31 januari 2023
onsdag, 23 januari 2013 17:48

Oscar Properties lanserar kv. HG7 på Södermalm

Skrivet av 
alt
Oscar Engelbert, vd och Daniel Wengelin, chefsarkitekt.  Foto: John Scarisbrick

 

alt

Allén, hus 1, av Johannes Norlander Arkitektur.

 

alt

Packhuset, hus 3, av Arkitektkontor Dinell Johansson.

 

alt

Studion N° 4, av Andreas Martin-Löf Arkitekter.

 

alt

Magasinet, hus 5, av Hultman Part Vogt.

 

alt

Tryckeriet, hus 6, av Jägnefelt Milton.

 

alt

Landskapsarkitektur/gårdsgestaltning, av PAJU Arkitektur och landskap.

 

alt

 


 
Orangeriet, hus 2, av Arrhov Frick Arkitektkontor.

Av Birgitta Fröjdendahl


I dag hölls presskonferens hos Oscar Properties på Linnégatan i Stockholm med anledning av lanseringen av HG7 – den sista ytan med blandad bebyggelse som utvecklas i Södra Hammarbyhamnen. Det nya kvarteret HG7 ska angränsa till Hammarby allé, Sjöfartsgatan, Hammarby kajväg och Hammarby Kaj, nära Värmeverket och Skanstullsbron.

 

Hos Oscar Properties visade sju arkitektkontor sina planer och hus för det nya stadskvarteret HG7 i Södra Hammarbyhamnen. Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties, inledde med att understryka bolagets ambition att skapa hus med karaktär för vår tid samtidigt som områdets historik beaktas. I detta projekt framhölls vikten av att ge möjligheter till mindre, tämligen nyetablerade arkitekter för att skapa variation i arkitekturen. De är: Johannes Norlander Arkitektur; Arrhov Frick Arkitektkontor; Arkitektkontor Dinell Johansson; Andreas Martin-Löf Arkitekter; Hultman Part Vogt; Jägnefelt Milton samt PAJU Arkitektur och landskap.

 

Södra Hammarbyhamnen tillhör Stockholms innerstad. Således bidrar HG7, som hämtar sitt namn från initialerna för området Hammarby Gård, till de nya stadskvarter som präglar förnyelsen av staden.

 

Vidare, arkitekt Andreas Martin-Löf, förde talan för samtliga medverkande kollegor. Han nämnde bland annat att god arkitektur ofta präglas av ”återspegling och omvandling”. Dessutom, framhöll han att samarbetet i HG7 har varit konstruktivt genom det faktum att utgångspunkten har varit den specifika platsen med dess förutsättningar men även att individuella ställningstaganden har fullföljts för samtliga hus, för vilka vart och ett av arkitektkontoren har ansvarat.

 

I ett samtal med Daniel Wengelin, chefsarkitekt för Oscar Properties, förtydligades det uttalandet i beskrivningar av hur vart och ett av de planerade husen har sin specifika framtoning i fråga om form, materialval, interiör och funktionalitet.


Inflyttning i Södra Hammarbyhamnen planeras till år 2014 för 180 bostadsrättslägenheter.