhåller Ruben Jacobsson, vd för LRF Media, att flytten även ger företaget möjlighet till en framtida expansion av verksamheten.

 

– Lokalerna är också belägna i anslutning till flera av de övriga företagen inom LRF, vilket främjar samverkan inom koncernen, säger han.